فولاد نصر آذربایجان
قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز نبشی (cm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 60*60*6 6 33 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60*5 6 28 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60*4 6 22 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70*7 6 44 کارخانه chart 16,055 16,055
5 نبشی 70*70*6 6 37 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 نبشی 70*70*5 6 31 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 نبشی 70*70*4 6 25 کارخانه chart 16,422 16,422
8 نبشی 80*80*8 6 58 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80*7 6 50 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80*6 6 43 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100*10 6 90 کارخانه chart 15,963 15,963
12 نبشی 100*100*8 6 72 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100*6 6 55 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60*6 12 66 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60*5 12 56 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60*4 12 44 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70*7 12 88 کارخانه chart 16,239 16,239
18 نبشی 70*70*6 12 74 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70*5 12 62 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 نبشی 70*70*4 12 50 کارخانه chart 16,651 16,651
21 نبشی 80*80*8 12 116 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80*7 12 100 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80*6 12 86 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100*10 12 180 کارخانه chart 16,147 16,147
25 نبشی 100*100*8 12 144 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100*6 12 110 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید