قیمت سیم مفتولی سیاه

قیمت سیم مفتولی مسوار

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

قیمت رابیتس

قیمت امروز سیم مفتولی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 4 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت سیم مفتول نیز با توجه به نوع سیم متفاوت است. اگر قصد خرید سیم مفتول دارید ابتدا باید نوع محصول مورد نظر خود را مشخص نمایید. همان طور که مشاهده می کنید، هر جدول به صورت اختصاصی برای نوعی از سیم مفتول قیمت گذاری شده است. شما می بایست ابتدا قیمت روز سیم مفتول مورد نظر خود را مشاهده و سپس برای خرید با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است برای مشاهده قیمت نهایی محصول، گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۱۵:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول نوع وزن حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 32,569
2 سیم مفتول سیاه 1.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 29,817
3 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 30,734
4 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 32,569
5 سیم مفتول سیاه 2.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 29,817
6 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 30,734
7 سیم مفتول سیاه 3 فابریک 20 کلاف کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 30,734

قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۴۹:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول حالت قطر(mm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول مسوار 2 کلاف 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,174
2 سیم مفتول مسوار 2 شاخه 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,358
3 سیم مفتول مسوار 2.5 کلاف 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,174
4 سیم مفتول مسوار 2.5 شاخه 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,358
5 سیم مفتول مسوار 3 کلاف 3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,174
6 سیم مفتول مسوار 3 شاخه 3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,358
7 سیم مفتول مسوار 3.5 کلاف 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,174
8 سیم مفتول مسوار 3.5 شاخه 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,358
9 سیم مفتول مسوار 4 کلاف 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,716
10 سیم مفتول مسوار 4 شاخه 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,899
11 سیم مفتول مسوار 4.5 کلاف 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,716
12 سیم مفتول مسوار 4.5 شاخه 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,899
13 سیم مفتول مسوار 5 کلاف 5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,716
14 سیم مفتول مسوار 5 شاخه 5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,899
15 سیم مفتول مسوار 5.5 کلاف 5.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,716
16 سیم مفتول مسوار 5.5 شاخه 5.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 28,899
17 سیم مفتول مسوار 6 کلاف 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 30,092
18 سیم مفتول مسوار 6 شاخه 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 30,275
19 سیم مفتول مسوار 6.5 کلاف 6.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 30,092
20 سیم مفتول مسوار 6.5 شاخه 6.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 30,275
21 سیم مفتول مسوار 7 کلاف 7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,633
22 سیم مفتول مسوار 7 شاخه 7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,817
23 سیم مفتول مسوار 7.5 کلاف 7.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,633
24 سیم مفتول مسوار 7.5 شاخه 7.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,817
25 سیم مفتول مسوار 8 کلاف 8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,633
26 سیم مفتول مسوار 8 شاخه 8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,817
27 سیم مفتول مسوار 9 کلاف 9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ تماس بگیرید تماس بگیرید
28 سیم مفتول مسوار 9 شاخه 9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۱۱:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول ضخامت مفتول(mm) نوع گالوانیزه بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول گالوانیزه 2 2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,400 33,945
2 سیم مفتول گالوانیزه 2.2 2.2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,400 33,945
3 سیم مفتول گالوانیزه 2.5 2.5 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,400 33,945
4 سیم مفتول گالوانیزه 3 3 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 1,400 33,945

قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۴۲:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف وزن (گرم) ابعاد برگ (cm) ستون نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 رابیتس مسعود 380 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 22,936
2 رابیتس مسعود 410 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,147
3 رابیتس مسعود 450 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,633
4 رابیتس مسعود 510 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 33,119
5 رابیتس مسعود 580 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 38,807
6 رابیتس مسعود 600 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 32,569
7 رابیتس مسعود 740 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 45,138
8 رابیتس مسعود 770 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 46,147
9 رابیتس مسعود 780 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 43,670
10 رابیتس مسعود 790 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 50,917
11 رابیتس مسعود 500 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 33,119
12 رابیتس مسعود 580 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 34,404
13 رابیتس مسعود 600 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 38,165
14 رابیتس مسعود 670 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 42,202
15 رابیتس مسعود 700 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
16 رابیتس مسعود 770 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 47,156
17 رابیتس مسعود 800 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 42,661
18 رابیتس مسعود 850 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,982
19 رابیتس مسعود 900 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 48,165
20 رابیتس مسعود 910 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 52,661
21 رابیتس مسعود 930 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 53,119
22 رابیتس مسعود 960 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 55,138
23 رابیتس مسعود 990 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 61,835
24 رابیتس مسعود 1000 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 56,147
25 رابیتس مسعود 1040 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 58,165
26 رابیتس مسعود 1080 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
27 رابیتس مسعود1120 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 55,505
28 رابیتس مسعود1210 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 66,972
29 رابیتس مسعود 1220 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۳ ثابت 65,138
30 رابیتس مسعود 1300 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 64,679
31 رابیتس مسعود 1330 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 73,303
32 رابیتس3 چشمه 330 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 27,064
33 رابیتس3 چشمه 420 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 29,358
34 رابیتس3 چشمه 500 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۲/۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
35 رابیتس3 چشمه 550 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 20,642
36 رابیتس3 چشمه 630 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 39,358
37 رابیتس3 چشمه 670 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
38 رابیتس3 چشمه 710 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 42,385
39 رابیتس3 چشمه 730 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 43,394
40 رابیتس3 چشمه 770 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 44,404
41 رابیتس3 چشمه 810 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 46,147
42 رابیتس3 چشمه 880 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 48,349
43 رابیتس3 چشمه 900 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
44 رابیتس3 چشمه 980 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,193
45 رابیتس3 چشمه 1010 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
46 رابیتس3 چشمه 1050 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 55,413
47 رابیتس3 چشمه 1100 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ثابت 53,670
48 رابیتس3 چشمه 1200 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۷ ثابت 36,239
49 رابیتس ایران 440 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 35,872
50 رابیتس ایران 620 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 49,908
51 رابیتس ایران 800 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 61,927
52 رابیتس ایران 900 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۷ ثابت 45,872
53 رابیتس ایران 1230 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ثابت 78,899
54 رابیتس 310 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۱۲/۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
55 رابیتس 450 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 29,541
56 رابیتس 630 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 37,064
57 رابیتس 700 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 38,073
58 رابیتس 850 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,982
59 رابیتس 920 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 44,954
60 رابیتس 990 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 60,550
61 رابیتس 1100 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 53,670
62 رابیتس1220 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 70,459