قیمت امروز میلگرد 10 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 62 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد سایز 10 صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جدول های مختص همان کارخانه به روز رسانی می گردد. برای خرید میلگرد 10 ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر و ارسال پیش فاکتور، خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های موجود بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,798

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,927

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,275
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,734
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۱:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,294

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 گلستان شاخه آجدار A3 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,743

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اردبیل

قیمت میلگرد آجدار اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 اردبیل شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,399
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,927
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,101
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,376

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,459
2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,642

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 23,028

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,101

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,780
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,697

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 23,211

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 میانه شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,284

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۰:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۶ 100 20,550
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۴:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,092
2 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۴ 300 20,734
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,385
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آریا ذوب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 --- عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,927

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 6.8 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,826
2 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,284

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 صائب تبریز شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 23,211
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۹:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 بافق یزد شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,202

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدار A2 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 امروز 200 21,835
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۳:۱۹:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز 655 20,876
2 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز 655 21,518
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۳:۲۳:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 7.3 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۷/۱۷ ثابت 25,596

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 7.6 کیلوگرم کارخانه 10 امروز عدم موجودی عدم موجودی

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۱۴:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 23,853

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد آجدار زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,569

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز عدم موجودی عدم موجودی

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۳:۲۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,596
2 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,688

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,229
جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۵:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۶:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A4 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۲۹:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 23,028

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,202
2 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 22,661

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۹:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,835
2 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۴ ساعت ۱۰:۴۴:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۴ عدم موجودی عدم موجودی
2 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۴ عدم موجودی عدم موجودی

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین

قیمت میلگرد آجدار قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 قزوین شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد آجدار نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 نوین ابهر شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,872

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 پارس آرمان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 --- عدم تولید عدم تولید
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 23,853

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 ترانس 6 متری ترانس پولیش 3.5 کارخانه 10 کیلوگرم --- ثابت 27,523
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۲ ساعت ۱۱:۳۷:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 12.5 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
2 کلاف 10 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کلاف 10 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۳:۲۳:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 گروه ملی شاخه آجدار A3 7.41 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۷/۱۷ ثابت 24,358
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۱:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 یزد 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 23,119
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 3SP کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۳ 200 23,303
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 21,376
2 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 21,743
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 22,936
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 21,651
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۹:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز ثابت 25,092
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۱۰:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۱ تماس بگیرید تماس بگیرید
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۶:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 امروز ثابت 25,711

قیمت خاموت در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۱۷:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع خاموت حالت آنالیز واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 خاموت مهندسی A2 کیلوگرم بنگاه آهن ملل 10 امروز ثابت 22,294
البرز غرب

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,550
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۱:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 22,110
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 بافق یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,128
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۸:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 26,147
2 کلاف 10 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 23,119
3 کلاف 10 کویر کاشان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 23,394
4 کلاف 10 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 24,312

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 10 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,477