قیمت سیم مفتولی سیاه

قیمت سیم مفتولی مسوار

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

قیمت رابیتس

قیمت امروز سیم مفتولی به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 4 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت سیم مفتول نیز با توجه به نوع سیم متفاوت است. اگر قصد خرید سیم مفتول دارید ابتدا باید نوع محصول مورد نظر خود را مشخص نمایید. همان طور که مشاهده می کنید، هر جدول به صورت اختصاصی برای نوعی از سیم مفتول قیمت گذاری شده است. شما می بایست ابتدا قیمت روز سیم مفتول مورد نظر خود را مشاهده و سپس برای خرید با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است برای مشاهده قیمت نهایی محصول، گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۵۱:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع مفتول
نوع
وزن
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
سیم مفتول سیاه
1.5 فابریک
15
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,182
2
سیم مفتول سیاه
1.5 تسمه
18 تا 20
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
29,000
3
سیم مفتول سیاه
1.5 تسمه سلفون پیچ
15
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
29,727
4
سیم مفتول سیاه
2.5 فابریک
15
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,182
5
سیم مفتول سیاه
2.5 تسمه
18 تا 20
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
29,000
6
سیم مفتول سیاه
2.5 تسمه سلفون پیچ
15
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
29,727
7
سیم مفتول سیاه
3 فابریک
20
کلاف
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۲/۳۰
ثابت
30,273

قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع مفتول
حالت
قطر(mm)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
سیم مفتول مسوار 2
کلاف
2
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
36,364
2
سیم مفتول مسوار 2
شاخه
2
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
36,818
3
سیم مفتول مسوار 2.5
کلاف
2.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,455
4
سیم مفتول مسوار 2.5
شاخه
2.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,909
5
سیم مفتول مسوار 3
کلاف
3
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
6
سیم مفتول مسوار 3
شاخه
3
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,000
7
سیم مفتول مسوار 3.5
کلاف
3.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,091
8
سیم مفتول مسوار 3.5
شاخه
3.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
9
سیم مفتول مسوار 4
کلاف
4
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,636
10
سیم مفتول مسوار 4
شاخه
4
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,091
11
سیم مفتول مسوار 4.5
کلاف
4.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,182
12
سیم مفتول مسوار 4.5
شاخه
4.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,636
13
سیم مفتول مسوار 5
کلاف
5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,182
14
سیم مفتول مسوار 5
شاخه
5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,636
15
سیم مفتول مسوار 5.5
کلاف
5.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,182
16
سیم مفتول مسوار 5.5
شاخه
5.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,636
17
سیم مفتول مسوار 6
کلاف
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
18
سیم مفتول مسوار 6
شاخه
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,000
19
سیم مفتول مسوار 6.5
کلاف
6.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
20
سیم مفتول مسوار 6.5
شاخه
6.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,000
21
سیم مفتول مسوار 7
کلاف
7
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
22
سیم مفتول مسوار 7
شاخه
7
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,000
23
سیم مفتول مسوار 7.5
کلاف
7.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
24
سیم مفتول مسوار 7.5
شاخه
7.5
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,000
25
سیم مفتول مسوار 8
کلاف
8
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,545
26
سیم مفتول مسوار 8
شاخه
8
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,000
27
سیم مفتول مسوار 9
کلاف
9
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
28
سیم مفتول مسوار 9
شاخه
9
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع مفتول
ضخامت مفتول(mm)
نوع گالوانیزه
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
سیم مفتول گالوانیزه 2
2
گالوانیزه گرم
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
2
سیم مفتول گالوانیزه 2.2
2.2
گالوانیزه گرم
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
3
سیم مفتول گالوانیزه 2.5
2.5
گالوانیزه گرم
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
4
سیم مفتول گالوانیزه 3
3
گالوانیزه گرم
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273

قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۵:۵۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
وزن (گرم)
ابعاد برگ (cm)
ستون
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
رابیتس مسعود 380 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
22,727
2
رابیتس مسعود 410 گرمی
240*60
9
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
33,182
3
رابیتس مسعود 450 گرمی
240*60
9
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
34,091
4
رابیتس مسعود 510 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
32,818
5
رابیتس مسعود 580 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
38,455
6
رابیتس مسعود 600 گرمی
240*60
9
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
7
رابیتس مسعود 740 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
44,727
8
رابیتس مسعود 770 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
45,727
9
رابیتس مسعود 780 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
43,273
10
رابیتس مسعود 790 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
50,455
11
رابیتس مسعود 500 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
40,455
12
رابیتس مسعود 580 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
34,091
13
رابیتس مسعود 600 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
37,818
14
رابیتس مسعود 670 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,909
15
رابیتس مسعود 700 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
45,455
16
رابیتس مسعود 770 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
46,727
17
رابیتس مسعود 800 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
42,273
18
رابیتس مسعود 850 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,455
19
رابیتس مسعود 900 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
55,000
20
رابیتس مسعود 910 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
55,000
21
رابیتس مسعود 930 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۶
ثابت
52,636
22
رابیتس مسعود 960 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
57,727
23
رابیتس مسعود 990 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
58,636
24
رابیتس مسعود 1000 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
55,636
25
رابیتس مسعود 1040 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
59,545
26
رابیتس مسعود 1080 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
27
رابیتس مسعود1120 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
64,091
28
رابیتس مسعود1210 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
66,364
29
رابیتس مسعود 1220 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۳
ثابت
64,545
30
رابیتس مسعود 1300 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
74,091
31
رابیتس مسعود 1330 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
72,636
32
رابیتس3 چشمه 330 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
26,818
33
رابیتس3 چشمه 420 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
29,091
34
رابیتس3 چشمه 500 گرمی
240*60
9
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
35
رابیتس3 چشمه 550 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
20,455
36
رابیتس3 چشمه 630 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,091
37
رابیتس3 چشمه 670 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
38
رابیتس3 چشمه 710 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
42,000
39
رابیتس3 چشمه 730 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,818
40
رابیتس3 چشمه 770 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
41
رابیتس3 چشمه 810 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
42
رابیتس3 چشمه 880 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
49,091
43
رابیتس3 چشمه 900 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
52,727
44
رابیتس3 چشمه 980 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
54,091
45
رابیتس3 چشمه 1010 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
54,545
46
رابیتس3 چشمه 1050 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
54,909
47
رابیتس3 چشمه 1100 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
59,091
48
رابیتس3 چشمه 1200 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۷
ثابت
35,909
49
رابیتس ایران 440
240*60
9
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
35,545
50
رابیتس ایران 620
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
49,455
51
رابیتس ایران 800
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
61,364
52
رابیتس ایران 900
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۷
ثابت
45,455
53
رابیتس ایران 1230
240*60
13
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
ثابت
78,182
54
رابیتس 310 گرمی
240*60
9
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
55
رابیتس 450 گرمی
240*60
9
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
29,273
56
رابیتس 630 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
36,727
57
رابیتس 700 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
37,727
58
رابیتس 850 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,727
59
رابیتس 920 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
44,545
60
رابیتس 990 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
30,909
61
رابیتس 1100 گرمی
240*60
13
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
ثابت
53,182
62
رابیتس1220 گرمی
240*60
13
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,909