قیمت سیم مفتول نیز با توجه به نوع سیم متفاوت است. اگر قصد خرید سیم مفتول دارید ابتدا باید نوع محصول مورد نظر خود را مشخص نمایید. همان طور که مشاهده می کنید، هر جدول به صورت اختصاصی برای نوعی از سیم مفتول قیمت گذاری شده است. شما می بایست ابتدا قیمت روز سیم مفتول مورد نظر خود را مشاهده و سپس برای خرید با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است برای مشاهده قیمت نهایی محصول، گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول نوع وزن حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 18,165 18,165
2 سیم مفتول سیاه 1.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 17,982 17,982
3 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 19,450 19,450
4 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 18,165 18,165
5 سیم مفتول سیاه 2.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 17,982 17,982
6 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 19,450 19,450
7 سیم مفتول سیاه 3 فابریک 25 تا 30 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 18,807 18,807
8 سیم مفتول سیاه 4 فابریک 25 تا 30 کلاف کارخانه کیلوگرم chart 18,807 18,807
قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول حالت قطر(mm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم مفتول مسوار 2 کلاف 2 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
2 سیم مفتول مسوار 2 شاخه 2 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
3 سیم مفتول مسوار 2.5 کلاف 2.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
4 سیم مفتول مسوار 2.5 شاخه 2.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
5 سیم مفتول مسوار 3 کلاف 3 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
6 سیم مفتول مسوار 3 شاخه 3 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
7 سیم مفتول مسوار 3.5 کلاف 3.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
8 سیم مفتول مسوار 3.5 شاخه 3.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
9 سیم مفتول مسوار 4 کلاف 4 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
10 سیم مفتول مسوار 4 شاخه 4 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
11 سیم مفتول مسوار 4.5 کلاف 4.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
12 سیم مفتول مسوار 4.5 شاخه 4.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
13 سیم مفتول مسوار 5 کلاف 5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
14 سیم مفتول مسوار 5 شاخه 5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
15 سیم مفتول مسوار 5.5 کلاف (سفارشی) 5.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
16 سیم مفتول مسوار 5.5 شاخه (سفارشی) 5.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
17 سیم مفتول مسوار 6 کلاف (سفارشی) 6 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
18 سیم مفتول مسوار 6 شاخه (سفارشی) 6 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
19 سیم مفتول مسوار 6.5 کلاف (سفارشی) 6.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
20 سیم مفتول مسوار 6.5 شاخه (سفارشی) 6.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
21 سیم مفتول مسوار 7 کلاف (سفارشی) 7 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
22 سیم مفتول مسوار 7 شاخه (سفارشی) 7 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
23 سیم مفتول مسوار 7.5 کلاف (سفارشی) 7.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
24 سیم مفتول مسوار 7.5 شاخه (سفارشی) 7.5 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
25 سیم مفتول مسوار 8 کلاف (سفارشی) 8 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
26 سیم مفتول مسوار 8 شاخه (سفارشی) 8 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
27 سیم مفتول مسوار 9 کلاف (سفارشی) 9 کارخانه کیلوگرم chart 21,009 21,009
28 سیم مفتول مسوار 9 شاخه (سفارشی) 9 کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول ضخامت مفتول(mm) نوع گالوانیزه بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم مفتول گالوانیزه 2 2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم chart 22,110 22,110
2 سیم مفتول گالوانیزه 2.20 2.20 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
3 سیم مفتول گالوانیزه 2.5 2.5 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
4 سیم مفتول گالوانیزه 3 3 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم chart 21,284 21,284
قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف وزن (گرم) ابعاد برگ (cm) ستون نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 رابیتس 370 گرمی سه چشمه 240*60 9 chart 19,725 21,101
2 رابیتس 390 گرمی سه چشمه 240*60 9 chart 22,477 21,101
3 رابیتس 600 گرمی سه چشمه 240*60 13 chart 25,229 25,229
4 رابیتس 750 گرمی سه چشمه 240*60 13 chart 27,982 27,064
5 رابیتس 880 گرمی سه چشمه 240*60 13 chart 29,358 30,092
6 رابیتس 920 گرمی سه چشمه 240*60 13 chart 30,734 32,110
7 رابیتس 1100 گرمی سه چشمه 240*60 13 chart 35,321 35,780
                                                                                                      
آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولسیم مفتولی
۲انواعسیم مفتولی سیاه، سیم مفتولی مسوار، سیم مفتولی گالوانیزه
۳حالت      شاخه، کلاف
۴واحد قیمتکیلوگرم