قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

قیمت امروز میلگرد آلیاژی به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد آلیاژی را به روز در این صفحه از سایت آهن ملل مشاهده نمایید و برای خرید قیمت میلگرد آلیاژی نیز می توانید با کارشناسان فروش در تماس باشید تا در حجم و سایز مورد نیاز، محصول نهایی را با بهترین قیمت تامین نمایند. فقط به یاد داشته باشید در زمان مشاهده قیمت ها، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۷:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد آلیاژی 20 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
2
میلگرد آلیاژی 25 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
3
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
4
میلگرد آلیاژی 38 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
38
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
5
میلگرد آلیاژی 40 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
30,909
6
میلگرد آلیاژی 20 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
7
میلگرد آلیاژی 25 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
8
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
9
میلگرد آلیاژی 38 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
38
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
10
میلگرد آلیاژی 40 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
29,400
11
میلگرد آلیاژی 20 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
12
میلگرد آلیاژی 22 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
13
میلگرد آلیاژی 25 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
14
میلگرد آلیاژی 28 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
15
میلگرد آلیاژی 30 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
16
میلگرد آلیاژی 32 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
17
میلگرد آلیاژی 40 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
18
میلگرد آلیاژی 45 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
45
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
19
میلگرد آلیاژی 50 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
50
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700
20
میلگرد آلیاژی 60 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
60
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
42,700