دسترسی سریع

قیمت میلگرد سایز 10 صورت روزانه بعد از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جدول های مختص همان کارخانه به روز رسانی می گردد. برای خرید میلگرد 10 ابتدا می بایست با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر و ارسال پیش فاکتور، خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت های موجود بدون احتساب ارزش افزوده هستند.

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 26,372 26,372

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 26,055 26,055

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 24,404 24,404
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 25,872 25,872

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 گلستان شاخه آجدار A3 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 25,642 25,642

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اردبیل

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 اردبیل شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,596
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,872 25,872
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 24,771 24,771
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,596

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 26,330 26,330

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,963 25,963

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 25,138 25,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 27,248 27,248

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 میانه شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

نورد سمنان

قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 سمنان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 25,046 25,046
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
2 میلگرد 10 کیان ابهر شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 عدم موجودی عدم موجودی
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 7.2 کیلوگرم کارخانه 10 25,321 25,321
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریا ذوب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 26,239 26,239

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 6.8 کیلوگرم کارخانه 10 24,128 24,128
2 میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 24,312 24,312

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صائب تبریز شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 24,679 24,679
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بافق یزد شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدار A2 6.9 کیلوگرم کارخانه 10 25,505 25,505
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 24,587 24,587
2 میلگرد 10 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 7.3 کیلوگرم کارخانه 10 25,596 25,596

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۲:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 7.6 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,587

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 25,780 25,780

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 24,404 24,404

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 25,229 25,229

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 24,587 24,587
2 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 25,046 25,046

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 24,495 24,495
جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A4 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 27,431 27,431

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 24,771 24,771
2 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
2 میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 قزوین شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 نوین ابهر شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پارس آرمان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 عدم تولید عدم تولید
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 27,523 27,523

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 ترانس 6 متری ترانس پولیش 3.5 کارخانه 10 کیلوگرم 27,523 27,523
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کلاف 10 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کلاف 10 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 گروه ملی شاخه آجدار A3 7.41 کیلوگرم کارخانه 10 24,358 24,358
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 1008 کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 10 عدم موجودی عدم موجودی
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 10 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 24,312 24,312
2 میلگرد کلاف 10 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 26,147 26,147
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 24,312 24,312
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 26,422 26,422
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 10 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 26,789 26,789

قیمت خاموت در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۱:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع خاموت حالت آنالیز واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 خاموت مهندسی A2 کیلوگرم بنگاه آهن ملل 10 27,064 27,064
البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 24,404 24,404
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 10 25,688 25,688
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 10 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 کلاف 10 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 10 27,982 27,982

میلگرد سایز 10 ؛ میلگردی نسبتا کوچک ولی پرکاربرد

یکی دیگر از انواع سایزبندی های میلگرد، سایز 10 می باشد که به نسبت سایز 8 مقاوم تر است. میلگرد 10 تقریبا کاربرد زیادی در ساختمان سازی دارد. این میلگرد نیز همانند دیگر سایزها، در دو نوع آجدار و ساده تولید و تقریبا از هر دو نوع در صنایع مختلف به خصوص صنایع سبک استفاده می شود. نوع آجدار آن به صورت جناقی (هفت هشت) تولید می گردد.

قطر اسمی میلگرد 10، 10 میلیمتر، سطح مقطع 100 میلی متر مربع، چگالی جرمی خطی آن 0.785 کیلوگرم بر متر و دارای طول 12 متر است. به طور معمول برای اکثر پروژه های مهندسی، از این میلگرد نیز استفاده می شود و حتی می تواند بتن را برای مقابله با نیروهای کششی تقویت کند. همچنین می توان برای استفاده های خاص آن را به صورت سفارشی برش یا خم نمود. در کل می توان گفت میلگرد شماره 10 برای استفاده در پروژه های ساختمانی با حجم متوسط تا سنگین مناسب است.

میلگرد سایز 10

 

ویژگی های اختصاصی میلگرد 10

همان طور که در ابتدا اشاره شده میلگرد 10 در دو نوع ساده و آجدار و در حالت های شاخه ای و کلاف تولید و روانه بازار می گردد.  برای تولید هر نوع از میلگرد 10 باید از آنالیز مختص به آن استفاده نمود. کارخانه های تولیدکننده سایز 10، اصولا برای تولید این محصول از آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 استفاده می کنند. البته علاوه بر این آنالیزها، از آنالیز 1006 ( کششی)، 1008 ( فوق کششی)، RST34 (نیمه کششی) و ترانس پولیش برای تولید میلگرد سایز 10 نیز استفاده می شود.

آنالیزهای یاد شده باعث می گردد بتوان میلگرد تولید شده را بر اساس کیفیت همان آنالیز بررسی نمود. از این رو هر چقدر مشخصات میلگرد 10 تولید شده در کارخانه ها به مشخصات درج شده در جدول اشتال نزدیک باشد، کارایی و کیفیت محصول تولید شده نیز بهتر خواهد بود.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
10 8  کیلوگرم 12 متر 10 میلیمتر

 

کاربرد میلگرد 10: مناسب برای ساخت انواع حفاظ و نرده

میلگرد 10 نوعی میلگرد ترد است؛ از این رو برای قسمت هایی از سازه که با تغییر شکل مواجهه می باشد، مناسب نیست. با این حال از میلگرد 10 به عنوان دستگاه کشش در بتن مسلح و ساختارهای مورد نیاز در بنایی به منظور تقویت سازه و نگهداری بتن در برابر تنش های وارده استفاده می شود.

سایز 10 برای استفاده در رابیتس کاری بسیار مناسب است و بعد گچکاری روی آن، اصلا میلگردها مشخص نخواهند بود. همچنین از نوع ساده سایز 10 برای صنایع پیچ و مهره سازی برای تولید پیچ و مهره تا قطر 9 میلیمتر استفاده می گردد. از دیگر کاربردهای مهم این سایز میلگرد، تولید حفاظ و نرده است که از اهمیت زیادی نیز برخوردار است.

کاربرد میلگرد 10

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 10 

کارخانه هایی که سایز 10 را تولید می کنند کم نیستند ولی وجه تفاوت آن ها در کیفیت، تجهیزات، استاندارد، مواد اولیه مورد استفاده برای تولید است. هر چقدر کیفیت محصول نهایی بیشتر و بهتر باشد، برند آن کارخانه نیز معروف تر خواهد بود. در زیر لیست کارخانه هایی که میلگرد 10 را تولید می کنند آورده شده است. البته لازم به ذکر است قیمت سایز 10 تمامی این کارخانه ها در جدول های بالا قابل مشاهده است.

 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه  اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه نورد سمنان
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه پارس آرمان شفق
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه فولاد نطنز
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه  ذوب آهن
 • کارخانه امیرآباد
 • کارخانه  الیگودرز
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه نوین متین
 • کارخانه البرز غرب

   

 

قیمت میلگرد سایز 10 : استعلام روزانه و کاملا آنلاین 

قیمت میلگرد 10 برای هر کارخانه کاملا متفاوت می باشد. با این حال هر کارخانه به صورت روزانه قیمت سایز 10 خود را اعلام می کند و جداول بالا به روزرسانی می شوند. کیفیت تولید، مواد اولیه مورد استفاده، استاندارد تولید، تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده و کارخانه تولیدکننده می تواند بر قیمت میلگرد 10 موثر باشد.

 

 

خرید میلگرد سایز 10 : آسان و به صرفه

خرید میلگرد 10 با توجه به کاربردهایی که دارد، می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. شما می توانید برای خرید و حتی استعلام قیمت میلگرد 10 با کارشناسان میلگرد آهن ملل در تماس باشید. کارشناسان آهن ملل علاوه بر ارائه مشاور رایگان، شما را در فرآیند خرید یاری می کنند و در نهایت بعد از ارسال بار، فاکتور رسمی را برای شما ارسال می کنند تا از صحت محصول خریداری شده مطمئن باشید.

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 10 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 10 بر اساس آنالیز های A1، A2 ، A3 و A4 تولید می گردد.