قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2 6 5.7 کیلوگرم chart 31,284 31,284
2 قوطی 20 * 30 2 6 9.5 کیلوگرم chart 31,284 31,284
3 قوطی 30 * 30 2 6 11.5 کیلوگرم chart 31,284 31,284
4 قوطی 40 * 20 2 6 11.5 کیلوگرم chart 31,284 31,284
5 قوطی 20 * 20 2 6 7.7 کیلوگرم chart 31,284 31,284
6 قوطی 50 * 50 2 6 19 کیلوگرم chart 31,284 31,284
7 قوطی 60 * 60 2 6 23 کیلوگرم chart 31,284 31,284
8 قوطی 40 * 40 2 6 15 کیلوگرم chart 31,284 31,284
9 قوطی 70 * 70 2 6 27 کیلوگرم chart 31,284 31,284
10 قوطی 80 * 40 2 6 23 کیلوگرم chart 31,284 31,284
11 قوطی 90 * 90 2 6 34 کیلوگرم chart 31,284 31,284
12 قوطی 20 * 20 1.5 6 5.7 کیلوگرم chart 30,367 30,367
13 قوطی 30 * 20 1.5 6 7 کیلوگرم chart 30,367 30,367
14 قوطی 40 * 20 1.5 6 8.4 کیلوگرم chart 30,367 30,367
15 قوطی 30 * 30 1.5 6 8.5 کیلوگرم chart 30,367 30,367
16 قوطی 40 * 40 1.5 6 11.3 کیلوگرم chart 30,367 30,367
17 قوطی 60 * 40 1.5 6 14 کیلوگرم chart 30,367 30,367
18 قوطی 70 * 70 1.5 6 19.7 کیلوگرم chart 30,367 30,367
19 قوطی 80 * 80 1.5 6 22.5 کیلوگرم chart 30,367 30,367
20 قوطی 80 * 40 1.5 6 17 کیلوگرم chart 30,367 30,367
21 قوطی 100 * 40 1.5 6 17 کیلوگرم chart 30,367 30,367
22 قوطی 90 * 90 1.5 6 25.3 کیلوگرم chart 30,367 30,367
23 قوطی 100 * 50 1.5 6 21 کیلوگرم chart 30,367 30,367
آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولپروفیل گالوانیزه
۲سایزبندی۲۰*۱۰ الی ۱۰۰*۵۰
۳ضخامت۱.۵ الی ۲ میلیمتر
۴طول شاخه۶ متر
۵واحدکیلوگرم