قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت امروز میلگرد ساده آیین صنعت به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت که از کیفیت خوبی نیز برخوردار است را می توانید به صورت روزانه در جدول زیر مشاهده کنید. برای خرید میلگرد ساده آیین صنعت می بایست با کارشناسان فروش میلگرد در تماس باشید تا خرید شما تکمیل گردد. در زمان مشاهده قیمت ها به این نکته توجه فرمایید که حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۵۹:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
25,688
2
میلگرد 12 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
25,688
3
میلگرد 14 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
14
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
25,688
4
میلگرد 16 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
16
۱۴۰۳/۴/۴
ثابت
25,688
5
میلگرد 18 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
18
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
6
میلگرد 20 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
20
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
7
میلگرد 22 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
22
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
8
میلگرد 25 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
25
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
9
میلگرد 28 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
28
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
10
میلگرد 30 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
30
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
11
میلگرد 32 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
32
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
12
میلگرد 34 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
13
میلگرد 36 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
36
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
14
میلگرد 38 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
38
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,327
15
میلگرد 40 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
40
۱۴۰۳/۴/۱۴
ثابت
27,327
16
میلگرد 42 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
42
۱۴۰۳/۴/۱۴
ثابت
27,327