قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت امروز میلگرد ساده آیین صنعت به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت که از کیفیت خوبی نیز برخوردار است را می توانید به صورت روزانه در جدول زیر مشاهده کنید. برای خرید میلگرد ساده آیین صنعت می بایست با کارشناسان فروش میلگرد در تماس باشید تا خرید شما تکمیل گردد. در زمان مشاهده قیمت ها به این نکته توجه فرمایید که حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۵۲:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
2 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
3 میلگرد 14 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 14 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
4 میلگرد 16 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 16 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
5 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 18 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
6 میلگرد 20 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 20 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
7 میلگرد 22 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 22 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
8 میلگرد 25 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 25 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
9 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 28 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
10 میلگرد 30 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 30 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
11 میلگرد 32 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 32 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
12 میلگرد 34 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 34 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
13 میلگرد 36 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 36 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
14 میلگرد 38 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 38 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
15 میلگرد 40 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 40 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688
16 میلگرد 42 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 42 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,688