دسترسی سریع

قیمت لوله صنعتی مورد نظر خود را از هر کارخانه فولادی در جداول زیر مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید هر جدول به صورت اختصاصی برای یک کارخانه می باشد. قیمت روز لوله صنعتی بعد از استعلام از این کارخانه ها، در لیست زیر درج می گردد تا بدین ترتیب تمام قیمت ها آپدیت باشند. همچنین اگر قصد خرید لوله صنعتی دارید، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت قطعی خرید، نمایان گردد.

فولاد سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۲:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
2 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
3 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
4 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
5 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
6 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
7 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
8 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2 6 کیلوگرم 35,349 35,349
9 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
10 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
11 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
12 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
13 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
14 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
15 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
16 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
17 لوله 5 صنعتی در کارخانه 141.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
18 لوله 6 صنعتی در کارخانه 168.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899
19 لوله 8 صنعتی در کارخانه 219.1 2.5 تا 6 6 کیلوگرم 38,899 38,899

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۴:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 6 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
2 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 7.5 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
3 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 9 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
4 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.5 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
5 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 9.2 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
6 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 11.3 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
7 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 9.4 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
8 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 11.8 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
9 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 14 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
10 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 16.5 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
11 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 12.3 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
12 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 15.4 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 18.5 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
14 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 21.6 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
15 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 24.8 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
16 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 14 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
17 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 17.4 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
18 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 20.9 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
19 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 24.4 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
20 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 28.4 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
21 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.6 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
22 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 22 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
23 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 26.4 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
24 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 30.8 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
25 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 35.5 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
26 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 21.3 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
27 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 28 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
28 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 33.6 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
29 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 39.2 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
30 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 44.8 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
31 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 26 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
32 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 32.7 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
33 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 39.3 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
34 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 45.8 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
35 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 52.4 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
36 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 29.6 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
37 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 37 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
38 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 44.4 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
39 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 51.8 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
40 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 59.2 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
41 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 33.6 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
42 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 41 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
43 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 50 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
44 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 58.8 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
45 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 67 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
46 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 75.6 4.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
47 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 49.2 2 6 کیلوگرم 33,945 33,945
48 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 61.8 2.5 6 کیلوگرم 33,486 33,486
49 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 73.3 3 6 کیلوگرم 33,028 33,028
50 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 85.3 3.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945
51 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 97.2 4 6 کیلوگرم 33,945 33,945
52 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 111.3 4.5 6 کیلوگرم 33,945 33,945

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۵:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 لوله تست آب 1.2 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
2 لوله تست آب 1.2 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
3 لوله تست آب 1.2 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
4 لوله تست آب 3.4 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
5 لوله تست آب 3.4 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
6 لوله تست آب 3.4 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
7 لوله تست آب 1 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
8 لوله تست آب 1 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
9 لوله تست آب 1 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
10 لوله تست آب 1/4-1 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
11 لوله تست آب 1/4-1 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
12 لوله تست آب 1/4-1 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
13 لوله تست آب 1/4-1 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
14 لوله تست آب 2 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
15 لوله تست آب 2 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
16 لوله تست آب 2 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
17 لوله تست آب 2 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
18 لوله تست آب 2 4 6 کیلوگرم 34,404 34,404
19 لوله تست آب 1/2-2 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
20 لوله تست آب 1/2-2 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
21 لوله تست آب 1/2-2 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
22 لوله تست آب 1/2-2 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
23 لوله تست آب 1/2-2 4 6 کیلوگرم 34,404 34,404
24 لوله تست آب 3 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
25 لوله تست آب 3 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
26 لوله تست آب 3 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
27 لوله تست آب 3 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
28 لوله تست آب 3 4 6 کیلوگرم 34,404 34,404
29 لوله تست آب 1/2-3 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
30 لوله تست آب 1/2-3 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
31 لوله تست آب 1/2-3 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
32 لوله تست آب 1/2-3 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
33 لوله تست آب 1/2-3 4 6 کیلوگرم 34,404 34,404
34 لوله تست آب 4 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
35 لوله تست آب 4 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
36 لوله تست آب 4 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
37 لوله تست آب 4 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
38 لوله تست آب 4 4 6 کیلوگرم 34,404 34,404
39 لوله تست آب 4 4.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
40 لوله تست آب 6 2 6 کیلوگرم 34,404 34,404
41 لوله تست آب 6 2.5 6 کیلوگرم 34,862 34,862
42 لوله تست آب 6 3 6 کیلوگرم 34,404 34,404
43 لوله تست آب 6 3.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
44 لوله تست آب 6 4 6 کیلوگرم 34,404 34,404
45 لوله تست آب 6 4.5 6 کیلوگرم 34,404 34,404
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول لوله صنعتی 
2 طول شاخه 6 متر
3 ضخامت 2 و  2.5 میلیمتر
4 واحد کیلوگرم

از لوله صنعتی چه می دانید؟

لوله صنعتی از دیگر اقسام لوله های تولید شده در صنعت است که از جنس فولاد کربن می باشد. لوله صنعتی برای مصارفی همچون صنایع پتروشیمی، پروژه های ساختمان سازی، ساخت انواع پل های فلزی و انتقال مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. البته از دیگر کاربردهای مهم و اصلی این لوله، انتقال نفت و گاز است. از این رو برای صنایع مختلف مهم است که به صورت روزانه به قیمت لوله صنعتی دسترسی داشته باشند. در جدول بالا تمام اطلاعات مربوط به لوله صنعتی و همچنین قیمت روز آن درج شده است. لوله صنعتی های موجود در بازار دارای انواع گوناگونی هستند که بسته به کیفیت و ویژگی هایی که دارند، پاسخگوی نیاز خریداران و صنایع می باشند. از جمله ویژگی های لوله صنعتی می توان به تنوع بالا ، جوش پذیری بالا، ضخامت بالا در کنار قیمت مناسب آن اشاره کرد.

قیمت لوله صنعتی به روز و از کارخانه های مختلف

اصولا کارخانه های تولید کننده لوله صنعتی به صورت روزانه ، قیمت لوله صنعتی خود را به بازار اعلام می کنند تا بدین ترتیب روند خرید برای مشتریان به آسانی تعریف گردد. در این بین قیمت لوله صنعتی می تواند بر روند جاری کارخانه ها و صنایع بسیار موثر باشد. برای بیان بهتر این موضوع باید گفت که لوله صنعتی یکی از انواع لوله های درزدار است که در صنایعی از جمله خودروسازی، ساختمان سازی، نفت و گاز به وفور استفاده می گردد. بر این اساس باید گفت انواع سایزهای لوله صنعتی برای آن صنایع بسیار مهم است. از این رو کارشناسان آهن ملل به صورت دقیق قیمت لوله صنعتی را برای هر سایز درج می نمایند تا بتوانند نیاز هر صنعت را به خوبی تامین کنند. 
لازم به ذکر است قیمت لوله صنعتی به عوامل گوناگونی وابسته است که از جمله این موارد سایز لوله، ضخامت لوله و طول لوله می باشد. در نتیجه باید برای خرید لوله صنعتی به این موارد دقت داشت.  

قیمت لوله صنعتی

قیمت روز لوله صنعتی به همراه عوامل تاثیرگذار

در بازار فولاد دسترسی به قیمت روز لوله صنعتی می تواند بسیار با اهمیت باشد. از همین رو به محض اعلام قیمت ها از سمت کارخانه، کارشناسان آهن ملل آخرین قیمت لوله صنعتی را در لیست بالا آپدیت می کنند. 
در لیست بالا، علاوه بر قیمت لوله صنعتی شما می توانید سایز، قطر و طول هر لوله را به صورت دقیق مشاهده نماید.  البته لازم به ذکر عواملی که می توانند به صورت روزانه بر قیمت لوله صنعتی تاثیر بگذارند، همان عواملی هستند که بر بازار فولاد تاثیرگذار هستند. از این رو در زمان مشاهده هر گونه تغییر در موارد زیر حتما آخرین قیمت لوله صنعتی را در جدول بالا مشاهده نماید و برای خرید آن با کارشناس فروش لوله آهن ملل در تماس باشید.
موارد تاثیرگذار بر قیمت روز لوله صنعتی می توان به نکات زیر اشاره کرد:

 •  قیمت ارز به خصوص قیمت دلار
 • قیمت نفت و حامل های انرژی 
 • قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لوله
 • قیمت شمش
 • قیمت سنگ آهن
 • هزینه های حمل و نقل برای انتقال لوله از کارخانه به مقصد
 • میزان عرضه و تقاضا محصول در بازار
 • رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تاثیرگذار

خرید لوله صنعتی از آهن ملل

آهن ملل یکی از فروشگاه های خرید و فروش آهن آلات در ایران است که می تواند انواع مقاطع فولاد به خصوص لوله را به بازار عرضه دارد. شما می توانید برای خرید لوله صنعتی به صورت حضوری و یا غیر حضوری به این فروشگاه مراجعه نماید. همچنین شما می توانید تنها با یک تماس هر حجم از لوله صنعتی که نیاز دارید را سفارش دهید و پس از آن خرید خود را نهایی سازد. 
فرآیند خرید از آهن ملل به صورت زیر می باشد:

 • تماس با کارشناس فروش لوله آهن ملل
 • سفارش حجم مورد نیاز از لوله صنعتی و تامین آن توسط کارشناس
 • ارسال پیش فاکتور برای خرید به منظور تایید نهایی
 • پرداخت هزینه های بار سفارشی توسط مشتری
 • ارسال بار لوله
 • ارسال فاکتور نهایی

آهن مرجعی معتبر برای ارائه قیمت انواع محصولات فولادی است که شما می توانید با دسترسی به آن، علاوه بر دسترسی به آخرین نرخ موجود در بازار، مشاوره رایگان پیش از خرید لوله صنعتی نیز داشته باشید. تا بدین ترتیب با اطمینان خرید کنید. لازم به ذکر است فاکتور ارسالی از سمت اهن ملل، کاملا رسمی بوده شما می توانید بر اساس آن به کیفیت و اصالت کالای خریداری شده، اطمینان یابید.
 

 

نمایش بیشتر +