قیمت امروز سیم مفتولی به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 4 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت سیم مفتول نیز با توجه به نوع سیم متفاوت است. اگر قصد خرید سیم مفتول دارید ابتدا باید نوع محصول مورد نظر خود را مشخص نمایید. همان طور که مشاهده می کنید، هر جدول به صورت اختصاصی برای نوعی از سیم مفتول قیمت گذاری شده است. شما می بایست ابتدا قیمت روز سیم مفتول مورد نظر خود را مشاهده و سپس برای خرید با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است برای مشاهده قیمت نهایی محصول، گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۵۱:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول نوع وزن حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,358
2 سیم مفتول سیاه 1.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 27,982
3 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,817
4 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,358
5 سیم مفتول سیاه 2.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 27,982
6 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,817
7 سیم مفتول سیاه 3 تسمه 20 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 28,440

قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۵۲:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول حالت قطر(mm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول مسوار 2 کلاف 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,477
2 سیم مفتول مسوار 2 شاخه 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,936
3 سیم مفتول مسوار 2.5 کلاف 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
4 سیم مفتول مسوار 2.5 شاخه 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,477
5 سیم مفتول مسوار 3 کلاف 3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
6 سیم مفتول مسوار 3 شاخه 3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
7 سیم مفتول مسوار 3.5 کلاف 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
8 سیم مفتول مسوار 3.5 شاخه 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
9 سیم مفتول مسوار 4 کلاف 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,743
10 سیم مفتول مسوار 4 شاخه 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
11 سیم مفتول مسوار 4.5 کلاف 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,743
12 سیم مفتول مسوار 4.5 شاخه 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
13 سیم مفتول مسوار 5 کلاف 5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,743
14 سیم مفتول مسوار 5 شاخه 5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
15 سیم مفتول مسوار 5.5 کلاف 5.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,743
16 سیم مفتول مسوار 5.5 شاخه 5.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
17 سیم مفتول مسوار 6 کلاف 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
18 سیم مفتول مسوار 6 شاخه 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
19 سیم مفتول مسوار 6.5 کلاف 6.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
20 سیم مفتول مسوار 6.5 شاخه 6.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
21 سیم مفتول مسوار 7 کلاف 7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
22 سیم مفتول مسوار 7 شاخه 7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
23 سیم مفتول مسوار 7.5 کلاف 7.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
24 سیم مفتول مسوار 7.5 شاخه 7.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
25 سیم مفتول مسوار 8 کلاف 8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,294
26 سیم مفتول مسوار 8 شاخه 8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
27 سیم مفتول مسوار 9 کلاف 9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
28 سیم مفتول مسوار 9 شاخه 9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۵۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول ضخامت مفتول(mm) نوع گالوانیزه بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول گالوانیزه 2 2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
2 سیم مفتول گالوانیزه 2.2 2.2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
3 سیم مفتول گالوانیزه 2.5 2.5 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
4 سیم مفتول گالوانیزه 3 3 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486

قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۵:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف وزن (گرم) ابعاد برگ (cm) ستون نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 رابیتس 310 گرمی سه چشمه 240*60 9 ۱۴۰۲/۴/۲۲ ثابت 30,275
2 رابیتس 450 گرمی سه چشمه 240*60 9 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 30,000
3 رابیتس 630 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,431
4 رابیتس 700 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,450
5 رابیتس 850 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,431
6 رابیتس 920 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۱۸ ثابت 47,982
7 رابیتس 990 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 60,917
8 رابیتس 1100 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 58,991
9 رابیتس 1220 گرمی سه چشمه 240*60 13 ۱۴۰۲/۶/۲۲ ثابت 70,459