قیمت قوطی مبلی به صورت کاملا بر خط و روزانه توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه آپدیت و در جدول های زیر درج می شوند. اگر قصد خرید قوطی مبلی دارید حتما نوسانات موجود در نمودار هر جدول را مشاهده و پس از بررسی قیمت روز قوطی مبلی ، با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده می باشند.

قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 10*10 مبلی 0.94 0.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 قوطی 10*10 مبلی 1.13 0.6 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 قوطی 10*10 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 قوطی 16*16 مبلی 1.78 0.6 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 قوطی 16*16 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 قوطی 20*10 مبلی 1.39 0.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 قوطی 20*10 مبلی 1.67 0.6 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 قوطی 20*10 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 قوطی 25*10 مبلی 1.95 0.6 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 قوطی 25*10 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 قوطی 30*10 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 قوطی 30*20 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 قوطی 25*25 مبلی 2.78 0.6 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 قوطی 25*25 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 قوطی 40*20 مبلی 3.34 0.6 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 قوطی 40*20 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 قوطی 50*20 مبلی - 1.2 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 قوطی 60*20 مبلی - 0.7 تا 1.25 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 قوطی 30*30 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
20 قوطی 40*30 مبلی - 0.8 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
21 قوطی 50*30 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
22 قوطی 60*30 مبلی 12.55 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
23 قوطی 40*40 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
24 قوطی 60*40 مبلی - 0.8 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
25 قوطی 80*40 مبلی - 0.7 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
26 قوطی 50*50 مبلی - 0.8 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
27 قوطی 60*60 مبلی - 0.9 تا 1.5 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید