فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 20 روهینا آلیاژی (1191) CK45 - کارخانه 20 کیلوگرم chart 0 19,266
2 میلگرد 25 روهینا آلیاژی (1191) CK45 - کارخانه 25 کیلوگرم chart 0 19,266
3 میلگرد 30 روهینا آلیاژی (1191) CK45 - کارخانه 30 کیلوگرم chart 0 19,266
4 میلگرد 38 روهینا آلیاژی (1191) CK45 - کارخانه 38 کیلوگرم chart 0 19,266
5 میلگرد 40 روهینا آلیاژی (1191) CK45 - کارخانه 40 کیلوگرم chart 0 19,266
6 میلگرد 20 روهینا آلیاژی (1141) CK15 - کارخانه 20 کیلوگرم chart 0 17,431
7 میلگرد 25 روهینا آلیاژی (1141) CK15 - کارخانه 25 کیلوگرم chart 0 17,431
8 میلگرد 30 روهینا آلیاژی (1141) CK15 - کارخانه 30 کیلوگرم chart 0 17,431
9 میلگرد 38 روهینا آلیاژی (1141) CK15 - کارخانه 38 کیلوگرم chart 0 17,431
10 میلگرد 40 روهینا آلیاژی (1141) CK15 - کارخانه 40 کیلوگرم chart 0 17,431