قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 5.7 2 6 chart 28,899 28,899
2 قوطی 20 * 30 9.5 2 6 chart 28,899 28,899
3 قوطی 30 * 30 11.5 2 6 chart 28,899 28,899
4 قوطی 40 * 20 11.5 2 6 chart 28,899 28,899
5 قوطی 20 * 20 7.7 2 6 chart 28,899 28,899
6 قوطی 50 * 50 19 2 6 chart 28,899 28,899
7 قوطی 60 * 60 23 2 6 chart 28,899 28,899
8 قوطی 40 * 40 15 2 6 chart 28,899 28,899
9 قوطی 70 * 70 27 2 6 chart 28,899 28,899
10 قوطی 80 * 40 23 2 6 chart 28,899 28,899
11 قوطی 90 * 90 34 2 6 chart 28,899 28,899
12 قوطی 20 * 20 5.7 1.5 6 chart 28,899 28,899
13 قوطی 30 * 20 7 1.5 6 chart 28,899 28,899
14 قوطی 40 * 20 8.4 1.5 6 chart 28,899 28,899
15 قوطی 30 * 30 8.5 1.5 6 chart 28,899 28,899
16 قوطی 40 * 40 11.3 1.5 6 chart 28,899 28,899
17 قوطی 60 * 40 14 1.5 6 chart 28,899 28,899
18 قوطی 70 * 70 19.7 1.5 6 chart 28,899 28,899
19 قوطی 80 * 80 22.5 1.5 6 chart 28,899 28,899
20 قوطی 80 * 40 17 1.5 6 chart 28,899 28,899
21 قوطی 100 * 40 17 1.5 6 chart 28,899 28,899
22 قوطی 90 * 90 25.3 1.5 6 chart 28,899 28,899
23 قوطی 100 * 50 21 1.5 6 chart 28,899 28,899
آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولپروفیل گالوانیزه
۲سایزبندی۲۰*۱۰ الی ۱۰۰*۵۰
۳ضخامت۱.۵ الی ۲ میلیمتر
۴طول شاخه۶ متر
۵واحدکیلوگرم