قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار میانه

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار صائب

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار فایکو

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

قیمت امروز میلگرد 32 به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ از 33 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد 32 را می توانید کاملا به روز برای هر کارخانه به صورت مجزا در جدول های زیر مشاهده کنید. شما می توانید علاوه بر مشاهده قیمت ها، نوسانات قیمتی سایز 32 را در قالب یک نمودار در بازه زمانی مشخص شده مشاهده نمایید. همچنین برای خرید میلگرد 32 می بایست با کارشناس فروش در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر، پیش فاکتور را برای شما ارسال نماید.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۱۵:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,636
2
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
شاخه آجدار
A3
75
کیلوگرم
انبار
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,636
راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۸:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 راد همدان
A3
70
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,841
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۱:۲۷:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 شاهرود
A3
75.7
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۱۹
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۸:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 ظفر بناب
A3
78
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,000
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۲۴:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 آذر فولاد امین
A3
73
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۲۰:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 شاهین بناب
A3
74.2
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,455
پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 پرشین فولاد
A3
74
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,273
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش
A3
74
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
فولاد میانه

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۲۶:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 میانه
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,091
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان
A3
73.5
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
24,364
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۷:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 آریا ذوب
شاخه آجدار
A3
55
کیلوگرم
کارخانه
32
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 آناهیتا گیلان
A3
71
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 ارگ تبریز
A3
49.5
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,182
فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۲۹:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 امیرکبیر خزر
A3
72
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,273
فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۵۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 صائب تبریز
A3
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 بافق یزد
A3
73
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,273
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰ ساعت ۱۶:۵۳:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
74
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
25,182
فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 سرمد ابرکوه
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
24,364
فولاد فایکو

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 فایکو
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,000
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۴ ساعت ۱۰:۴۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 آتیه خلیج فارس
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
ثابت
20,273
فولاد خراسان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 نیشابور
A3
75.7
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
100
26,000
فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 نیک صدرا توس
شاخه آجدار
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
---
ثابت
23,409
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 کویر کاشان
A3
70
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۲۰:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 یزد احرامیان
A3
71
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
25,800
2
میلگرد 32 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۱۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۲۱:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 هیربد زرندیه
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
25,282

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
بارگیری
سایز
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
38
کارخانه
32
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 قائم رازی
A3
75
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
24,545
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 گروه ملی
A3
75.9
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۱۹
100
24,364
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
---
عدم تولید
عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
27,273
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۵۹:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 32 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۱۹:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 32 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,818
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۹:۴۰:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد آلیاژی 32 روهینا
شاخه
MO40
-
کیلوگرم
کارخانه
32
امروز
ثابت
42,700