قیمت میلگرد 32 را می توانید کاملا به روز برای هر کارخانه به صورت مجزا در جدول های زیر مشاهده کنید. شما می توانید علاوه بر مشاهده قیمت ها، نوسانات قیمتی سایز 32 را در قالب یک نمودار در بازه زمانی مشخص شده مشاهده نمایید. همچنین برای خرید میلگرد 32 می بایست با کارشناس فروش در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر، پیش فاکتور را برای شما ارسال نماید.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,954 14,954
2 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 32 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کارخانه 32 کیلوگرم chart 15,583 15,583

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 شاهرود شاخه آجدار A3 75.7 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 72.69 کارخانه 32 کیلوگرم chart 15,138 15,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 73 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,771 14,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 74 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,725 14,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 74 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 میانه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 73.5 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,128 14,128
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 آریا ذوب شاخه آجدار A3 55 کارخانه 32 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 71 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 72 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,266 14,128

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 صائب تبریز شاخه آجدار A3 کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 بافق یزد شاخه آجدار A3 73 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,771 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 74 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,266 14,174

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 فایکو شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,266 14,220

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 نیشابور شاخه آجدار A3 75.7 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,670 14,670

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 کویر کاشان شاخه آجدار A3 70 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 71 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 ترانس 6 متری ترانس پولیش 38 کارخانه 32 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 قائم رازی شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart 14,495 14,495

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 گروه ملی شاخه آجدار A3 75.9 کیلوگرم 32 chart 15,688 14,450
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart 16,972 16,972
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 32 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

میلگرد سایز 32

میلگرد 32 را می توان به عنوان یکی از مهم ترین میلگردهای مورد نیاز در پروژه های ساختمانی و صنعتی به خصوص پروژه های عظیم در نظر گرفت. همان طور که از سایز میلگرد مشخص است، از وزن بیشتری نسبت به دیگر میلگردها برخوردار است؛ در نتیجه قیمت بیشتری نیز خواهد داشت. البته قیمت سایز 32 بسته به کارخانه تولید کننده متفاوت است.

در سازه های بزرگ، میزان وزن و فشار وارده بر اسکلت بیشتر است، در نتیجه باید از مصالحی استفاده نمود که علاوه بر کاهش فشار و وزن سازه، مقاومت سازه را نیز افزایش دهد. از این رو چون میلگرد 32 دوام و استحکام بیشتری نسبت به دیگر سایزهای میلگرد دارد و در بازار همواره به وجود این میلگرد نیاز است، کارخانه های بسیاری دست به تولید این سایز زده اند. شما می توانید میلگرد 32 را در هر دو نوع ساده و آجدار تهیه و در کاربردهای مختلف از آن بهره بگیرید.

میلگرد سایز 32

ویژگی ها و خصوصیات میلگرد 32

سایز 32 میلگرد سایز بزرگی است که در هر دو نوع ساده و آجدار تولید می گردد؛ البته نوع آجدار آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. کارخانه ها برای تولید میلگرد 32 از آنالیزهای  A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناغی (در اکثر وبسایت ها به اشتباه جناقی درج شده است))، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش استفاده می کنند که آنالیز A3 بیشتر در ساخت و ساز کاربرد دارد. البته ناگفته نماند که کارخانه های موجود در ایران برای تولید میلگرد 32 از استاندارد کشور روسیه استفاده می کنند.

اگر بخواهیم خصوصیات منحصر به فرد سایز 32 را بهتر بررسی کنیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد تنش تسلیم تنش گسیختگی
32 75 کیلوگرم 12 متر 32 میلیمتر 4000 کیلوگرم بر متر مربع 6000 کیلوگرم بر متر مربع

با توجه به ویژگی ها بیان شده در بالا، می توان گفت میلگرد 32 دارای استحکام و دوام بیشتری است و بر اساس تنش پلاستیکی که دارد، برای مکان هایی که ممکن است میلگرد در آن ها دچار تغییر شکل شود، مناسب است.

 

کاربرد میلگرد 32 برای سازه های سنگین و خاص

اگر بخواهند سازه ای را در برابر زلزله و رخدادهای ناگهانی که باعث وارد شدن انرژی زیادی به ساختمان می گردد، ایمن کنند، بهترین راهکار استفاده از میلگرد سایز 32 در سازه است. میلگرد A3 سایز 32 آج جناغی دارد. کاربرد این آنالیز نسبت به دیگر آنالیزها بیشتر  و همان نسبت فروش بیشتری هم دارد.

در همان ابتدای شروع ساخت سازه، تلاش می شود برای مستحکم سازی اسکلت فلزی و بتنی ساختمان، از این میلگرد استفاده کنند. از دیگر کاربردهای میلگرد 32، م توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساخت خرپا
 • ساخت خاموت
 • ساخت میلگرد قلاب
 • افزایش نیروی برشی سازه
 • مورد استفاده در بتن ریزی کف سازی
 • مورد استفاده در بتن ریزی دیوارها
 • تقویت فونداسیون سازه

 

باید خاطر نشان کرد که استفاده از سایز 32، نیاز به مهارت و تجربه کافی دارد و نمی توان از افراد بدون تخصص و تجربه کافی بهره گرفت. 

کاربرد میلگرد 32

کارخانه های تولید کننده سایز 32

با توجه به میزان نیاز بازار به خصوص صنعت ساختمان سازی به میلگرد 32، کارخانه هایی متعددی در تلاش هستند که با استفاده از تکنولوژی های موجود، میلگرد 32 را تولید کنند. از جمله این کارخانه ها، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که با تولید میلگرد جناغی سایز 32، بر اساس استاندارد مشخص و کیفیت بالا، بهترین محصول را روانه بازار می کند. از دیگر کارخانه های تولید کننده میلگرد سایز 32 که در این صفحه محصولاتشان قید شده است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه میانه
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان

 

قیمت میلگرد 32

قیمت روز میلگرد 32 به صورت کاملا آنلاین در جدول های بالا قابل مشاهده است. هر روز قیمت ها به صورت روزانه از کارخانه های تولید کننده استعلام می گردد. قیمت میلگرد 32 برای هر کارخانه کمی متفاوت است چرا که هر کارخانه بسته به استاندارد مشخص خود، میلگرد تولید می کند.

 

 

خرید میلگرد 32

برای خرید میلگرد 32 شما می توانید به سایت آهن ملل مراجعه کنید و پس از بررسی نوسانات موجود هر کارخانه، قیمت روز میلگرد 32 را مشاهده کنید. برای انجام روال خرید میلگرد 32 می بایست با کارشناسان فروش آهن ملل تماس بگیرید تا پس از استعلام و تامین حجم مورد نیاز محصول مورد نظر، پیش فاکتور را برای شما ارسال کنند.

پس از تسویه حساب از سمت شما، بار برای ارسال آماده می گردد. در نهایت پس از ارسال، فاکتور رسمی برای شما ارسال می گردد.

آهن ملل بزرگترین و معتبرترین فروشگاه آهن آلات در ایران

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 32 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 32 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش تولید می گردد.