قیمت امروز قوطی گالوانیزه به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت روز قوطی گالوانیزه به صورت دقیق و برخط، پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده، در جدول قیمتی زیر به روزرسانی می گردد. برای مشاهده قیمت ها و خرید قوطی گالوانیزه می بایست گزینه«ارزش افزوده» را فعال تا قیمت نهایی قوطی گالوانیزه را مشاهده نماید.

نکات کوچک اما طلایی خرید قوطی گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 گالوانیزه 2 6 8 کیلوگرم امروز ثابت 49,174
2 قوطی 25 * 25 گالوانیزه 2 6 9.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
3 قوطی 30 * 30 گالوانیزه 2 6 11.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
4 قوطی 40 * 40 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
5 قوطی 50 * 50 گالوانیزه 2 6 19 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
6 قوطی 60 * 60 گالوانیزه 2 6 23 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
7 قوطی 70 * 70 گالوانیز 2 6 26.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
8 قوطی 80 * 80 گالوانیزه 2 6 30.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
9 قوطی 90 * 90 گالوانیزه 2 6 33.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
10 قوطی 100 * 100 گالوانیزه 2 6 38 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
11 قوطی 10 * 20 گالوانیزه 2 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
12 قوطی 10 * 25 گالوانیزه 2 6 7 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
13 قوطی 10 * 30 گالوانیزه 2 6 8 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
14 قوطی 20 * 30 گالوانیزه 2 6 9.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
15 قوطی 20 * 40 گالوانیزه 2 6 11.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
16 قوطی 30 * 40 گالوانیزه 2 6 13.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
17 قوطی 30 * 50 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
18 قوطی 20 * 60 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
19 قوطی 30 * 60 گالوانیزه 2 6 17 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
20 قوطی 40 * 60 گالوانیزه 2 6 19 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
21 قوطی 40 * 80 گالوانیزه 2 6 23 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
22 قوطی 40 * 100 گالوانیزه 2 6 26.5 کیلوگرم امروز ثابت 49,083
23 قوطی 20 * 20 گالوانیزه 2.5 6 9.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,257
24 قوطی 25 * 25 گالوانیزه 2.5 6 12 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
25 قوطی 30 * 30 گالوانیزه 2.5 6 13.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
26 قوطی 40 * 40 گالوانیزه 2.5 6 18.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
27 قوطی 50 * 50 گالوانیزه 2.5 6 23.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
28 قوطی 60 * 60 گالوانیزه 2.5 6 28.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
29 قوطی 70 * 70 گالوانیزه 2.5 6 32.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
30 قوطی 80 * 80 گالوانیزه 2.5 6 37.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
31 قوطی 90 * 90 گالوانیزه 2.5 6 42.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
32 قوطی 10 * 20 گالوانیزه 2.5 6 7.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
33 قوطی 10 * 25 گالوانیزه 2.5 6 8.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
34 قوطی 10 * 30 گالوانیزه 2.5 6 10 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
35 قوطی 20 * 30 گالوانیزه 2.5 6 12 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
36 قوطی 20 * 40 گالوانیزه 2.5 6 13.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
37 قوطی 30 * 40 گالوانیزه 2.5 6 16.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
38 قوطی 30 * 50 گالوانیزه 2.5 6 18.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
39 قوطی 20 * 60 گالوانیزه 2.5 6 18.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
40 قوطی 30 * 60 گالوانیزه 2.5 6 21.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
41 قوطی 40 * 60 گالوانیزه 2.5 6 23.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165
42 قوطی 40 * 80 گالوانیزه 2.5 6 28.5 کیلوگرم امروز ثابت 48,165