قیمت امروز لوله صنعتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله صنعتی مورد نظر خود را از هر کارخانه فولادی در جداول زیر مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید هر جدول به صورت اختصاصی برای یک کارخانه می باشد. قیمت روز لوله صنعتی بعد از استعلام از این کارخانه ها، در لیست زیر درج می گردد تا بدین ترتیب تمام قیمت ها آپدیت باشند. همچنین اگر قصد خرید لوله صنعتی دارید، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت قطعی خرید، نمایان گردد.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله صنعتی

فولاد سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۲:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
2 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
3 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
4 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
5 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
6 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
7 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
8 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,789
9 لوله 1/2 صنعتی در کارخانه 21.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
10 لوله 3/4 صنعتی در کارخانه 26.7 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
11 لوله 1 صنعتی در کارخانه 33.4 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
12 لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه 42.2 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
13 لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 48.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
14 لوله 2 صنعتی در کارخانه 60.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
15 لوله 3 صنعتی در کارخانه 88.9 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
16 لوله 4 صنعتی در کارخانه 114.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
17 لوله 5 صنعتی در کارخانه 141.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
18 لوله 6 صنعتی در کارخانه 168.3 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312
19 لوله 8 صنعتی در کارخانه 219.1 2.5 تا 6 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,312

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۱:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 6 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
2 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 7.5 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
3 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 9 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
4 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.5 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
5 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 9.2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
6 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 11.3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
7 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 9.4 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
8 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 11.8 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
9 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 14 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
10 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.7 16.5 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
11 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 12.3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
12 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 15.4 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 18.5 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
14 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 21.6 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
15 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 24.8 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
16 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 14 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
17 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 17.4 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
18 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 20.9 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
19 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 24.4 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
20 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48.3 28.4 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
21 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.6 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
22 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 22 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
23 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 26.4 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
24 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 30.8 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
25 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 35.5 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
26 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 21.3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
27 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 28 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
28 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 33.6 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
29 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 39.2 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
30 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76.3 44.8 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
31 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 26 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
32 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 32.7 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
33 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 39.3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
34 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 45.8 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
35 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88.9 52.4 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
36 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 29.6 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
37 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 37 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
38 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 44.4 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
39 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 51.8 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
40 قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه 101.6 59.2 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
41 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 33.6 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
42 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 41 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
43 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 50 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
44 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 58.8 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
45 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 67 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
46 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114.3 75.6 4.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,046
47 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 49.2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
48 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 61.8 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,862
49 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 73.3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
50 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 85.3 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
51 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 97.2 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,495
52 قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه 168.3 111.3 4.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,046

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۱:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله تست آب 1.2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
2 لوله تست آب 1.2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
3 لوله تست آب 1.2 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
4 لوله تست آب 3.4 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
5 لوله تست آب 3.4 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
6 لوله تست آب 3.4 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
7 لوله تست آب 1 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
8 لوله تست آب 1 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
9 لوله تست آب 1 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
10 لوله تست آب 1/4-1 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
11 لوله تست آب 1/4-1 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
12 لوله تست آب 1/4-1 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
13 لوله تست آب 1/4-1 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
14 لوله تست آب 2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
15 لوله تست آب 2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
16 لوله تست آب 2 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
17 لوله تست آب 2 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
18 لوله تست آب 2 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
19 لوله تست آب 1/2-2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
20 لوله تست آب 1/2-2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
21 لوله تست آب 1/2-2 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
22 لوله تست آب 1/2-2 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
23 لوله تست آب 1/2-2 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
24 لوله تست آب 3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
25 لوله تست آب 3 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
26 لوله تست آب 3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
27 لوله تست آب 3 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
28 لوله تست آب 3 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
29 لوله تست آب 1/2-3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
30 لوله تست آب 1/2-3 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
31 لوله تست آب 1/2-3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
32 لوله تست آب 1/2-3 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
33 لوله تست آب 1/2-3 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
34 لوله تست آب 4 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
35 لوله تست آب 4 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
36 لوله تست آب 4 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
37 لوله تست آب 4 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
38 لوله تست آب 4 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
39 لوله تست آب 4 4.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,872
40 لوله تست آب 6 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 36,514
41 لوله تست آب 6 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
42 لوله تست آب 6 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
43 لوله تست آب 6 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
44 لوله تست آب 6 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,596
45 لوله تست آب 6 4.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 35,872