قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

فولاد سهند آذر آسیا
قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 5.5 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,091
2
کلاف 6.5 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
3
کلاف 8 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
4
کلاف 9 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
9
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,000
5
کلاف 5.5 بستان آباد
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,182
6
کلاف 6.5 بستان آباد
RST34
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,091
7
کلاف 5.5 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,182
8
کلاف 6.5 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,091
9
کلاف 8 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
10
کلاف 5.5 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,182
11
کلاف 6.5 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,091
12
کلاف 8 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
26,000