قیمت امروز قوطی مبلی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت قوطی مبلی به صورت کاملا بر خط و روزانه توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه آپدیت و در جدول های زیر درج می شوند. اگر قصد خرید قوطی مبلی دارید حتما نوسانات موجود در نمودار هر جدول را مشاهده و پس از بررسی قیمت روز قوطی مبلی ، با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده می باشند.

نکات کوچک اما طلایی خرید قوطی مبلی

قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۱:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 10*10 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
2 قوطی 10*25 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
3 قوطی 14*25 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
4 قوطی 16*16 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
5 قوطی 20*10 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
6 قوطی 20*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
7 قوطی 20*30 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
8 قوطی 25*25 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
9 قوطی 30*30 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
10 قوطی 40*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
11 قوطی 40*40 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
12 قوطی 48*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
13 قوطی 60*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
14 قوطی 60*30 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835
15 قوطی 80*40 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,835