قیمت میلگرد سایز 10 صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جدول های مختص همان کارخانه به روز رسانی می گردد. برای خرید میلگرد 10 ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر و ارسال پیش فاکتور، خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های موجود بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,812 15,812

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 5.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,917 15,917

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 گلستان شاخه آجدار A3 6.9 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7.39 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,413 15,413

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 اردبیل شاخه آجدار A2 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,275 15,275
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,954 14,954
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,046 15,046

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,275 15,275

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,046 15,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,954 14,954
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,321 15,321

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 7.2 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 میانه شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

نورد سمنان
قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A2 10 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A3 7.2 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,679 14,679
کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A2 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,312 14,312
2 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A3 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 7.2 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,679 14,679
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریا ذوب شاخه آجدار A2 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,321 15,321

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 14.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 6.8 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,495 14,358
2 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,633 14,495

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صائب تبریز شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم 10 chart 14,954 14,954
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بافق یزد شاخه آجدار A3 7.44 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,413 15,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدار A2 6.9 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,046 15,046
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 7.4 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,037 14,037
2 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 7.4 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,404 14,404
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 7.3 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,046 15,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 7.6 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,817 14,725

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,954 15,229

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار A3 7.4 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,725 14,679

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A2 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A2 7.4 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,266 14,404
2 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,358 14,495

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 تاکستان شاخه آجدار A2 7.39 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,220 14,220
جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 7.4 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A4 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 7 کارخانه 10 کیلوگرم chart 15,138 15,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A2 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A3 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 7.39 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران
قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A3 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 قزوین شاخه آجدار A3 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نوین ابهر شاخه آجدار A3 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,633 14,633

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق
قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پارس آرمان شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ترانس 6 متری ترانس پولیش 3.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز RST34 نیمه کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 گروه ملی شاخه آجدار A3 7.41 کیلوگرم 10 chart 17,156 15,917
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت سیم (mm) آنالیز حالت بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 A1 کلاف ذوبی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف10 امیرآباد A3 کلاف آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف ساده کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 الیگودرز A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart 16,055 16,055
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 گروه ملی A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
نوین متین
قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,220 14,266

میلگرد سایز 10 ؛ میلگردی نسبتا کوچک ولی پرکاربرد

یکی دیگر از انواع سایزبندی های میلگرد، سایز 10 می باشد که به نسبت سایز 8 مقاوم تر است. میلگرد 10 تقریبا کاربرد زیادی در ساختمان سازی دارد. این میلگرد نیز همانند دیگر سایزها، در دو نوع آجدار و ساده تولید و تقریبا از هر دو نوع در صنایع مختلف به خصوص صنایع سبک استفاده می شود. نوع آجدار آن به صورت جناقی (هفت هشت) تولید می گردد.

قطر اسمی میلگرد 10، 10 میلیمتر، سطح مقطع 100 میلی متر مربع، چگالی جرمی خطی آن 0.785 کیلوگرم بر متر و دارای طول 12 متر است. به طور معمول برای اکثر پروژه های مهندسی، از این میلگرد نیز استفاده می شود و حتی می تواند بتن را برای مقابله با نیروهای کششی تقویت کند. همچنین می توان برای استفاده های خاص آن را به صورت سفارشی برش یا خم نمود. در کل می توان گفت میلگرد شماره 10 برای استفاده در پروژه های ساختمانی با حجم متوسط تا سنگین مناسب است.

میلگرد سایز 10

 

ویژگی های اختصاصی میلگرد 10

همان طور که در ابتدا اشاره شده میلگرد 10 در دو نوع ساده و آجدار و در حالت های شاخه ای و کلاف تولید و روانه بازار می گردد.  برای تولید هر نوع از میلگرد 10 باید از آنالیز مختص به آن استفاده نمود. کارخانه های تولیدکننده سایز 10، اصولا برای تولید این محصول از آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 استفاده می کنند. البته علاوه بر این آنالیزها، از آنالیز 1006 ( کششی)، 1008 ( فوق کششی)، RST34 (نیمه کششی) و ترانس پولیش برای تولید میلگرد سایز 10 نیز استفاده می شود.

آنالیزهای یاد شده باعث می گردد بتوان میلگرد تولید شده را بر اساس کیفیت همان آنالیز بررسی نمود. از این رو هر چقدر مشخصات میلگرد 10 تولید شده در کارخانه ها به مشخصات درج شده در جدول اشتال نزدیک باشد، کارایی و کیفیت محصول تولید شده نیز بهتر خواهد بود.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
10 8  کیلوگرم 12 متر 10 میلیمتر

 

کاربرد میلگرد 10: مناسب برای ساخت انواع حفاظ و نرده

میلگرد 10 نوعی میلگرد ترد است؛ از این رو برای قسمت هایی از سازه که با تغییر شکل مواجهه می باشد، مناسب نیست. با این حال از میلگرد 10 به عنوان دستگاه کشش در بتن مسلح و ساختارهای مورد نیاز در بنایی به منظور تقویت سازه و نگهداری بتن در برابر تنش های وارده استفاده می شود.

سایز 10 برای استفاده در رابیتس کاری بسیار مناسب است و بعد گچکاری روی آن، اصلا میلگردها مشخص نخواهند بود. همچنین از نوع ساده سایز 10 برای صنایع پیچ و مهره سازی برای تولید پیچ و مهره تا قطر 9 میلیمتر استفاده می گردد. از دیگر کاربردهای مهم این سایز میلگرد، تولید حفاظ و نرده است که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است.

کاربرد میلگرد 10

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 10 

کارخانه هایی که سایز 10 را تولید می کنند کم نیستند ولی وجه تفاوت آن ها در کیفیت، تجهیزات، استاندارد، مواد اولیه مورد استفاده برای تولید است. هر چقدر کیفیت محصول نهایی بیشتر و بهتر باشد، برند آن کارخانه نیز معروف تر خواهد بود. در زیر لیست کارخانه هایی که میلگرد 10 را تولید می کنند آورده شده است. البته لازم به ذکر است قیمت سایز 10 تمامی این کارخانه ها در جدول های بالا قابل مشاهده است.

 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه  اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه نورد سمنان
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه پارس آرمان شفق
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه فولاد نطنز
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه  ذوب آهن
 • کارخانه امیرآباد
 • کارخانه  الیگودرز
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه نوین متین
 • کارخانه البرز غرب

   

 

قیمت میلگرد سایز 10 : استعلام روزانه و کاملا آنلاین 

قیمت میلگرد 10 برای هر کارخانه کاملا متفاوت می باشد. با این حال هر کارخانه به صورت روزانه قیمت سایز 10 خود را اعلام می کند و جداول بالا به روزرسانی می شوند. کیفیت تولید، مواد اولیه مورد استفاده، استاندارد تولید، تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده و کارخانه تولیدکننده می تواند بر قیمت میلگرد 10 موثر باشد.

 

 

خرید میلگرد سایز 10 : آسان و به صرفه

خرید میلگرد 10 با توجه به کاربردهایی که دارد، می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. شما می توانید برای خرید و حتی استعلام قیمت میلگرد 10 با کارشناسان میلگرد آهن ملل در تماس باشید. کارشناسان آهن ملل علاوه بر ارائه مشاور رایگان، شما را در فرآیند خرید یاری می کنند و در نهایت بعد از ارسال بار، فاکتور رسمی را برای شما ارسال می کنند تا از صحت محصول خریداری شده مطمئن باشید.

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 10 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 10 بر اساس آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 تولید می گردد.