اخبار لحظه ای

سلام بر همکاران گرامی

پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲


زمان بروز رسانی محصول کارخانه نوسان وضعیت قیمت(تومان)
۱۳:۱۷:۵۷ میلگرد 16 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 27,100
۱۳:۱۷:۵۶ میلگرد 18 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 27,100
۱۳:۱۷:۵۶ میلگرد 20 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 27,100
۱۳:۱۷:۵۰ میلگرد 14 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 27,100
۱۳:۱۷:۴۶ میلگرد 12 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 27,700
۱۳:۱۷:۴۳ میلگرد 10 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 28,000
۱۳:۱۷:۳۸ میلگرد 8 حسن رود فولاد حسن رود 300 تومان افزایش 28,300
۱۳:۱۶:۲۹ سیم مفتول گالوانیزه 3 - 1400 تومان افزایش 37,000
۱۳:۱۶:۲۹ سیم مفتول گالوانیزه 2.5 - 1400 تومان افزایش 37,000
۱۳:۱۶:۲۹ سیم مفتول گالوانیزه 2.2 - 1400 تومان افزایش 37,000
۱۳:۱۶:۲۹ سیم مفتول گالوانیزه 2 - 1400 تومان افزایش 37,000
۱۳:۱۴:۲۳ میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,400
۱۳:۱۴:۲۳ میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,400
۱۳:۱۴:۲۳ میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,400
۱۳:۱۴:۲۲ میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,400
۱۳:۱۴:۲۲ میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,400
۱۳:۱۴:۲۱ میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,400
۱۳:۱۴:۱۶ میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,600
۱۳:۱۴:۱۶ میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 26,600
۱۳:۱۴:۱۲ میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان جهان فولاد سیرجان 1100 تومان افزایش 28,200
۱۲:۵۹:۵۰ قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۹ قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۹ قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۹ قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۸ قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۸ قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۸ قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۷ قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۳ قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۲ قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۲ قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۲ قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۲ قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۱ قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۱ قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۱ قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۰ قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۴۰ قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,200
۱۲:۵۹:۳۱ قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان - 400 تومان افزایش 41,300
۱۲:۵۹:۱۹ قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۸ قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۸ قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۸ قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۸ قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۷ قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۷ قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۶ قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۶ قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۵ قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۱۵ قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۵ قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۴ قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۴ قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۳ قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۳ قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۳ قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۳ قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۲ قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۹:۰۲ قوطی 100* 100 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۸:۵۷ قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,300
۱۲:۵۸:۴۸ قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه - 400 تومان افزایش 42,300
۱۲:۵۸:۲۹ قوطی 30 * 40 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۹ قوطی 50 * 50 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۸ قوطی 40 * 40 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۸ قوطی 60 * 60 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۷ قوطی 70 * 70 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۷ قوطی 80 * 80 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۷ قوطی 90 * 90 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۶ قوطی 30 * 60 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۶ قوطی 40 * 60 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۲۶ قوطی 40 * 80 - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۸:۱۶ قوطی 25 * 25 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۵ قوطی 30 * 30 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۵ قوطی 40 * 40 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۵ قوطی 50 * 50 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۴ قوطی 60 * 60 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۴ قوطی 70 * 70 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۴ قوطی 80 * 80 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۱۳ قوطی 90 * 90 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۶ قوطی 10 * 25 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۶ قوطی 10 * 30 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۵ قوطی 20 * 30 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۵ قوطی 20 * 40 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۵ قوطی 30 * 40 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۴ قوطی 30 * 50 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۴ قوطی 20 * 60 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۴ قوطی 30 * 60 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۴ قوطی 40 * 60 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۸:۰۳ قوطی 40 * 80 - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۷:۵۳ قوطی 10 * 20 - 300 تومان افزایش 40,900
۱۲:۵۷:۴۷ قوطی 20 * 20 - 300 تومان افزایش 40,900
۱۲:۵۷:۲۴ قوطی 140 * 140 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۲۴ قوطی 140 * 140 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۲۰ قوطی 200 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۲۰ قوطی 200 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۱۹ قوطی 180 * 180 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۱۹ قوطی 180 * 180 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۱۸ قوطی 160 * 160 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۱۸ قوطی 160 * 160 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۱۰ قوطی 160 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۰۹ قوطی 160 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۰۸ قوطی 300 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۰۸ قوطی 300 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۰۷ قوطی 250 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۷:۰۷ قوطی 250 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۵۸ قوطی 200 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۵۸ قوطی 200 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۵۸ قوطی 180 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۵۷ قوطی 180 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۵۶ قوطی 160 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۵۶ قوطی 160 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۴۷ قوطی 160 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۴۶ قوطی 160 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۴۴ قوطی 200 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۴۴ قوطی 200 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۴۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۴۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - 200 تومان افزایش 49,300
۱۲:۵۶:۳۵ قوطی 200 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۳۵ قوطی 200 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۳۴ قوطی 200 * 400 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۳۳ قوطی 200 * 400 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۲۵ قوطی 180 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۲۵ قوطی 180 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۲۴ قوطی 200 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۲۳ قوطی 200 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۲۲ قوطی 160 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۲۲ قوطی 160 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۱۲ قوطی 300 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۱۲ قوطی 300 * 300 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۱۱ قوطی 160 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۱۱ قوطی 160 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۰۹ قوطی 160 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۰۹ قوطی 160 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۰۱ قوطی 180 * 180 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۰۱ قوطی 180 * 180 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۶:۰۰ قوطی 200 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۵۹ قوطی 200 * 200 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۵۸ قوطی 250 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۵۸ قوطی 250 * 250 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۴۹ قوطی 140 * 140 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۴۹ قوطی 140 * 140 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۴۸ قوطی 160 * 160 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۵:۴۸ قوطی 160 * 160 (ستونی) - 200 تومان افزایش 47,300
۱۲:۵۴:۳۴ لوله 1/2-1 داربستی - 300 تومان افزایش 41,000
۱۲:۵۴:۳۱ لوله 1/2-1 داربستی - 300 تومان افزایش 40,800
۱۲:۵۴:۲۹ لوله 1/2-1 داربستی - 600 تومان افزایش 41,400
۱۲:۵۴:۲۶ لوله 1/2-1 داربستی - 400 تومان افزایش 42,200
۱۲:۵۳:۵۹ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - 700 تومان افزایش 44,200
۱۲:۵۳:۵۶ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - 200 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۵۳ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - 700 تومان افزایش 44,200
۱۲:۵۳:۵۰ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - 200 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۴۷ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - 800 تومان افزایش 43,800
۱۲:۵۳:۴۵ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - 100 تومان افزایش 41,300
۱۲:۵۳:۴۲ پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۳:۱۷ پروفیل c 16 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۱۶ پروفیل c 16 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۱۶ پروفیل c 16 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۱۶ پروفیل c 16 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۱۶ پروفیل c 18 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۱۵ پروفیل c 18 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۱۵ پروفیل c 18 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۷ پروفیل c 18 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۷ پروفیل c 20 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۶ پروفیل c 20 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۶ پروفیل c 20 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۶ پروفیل c 20 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۵ پروفیل c 22 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۵ پروفیل c 22 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۵ پروفیل c 22 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۵ پروفیل c 22 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۴ پروفیل c 24 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۴ پروفیل c 24 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۴ پروفیل c 24 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۳:۰۳ پروفیل c 24 - 500 تومان افزایش 42,500
۱۲:۵۲:۳۸ پروفیل سپری - 600 تومان افزایش 43,200
۱۲:۵۲:۳۸ پروفیل لنگه دری - 600 تومان افزایش 43,200
۱۲:۵۲:۳۷ پروفیل چهارچوبی - 600 تومان افزایش 43,200
۱۲:۵۲:۳۷ چهارچوب فلزی فرانسوی - 600 تومان افزایش 43,200
۱۲:۵۲:۳۱ پروفیل سپری - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۲:۳۰ پروفیل لنگه دری - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۲:۲۹ پروفیل چهارچوبی - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۲:۲۸ چهارچوب فلزی ساده - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۲:۲۸ چهارچوب فلزی فرانسوی - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۲:۲۷ چهارچوب فلزی مکزیکی - 200 تومان افزایش 42,000
۱۲:۵۲:۰۴ قوطی 10 * 20 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۸ قوطی 100 * 100 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۸ قوطی 90 * 90 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۷ قوطی 80 * 80 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۷ قوطی 70 * 70 گالوانیز - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۶ قوطی 60 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۶ قوطی 50 * 50 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۶ قوطی 40 * 40 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۵ قوطی 30 * 30 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۵۵ قوطی 25 * 25 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۶ قوطی 10 * 25 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۶ قوطی 10 * 30 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۵ قوطی 20 * 30 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۵ قوطی 20 * 40 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۴ قوطی 30 * 40 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۴ قوطی 30 * 50 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۳ قوطی 20 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۳ قوطی 30 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۳ قوطی 40 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۲ قوطی 40 * 80 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۴۲ قوطی 40 * 100 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۲۱ قوطی 70 * 70 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۲۰ قوطی 60 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۲۰ قوطی 50 * 50 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۹ قوطی 40 * 40 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۹ قوطی 30 * 30 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۹ قوطی 25 * 25 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۳ قوطی 80 * 80 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۲ قوطی 90 * 90 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۱ قوطی 10 * 20 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۰ قوطی 10 * 25 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۱۰ قوطی 10 * 30 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۹ قوطی 20 * 30 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۹ قوطی 20 * 40 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۹ قوطی 30 * 40 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۹ قوطی 30 * 50 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۷ قوطی 20 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۷ قوطی 30 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۷ قوطی 40 * 60 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۱:۰۷ قوطی 40 * 80 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,000
۱۲:۵۰:۵۷ قوطی 20 * 20 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,100
۱۲:۵۰:۴۸ قوطی 20 * 20 گالوانیزه - 1000 تومان افزایش 62,100
۱۲:۴۵:۳۸ لوله تست آب 6 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۷ لوله تست آب 6 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۷ لوله تست آب 6 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۷ لوله تست آب 6 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۱ لوله تست آب 1/2-3 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۱ لوله تست آب 1/2-3 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۱ لوله تست آب 1/2-3 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۰ لوله تست آب 4 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۳۰ لوله تست آب 4 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۱۵ لوله تست آب 4 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۱۵ لوله تست آب 4 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۶ لوله تست آب 2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۵ لوله تست آب 2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۴ لوله تست آب 2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۴ لوله تست آب 1/2-2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۴ لوله تست آب 1/2-2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۳ لوله تست آب 1/2-2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۳ لوله تست آب 3 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۳ لوله تست آب 3 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۵:۰۲ لوله تست آب 3 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۴:۵۲ لوله تست آب 1/2 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۴:۵۲ لوله تست آب 3/4 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۴:۵۱ لوله تست آب 1 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۴:۵۰ لوله تست آب 1/4-1 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۴:۵۰ لوله تست آب 1/4-1 - 500 تومان افزایش 43,500
۱۲:۴۴:۳۵ لوله تست آب 1/2 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۳۱ لوله تست آب 2 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۳۰ لوله تست آب 1/4-1 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۲۹ لوله تست آب 1 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۲۸ لوله تست آب 3/4 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۲۱ لوله تست آب 1/2-3 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۲۰ لوله تست آب 3 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۱۹ لوله تست آب 1/2-2 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۱۴ لوله تست آب 6 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۱۳ لوله تست آب 4 - 500 تومان افزایش 42,000
۱۲:۴۴:۰۳ لوله تست آب 6 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۵۹ لوله تست آب 1/2-3 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۵۸ لوله تست آب 4 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۴۳ لوله تست آب 2 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۴۲ لوله تست آب 1/2-2 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۴۱ لوله تست آب 3 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۳۲ لوله تست آب 1/2 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۳۱ لوله تست آب 3/4 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۳۰ لوله تست آب 1 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۳۰ لوله تست آب 1/4-1 - 500 تومان افزایش 43,000
۱۲:۴۳:۰۵ مش ساده - 300 تومان افزایش 30,300
۱۲:۴۳:۰۲ مش ساده - 300 تومان افزایش 29,800
۱۲:۴۳:۰۲ مش ساده - 300 تومان افزایش 29,800
۱۲:۴۲:۴۳ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد 100 تومان افزایش 27,200
۱۲:۴۲:۳۴ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد 300 تومان افزایش 27,500
۱۲:۴۱:۵۲ میلگرد 32 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,400
۱۲:۴۱:۴۹ میلگرد 18 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۴۱:۴۸ میلگرد 20 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۴۱:۴۸ میلگرد 22 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۴۱:۴۷ میلگرد 25 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۴۱:۴۷ میلگرد 28 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۴۱:۴۱ میلگرد 14 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,500
۱۲:۴۱:۴۱ میلگرد 16 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 26,500
۱۲:۴۱:۳۷ میلگرد 12 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 27,800
۱۲:۴۱:۳۴ میلگرد 10 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 28,000
۱۲:۴۱:۳۱ میلگرد 8 بافق یزد فولاد بافق یزد 200 تومان افزایش 29,800
۱۲:۴۱:۱۰ میلگرد 8 سپهر ایرانیان فولاد سپهر ایرانیان 600 تومان افزایش 28,100
۱۲:۴۰:۳۰ میلگرد 28 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 26,200
۱۲:۴۰:۳۰ میلگرد 32 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 26,200
۱۲:۴۰:۲۶ میلگرد 14 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۴۰:۲۶ میلگرد 16 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۴۰:۲۶ میلگرد 18 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۴۰:۲۵ میلگرد 20 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۴۰:۲۵ میلگرد 22 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۴۰:۲۵ میلگرد 25 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۴۰:۱۸ میلگرد 12 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 26,400
۱۲:۴۰:۱۵ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 26,900
۱۲:۴۰:۱۲ میلگرد 10 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 26,400
۱۲:۴۰:۰۷ میلگرد 8 امیرکبیر خزر فولاد امیرکبیر خزر 200 تومان افزایش 27,100
۱۲:۳۹:۴۶ میلگرد 16 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۴۱ میلگرد 32 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 26,100
۱۲:۳۹:۳۷ میلگرد 14 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۳۷ میلگرد 18 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۳۶ میلگرد 20 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۳۶ میلگرد 22 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۳۶ میلگرد 25 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۳۵ میلگرد 28 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۹:۲۸ میلگرد 12 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 26,900
۱۲:۳۹:۲۵ میلگرد 10 نیشابور فولاد خراسان 300 تومان افزایش 27,400
۱۲:۳۹:۰۳ میلگرد 14 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۲ میلگرد 16 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۲ میلگرد 18 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۲ میلگرد 20 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۲ میلگرد 22 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۲ میلگرد 25 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۱ میلگرد 28 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۹:۰۱ میلگرد 32 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 25,800
۱۲:۳۸:۵۳ میلگرد 12 قائم رازی فولاد قائم رازی 400 تومان افزایش 26,400
۱۲:۳۸:۱۹ میلگرد 14 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۸:۱۸ میلگرد 16 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۸:۱۸ میلگرد 18 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۸:۱۸ میلگرد 20 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۸:۱۸ میلگرد 22 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۸:۱۸ میلگرد 25 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 25,400
۱۲:۳۸:۱۰ میلگرد 12 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 26,000
۱۲:۳۸:۰۶ میلگرد 10 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 26,000
۱۲:۳۸:۰۳ میلگرد 8 عتیق آذر سهند عتیق آذر سهند 300 تومان افزایش 27,300
۱۲:۳۷:۰۴ نبشی 100*100 آریان فولاد 700 تومان افزایش 27,600
۱۲:۳۷:۰۴ نبشی 120*120 آریان فولاد 700 تومان افزایش 27,600
۱۲:۳۷:۰۰ نبشی 80*80 آریان فولاد 700 تومان افزایش 26,900
۱۲:۳۶:۵۶ نبشی 70*70 آریان فولاد 700 تومان افزایش 27,400
۱۲:۳۶:۵۶ نبشی 70*70 آریان فولاد 700 تومان افزایش 27,400
۱۲:۳۶:۴۹ نبشی 50*50 آریان فولاد 700 تومان افزایش 26,900
۱۲:۳۶:۴۹ نبشی 50*50 آریان فولاد 700 تومان افزایش 26,900
۱۲:۳۶:۴۹ نبشی 60*60 آریان فولاد 700 تومان افزایش 26,900
۱۲:۳۶:۴۸ نبشی 60*60 آریان فولاد 700 تومان افزایش 26,900
۱۲:۳۶:۴۰ نبشی 40*40 آریان فولاد 700 تومان افزایش 27,400
۱۲:۳۶:۳۶ نبشی 40*40 آریان فولاد 700 تومان افزایش 28,300
۱۲:۳۶:۱۰ تیرآهن 14 کوثر اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1000 تومان افزایش 28,000
۱۲:۳۶:۱۰ تیرآهن 16 کوثر اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1000 تومان افزایش 28,000
۱۲:۳۵:۴۳ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 27,800
۱۲:۳۵:۴۱ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 28,200
۱۲:۳۵:۳۸ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 27,800
۱۲:۳۵:۳۶ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 28,200
۱۲:۳۵:۳۲ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 27,800
۱۲:۳۵:۲۹ ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 28,200
۱۲:۳۵:۲۷ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 27,800
۱۲:۳۵:۲۴ ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان 700 تومان افزایش 28,200
۱۲:۳۵:۰۸ نبشی 50*50 فولاد منظومه 1700 تومان افزایش 27,500
۱۲:۳۵:۰۸ نبشی 50*50 فولاد منظومه 1700 تومان افزایش 27,500
۱۲:۳۵:۰۸ نبشی 60*60 فولاد منظومه 1700 تومان افزایش 27,500
۱۲:۳۵:۰۷ نبشی 80*80 فولاد منظومه 1700 تومان افزایش 27,500
۱۲:۳۴:۵۱ نبشی 50*50 ذوب آهن ماهان 1500 تومان افزایش 26,800
۱۲:۳۴:۳۸ سپری 6 - 1000 تومان افزایش 29,700
۱۲:۳۴:۳۶ سپری 5 - 1000 تومان افزایش 29,500
۱۲:۳۴:۳۳ سپری 4 - 1000 تومان افزایش 29,500
۱۲:۳۴:۳۰ سپری 3 - 1000 تومان افزایش 29,700
۱۲:۳۴:۱۷ ناودانی 10 - 1000 تومان افزایش 29,200
۱۲:۳۴:۱۵ ناودانی 12 - 1000 تومان افزایش 28,700
۱۲:۳۴:۱۲ ناودانی 14 - 1000 تومان افزایش 28,700
۱۲:۳۴:۱۰ ناودانی 16 - 1000 تومان افزایش 29,200
۱۲:۳۴:۰۷ ناودانی 18 - 1000 تومان افزایش 30,200
۱۲:۳۴:۰۰ ناودانی 8 - 1000 تومان افزایش 30,200
۱۲:۳۴:۰۰ ناودانی 10 - 1000 تومان افزایش 30,200
۱۲:۳۴:۰۰ ناودانی 12 - 1000 تومان افزایش 30,200
۱۲:۳۳:۵۹ ناودانی 14 - 1000 تومان افزایش 30,200
۱۲:۳۳:۵۰ ناودانی 16 - 1000 تومان افزایش 30,700
۱۲:۳۳:۴۷ ناودانی 18 - 1000 تومان افزایش 32,900
۱۲:۳۳:۴۴ ناودانی 20 - 1000 تومان افزایش 35,700
۱۲:۳۳:۴۱ ناودانی 22 - 1000 تومان افزایش 37,200
۱۲:۳۳:۳۸ ناودانی 24 - 1000 تومان افزایش 34,400
۱۲:۳۳:۳۶ ناودانی 26 - 1000 تومان افزایش 45,400
۱۲:۳۳:۳۴ ناودانی 28 - 1000 تومان افزایش 45,100
۱۲:۳۳:۳۱ ناودانی 30 - 1000 تومان افزایش 65,200
۱۲:۳۳:۲۷ ناودانی 10 - 1000 تومان افزایش 29,700
۱۲:۳۳:۲۴ ناودانی 8 - 1000 تومان افزایش 29,200
۱۲:۳۳:۲۱ ناودانی 8 - 1000 تومان افزایش 29,700
۱۲:۳۳:۱۸ ناودانی 6 - 1000 تومان افزایش 29,200
۱۲:۳۳:۱۶ ناودانی 6 - 1000 تومان افزایش 29,700
۱۲:۳۳:۰۴ نبشی سایز 5 - 1000 تومان افزایش 28,600
۱۲:۳۳:۰۲ نبشی سایز 5 - 1000 تومان افزایش 27,500
۱۲:۳۲:۵۷ نبشی سایز 5 - 1000 تومان افزایش 27,500
۱۲:۳۲:۵۵ نبشی سایز 6 - 1000 تومان افزایش 28,300
۱۲:۳۲:۵۲ نبشی سایز 6 - 1000 تومان افزایش 27,300
۱۲:۳۲:۴۹ نبشی سایز 7 - 1000 تومان افزایش 28,300
۱۲:۳۲:۴۶ نبشی سایز 8 - 1000 تومان افزایش 27,200
۱۲:۳۲:۴۴ نبشی سایز 10 - 1000 تومان افزایش 27,900
۱۲:۳۲:۴۰ نبشی سایز 12 - 1000 تومان افزایش 28,400
۱۲:۳۲:۳۸ نبشی سایز 15 - 1000 تومان افزایش 45,400
۱۲:۳۲:۳۴ نبشی سایز 4 - 1000 تومان افزایش 27,600
۱۲:۳۲:۳۰ نبشی سایز 4 - 1000 تومان افزایش 28,600
۱۲:۳۲:۲۶ نبشی سایز 4 - 1000 تومان افزایش 28,800
۱۲:۳۲:۲۳ نبشی سایز 3 - 1000 تومان افزایش 29,600
۱۲:۲۶:۵۵ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 10,300,000
۱۲:۲۶:۵۰ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 600000 تومان افزایش 10,300,000
۱۲:۲۶:۴۲ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 200000 تومان افزایش 6,800,000
۱۲:۲۶:۳۸ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 200000 تومان افزایش 5,900,000
۱۲:۲۶:۳۲ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 100000 تومان افزایش 6,200,000
۱۲:۲۶:۲۵ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 200000 تومان افزایش 5,100,000
۱۲:۲۶:۱۶ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 200000 تومان افزایش 5,200,000
۱۲:۲۵:۵۷ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 31,700
۱۲:۲۵:۵۴ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 32,500
۱۲:۱۲:۴۴ میلگرد 18 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 26,000
۱۲:۱۲:۴۴ میلگرد 20 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 26,000
۱۲:۱۲:۴۴ میلگرد 25 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 26,000
۱۲:۱۲:۴۳ میلگرد 22 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 26,000
۱۲:۱۲:۳۷ میلگرد 14 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 26,100
۱۲:۱۲:۳۷ میلگرد 16 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 26,100
۱۲:۱۲:۳۳ میلگرد 12 کرمان نورد کرمان 100 تومان افزایش 27,600
۱۲:۱۲:۱۰ میلگرد 14 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۹ میلگرد 16 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۹ میلگرد 20 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۸ میلگرد 18 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۸ میلگرد 22 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۷ میلگرد 25 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۷ میلگرد 28 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۲:۰۷ میلگرد 32 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 27,500
۱۲:۱۱:۵۹ میلگرد 12 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 28,100
۱۲:۱۱:۵۶ میلگرد 10 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 28,100
۱۲:۱۱:۵۳ میلگرد 8 آناهیتا گیلان فولاد آناهیتا گیلان 800 تومان افزایش 28,300
۱۲:۱۰:۴۹ تیرآهن سبک 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 6200 تومان افزایش 39,000
۱۲:۱۰:۳۸ تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 1300 تومان افزایش 37,300
۱۲:۱۰:۳۱ تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 29,800
۱۲:۱۰:۲۳ تیرآهن سبک 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 3200 تومان افزایش 34,000
۱۲:۱۰:۱۵ تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 800 تومان افزایش 31,800
۱۲:۱۰:۱۰ تیرآهن سبک 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 4900 تومان افزایش 36,400
۱۲:۱۰:۰۶ تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 33,500
۱۲:۰۹:۳۳ تیرآهن 20 لانه زنبوری - 100000 تومان افزایش 10,550,000
۱۲:۰۹:۳۰ تیرآهن 18 لانه زنبوری - 200000 تومان افزایش 7,050,000
۱۲:۰۹:۲۷ تیرآهن 16 لانه زنبوری - 100000 تومان افزایش 6,450,000
۱۲:۰۹:۲۱ تیرآهن 14 لانه زنبوری - 200000 تومان افزایش 5,450,000
۱۲:۰۸:۴۳ مش آجدار - 400 تومان افزایش 28,000
۱۲:۰۸:۴۳ مش آجدار - 400 تومان افزایش 28,000
۱۲:۰۸:۳۹ مش آجدار - 400 تومان افزایش 28,800
۱۲:۰۸:۳۶ مش آجدار - 1000 تومان افزایش 29,300
۱۲:۰۸:۳۵ مش آجدار - 1000 تومان افزایش 29,300
۱۲:۰۸:۳۱ مش آجدار - 1000 تومان افزایش 29,300
۱۲:۰۵:۴۳ میلگرد 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۳ میلگرد 16 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۳ میلگرد 18 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۳ میلگرد 20 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۲ میلگرد 22 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۲ میلگرد 25 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۱ میلگرد 32 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۴۱ میلگرد 28 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 25,900
۱۲:۰۵:۳۱ میلگرد 10 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۰۵:۳۱ میلگرد 12 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 26,300
۱۲:۰۵:۲۷ میلگرد 8 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 200 تومان افزایش 26,500
۱۲:۰۴:۰۶ میلگرد 16 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 200 تومان افزایش 27,200
۱۲:۰۴:۰۲ میلگرد 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 200 تومان افزایش 27,200
۱۲:۰۳:۵۱ میلگرد 12 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 200 تومان افزایش 27,400
۱۲:۰۳:۴۰ تیرآهن 14 جهان فولاد غرب جهان فولاد غرب 500 تومان افزایش 27,500
۱۲:۰۲:۰۴ میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه 800 تومان افزایش 26,400
۱۲:۰۲:۰۳ میلگرد 22 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه 800 تومان افزایش 26,400
۱۲:۰۲:۰۳ میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه 800 تومان افزایش 26,400
۱۲:۰۱:۵۷ میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه 800 تومان افزایش 26,400
۱۲:۰۱:۵۳ میلگرد 14 فولاد کاوه ساوه صنایع فولاد کاوه 800 تومان افزایش 26,400
۱۲:۰۰:۴۳ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر 600 تومان افزایش 27,300
۱۲:۰۰:۳۸ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر 700 تومان افزایش 26,300
۱۲:۰۰:۲۱ میلگرد 14 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,000
۱۲:۰۰:۲۱ میلگرد 16 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,000
۱۲:۰۰:۲۰ میلگرد 18 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,000
۱۲:۰۰:۲۰ میلگرد 20 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,000
۱۲:۰۰:۲۰ میلگرد 22 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,000
۱۲:۰۰:۲۰ میلگرد 25 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,000
۱۲:۰۰:۰۷ میلگرد 28 سیادن ابهر سیادن ابهر 500 تومان افزایش 26,200
۱۱:۵۹:۵۶ میلگرد 12 سیادن ابهر سیادن ابهر 700 تومان افزایش 26,500
۱۱:۵۹:۴۰ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر 800 تومان افزایش 27,800
۱۱:۵۹:۳۴ میلگرد 10 سیادن ابهر سیادن ابهر 800 تومان افزایش 26,900
۱۱:۵۸:۲۹ میلگرد 8 سیادن ابهر سیادن ابهر 900 تومان افزایش 27,500
۱۱:۵۷:۴۴ میلگرد 12 شمس سپهر فولاد شمس سپهر تهران 200 تومان افزایش 26,200
۱۱:۵۷:۳۱ میلگرد 8 سمنان نورد سمنان 300 تومان افزایش 27,400
۱۱:۴۸:۳۸ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 27,000
۱۱:۴۸:۳۷ میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 27,000
۱۱:۴۸:۲۵ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۸:۲۵ میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۸:۱۶ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۸:۱۶ میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۸:۰۵ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۸:۰۵ میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 500 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۷:۵۸ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 400 تومان افزایش 27,500
۱۱:۴۷:۵۸ میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 400 تومان افزایش 27,500
۱۱:۴۷:۵۰ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 400 تومان افزایش 27,500
۱۱:۴۷:۴۹ میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 400 تومان افزایش 27,500
۱۱:۴۷:۱۳ میلگرد 20 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,400
۱۱:۴۷:۱۳ میلگرد 22 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,400
۱۱:۴۷:۱۳ میلگرد 25 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,400
۱۱:۴۷:۰۸ میلگرد 14 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۷:۰۸ میلگرد 16 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۷:۰۸ میلگرد 18 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۷:۰۲ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,700
۱۱:۴۶:۵۹ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 27,500
۱۱:۴۶:۵۵ میلگرد 12 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 26,500
۱۱:۴۶:۵۳ میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد 900 تومان افزایش 27,000
۱۱:۴۴:۵۹ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 28,800
۱۱:۴۴:۵۹ میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان 200 تومان افزایش 28,800
۱۱:۳۵:۰۰ میلگرد 25 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,150
۱۱:۳۵:۰۰ میلگرد 28 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,150
۱۱:۳۴:۵۹ میلگرد 32 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,150
۱۱:۳۴:۵۳ میلگرد 14 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,100
۱۱:۳۴:۵۳ میلگرد 16 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,100
۱۱:۳۴:۵۳ میلگرد 18 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,100
۱۱:۳۴:۵۲ میلگرد 20 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,100
۱۱:۳۴:۵۲ میلگرد 22 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,100
۱۱:۳۴:۴۲ میلگرد 12 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 27,400
۱۱:۳۴:۳۸ میلگرد 10 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 28,100
۱۱:۳۴:۳۴ میلگرد 8 راد همدان راد همدان 155 تومان افزایش 28,600
۱۱:۰۵:۳۰ تیرآهن 14 ظفر بناب فولاد ظفر بناب 100 تومان افزایش 27,300
۱۰:۵۳:۰۶ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 24,050
۱۰:۵۳:۰۰ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 24,100
۱۰:۵۲:۵۸ شمش 3sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,350
۱۰:۵۲:۵۵ شمش 3sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,350
۱۰:۵۲:۴۷ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,650
۱۰:۵۲:۳۳ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,650
۱۰:۵۲:۲۲ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,800
۱۰:۵۲:۱۱ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,400
۱۰:۵۲:۰۱ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,250
۱۰:۵۱:۳۸ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,400
۱۰:۵۱:۲۲ شمش 5sp فولادی - 100 تومان افزایش 23,300
۱۰:۲۹:۲۸ میلگرد 22 شاهرود شاهرود 100 تومان افزایش 27,050
۱۰:۲۹:۱۸ میلگرد 16 شاهرود شاهرود 100 تومان افزایش 26,800
۱۰:۲۹:۱۷ میلگرد 18 شاهرود شاهرود 100 تومان افزایش 26,800
۱۰:۲۹:۱۳ میلگرد 20 شاهرود شاهرود 100 تومان افزایش 26,800
۱۰:۲۹:۱۰ میلگرد 14 شاهرود شاهرود 100 تومان افزایش 26,800
۱۰:۲۷:۲۸ میلگرد 16 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 26,700
۱۰:۲۷:۲۷ میلگرد 18 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 26,700
۱۰:۲۷:۲۷ میلگرد 20 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 26,700
۱۰:۲۷:۲۷ میلگرد 22 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 26,700
۱۰:۲۷:۲۷ میلگرد 25 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 26,700
۱۰:۲۷:۱۲ میلگرد 14 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 26,700
۱۰:۲۷:۰۷ میلگرد 12 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 27,100
۱۰:۲۷:۰۰ میلگرد 10سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 27,100
۱۰:۲۶:۵۳ میلگرد 8 سیرجان حدید سیرجان حدید جنوب 100 تومان افزایش 27,200
۹:۲۵:۳۷ ورق عرشه 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان 1635 تومان افزایش 50,240
۹:۲۵:۳۷ ورق عرشه 1.2 میل کاشان امیرکبیر کاشان 1305 تومان افزایش 50,240
۹:۲۵:۳۳ ورق عرشه 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان 110 تومان افزایش 48,715
۹:۲۵:۳۰ ورق عرشه 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان 870 تومان افزایش 48,605
۹:۲۵:۲۷ ورق عرشه 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان 1090 تومان کاهش 47,515
۹:۲۵:۰۸ ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 1635 تومان افزایش 50,240
۹:۲۵:۰۸ ورق عرشه 1.2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 1305 تومان افزایش 50,240
۹:۲۵:۰۴ ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 110 تومان افزایش 48,715
۹:۲۵:۰۱ ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 870 تومان افزایش 48,605
۹:۲۴:۵۷ ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد 1090 تومان کاهش 47,515
۹:۲۴:۰۵ ورق عرشه 1.2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 1305 تومان افزایش 50,240
۹:۲۳:۲۷ ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 1635 تومان افزایش 50,240
۹:۲۲:۴۸ ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 110 تومان افزایش 48,715
۹:۲۲:۲۵ ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 870 تومان افزایش 48,605
۹:۲۲:۰۶ ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال 1090 تومان کاهش 47,515
۹:۲۱:۲۱ ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس هفت الماس 1305 تومان افزایش 50,240
۹:۲۱:۰۱ ورق عرشه 1 میل هفت الماس هفت الماس 1635 تومان افزایش 50,240
۹:۲۰:۳۸ ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس هفت الماس 110 تومان افزایش 48,715
۹:۱۹:۱۳ ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس هفت الماس 870 تومان افزایش 48,605
۹:۱۸:۲۱ ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس هفت الماس 1090 تومان کاهش 47,515
۹:۱۵:۵۱ قوطی صدرا با ورق گیلان صدرا پروفیل کاوه 200 تومان افزایش 40,700
۱۳:۴۵:۵۹ رابیتس3 چشمه 980 گرمی - ثابت 34,000
۱۳:۴۵:۵۳ رابیتس3 چشمه 550 گرمی - ثابت 22,500
۱۳:۴۵:۵۰ رابیتس مسعود 1300 گرمی - ثابت 70,500
۱۳:۴۵:۴۶ رابیتس مسعود1210 گرمی - ثابت 73,000
۱۳:۴۵:۴۵ رابیتس مسعود1120 گرمی - ثابت 60,500
۱۳:۴۵:۴۱ رابیتس مسعود 900 گرمی - ثابت 52,500
۱۳:۴۵:۴۰ رابیتس مسعود 850 گرمی - ثابت 30,500
۱۳:۴۵:۴۰ رابیتس مسعود 800 گرمی - ثابت 46,500
۱۳:۴۵:۳۴ رابیتس مسعود 700 گرمی - ثابت 50,000
۱۳:۴۵:۳۲ رابیتس مسعود 580 گرمی - ثابت 37,500
۱۳:۴۵:۲۴ رابیتس مسعود 600 گرمی - ثابت 35,500
۱۳:۴۵:۱۸ رابیتس مسعود 410 گرمی - ثابت 28,500
۱۳:۴۵:۱۷ رابیتس مسعود 380 گرمی - ثابت 25,000
۱۳:۴۵:۰۹ رابیتس 1100 گرمی - ثابت 58,500
۱۳:۴۵:۰۷ رابیتس 920 گرمی - ثابت 49,000
۱۳:۴۵:۰۶ رابیتس 850 گرمی - ثابت 30,500
۱۳:۴۵:۰۵ رابیتس 700 گرمی - ثابت 41,500
۱۳:۱۸:۴۰ میلگرد 25 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۴۰ میلگرد 20 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۳۹ میلگرد 14 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۳۹ میلگرد 16 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۳۸ میلگرد 18 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۳۸ میلگرد 22 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۳۵ میلگرد 10 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,800
۱۳:۱۸:۳۵ میلگرد 12 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 27,800
۱۳:۱۸:۳۲ میلگرد 8 صائب تبریز فولاد صائب ثابت 28,100
۱۳:۱۸:۲۴ میلگرد 18 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۲۴ میلگرد 14 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۲۳ میلگرد 16 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۲۳ میلگرد 20 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 27,500
۱۳:۱۸:۲۰ میلگرد 10 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 27,800
۱۳:۱۸:۲۰ میلگرد 12 درپاد تبریز فولاد درپاد تبریز ثابت 27,800
۱۳:۱۸:۰۹ میلگرد 18 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 26,500
۱۳:۱۸:۰۸ میلگرد 16 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 26,500
۱۳:۱۸:۰۷ میلگرد 14 فولاد پارس سیستان فولاد پارس سیستان ثابت 26,500
۱۳:۱۵:۳۲ سیم مفتول سیاه - ثابت 33,500
۱۳:۱۵:۳۱ سیم مفتول سیاه - ثابت 33,500
۱۳:۱۵:۳۰ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,500
۱۳:۱۵:۲۹ سیم مفتول سیاه - ثابت 35,500
۱۳:۱۵:۲۸ سیم مفتول سیاه - ثابت 33,500
۱۳:۱۵:۲۷ سیم مفتول سیاه - ثابت 32,500
۱۳:۱۵:۲۶ سیم مفتول سیاه - ثابت 35,500
۱۳:۱۵:۱۹ میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۳:۱۵:۱۸ میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۳:۱۵:۱۷ میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۳:۱۵:۱۶ میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۳:۱۵:۱۵ میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۳:۱۵:۱۴ میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 26,200
۱۳:۱۵:۱۳ میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 27,200
۱۳:۱۵:۱۲ میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس فولاد زاگرس ثابت 28,200
۱۳:۱۴:۰۵ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,500
۱۳:۱۴:۰۴ میلگرد 32 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۴:۰۳ میلگرد 28 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۴:۰۳ میلگرد 25 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۴:۰۲ میلگرد 22 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۴:۰۱ میلگرد 20 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۴:۰۰ میلگرد 18 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۳:۵۹ میلگرد 16 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۳:۵۸ میلگرد 14 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,000
۱۳:۱۳:۵۷ میلگرد 12 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,300
۱۳:۱۳:۵۶ میلگرد 10 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,300
۱۳:۱۳:۵۵ میلگرد 8 شاهین بناب فولاد شاهین بناب ثابت 25,600
۱۳:۰۱:۰۴ میلگرد 32 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۳:۰۱:۰۳ میلگرد 28 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۳:۰۱:۰۲ میلگرد 25 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۳:۰۱:۰۱ میلگرد 22 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۳:۰۱:۰۰ میلگرد 20 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۳:۰۰:۵۹ میلگرد 18 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,500
۱۳:۰۰:۵۹ میلگرد 16 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,600
۱۳:۰۰:۵۸ میلگرد 14 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 25,600
۱۳:۰۰:۵۷ میلگرد 12 سرمد ابرکوه فولاد سرمد ابرکوه ثابت 26,900
۱۳:۰۰:۴۸ میلگرد 32 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,650
۱۳:۰۰:۴۷ میلگرد 28 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,650
۱۳:۰۰:۴۶ میلگرد 25 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,600
۱۳:۰۰:۴۵ میلگرد 22 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,600
۱۳:۰۰:۴۴ میلگرد 20 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,600
۱۳:۰۰:۰۹ میلگرد 18 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,600
۱۳:۰۰:۰۸ میلگرد 16 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,650
۱۳:۰۰:۰۷ میلگرد 14 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 25,650
۱۳:۰۰:۰۶ میلگرد 12 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 26,000
۱۳:۰۰:۰۵ میلگرد 10 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 26,000
۱۳:۰۰:۰۴ میلگرد 8 هیربد زرندیه فولاد هیربد زرندیه ثابت 26,200
۱۲:۵۵:۴۴ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۴۳ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۴۲ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۴۱ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۴۱ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۴۱ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۴۰ قوطی 100 * 100 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۴۰ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۹ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۹ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۸ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۸ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۸ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۸ قوطی 120 * 120 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۷ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۷ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۶ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۶ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۶ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۶ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۶ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۵ قوطی 135 * 135 (ستونی) - ثابت 39,600
۱۲:۵۵:۳۵ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۴ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۳ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۲ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۱ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۳۰ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۹ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۸ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۷ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۶ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۵ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۴ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۳ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۲ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۲ لوله 6 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۲۱ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۱ لوله 6 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۲۰ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۲۰ لوله 5 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۹ لوله اسپیرال - ثابت 44,500
۱۲:۵۵:۱۹ لوله 5 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۸ لوله 4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۷ لوله 4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۶ لوله 3 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۶ لوله 3 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۵ لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۴ لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۳ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۲ لوله 2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۱ لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۱ لوله 20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۱۰ لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۱۰ لوله 20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۱۰ لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۹ لوله 20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۹ لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۸ لوله 20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۸ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۷ لوله 20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۷ لوله 1 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۶ لوله 18 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۶ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۶ لوله 18 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۵ لوله 3/4 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۵ لوله 18 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۴ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۴ لوله 18 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۳ لوله 1/2 گالوانیزه قزوین فولاد قزوین ثابت 62,000
۱۲:۵۵:۰۳ لوله 18 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۲ لوله 16 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۱ لوله 16 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۵:۰۰ لوله 16 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۹ لوله 16 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۸ لوله 16 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۷ لوله 13 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۶ لوله 13 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۵ لوله 13 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۴ لوله 13 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۴ لوله 13 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۳ لوله 10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۲ لوله 10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۱ لوله 10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۵۰ لوله 10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۴۹ لوله 10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۴۸ لوله 10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۵۴:۳۱ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 49,500
۱۲:۵۴:۳۰ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 46,500
۱۲:۵۴:۲۹ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 46,500
۱۲:۵۴:۲۸ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 46,000
۱۲:۵۴:۲۷ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 45,500
۱۲:۵۴:۲۶ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 43,000
۱۲:۵۴:۲۵ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 43,000
۱۲:۵۴:۲۴ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 41,700
۱۲:۵۴:۲۳ آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 42,200
۱۲:۵۴:۲۲ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 49,500
۱۲:۵۴:۲۱ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 46,500
۱۲:۵۴:۲۰ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 43,000
۱۲:۵۴:۱۹ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 41,700
۱۲:۵۴:۱۸ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 46,500
۱۲:۵۴:۱۷ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 46,000
۱۲:۵۴:۱۶ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 45,500
۱۲:۵۴:۱۵ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 43,000
۱۲:۵۴:۱۴ آبرو یک طرفه کف 10 الی 30 - ثابت 42,200
۱۲:۵۳:۵۷ پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه - ثابت 41,700
۱۲:۵۳:۵۱ پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه - ثابت 41,700
۱۲:۵۰:۲۱ تیر حصار دو سر خم - ثابت 785,000
۱۲:۵۰:۲۱ تیر حصار دو سر خم - ثابت 490,000
۱۲:۵۰:۲۱ تیر حصار دو سر خم - ثابت 640,000
۱۲:۵۰:۲۰ تیر حصار دو سر خم - ثابت 485,000
۱۲:۵۰:۲۰ تیر حصار دو سر خم - ثابت 465,000
۱۲:۵۰:۱۹ تیر حصار دو سر خم - ثابت 395,000
۱۲:۵۰:۱۲ تیر حصار یک سر خم - ثابت 685,000
۱۲:۵۰:۱۱ تیر حصار یک سر خم - ثابت 570,000
۱۲:۵۰:۱۱ تیر حصار یک سر خم - ثابت 470,000
۱۲:۵۰:۱۰ تیر حصار یک سر خم - ثابت 380,000
۱۲:۵۰:۰۹ تیر حصار یک سر خم - ثابت 340,000
۱۲:۵۰:۰۹ تیر حصار یک سر خم - ثابت 480,000
۱۲:۴۹:۵۹ تیر حصار ساده - ثابت 520,000
۱۲:۴۹:۵۸ تیر حصار ساده - ثابت 355,000
۱۲:۴۹:۵۸ تیر حصار ساده - ثابت 575,000
۱۲:۴۹:۵۸ تیر حصار ساده - ثابت 285,000
۱۲:۴۹:۵۸ لوله مانیسمان 24 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۸ لوله مانیسمان 8 - ثابت 12,448,000
۱۲:۴۹:۵۷ تیر حصار ساده - ثابت 295,000
۱۲:۴۹:۵۷ لوله مانیسمان 22 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۷ لوله مانیسمان 6 - ثابت 6,868,000
۱۲:۴۹:۵۶ تیر حصار ساده - ثابت 285,000
۱۲:۴۹:۵۶ لوله مانیسمان 20 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۶ لوله مانیسمان 5 - ثابت 6,379,000
۱۲:۴۹:۵۵ لوله مانیسمان 18 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۵ لوله مانیسمان 4 - ثابت 3,873,000
۱۲:۴۹:۵۴ لوله مانیسمان 16 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۴ لوله مانیسمان 3 - ثابت 3,288,000
۱۲:۴۹:۵۳ لوله مانیسمان 14 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۳ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 2,180,000
۱۲:۴۹:۵۲ لوله مانیسمان 12 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۲ لوله مانیسمان 2 - ثابت 1,879,000
۱۲:۴۹:۵۱ لوله مانیسمان 10 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۵۱ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 1,439,000
۱۲:۴۹:۵۰ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,338,000
۱۲:۴۹:۴۹ لوله مانیسمان 8 - ثابت 74,000
۱۲:۴۹:۴۹ لوله مانیسمان 1 - ثابت 780,000
۱۲:۴۹:۴۸ لوله مانیسمان 6 - ثابت 14,600,000
۱۲:۴۹:۴۸ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 510,000
۱۲:۴۹:۴۷ لوله مانیسمان 5 - ثابت 11,400,000
۱۲:۴۹:۴۷ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 434,000
۱۲:۴۹:۴۷ لوله مانیسمان 4 - ثابت 9,450,000
۱۲:۴۹:۴۶ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 690,000
۱۲:۴۹:۴۵ لوله مانیسمان 3 - ثابت 6,700,000
۱۲:۴۹:۴۴ لوله مانیسمان 2 - ثابت 3,000,000
۱۲:۴۹:۴۳ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 4,500,000
۱۲:۴۹:۴۲ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 590,000
۱۲:۴۹:۴۲ لوله 6 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۴۱ لوله مانیسمان 1 - ثابت 1,380,000
۱۲:۴۹:۴۱ لوله 6 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۴۰ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,970,000
۱۲:۴۹:۴۰ لوله 6 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۹ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 2,400,000
۱۲:۴۹:۳۹ لوله 6 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۸ لوله 6 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۳۷ لوله 6 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۳۶ لوله 4 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۵ لوله 4 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۴ لوله 4 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۴ لوله 4 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۳ لوله 4 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۳۲ لوله 4 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۳۲ لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 49,500
۱۲:۴۹:۳۱ لوله 1/2-3 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۱ لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 49,500
۱۲:۴۹:۳۰ لوله 1/2-3 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۳۰ لوله 1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 49,500
۱۲:۴۹:۲۹ لوله 1/2-3 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۹ لوله 3/4 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 49,500
۱۲:۴۹:۲۸ لوله 1/2-3 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۲۸ لوله 1/2 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 49,500
۱۲:۴۹:۲۷ لوله 1/2-3 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۲۷ لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 50,000
۱۲:۴۹:۲۶ لوله 3 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۶ لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 50,000
۱۲:۴۹:۲۵ لوله 3 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۵ لوله 1 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 50,000
۱۲:۴۹:۲۵ لوله 3 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۴ لوله 3/4 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 50,000
۱۲:۴۹:۲۴ لوله 3 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۲۳ لوله 2 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 50,000
۱۲:۴۹:۲۳ لوله 3 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۲۲ لوله 1/2 گازی روکار سپاهان فولاد سپاهان ثابت 50,000
۱۲:۴۹:۲۲ لوله 1/2-2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۱ لوله 1/2-2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۰ لوله 1/2-2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۲۰ لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۹ لوله 1/2-2 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۱۸ لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۸ لوله 1/2-2 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۱۸ لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۷ لوله 2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۱۷ لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۷ لوله 2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۱۶ لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۶ لوله 2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۱۵ لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۵ لوله 2 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۱۴ لوله 2 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۱۴ لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۳ لوله 1/2-1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۱۳ لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۲ لوله 1/2-1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۱۲ لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان فولاد سپاهان ثابت 51,600
۱۲:۴۹:۱۱ لوله 1/2-1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۱۰ لوله 1/2-1 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۱۰ لوله 1/2-1 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۰۹ لوله 1/4-1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۰۸ لوله 1/4-1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۰۷ لوله 1/4-1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۰۶ لوله 1/4-1 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۰۵ لوله 1/4-1 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۰۴ لوله 1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۰۳ لوله 1 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۰۳ لوله 1 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۹:۰۲ لوله 1 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۹:۰۱ لوله 3/4 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۹:۰۰ لوله 3/4 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۸:۵۹ لوله 3/4 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۸:۵۸ لوله 1/2 صنعتی - ثابت 42,500
۱۲:۴۸:۵۷ لوله 1/2 صنعتی - ثابت 40,700
۱۲:۴۸:۵۶ لوله 1/2 صنعتی - ثابت 42,000
۱۲:۴۷:۱۷ پروفیل 50*50 - ثابت 44,000
۱۲:۴۷:۱۶ پروفیل 80*40 - ثابت 44,000
۱۲:۴۷:۱۵ پروفیل 40*40 - ثابت 44,000
۱۲:۴۷:۱۴ پروفیل 30*30 - ثابت 44,000
۱۲:۴۷:۱۴ قوطی 80*40 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۱۳ پروفیل 30*20 - ثابت 44,000
۱۲:۴۷:۱۳ قوطی 60*30 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۱۲ پروفیل 20*20 - ثابت 44,000
۱۲:۴۷:۱۲ قوطی 60*20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۱۱ قوطی 48*20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۱۰ قوطی 40*40 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۹ قوطی 40*20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۸ قوطی 30*30 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۸ قوطی 25*25 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۷ قوطی 20*30 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۶ قوطی 20*20 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۵ قوطی 20*10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۴ قوطی 16*16 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۳ قوطی 14*25 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۲ قوطی 10*25 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۷:۰۱ قوطی 10*10 مبلی - ثابت 56,000
۱۲:۴۶:۴۹ لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۹ لوله 2 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۹ لوله 3 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۹ لوله 4 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۸ لوله 6 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۷ لوله 5 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۷ لوله 8 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۶ لوله 1/4-1 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۵ لوله 1 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۵ لوله 3/4 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۴۴ لوله 1/2 صنعتی سپاهان فولاد سپاهان ثابت 45,100
۱۲:۴۶:۳۳ لوله مانیسمان 24 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۳۲ لوله مانیسمان 20 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۳۱ لوله مانیسمان 18 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۳۱ لوله مانیسمان 16 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۳۰ لوله مانیسمان 14 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۲۸ لوله مانیسمان 3/4 - ثابت 550,000
۱۲:۴۶:۲۷ لوله مانیسمان 1/2 - ثابت 450,000
۱۲:۴۶:۲۶ لوله مانیسمان 8 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۲۵ لوله مانیسمان 6 - ثابت 10,400,000
۱۲:۴۶:۲۵ لوله مانیسمان 5 - ثابت 7,400,000
۱۲:۴۶:۲۴ لوله مانیسمان 4 - ثابت 5,500,000
۱۲:۴۶:۲۳ لوله مانیسمان 3 - ثابت 3,800,000
۱۲:۴۶:۲۲ لوله مانیسمان 2 - ثابت 1,850,000
۱۲:۴۶:۲۱ لوله مانیسمان 1/2-2 - ثابت 2,900,000
۱۲:۴۶:۲۱ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۲۰ لوله مانیسمان 12 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۲۰ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۹ لوله مانیسمان 10 - ثابت 72,000
۱۲:۴۶:۱۹ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۸ لوله مانیسمان 1 - ثابت 900,000
۱۲:۴۶:۱۸ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۷ لوله مانیسمان 1/4-1 - ثابت 1,400,000
۱۲:۴۶:۱۷ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۷ لوله مانیسمان 1/2-1 - ثابت 1,500,000
۱۲:۴۶:۱۶ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۵ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۵ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۴ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۱۳ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۱۲ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۱۱ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۱۰ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۹ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۸ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۷ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۶ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,800
۱۲:۴۶:۰۶ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۵ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,800
۱۲:۴۶:۰۴ لوله گاز توکار API فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 49,000
۱۲:۴۶:۰۳ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۲ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,300
۱۲:۴۶:۰۱ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,800
۱۲:۴۶:۰۰ لوله گاز روکار خانگی فولاد گستر حداد (فولاد کچو) ثابت 47,800
۱۲:۴۲:۴۷ میلگرد کلاف 10 امیرآباد امیرآباد ثابت 27,500
۱۲:۴۲:۴۶ میلگرد کلاف 8 امیرآباد امیرآباد ثابت 27,500
۱۲:۴۲:۴۳ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 27,200
۱۲:۴۲:۲۸ میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 29,000
۱۲:۴۲:۱۶ میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد امیرآباد ثابت 29,000
۱۲:۴۰:۵۹ میلگرد 10 - ثابت 28,000
۱۲:۴۰:۵۹ میلگرد 8 - ثابت 31,000
۱۲:۴۰:۵۸ میلگرد 10 - ثابت 28,000
۱۲:۴۰:۵۸ میلگرد 8 - ثابت 31,000
۱۲:۴۰:۵۵ میلگرد 32 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۵۴ میلگرد 28 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۵۳ میلگرد 25 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۵۲ میلگرد 22 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۵۱ میلگرد 20 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۵۰ میلگرد 18 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۴۹ میلگرد 16 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۴۸ میلگرد 14 میانه فولاد میانه ثابت 26,200
۱۲:۴۰:۴۸ میلگرد 12 میانه فولاد میانه ثابت 26,650
۱۲:۴۰:۴۷ میلگرد 10 میانه فولاد میانه ثابت 26,900
۱۲:۳۸:۵۵ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۵۴ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۵۳ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۵۳ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۵۲ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۵۱ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۵۰ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۹ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۸ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۷ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۶ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۵ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۴ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۳ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۴۲ لوله جدار چاه - ثابت 44,500
۱۲:۳۸:۰۲ میلگرد 32 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۸:۰۲ میلگرد 28 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۸:۰۱ میلگرد 25 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۸:۰۰ میلگرد 22 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۷:۵۹ میلگرد 20 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۷:۵۸ میلگرد 18 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۷:۵۷ میلگرد 16 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۷:۵۶ میلگرد 14 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,500
۱۲:۳۷:۵۵ میلگرد 12 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,900
۱۲:۳۷:۵۵ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,200
۱۲:۳۷:۵۳ میلگرد 10 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 26,900
۱۲:۳۷:۵۲ میلگرد 8 آذر فولاد امین فولاد آذر امین ثابت 27,200
۱۲:۳۷:۲۴ زیگزاک شاخه (75سانتی) - ثابت 30,000
۱۲:۳۷:۲۳ زیگزاک شاخه (65سانتی) - ثابت 30,000
۱۲:۳۷:۲۲ زیگزاک شاخه (55سانتی) - ثابت 30,000
۱۲:۳۷:۲۱ زیگزاک کلاف - ثابت 30,000
۱۲:۳۶:۲۴ تیرآهن 24 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 29,800
۱۲:۳۶:۲۳ تیرآهن 22 یزد احرامیان فولاد احرامیان یزد ثابت 29,800
۱۲:۳۵:۵۸ ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان ثابت 27,400
۱۲:۳۵:۵۸ ناودانی12 پروفیل صنعت ماهان ثابت 27,200
۱۲:۳۲:۰۲ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 46,800
۱۲:۳۲:۰۱ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 46,600
۱۲:۳۱:۵۹ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 49,100
۱۲:۳۱:۵۶ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 50,100
۱۲:۳۱:۵۶ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 49,900
۱۲:۳۱:۵۴ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 49,200
۱۲:۳۱:۵۳ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 47,900
۱۲:۳۱:۵۱ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 47,100
۱۲:۳۱:۵۰ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 43,100
۱۲:۳۱:۴۹ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 43,100
۱۲:۳۱:۴۸ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 44,300
۱۲:۳۱:۴۷ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 42,300
۱۲:۳۱:۴۰ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 50,000
۱۲:۳۱:۳۷ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,400
۱۲:۳۱:۳۷ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,500
۱۲:۳۱:۳۵ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,400
۱۲:۳۱:۳۴ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,400
۱۲:۳۱:۳۱ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,800
۱۲:۳۱:۲۹ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,100
۱۲:۳۱:۲۸ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,100
۱۲:۳۱:۲۷ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,600
۱۲:۳۱:۲۶ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۲:۳۱:۲۴ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,300
۱۲:۳۱:۲۴ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,000
۱۲:۳۱:۲۱ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 48,000
۱۲:۳۱:۲۰ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,500
۱۲:۳۱:۱۹ ورق 1.25 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,000
۱۲:۳۱:۱۸ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,800
۱۲:۳۱:۱۷ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 53,000
۱۲:۳۱:۱۷ ورق 2 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 53,000
۱۲:۳۱:۱۶ ورق 1.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 48,000
۱۲:۳۱:۱۵ ورق 1 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,800
۱۲:۳۱:۱۴ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 44,000
۱۲:۳۱:۱۳ ورق 0.9 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,000
۱۲:۳۱:۱۲ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 43,000
۱۲:۳۱:۱۱ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 44,000
۱۲:۳۱:۱۱ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 48,100
۱۲:۳۱:۱۰ ورق 0.8 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 44,000
۱۲:۳۱:۱۰ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 47,900
۱۲:۳۱:۰۹ ورق 0.7 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 44,000
۱۲:۳۱:۰۹ ورق 2 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 48,100
۱۲:۳۱:۰۸ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 46,800
۱۲:۳۱:۰۸ ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 47,900
۱۲:۳۱:۰۷ ورق 0.6 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 46,500
۱۲:۳۱:۰۷ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 46,600
۱۲:۳۱:۰۷ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 48,200
۱۲:۳۱:۰۶ ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 46,600
۱۲:۳۱:۰۶ ورق 0.5 میل هفت الماس هفت الماس ثابت 48,800
۱۲:۳۱:۰۶ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 44,400
۱۲:۳۱:۰۵ ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 44,400
۱۲:۳۱:۰۴ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 44,400
۱۲:۳۱:۰۳ ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 44,400
۱۲:۳۱:۰۲ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 46,900
۱۲:۳۱:۰۱ ورق 1 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 46,900
۱۲:۳۱:۰۰ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 48,100
۱۲:۳۱:۰۰ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 42,900
۱۲:۳۱:۰۰ ورق 2 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 48,100
۱۲:۳۰:۵۹ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 46,500
۱۲:۳۰:۵۹ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 47,900
۱۲:۳۰:۵۸ ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 43,200
۱۲:۳۰:۵۸ ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 47,900
۱۲:۳۰:۵۷ ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 46,500
۱۲:۳۰:۵۷ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 46,800
۱۲:۳۰:۵۶ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 49,500
۱۲:۳۰:۵۶ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 46,800
۱۲:۳۰:۵۶ ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 48,500
۱۲:۳۰:۵۵ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 44,100
۱۲:۳۰:۵۵ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,200
۱۲:۳۰:۵۴ ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 46,800
۱۲:۳۰:۵۴ ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد ثابت 51,400
۱۲:۳۰:۵۳ ورق 1 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 46,800
۱۲:۳۰:۵۲ ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 44,100
۱۲:۳۰:۵۱ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 44,100
۱۲:۳۰:۵۰ ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 44,100
۱۲:۳۰:۵۰ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 45,100
۱۲:۳۰:۴۹ ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 45,200
۱۲:۳۰:۴۸ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 48,600
۱۲:۳۰:۴۷ ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 49,100
۱۲:۳۰:۴۶ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 50,600
۱۲:۳۰:۴۵ ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 51,200
۱۲:۳۰:۴۴ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 52,900
۱۲:۳۰:۴۳ ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال تاراز چهارمحال ثابت 53,400
۱۲:۳۰:۳۹ ورق 1.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 47,200
۱۲:۳۰:۳۸ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,900
۱۲:۳۰:۳۷ ورق 1.25 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,900
۱۲:۳۰:۳۶ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 47,000
۱۲:۳۰:۳۵ ورق 1 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 47,000
۱۲:۳۰:۳۴ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,200
۱۲:۳۰:۳۳ ورق 0.9 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,000
۱۲:۳۰:۳۳ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,200
۱۲:۳۰:۳۲ ورق 0.8 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,200
۱۲:۳۰:۳۱ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,100
۱۲:۳۰:۳۰ ورق 0.7 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 45,800
۱۲:۳۰:۲۹ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 48,700
۱۲:۳۰:۲۸ ورق 0.6 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 49,700
۱۲:۳۰:۲۶ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 49,700
۱۲:۳۰:۲۵ ورق 0.5 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 50,700
۱۲:۳۰:۲۴ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 53,400
۱۲:۳۰:۲۳ ورق 0.45 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 54,200
۱۲:۳۰:۲۲ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 55,200
۱۲:۳۰:۲۲ ورق 0.4 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 55,600
۱۲:۳۰:۲۱ ورق 0.3 میل کاشان امیرکبیر کاشان ثابت 60,700
۱۲:۳۰:۱۲ ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,100
۱۲:۳۰:۱۰ ورق روغنی 3 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 58,700
۱۲:۳۰:۱۰ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,000
۱۲:۳۰:۰۹ ورق روغنی 2 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,000
۱۲:۳۰:۰۸ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,100
۱۲:۳۰:۰۷ ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,400
۱۲:۳۰:۰۶ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,100
۱۲:۳۰:۰۵ ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,400
۱۲:۳۰:۰۴ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,100
۱۲:۳۰:۰۳ ورق روغنی 1 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,400
۱۲:۳۰:۰۲ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۲:۳۰:۰۱ ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۲:۳۰:۰۰ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۲:۲۹:۵۹ ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,500
۱۲:۲۹:۵۸ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,500
۱۲:۲۹:۵۷ ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,500
۱۲:۲۹:۵۶ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,000
۱۲:۲۹:۵۵ ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,000
۱۲:۲۹:۲۴ ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,800
۱۲:۲۹:۲۴ ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,800
۱۲:۲۹:۲۳ ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,800
۱۲:۲۹:۲۳ ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 53,800
۱۲:۲۹:۲۲ ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,800
۱۲:۲۸:۵۳ ورق آبی هفت الماس هفت الماس ثابت 50,300
۱۲:۲۸:۵۲ ورق نارنجی هفت الماس هفت الماس ثابت 50,300
۱۲:۲۸:۵۲ ورق سفید هفت الماس هفت الماس ثابت 50,300
۱۲:۲۸:۵۱ ورق قهوه ای هفت الماس هفت الماس ثابت 53,200
۱۲:۲۸:۵۱ ورق قرمز هفت الماس هفت الماس ثابت 50,300
۱۲:۲۸:۴۹ ورق 8 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 49,500
۱۲:۲۸:۴۸ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 39,800
۱۲:۲۸:۴۷ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 39,800
۱۲:۲۸:۴۶ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 38,800
۱۲:۲۸:۴۶ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 38,800
۱۲:۲۸:۴۵ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,000
۱۲:۲۸:۴۴ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,000
۱۲:۲۸:۴۳ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,000
۱۲:۲۸:۴۲ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,000
۱۲:۲۸:۴۱ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 41,500
۱۲:۲۸:۴۰ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,500
۱۲:۲۸:۳۹ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,500
۱۲:۲۸:۳۹ ورق 8 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 47,000
۱۲:۲۸:۳۸ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 43,500
۱۲:۲۸:۳۸ ورق 100 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,000
۱۲:۲۸:۳۸ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 43,500
۱۲:۲۸:۳۷ ورق 90 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,000
۱۲:۲۸:۳۷ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 46,000
۱۲:۲۸:۳۶ ورق 80 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 37,000
۱۲:۲۸:۳۵ ورق 60 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,800
۱۲:۲۸:۳۴ ورق 50 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,800
۱۲:۲۸:۳۳ ورق 70 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 36,000
۱۲:۲۸:۳۳ ورق 45 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,800
۱۲:۲۸:۳۲ ورق 40 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 33,800
۱۲:۲۸:۳۱ ورق 35 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,100
۱۲:۲۸:۳۰ ورق 30 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,100
۱۲:۲۸:۲۹ ورق 25 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 34,100
۱۲:۲۸:۲۸ ورق 20 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 35,000
۱۲:۲۸:۲۷ ورق 15 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 40,500
۱۲:۲۸:۲۶ ورق 12 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 39,500
۱۲:۲۸:۲۵ ورق 10 میل فولاد اکسین اکسین اهواز ثابت 44,000
۱۲:۲۸:۱۲ میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 28,500
۱۲:۲۸:۱۱ میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 29,000
۱۲:۲۷:۰۰ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 16,100,000
۱۲:۲۶:۵۹ تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 13,400,000
۱۲:۲۶:۵۸ تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 11,900,000
۱۲:۲۶:۵۷ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 11,300,000
۱۲:۲۶:۴۶ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 6,300,000
۱۲:۲۶:۱۲ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 5,100,000
۱۲:۲۶:۱۱ تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 31,700
۱۲:۲۵:۵۰ تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 36,000
۱۲:۱۰:۳۳ تیرآهن سبک 18 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 28,800
۱۲:۱۰:۰۳ تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن ذوب آهن اصفهان ثابت 38,000
۱۲:۰۹:۳۷ تیرآهن 30 لانه زنبوری - ثابت 16,500,000
۱۲:۰۹:۳۷ تیرآهن 27 لانه زنبوری - ثابت 13,800,000
۱۲:۰۹:۳۶ تیرآهن 24 لانه زنبوری - ثابت 12,300,000
۱۲:۰۹:۳۴ تیرآهن 22 لانه زنبوری - ثابت 11,700,000
۱۲:۰۹:۱۵ تیرآهن 12 لانه زنبوری - ثابت 5,350,000
۱۲:۰۸:۱۸ بست تخت - ثابت 3,500
۱۲:۰۸:۱۷ بست رادیکالی - ثابت 8,200
۱۲:۰۸:۱۷ قلاب - ثابت 4,500
۱۲:۰۸:۱۶ گیره - ثابت 5,800
۱۲:۰۸:۱۶ میلگرد بستر عرض 15 - ثابت 39,500
۱۲:۰۸:۱۵ میلگرد بستر عرض 11 - ثابت 37,800
۱۲:۰۸:۱۴ میلگرد بستر عرض 5.5 - ثابت 36,750
۱۲:۰۸:۰۹ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,500
۱۲:۰۸:۰۹ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,300
۱۲:۰۸:۰۸ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,800
۱۲:۰۸:۰۷ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,300
۱۲:۰۸:۰۶ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,800
۱۲:۰۸:۰۵ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,600
۱۲:۰۸:۰۴ ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,300
۱۲:۰۸:۰۳ ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,300
۱۲:۰۸:۰۳ ورق 3 آجدار پرسی - ثابت 43,600
۱۲:۰۸:۰۳ ورق 3 آجدار پرسی - ثابت 43,400
۱۲:۰۸:۰۲ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 38,700
۱۲:۰۸:۰۱ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,300
۱۲:۰۸:۰۱ ورق 2.5 آجدار پرسی - ثابت 43,400
۱۲:۰۸:۰۱ ورق 2.5 آجدار پرسی - ثابت 42,400
۱۲:۰۸:۰۰ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,600
۱۲:۰۸:۰۰ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 43,500
۱۲:۰۸:۰۰ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,300
۱۲:۰۸:۰۰ ورق 2 آجدار پرسی - ثابت 42,400
۱۲:۰۷:۵۹ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 39,400
۱۲:۰۷:۵۸ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 56,200
۱۲:۰۷:۵۷ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 50,700
۱۲:۰۷:۵۶ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 51,000
۱۲:۰۷:۵۵ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 54,700
۱۲:۰۷:۵۴ ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,300
۱۲:۰۷:۵۳ ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 52,600
۱۲:۰۷:۵۲ ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 55,800
۱۲:۰۷:۵۱ ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 55,600
۱۲:۰۷:۵۱ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,600
۱۲:۰۷:۵۰ ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,600
۱۲:۰۷:۱۴ ورق سیاه 15 گیلان فولاد گیلان ثابت 34,200
۱۲:۰۷:۱۲ ورق سیاه 12 گیلان فولاد گیلان ثابت 34,100
۱۲:۰۶:۵۹ ورق سیاه 10 گیلان فولاد گیلان ثابت 34,100
۱۲:۰۶:۵۷ ورق سیاه 8 گیلان فولاد گیلان ثابت 34,100
۱۲:۰۶:۵۵ ورق سیاه 6 گیلان فولاد گیلان ثابت 34,100
۱۲:۰۶:۵۳ ورق سیاه 4 گیلان فولاد گیلان ثابت 34,400
۱۲:۰۶:۴۴ ورق 70 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۴۴ ورق سیاه 2 گیلان فولاد گیلان ثابت 37,000
۱۲:۰۶:۲۸ ورق 60 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۲۴ ورق 50 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۲۳ ورق 45 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۲۲ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۲۱ ورق 40 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,200
۱۲:۰۶:۲۰ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۱۹ ورق 35 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,200
۱۲:۰۶:۱۸ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۱۷ ورق 30 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,200
۱۲:۰۶:۱۷ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,800
۱۲:۰۶:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,300
۱۲:۰۶:۱۶ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,200
۱۲:۰۶:۱۵ ورق 25 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,200
۱۲:۰۶:۱۴ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 31,700
۱۲:۰۶:۱۴ ورق 20 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 32,200
۱۲:۰۶:۱۳ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 41,200
۱۲:۰۶:۱۲ ورق 15 میل فولاد کاویان کاویان اهواز ثابت 33,700
۱۲:۰۲:۵۵ میلگرد 14 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,450
۱۲:۰۲:۵۵ میلگرد 16 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,450
۱۲:۰۲:۵۵ میلگرد 18 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,450
۱۲:۰۲:۵۴ میلگرد 20 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,450
۱۲:۰۲:۵۳ میلگرد 22 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,450
۱۲:۰۲:۵۳ میلگرد 25 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 25,450
۱۲:۰۲:۴۸ میلگرد 12 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 26,050
۱۲:۰۲:۴۸ میلگرد 10 کیان ابهر کیان فولاد ابهر ثابت 26,050
۱۱:۵۵:۰۲ ورق 12 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 45,100
۱۱:۵۵:۰۱ ورق 10 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 44,900
۱۱:۵۴:۵۷ ورق 8 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 47,800
۱۱:۵۴:۵۱ ورق 6 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 48,700
۱۱:۵۴:۴۷ ورق 5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 47,900
۱۱:۵۴:۴۳ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 48,000
۱۱:۵۴:۴۲ ورق 4 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 39,900
۱۱:۵۴:۳۸ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 47,600
۱۱:۵۴:۳۴ ورق 3 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 44,600
۱۱:۵۴:۲۸ ورق 2.5 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 39,700
۱۱:۵۴:۲۵ ورق 2 میل فولاد سبا فولاد سبا ثابت 40,400
۱۱:۵۳:۵۷ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,300
۱۱:۵۳:۵۵ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 43,900
۱۱:۵۳:۵۰ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,500
۱۱:۵۳:۴۵ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,200
۱۱:۵۳:۴۲ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,500
۱۱:۵۳:۳۰ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,200
۱۱:۵۳:۲۷ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,000
۱۱:۵۳:۲۲ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,900
۱۱:۵۳:۱۸ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,000
۱۱:۵۳:۱۴ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,800
۱۱:۵۳:۱۰ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,400
۱۱:۵۳:۰۶ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,000
۱۱:۵۳:۰۱ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 45,000
۱۱:۵۲:۵۸ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,000
۱۱:۵۲:۵۲ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,300
۱۱:۵۲:۴۹ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 41,000
۱۱:۵۲:۴۴ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,700
۱۱:۵۲:۴۱ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,300
۱۱:۵۲:۳۷ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,700
۱۱:۵۲:۲۸ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 44,700
۱۱:۵۲:۲۷ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,500
۱۱:۵۲:۲۴ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 39,800
۱۱:۵۲:۲۱ ورق 2.5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,400
۱۱:۵۲:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 40,500
۱۱:۵۲:۱۶ ورق 2 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 42,800
۱۱:۵۱:۴۵ ورق 15 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,000
۱۱:۵۱:۴۳ ورق 12 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 46,000
۱۱:۵۱:۴۳ ورق 10 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 47,000
۱۱:۵۱:۴۲ ورق 8 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 50,500
۱۱:۵۱:۴۱ ورق 6 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 48,500
۱۱:۵۱:۴۰ ورق 5 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,000
۱۱:۵۱:۴۰ ورق 4 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 49,000
۱۱:۵۱:۳۹ ورق 3 میل فولاد مبارکه فولاد مبارکه اصفهان ثابت 50,000
۱۱:۵۱:۲۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۱:۲۱ میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۱:۲۱ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۱:۵۱:۲۰ میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان ثابت 26,800
۱۰:۵۷:۰۸ میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متین نوین متین ثابت 32,480
۱۰:۵۷:۰۲ میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متین نوین متین ثابت 31,500
۱۰:۵۶:۵۷ میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متین نوین متین ثابت 27,980
۱۰:۵۶:۵۲ میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین نوین متین ثابت 27,980
۱۰:۵۶:۴۷ میلگرد ساده 10 نوین متین نوین متین ثابت 28,505
۱۰:۵۶:۲۶ میلگرد 10 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۵ میلگرد 12 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۵ میلگرد 14 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۴ میلگرد 16 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۴ میلگرد 18 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۳ میلگرد 20 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۳ میلگرد 22 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۳ میلگرد 25 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۲ میلگرد 28 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۲ میلگرد 30 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۲۲ میلگرد 32 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۱۶ میلگرد 34 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۱۵ میلگرد 36 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۱۵ میلگرد 38 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۱۵ میلگرد 40 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۶:۱۵ میلگرد 42 آیین صنعت آیین صنعت ثابت 28,000
۱۰:۵۵:۱۲ شمش آلیاژی ck45 - ثابت 21,620
۱۰:۵۴:۳۲ فروسیلیس 10 - 3 - ثابت 47,000
۱۰:۵۴:۲۹ فروسیلیس 60 - 10 - ثابت 50,000
۱۰:۵۴:۲۲ فرومنگنز پرکربن هندی - ثابت 53,500
۱۰:۵۴:۱۶ فروسیلیکو منگنز هند - ثابت 53,000
۱۰:۵۴:۱۲ فروسیلیکو منگنز ایران - ثابت 51,000
۱۰:۵۳:۴۶ آهن اسفنجی - ثابت 14,000
۱۰:۵۳:۳۳ آهن اسفنجی - ثابت 14,300
۱۰:۲۲:۰۷ میلگرد 22 هشترود فولاد هشترود ثابت 26,700
۱۰:۲۲:۰۵ میلگرد 20 هشترود فولاد هشترود ثابت 26,700
۱۰:۲۲:۰۳ میلگرد 18 هشترود فولاد هشترود ثابت 26,700
۱۰:۲۱:۵۹ میلگرد 16 هشترود فولاد هشترود ثابت 26,700
۱۰:۲۱:۵۶ میلگرد 14 هشترود فولاد هشترود ثابت 26,700
۱۰:۲۱:۵۴ میلگرد 12 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۱:۵۳ میلگرد 10 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,500
۱۰:۲۱:۵۱ میلگرد 8 هشترود فولاد هشترود ثابت 27,800
۹:۵۴:۰۳ میلگرد 14 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 25,700
۹:۵۴:۰۲ میلگرد 16 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 25,700
۹:۵۴:۰۲ میلگرد 18 اردبیل فولاد اردبیل ثابت 25,700
۹:۴۶:۳۷ تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 5,500,000
۹:۴۶:۳۶ تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 5,550,000
۹:۴۶:۳۶ تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 4,550,000
۹:۴۶:۳۶ تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان پروفیل صنعت ماهان ثابت 4,650,000
۹:۴۵:۴۶ قوطی ستونی 140*140 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۵ قوطی ستونی 140*140 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۵ قوطی ستونی 180*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۴ قوطی ستونی 180*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۴ قوطی ستونی 180*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۴ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۳ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۰ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۰ قوطی ستونی 150*250 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۴۰ قوطی ستونی200*200 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۹ قوطی ستونی 100*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۹ قوطی ستونی 100*180 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۸ قوطی ستونی 150*250 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۸ قوطی ستونی 150*250 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۷ قوطی ستونی 220*220 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۷ قوطی ستونی 220*220 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۶ قوطی ستونی 180*260 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۵:۳۶ قوطی ستونی 180*260 کالوپ کالوپ ثابت 44,800
۹:۴۲:۰۴ نبشی 5 فولاد نستا ثابت 27,800
۹:۴۱:۵۷ نبشی 4 فولاد نستا ثابت 27,200
۹:۴۱:۵۲ نبشی 4 فولاد نستا ثابت 27,400
۹:۴۱:۴۶ نبشی 4 فولاد نستا ثابت 27,700
۹:۴۱:۴۳ نبشی 4 فولاد نستا ثابت 28,200
۹:۴۱:۳۹ نبشی 3 فولاد نستا ثابت 27,200
۹:۴۱:۳۶ نبشی 3 فولاد نستا ثابت 27,700
۹:۴۱:۱۳ ناودانی 10 فولاد نستا ثابت 27,300
۹:۴۱:۰۸ ناودانی 10 فولاد نستا ثابت 27,800
۹:۴۱:۰۲ ناودانی 8 فولاد نستا ثابت 27,300
۹:۴۰:۵۹ ناودانی 8 فولاد نستا ثابت 27,600
۹:۳۸:۰۰ ناودانی4 فولاد کوهپایه ثابت 30,970
۹:۳۷:۴۰ نبشی 40*40 فولاد کوهپایه ثابت 27,435
۹:۳۷:۳۵ نبشی 40*40 فولاد کوهپایه ثابت 28,580
۹:۳۷:۲۲ نبشی 25*25 فولاد کوهپایه ثابت 29,890
۹:۳۷:۰۱ تسمه 6 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,216
۹:۳۶:۵۹ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,325
۹:۳۶:۵۷ تسمه 4 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,435
۹:۳۶:۵۵ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 28,690
۹:۳۶:۵۳ تسمه 4 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 28,800
۹:۳۶:۴۹ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,540
۹:۳۶:۴۷ تسمه 4 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,850
۹:۳۶:۴۶ تسمه 3 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 30,115
۹:۳۶:۳۶ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,020
۹:۳۶:۲۲ تسمه 3 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 30,000
۹:۳۶:۲۱ تسمه 4 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,900
۹:۳۶:۲۰ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 29,625
۹:۳۶:۰۷ تسمه 6 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 30,900
۹:۳۶:۰۰ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 31,750
۹:۳۶:۰۰ تسمه 6 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 31,145
۹:۳۵:۵۳ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 31,450
۹:۳۵:۵۳ تسمه 5 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 31,450
۹:۳۵:۵۲ تسمه 6 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 31,340
۹:۳۵:۵۲ تسمه 3 میل فولاد کوهپایه فولاد کوهپایه ثابت 32,620
۹:۳۴:۳۷ ناودانی 6 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۹:۳۴:۳۷ ناودانی 6 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,200
۹:۳۴:۳۷ ناودانی 8 فوق سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,300
۹:۳۴:۳۶ ناودانی 8 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۹:۳۴:۳۶ ناودانی 8 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,900
۹:۳۴:۳۴ ناودانی 10 فوق سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,000
۹:۳۴:۳۴ ناودانی 10 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۹:۳۴:۳۳ ناودانی 10 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,900
۹:۳۴:۳۲ ناودانی 12 سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,300
۹:۳۴:۳۲ ناودانی 12 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,900
۹:۳۴:۳۲ ناودانی 14 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,900
۹:۳۴:۳۱ ناودانی 14 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۹:۳۴:۳۱ ناودانی 16 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,900
۹:۳۴:۲۱ ناودانی 16 سنگین فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۹:۳۴:۰۶ ناودانی 6 فوق سبک فولاد سپهر ایرانیان ثابت 30,300
۹:۳۳:۴۷ نبشی 100*100 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,700
۹:۳۳:۴۶ نبشی 120*120 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,500
۹:۳۳:۳۸ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,700
۹:۳۳:۳۷ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,700
۹:۳۳:۳۷ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,500
۹:۳۳:۳۷ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,700
۹:۳۳:۳۶ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,700
۹:۳۳:۲۲ نبشی 40*40 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,500
۹:۳۳:۲۲ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,200
۹:۳۳:۲۲ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,100
۹:۳۳:۲۱ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,400
۹:۳۳:۲۱ نبشی 50*50 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,400
۹:۳۳:۲۱ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,700
۹:۳۳:۲۰ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,400
۹:۳۳:۲۰ نبشی 60*60 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,400
۹:۳۳:۲۰ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 28,000
۹:۳۳:۱۹ نبشی 80*80 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 27,400
۹:۳۳:۰۲ نبشی 30*30 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,300
۹:۳۲:۵۹ نبشی 25*25 فولاد سپهر ایرانیان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۹ میلگرد ساده 14 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۹ میلگرد ساده 12 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۸ میلگرد ساده 16 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۸ میلگرد ساده 18 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۷ میلگرد ساده 20 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۷ میلگرد ساده 22 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۷ میلگرد ساده 25 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۵ میلگرد ساده 28 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۴ میلگرد ساده 30 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۳ میلگرد ساده 32 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۲ میلگرد ساده 38 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۵۲ میلگرد ساده 40 کویر کاشان فولاد کویر کاشان ثابت 29,500
۹:۳۱:۱۷ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 31,065
۹:۳۱:۱۶ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 31,065
۹:۳۱:۱۶ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 31,065
۹:۳۱:۱۵ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 31,065
۹:۳۱:۱۴ میلگرد آلیاژی 38 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 31,065
۹:۳۱:۱۴ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 29,430
۹:۳۱:۱۳ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 29,430
۹:۳۱:۱۳ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 29,430
۹:۳۱:۱۱ میلگرد آلیاژی 38 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 29,430
۹:۳۱:۱۱ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 29,430
۹:۳۱:۱۱ میلگرد آلیاژی 20 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۱۰ میلگرد آلیاژی 22 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۱۰ میلگرد آلیاژی 25 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۹ میلگرد آلیاژی 28 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۹ میلگرد آلیاژی 30 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۹ میلگرد آلیاژی 32 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۸ میلگرد آلیاژی 40 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۸ میلگرد آلیاژی 45 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۸ میلگرد آلیاژی 50 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۳۱:۰۷ میلگرد آلیاژی 60 روهینا فولاد روهینا جنوب دزفول ثابت 46,540
۹:۱۵:۴۴ قوطی صدرا با ورق مبارکه صدرا پروفیل کاوه ثابت 41,000

بازار دیروز در یک نگاه


📆 بازار دیروز چهارشنبه 9 اسفند ماه 1402 در یک نگاه :

 

 

 

🔺➖ میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور :  قیمت میلگرد اکثر کارخانه ها در بازه 100 تا 1000 تومان افزایش و برخی ثابت اعلام شد.

 

 

🔺 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 5500 تومان افزایش
🔺 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 100 تا 5500 تومان افزایش
🔺 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 3000 تومان افزایش در برخی سایزها
🔺 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 100 تا 400 هزارتومان افزایش در برخی سایزها

 


🔺 تیرآهن ظفر بناب : 200 تومان افزایش
🔺 تیرآهن فایکو : 500 تومان افزایش
➖ تیرآهن هاش سبک :  بدون تغییر
➖ تیرآهن هاش سنگین :  بدون تغییر

 


➖ نبشی در بازار اصفهان :  بدون تغییر
🔺 نبشی آریان فولاد : 700 تومان افزایش
➖ ناودانی در بازار اصفهان : بدون تغییر
🔺 ناودانی نصر آذربایجان : 300 تومان افزایش
➖ ناودانی کوهپایه : بدون تغییر

 


🔺 قوطی در کارخانه اصفهان  : 500 تا 600 تومان افزایش
🔺 قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان : 600 تومان افزایش
🔺 قوطی با ورق فولاد مبارکه : 600 تومان افزایش
🔺 قوطی مبلی : 4500 تومان افزایش
🔺 پروفیل درب و پنجره :  400 تا 600 تومان افزایش
🔺 پروفیل زد : 200 تا 1200 تومان افزایش
🔺 پروفیل گالوانیزه : 1000 تومان افزایش
🔺 پروفیل طرح دار : 1200 تومان افزایش

 


🔺 لوله داربستی : 500 تا 600 تومان افزایش
➖ لوله گالوانیزه قزوین :  بدون تغییر
🔺 لوله مبلی : 2000 تومان افزایش
🔺 لوله صنعتی درب کارخانه :  500 تا 1100 تومان افزایش در برخی سایزها
➖ لوله گازی روکار :  بدون تغییر
➖ لوله گازی توکار :  بدون تغییر
➖ لوله گاز کچو :  بدون تغییر
🔺 لوله جدار چاه : 400 تومان افزایش
➖ لوله صنعتی سپاهان :  بدون تغییر
🔺 لوله تست آب : 400 تا 1900 تومان افزایش

 


🔺 ورق سیاه فولاد مبارکه :  200 تا 1100 تومان افزایش در برخی سایزها
🔺 ورق سیاه فولاد سبا : 100 تا 1200 تومان افزایش 
➖ ورق سیاه فولاد کاویان : بدون تغییر
🔺 ورق سیاه فولاد اکسین : 200 تومان افزایش
🔺 ورق رنگی فولاد مبارکه :  300 تومان افزایش
🔺 ورق رنگی هفت الماس :  300 تومان افزایش
🔺 ورق روغنی :  500 تومان افزایش

 


🔺 فروآلیاژ :  1000 تا 1200 تومان افزایش در برخی سایزها
🔺 شمش فولادی :  350 تومان افزایش 

 


🌐 آهن ملل 🌐
نماینده شما در بازار آهن
📞 031-35020
🌐 www.ahanmelal.com
🆔 @ahanmelal

درباره اخبار لحظه ای


دنبال کردن اخبار لحظه ای قیمت آهن

امروزه صنعت آهن آلات به یکی از مهم ترین فاکتورهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از زمانی که فلز آهن کشف شد تا به امروز همواره از این فلز استفاده های گوناگونی می شود که نشان دهنده نقش موثر آهن در طول تاریخ می باشد. محصولات فولادی در صنایع بسیاری کاربرد دارند، از صنعت خودروسازی گرفته تا در ساخت و ساز همواره از آهن آلات استفاده می شود. صنعت فولاد زیربنای اقتصاد جهانی است و به مراتب بیشتر از دیگر صنایع بر اقتصاد یک کشور اثر گذار است. درهم تنیدگی عمیق فولاد با اقتصاد، این صنعت را در بسیاری از جهات تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت و نوسانات لحظه ای بازار آهن از مواردی است که همواره با توجه به عوامل مختلف با تغییراتی همراه می باشد و دنبال کردن اخبار لحظه ای این نوسانات میتواند دید خوبی از قیمت ها بدهد. در ادامه به برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت لحظه ای آهن تاثیر گذار است، اشاره می کنیم.

پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت لحظه ای آهن آلات

مانند هر کالایی قیمت گذاری محصولات فولادی وابسته به عرضه و تقاضا می باشد. به معنای اینکه هرچه تولید افزایش یابد، تقاضا کاهش یافته و بالعکس. منظور از عرضه در بازار آهن آلات، کلیه محصولات فولادی تولید شده در کشور و وارداتی می باشد و میزان عرضه مواد اولیه مانند سنگ آهن را نیز شامل می شود. همچنین تقاضا شامل نیاز صنایع، مردم و حتی صادرات نیز تعریف می شود. برای مثال اگر قیمت یک محصول فولادی در بازار جهانی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای بهره بردن از سود فروش بیشتر، تمایل به صادرات دارند؛ در نتیجه میزان عرضه و خرید و فروش در کشور کاهش یافته و قیمت آن محصول فولادی بالا می رود. با کاهش قیمت مقاطع فولادی در بازار جهانی، تمایل بر واردات آن بیشتر می شود؛ بنابراین عرضه زیاد، تقاضا کم و در نتیجه قیمت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، این تغییرات روند کندی داشته و با تاخیر بر قیمت های داخلی اثرگذارند. نرخ ارز یکی دیگر از عواملی است که رابطه مستقیمی بر قیمت محصولات فولادی دارد. با تغییرات نرخ ارز تاثیرات روانی زیادی در خرید و فروش به وجود می آید که همین امر تا حد زیادی بر عرضه و تقاضای هیجانی و در نهایت بر قیمت ها موثر است. عامل مهم دیگری که وجود دارد بررسی اقتصاد کلان کشورهای مهم در صنعت فولاد همچون چین، آمریکا و هند است. در واقع رشد اقتصادی چین، تاثیر بسزایی در تقاضای فولاد و قیمت آن دارد.

هزینه حمل و نقل نیز از دیگر مواردی است که با تغییرات قیمت سوخت بر قیمت محصولات فولادی تاثیر گذار است. مواد اولیه بسیاری از آهن آلات از آلیاژهایی مانند نیکل و کروم تشکیل می شوند که قیمت آن ها نیز اهمیت دارد.

اخبار لحظه ای تمامی محصولات فولادی

همانطور که گفته شد قیمت فولاد بر اساس دلار آمریکا روزانه تغییراتی دارد که لازم است موارد تاثیر گذار بر آن شامل ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا یعنی قیمت‌ آهن‌ آلات داخلی از تولید داخلی و حجم عرضه و تقاضا بررسی شود. قیمت محصولات فولادی روزانه ممکن است دستخوش نوسان و تغییراتی باشد، اما در برخی از روزها نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده و ثابت بمانند.

با توجه به دسترسی آسان و سریع فعالان در بازار آهن آلات، آهن ملل قیمت های لحظه ای (اخبار لحظه ای آهن) کلیه محصولات فولادی اعم از شمش، میلگرد، تیرآهن، قوطی پروفیل، ورق، لوله و محصولات مفتولی بیشتر کارخانه های کشور را گردآوری کرده است. به این صورت که روزانه تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل اطلاع رسانی می شود و میزان افزایش، کاهش یا ثابت بودن محصول مورد نظر از کارخانه مشخص قابل رویت است. این روند به شما کمک می کند تا قبل از ثبت سفارش قیمت آهن را بررسی نمایید. همچنین آهن ملل بستری فراهم کرده است که خریداران محترم می توانند از یک منبع معتبر، قیمت محصولات مورد نیاز خود را دنبال کنند.

این بستر باعث صرفه جویی در وقت و خرید مطمئن با قیمت مناسب را برای خریداران فراهم می آورد. پس با دنبال کردن صفحه اخبار لحظه ای می توانید از محصولات مهم ترین کارخانه ها با خبر شوید.

قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه از طریق تماس مستقیم با کارخانه های فولادساز داخلی جمع آوری و به صورت آرشیوهایی همراه با نمایش تغییرات قیمت محصول مورد نظر به صورت نمودار، در دسترس کاربران قرار می گیرد و بدین صورت می توان تحلیل بهتری از وضعیت فعلی قیمت محصولات در بازار کسب نمود. قیمت انواع محصولات فولادی از شروع ساعت اداری تا پایان روز کاری نوسان دارد و این نوسانات لحظه به لحظه در سایت بروزرسانی می شود.

اعلام قیمت لحظه ای و خرید از کارخانه یا بنگاه

معمولا قیمت اولیه میلگرد و تیرآهن از ساعت 10 صبح اعلام می شود و قیمت نهایی آن تا ساعت 14 بعد از ظهر در دسترس است. همچنین میلگرد جزو محصولاتی است که قیمت آن به صورت لحظه ای طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است تغییراتی داشته باشد. قیمت نهایی ورق فولادی و مواد اولیه را می توان تا ساعت 14 استعلام گرفت. همچنین از شروع روزکاری قیمت های مفتول و پروفیل قابل مشاهده می باشند. در نهایت شمش آخرین محصولی است که تا پایان روز کاری قیمت آن نهایی شده است.

جالب است بدانید که علاوه بر تغییرات قیمت به صورت روزانه، سایز محصولات و ابعاد موجود به همراه جزئیات دقیق تر در صفحه اخبار لحظه ای آهن برای هر محصول قابل بررسی است. از این طریق می توان از محصولات تولیدی کارخانه ها و سایزهای تولیدی هر کدام اطلاعات دقیقی به دست آورد. از طرفی امکان بررسی تولیدات هر کارخانه به صورت جداگانه نیز وجود دارد.

معرفی کارخانجات فولاد داخلی به همراه ارائه جزئیات دقیقی از محصولات هر کدام، امکانی را فراهم ساخته تا بیننده به صورت کاملا شفاف، امکان تفکیک محصولات و انتخاب گرید مناسب را داشته باشد. این ویژگی برای اشخاصی که به دنبال برندهای خاصی از یک محصول هستند بسیار کارایی دارد. از تفاوت قیمت های کارخانه و بنگاه می توان به خرید بدون واسطه از کارخانه ها اشاره کرد، اما با این تفاوت که خرید در تناژ کم از کارخانه ها امکان پذیر نیست. برای مثال تناژ قابل فروش میلگرد کارخانه ذوب آهن تقریبا بالا 20 تن می باشد.

به همین دلیل اگر نیاز به خرید عمده ندارید، می توان از بنگاه های فروش که به صورت تخصصی در بازار آهن فعال هستند، خرید کنید، بنگاه ها امکان نگهداری از محصولات را در انبار دارند. همچنین به هر میزانی که احتیاج است می توان از آنها خرید کرد. شایان ذکر است که آهن ملل با هدف سهولت امور و ارائه امکاناتی از قبیل اطلاع از آخرین اخبار بازار آهن آلات، پایگاه دانش جهت مطالعه مقالات علمی محصولات و خدمات فولادی، امکان خرید آنلاین آهن آلات، ثبت و پیگیری سفارشات، دسترسی به آرشیو اخبار و قیمت ها، امکان درج نظرات ارزنده برای بهبود وضعیت فروش، مشاهده اطلاعیه های بورس فلزات، انجام محاسبات فنی مهندسی و تخمین وزن انواع مقاطع فولادی و غیره را به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان در دسترس قرار داده است.

کاربران محترم آهن ملل میتوانند اخبار لحظه ای حوزه آهن آلات را از طریق بخش اخبار آهن ملل دنبال کنند.