امروز : دوشنبه 6 بهمن 1399

قیمت شمش فولادی:  

50 تا 100تومان

افزایش

قیمت انواع ورق آهن:  

50 تا 500 تومان کاهش و برخی

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

100 تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه:  

100 تومان

کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه:  

10 تا 10 تومان

کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100تا 300 تومان

کاهش

قیمت پروفیل زد:  

ثابت

قیمت قوطی آهن:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

50 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد حسن رود:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

اخبار لحظه‌ای

لحظه به لحظه با اخبار لحظه ای بازار آهن ایران
امروز : دوشنبه 6 بهمن 1399به کمک این صفحه اخبار لحظه ای را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

 • 3:46 ب.ظ
  📆 یکشنبه 5 بهمن ماه 1399

  👈 #بازار_امروز_در_یک_نگاه :
  ✍🏻 در مبادلات روز جاری، قیمت پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان میلگرد ثابت و برخی کاهشی اعلام شد.در بخش انواع قوطی و پروفیل نیز قیمت قوطی آهن و پروفیل زد ثابت اعلام شد.در بخش انواع لوله نیز قیمت لوله داربستی، لوله صنعتی، لوله گازی مانیسمان رده 40 و رده 80 و لوله گازی روکار و توکار و لوله مبلی ثابت اعلام شد.در بخش انواع ورق آهن نیز قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه فولاد سبا کاهشی و ورق سیاه فولاد کاویان ثابت اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی نیز قیمت میلگرد ذوب آهن درب بنگاه و قیمت میلگرد ذوب آهن درب کارخانه و قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه و قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه کاهشی اعلام شد. قیمت شمش فولادی افزایش یافت.

  ➖🔻 میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه‌ها ثابت و برخی در بازه ی 50 تا 150 کاهش یافت
  🔻میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 100 تومان کاهش
  🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش
  🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 20 تا 100 هزار تومان کاهش
  🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 300 تومان کاهش
  ➖ قوطی آهن در بازار اصفهان : 450 تومان کاهش
  ➖ پروفیل زد : 50 تا 450 تومان کاهش
  ➖ لوله داربستی : بدون تغییر
  ➖ لوله صنعتی : بدون تغییر
  ➖ لوله مبلی : بدون تغییر
  ➖ لوله گازی روکار و توکار : بدون تغییر
  ➖ لوله گازی مانیسمان رده 40 : بدون تغییر
  ➖ لوله گازی مانیسمان رده 80 : بدون تغییر
  🔻 ورق سیاه فولاد مبارکه : 50 تا 500 تومان کاهش
  🔻 ورق سیاه فولاد سبا : 50 تا 500 تومان کاهش
  ➖ورق سیاه فولاد کاویان: بدون تغییر
  🔺 شمش فولادی : 50 تا 150 تومان افزایش

  🌐 آهن ملل 🌐
  نماینده شما در بازار آهن
  📞 031-35020
  🌐 www.ahanmelal.com
  🆔 @ahanmelal


 • 3:45 ب.ظ
  قیمت شمش فولادی50 تا 100تومانافزایش


 • 3:12 ب.ظ
  قیمت انواع ورق آهن50 تا 500 تومان کاهش و برخیثابت


 • 3:10 ب.ظ

 • 3:46 ب.ظ

 • 3:15 ب.ظ

 • 3:13 ب.ظ

 • 3:14 ب.ظ

 • 3:27 ب.ظ

 • 3:25 ب.ظ

 • 1:49 ب.ظ
  قیمت میلگرد اردبیل 100 تومان کاهش


 • 1:47 ب.ظ

 • 1:46 ب.ظ

 • 1:45 ب.ظ

 • 11:54 ق.ظ

 • 11:53 ق.ظ

 • 11:38 ق.ظ
  قیمت میلگرد هشترود 100 تومان کاهش


 • 11:26 ق.ظ

 • 11:22 ق.ظ
  قیمت میلگرد امیرآباد 50 تومان در برخی سایزها کاهش


 • 11:21 ق.ظ

 • 11:20 ق.ظ

 • 11:07 ق.ظ
  قیمت میلگرد شاهرود 100 تومان کاهش


 • 11:06 ق.ظ

 • 11:06 ق.ظ

 • 11:05 ق.ظ

 • 11:04 ق.ظ

 • 11:03 ق.ظ

 • 11:03 ق.ظ

 • 11:01 ق.ظ

 • 11:00 ق.ظ

 • 10:33 ق.ظ

 • 10:16 ق.ظ

 • 10:11 ق.ظ

 • 10:03 ق.ظ

 • 10:02 ق.ظ

 • 8:58 ق.ظ
  📆 یکشنبه 5 بهمن ماه 1399

  👈 بازار دیروز در یک نگاه:
  ✍🏻 در مبادلات روز گذشته، قیمت پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان میلگرد ثابت و برخی افزایشی اعلام شد.در بخش انواع قوطی و پروفیل نیز قیمت قوطی آهن و پروفیل زد کاهشی اعلام شد.در بخش انواع لوله نیز قیمت لوله داربستی، لوله گازی مانیسمان رده 40 و رده 80 و لوله گازی روکار و توکار کاهشی و لوله مبلی ثابت اعلام شد.در بخش انواع ورق آهن نیز قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، ورق سیاه فولاد سبا کاهشی اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی نیز قیمت میلگرد ذوب آهن درب بنگاه افزایشی و قیمت میلگرد ذوب آهن درب کارخانه و قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه و قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه کاهشی اعلام شد. قیمت شمش فولادی کاهش یافت.

  ➖ 🔺میلگرد کارخانه‌های مختلف سراسر کشور : قیمت میلگرد اکثر کارخانه‌ها ثابت و برخی در بازه ی 50 تا 200 افزایش یافت
  🔺میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 100 تومان کاهش
  🔻 میلگرد ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش
  🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 20 تا 50 هزار تومان کاهش
  🔻 تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش
  🔻 قوطی آهن در بازار اصفهان : 450 تومان کاهش
  🔻 پروفیل زد : 50 تا 450 تومان کاهش
  🔻 لوله داربستی : 350 تا 1700 تومان کاهش
  ➖ لوله مبلی : بدون تغییر
  🔻 لوله گازی روکار و توکار : 50 تا 100 تومان کاهش
  🔻 لوله گازی مانیسمان رده 40 : 50 تا 580 هزار تومان کاهش
  ➖ لوله گازی مانیسمان رده 80 : 100 تا 200 هزار تومان کاهش
  🔺 ورق سیاه فولاد مبارکه : 50 تا 200 تومان افزایش
  🔺 ورق سیاه فولاد سبا : 50 تا 200 تومان افزایش
  🔻 شمش فولادی : 50 تا 150 تومان کاهش

  🌐 آهن ملل 🌐
  نماینده شما در بازار آهن
  📞 031-35020
  🌐 www.ahanmelal.com
  🆔 @ahanmelal


 • 8:56 ق.ظ
  سلام

  روز بخیر همراهان گرامی