قیمت نبشی نصر آذربایجان

قیمت امروز نبشی نصر آذربایجان به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به روزرسانی شد.

 قیمت نبشی نصر آذربایجان هر روز و بعد از استعلام از کارخانه تولیدکننده، در جدول زیر به روز رسانی می گردد تا بر اساس نوسانات موجود، آخرین قیمت محصول برای خریداران در دسترس باشد. شما می توانید علاوه بر خرید نبشی نصر آذربایجان به صورت حضوری، به صورت غیر حضوری و تنها از طریق تماس با کارشناس فروش آهن ملل، خرید خود را انجام دهید.

فولاد نصر آذربایجان
قیمت نبشی نصر آذربایجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۸:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 60*60 6 6 نصر آذربایجان 33 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 نبشی 60*60 5 6 نصر آذربایجان 28 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 نبشی 60*60 4 6 نصر آذربایجان 22 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 نبشی 70*70 7 6 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ثابت 24,495
5 نبشی 70*70 6 6 نصر آذربایجان 37 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ثابت 24,679
6 نبشی 70*70 5 6 نصر آذربایجان 31 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ثابت 24,771
7 نبشی 70*70 4 6 نصر آذربایجان 25 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
8 نبشی 80*80 8 6 نصر آذربایجان 58 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
9 نبشی 80*80 7 6 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 نبشی 80*80 6 6 نصر آذربایجان 43 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 100*100 10 6 نصر آذربایجان 90 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
12 نبشی 100*100 8 6 نصر آذربایجان 72 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
13 نبشی 100*100 6 6 نصر آذربایجان 55 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
14 نبشی 60*60 6 12 نصر آذربایجان 66 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
15 نبشی 60*60 5 12 نصر آذربایجان 56 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
16 نبشی 60*60 4 12 نصر آذربایجان 44 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 نبشی 70*70 7 12 نصر آذربایجان 88 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
18 نبشی 70*70 6 12 نصر آذربایجان 74 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 نبشی 70*70 5 12 نصر آذربایجان 62 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ثابت 19,725
20 نبشی 70*70 4 12 نصر آذربایجان 50 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
21 نبشی 80*80 8 12 نصر آذربایجان 116 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
22 نبشی 80*80 7 12 نصر آذربایجان 100 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
23 نبشی 80*80 6 12 نصر آذربایجان 86 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
24 نبشی 100*100 10 12 نصر آذربایجان 180 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
25 نبشی 100*100 8 12 نصر آذربایجان 144 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
26 نبشی 100*100 6 12 نصر آذربایجان 110 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تماس بگیرید تماس بگیرید