قیمت میلگرد سایز 10 صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جدول های مختص همان کارخانه به روز رسانی می گردد. برای خرید میلگرد 10 ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر و ارسال پیش فاکتور، خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های موجود بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 chart 20,674 20,674

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 chart 20,183 20,275

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,083 19,633
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,541 20,183
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 گلستان شاخه آجدار A3 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,954 20,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 اردبیل شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,083 19,266
فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,817 20,138
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,450 19,817
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,633 20,000

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,633 19,817

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 20,046 20,321

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,817 20,092

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,495 19,908
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,817 20,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,633 19,817

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 میانه شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

نورد سمنان
قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,358 19,633
کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,083 19,908
2 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 chart 18,761 19,266
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریا ذوب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 20,459 20,550

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 6.8 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,037 19,633
2 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,174 19,771

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صائب تبریز شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,541 19,541
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بافق یزد شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,771 20,459

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدار A2 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 chart 20,275 20,367
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 7.3 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 7.6 کیلوگرم کارخانه 10 chart 18,991 19,541

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,174 19,633

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 تاکستان شاخه آجدار A2 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 chart 19,541 19,633
جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A4 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران
قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
2 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 قزوین شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نوین ابهر شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق
قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پارس آرمان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
افق ابهر
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 chart 22,752 22,752
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ترانس 6 متری ترانس پولیش 3.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 6.5 فولاد نطنز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد کلاف 10 فولاد نطنز RST34 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 گروه ملی شاخه آجدار A3 7.41 کیلوگرم کارخانه 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 1008 کششی یزد (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 chart 22,936 22,936
امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 8 امیرآباد 3SP کلاف ساده کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف ساده کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 الیگودرز A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart 21,101 21,468
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 گروه ملی A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 chart 19,817 20,138
نوین متین
قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت خاموت در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع خاموت حالت آنالیز واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 خاموت مهندسی A2 کیلوگرم بنگاه آهن ملل 10 chart 19,725 20,550
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 17,294 17,431
فولاد شیراز
قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart 20,275 20,734

میلگرد سایز 10 ؛ میلگردی نسبتا کوچک ولی پرکاربرد

یکی دیگر از انواع سایزبندی های میلگرد، سایز 10 می باشد که به نسبت سایز 8 مقاوم تر است. میلگرد 10 تقریبا کاربرد زیادی در ساختمان سازی دارد. این میلگرد نیز همانند دیگر سایزها، در دو نوع آجدار و ساده تولید و تقریبا از هر دو نوع در صنایع مختلف به خصوص صنایع سبک استفاده می شود. نوع آجدار آن به صورت جناقی (هفت هشت) تولید می گردد.

قطر اسمی میلگرد 10، 10 میلیمتر، سطح مقطع 100 میلی متر مربع، چگالی جرمی خطی آن 0.785 کیلوگرم بر متر و دارای طول 12 متر است. به طور معمول برای اکثر پروژه های مهندسی، از این میلگرد نیز استفاده می شود و حتی می تواند بتن را برای مقابله با نیروهای کششی تقویت کند. همچنین می توان برای استفاده های خاص آن را به صورت سفارشی برش یا خم نمود. در کل می توان گفت میلگرد شماره 10 برای استفاده در پروژه های ساختمانی با حجم متوسط تا سنگین مناسب است.

میلگرد سایز 10

 

ویژگی های اختصاصی میلگرد 10

همان طور که در ابتدا اشاره شده میلگرد 10 در دو نوع ساده و آجدار و در حالت های شاخه ای و کلاف تولید و روانه بازار می گردد.  برای تولید هر نوع از میلگرد 10 باید از آنالیز مختص به آن استفاده نمود. کارخانه های تولیدکننده سایز 10، اصولا برای تولید این محصول از آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 استفاده می کنند. البته علاوه بر این آنالیزها، از آنالیز 1006 ( کششی)، 1008 ( فوق کششی)، RST34 (نیمه کششی) و ترانس پولیش برای تولید میلگرد سایز 10 نیز استفاده می شود.

آنالیزهای یاد شده باعث می گردد بتوان میلگرد تولید شده را بر اساس کیفیت همان آنالیز بررسی نمود. از این رو هر چقدر مشخصات میلگرد 10 تولید شده در کارخانه ها به مشخصات درج شده در جدول اشتال نزدیک باشد، کارایی و کیفیت محصول تولید شده نیز بهتر خواهد بود.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
10 8  کیلوگرم 12 متر 10 میلیمتر

 

کاربرد میلگرد 10: مناسب برای ساخت انواع حفاظ و نرده

میلگرد 10 نوعی میلگرد ترد است؛ از این رو برای قسمت هایی از سازه که با تغییر شکل مواجهه می باشد، مناسب نیست. با این حال از میلگرد 10 به عنوان دستگاه کشش در بتن مسلح و ساختارهای مورد نیاز در بنایی به منظور تقویت سازه و نگهداری بتن در برابر تنش های وارده استفاده می شود.

سایز 10 برای استفاده در رابیتس کاری بسیار مناسب است و بعد گچکاری روی آن، اصلا میلگردها مشخص نخواهند بود. همچنین از نوع ساده سایز 10 برای صنایع پیچ و مهره سازی برای تولید پیچ و مهره تا قطر 9 میلیمتر استفاده می گردد. از دیگر کاربردهای مهم این سایز میلگرد، تولید حفاظ و نرده است که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است.

کاربرد میلگرد 10

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 10 

کارخانه هایی که سایز 10 را تولید می کنند کم نیستند ولی وجه تفاوت آن ها در کیفیت، تجهیزات، استاندارد، مواد اولیه مورد استفاده برای تولید است. هر چقدر کیفیت محصول نهایی بیشتر و بهتر باشد، برند آن کارخانه نیز معروف تر خواهد بود. در زیر لیست کارخانه هایی که میلگرد 10 را تولید می کنند آورده شده است. البته لازم به ذکر است قیمت سایز 10 تمامی این کارخانه ها در جدول های بالا قابل مشاهده است.

 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه  اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه نورد سمنان
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه پارس آرمان شفق
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه فولاد نطنز
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه  ذوب آهن
 • کارخانه امیرآباد
 • کارخانه  الیگودرز
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه نوین متین
 • کارخانه البرز غرب

   

 

قیمت میلگرد سایز 10 : استعلام روزانه و کاملا آنلاین 

قیمت میلگرد 10 برای هر کارخانه کاملا متفاوت می باشد. با این حال هر کارخانه به صورت روزانه قیمت سایز 10 خود را اعلام می کند و جداول بالا به روزرسانی می شوند. کیفیت تولید، مواد اولیه مورد استفاده، استاندارد تولید، تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده و کارخانه تولیدکننده می تواند بر قیمت میلگرد 10 موثر باشد.

 

 

خرید میلگرد سایز 10 : آسان و به صرفه

خرید میلگرد 10 با توجه به کاربردهایی که دارد، می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. شما می توانید برای خرید و حتی استعلام قیمت میلگرد 10 با کارشناسان میلگرد آهن ملل در تماس باشید. کارشناسان آهن ملل علاوه بر ارائه مشاور رایگان، شما را در فرآیند خرید یاری می کنند و در نهایت بعد از ارسال بار، فاکتور رسمی را برای شما ارسال می کنند تا از صحت محصول خریداری شده مطمئن باشید.

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 10 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 10 بر اساس آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 تولید می گردد.