قیمت امروز میلگرد 32 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ از 33 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد 32 را می توانید کاملا به روز برای هر کارخانه به صورت مجزا در جدول های زیر مشاهده کنید. شما می توانید علاوه بر مشاهده قیمت ها، نوسانات قیمتی سایز 32 را در قالب یک نمودار در بازه زمانی مشخص شده مشاهده نمایید. همچنین برای خرید میلگرد 32 می بایست با کارشناس فروش در تماس باشید تا پس از تامین حجم مورد نظر، پیش فاکتور را برای شما ارسال نماید.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۷:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,193
2 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,193

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۵۹:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,881

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۵۷:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 شاهرود شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۲۸:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 78 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,009

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,459

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۹:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ -200 20,000

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد میانه

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۳:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 میانه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 19,908

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 73.5 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 19,817
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 آریا ذوب شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 32 --- عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 71 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,101

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۹ ساعت ۱۰:۴۵:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۹ ثابت 19,817

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۳:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 72 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 20,505

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 صائب تبریز شاخه آجدار A3 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 بافق یزد شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 20,459

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 20,642

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 19,908

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد فایکو

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۴۲:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 فایکو شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,183

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۴۹:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۱ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 نیشابور شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 --- ثابت 23,624

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 کویر کاشان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 71 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 ترانس 6 متری ترانس پولیش 38 کارخانه 32 کیلوگرم --- ثابت 25,688
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۴:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 قائم رازی شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ -200 20,183

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۵:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 گروه ملی شاخه آجدار A3 75.9 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 19,908
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۲:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 --- عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 24,312
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۹:۵۷:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 25,092
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 32 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 26,606
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۷ ساعت ۸:۲۱:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 32 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 42,697