فولاد سهند آذر آسیا
قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۶:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 5.5 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
2 کلاف 6.5 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
3 کلاف 8 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
4 کلاف 9 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
5 کلاف 5.5 بستان آباد RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,587
6 کلاف 6.5 بستان آباد RST34 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۶/۶ ثابت 24,404
7 کلاف 5.5 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,587
8 کلاف 6.5 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
9 کلاف 8 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۴/۲۹ ثابت 26,239
10 کلاف 5.5 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 5.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,587
11 کلاف 6.5 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
12 کلاف 8 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۵/۱۲ ثابت 26,239