قیمت قوطی مبلی به صورت کاملا بر خط و روزانه توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه آپدیت و در جدول های زیر درج می شوند. اگر قصد خرید قوطی مبلی دارید حتما نوسانات موجود در نمودار هر جدول را مشاهده و پس از بررسی قیمت روز قوطی مبلی ، با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده می باشند.

قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 10*10 مبلی 0.5 6 0.92 کیلوگرم chart 29,541 29,541
2 قوطی 10*10 مبلی 0.6 6 1.13 کیلوگرم chart 29,541 29,541
3 قوطی 10*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
4 قوطی 16*16 مبلی 0.6 6 1.78 کیلوگرم chart 29,541 29,541
5 قوطی 16*16 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 29,541 29,541
6 قوطی 20*10 مبلی 0.5 6 1.39 کیلوگرم chart 29,541 29,541
7 قوطی 20*10 مبلی 0.6 6 1.67 کیلوگرم chart 29,541 29,541
8 قوطی 20*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
9 قوطی 25*10 مبلی 0.6 6 1.95 کیلوگرم chart 29,541 29,541
10 قوطی 25*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
11 قوطی 30*10 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
12 قوطی 30*20 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
13 قوطی 25*25 مبلی 0.6 6 2.78 کیلوگرم chart 29,541 29,541
14 قوطی 25*25 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
15 قوطی 40*20 مبلی 0.6 6 3.34 کیلوگرم chart 29,541 29,541
16 قوطی 40*20 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
17 قوطی 50*20 مبلی 1.2 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
18 قوطی 60*20 مبلی 0.7 تا 1.25 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
19 قوطی 30*30 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
20 قوطی 40*30 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
21 قوطی 50*30 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
22 قوطی 60*30 مبلی 1.5 6 12.55 کیلوگرم chart 28,440 28,440
23 قوطی 40*40 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
24 قوطی 60*40 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
25 قوطی 80*40 مبلی 0.7 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
26 قوطی 50*50 مبلی 0.8 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440
27 قوطی 60*60 مبلی 0.9 تا 1.5 6 - کیلوگرم chart 28,440 28,440