قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

قیمت لوله تست آب

قیمت امروز لوله صنعتی به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله صنعتی مورد نظر خود را از هر کارخانه فولادی در جداول زیر مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید هر جدول به صورت اختصاصی برای یک کارخانه می باشد. قیمت روز لوله صنعتی بعد از استعلام از این کارخانه ها، در لیست زیر درج می گردد تا بدین ترتیب تمام قیمت ها آپدیت باشند. همچنین اگر قصد خرید لوله صنعتی دارید، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت قطعی خرید، نمایان گردد.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله صنعتی

فولاد سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 صنعتی سپاهان
21.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
2
لوله 3/4 صنعتی سپاهان
26.7
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
3
لوله 1 صنعتی سپاهان
33.4
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
4
لوله 1/4-1 صنعتی سپاهان
42.2
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
5
لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان
48.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
6
لوله 2 صنعتی سپاهان
60.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
7
لوله 3 صنعتی سپاهان
88.9
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
8
لوله 4 صنعتی سپاهان
114.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
9
لوله 1/2 صنعتی سپاهان
21.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
10
لوله 3/4 صنعتی سپاهان
26.7
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
11
لوله 1 صنعتی سپاهان
33.4
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
12
لوله 1/4-1 صنعتی سپاهان
42.2
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
13
لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان
48.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
14
لوله 2 صنعتی سپاهان
60.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
15
لوله 3 صنعتی سپاهان
88.9
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
16
لوله 4 صنعتی سپاهان
114.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
17
لوله 5 صنعتی سپاهان
141.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
18
لوله 6 صنعتی سپاهان
168.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
19
لوله 8 صنعتی سپاهان
219.1
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
وزن شاخه (kg)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 صنعتی
21.3
6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
2
لوله 1/2 صنعتی
21.3
7.5
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
3
لوله 1/2 صنعتی
21.3
9
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
4
لوله 3/4 صنعتی
26.7
7.5
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
5
لوله 3/4 صنعتی
26.7
9.2
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
6
لوله 3/4 صنعتی
26.7
11.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
7
لوله 1 صنعتی
33.7
9.4
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
8
لوله 1 صنعتی
33.7
11.8
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
9
لوله 1 صنعتی
33.7
14
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
10
لوله 1 صنعتی
33.7
16.5
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
11
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
12.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
12
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
15.4
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
13
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
18.5
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
14
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
21.6
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
15
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
24.8
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
16
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
14
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
17
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
17.4
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
18
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
20.9
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
19
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
24.4
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
20
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
28.4
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
21
لوله 2 صنعتی
60.3
17.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
22
لوله 2 صنعتی
60.3
22
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
23
لوله 2 صنعتی
60.3
26.4
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
24
لوله 2 صنعتی
60.3
30.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
25
لوله 2 صنعتی
60.3
35.5
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
26
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
21.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
27
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
28
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
28
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
33.6
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
29
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
39.2
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
30
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
44.8
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
31
لوله 3 صنعتی
88.9
26
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
32
لوله 3 صنعتی
88.9
32.7
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
33
لوله 3 صنعتی
88.9
39.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
34
لوله 3 صنعتی
88.9
45.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
35
لوله 3 صنعتی
88.9
52.4
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
36
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
29.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
37
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
37
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
38
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
44.4
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
39
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
51.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
40
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
59.2
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
41
لوله 4 صنعتی
114.3
33.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
42
لوله 4 صنعتی
114.3
41
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
43
لوله 4 صنعتی
114.3
50
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
44
لوله 4 صنعتی
114.3
58.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
45
لوله 4 صنعتی
114.3
67
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
46
لوله 4 صنعتی
114.3
75.6
4.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
47
لوله 6 صنعتی
168.3
49.2
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
48
لوله 6 صنعتی
168.3
61.8
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
49
لوله 6 صنعتی
168.3
73.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
50
لوله 6 صنعتی
168.3
85.3
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
51
لوله 6 صنعتی
168.3
97.2
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
52
لوله 6 صنعتی
168.3
111.3
4.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله تست آب 1/2
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
2
لوله تست آب 1/2
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
3
لوله تست آب 1/2
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
4
لوله تست آب 3/4
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
5
لوله تست آب 3/4
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
6
لوله تست آب 3/4
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
7
لوله تست آب 1
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
8
لوله تست آب 1
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
9
لوله تست آب 1
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
10
لوله تست آب 1/4-1
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
11
لوله تست آب 1/4-1
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
12
لوله تست آب 1/4-1
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
13
لوله تست آب 1/4-1
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
14
لوله تست آب 2
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
15
لوله تست آب 2
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
16
لوله تست آب 2
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
17
لوله تست آب 2
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
18
لوله تست آب 2
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
19
لوله تست آب 1/2-2
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
20
لوله تست آب 1/2-2
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
21
لوله تست آب 1/2-2
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
22
لوله تست آب 1/2-2
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
23
لوله تست آب 1/2-2
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
24
لوله تست آب 3
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
25
لوله تست آب 3
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
26
لوله تست آب 3
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
27
لوله تست آب 3
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
28
لوله تست آب 3
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
29
لوله تست آب 1/2-3
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
30
لوله تست آب 1/2-3
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
31
لوله تست آب 1/2-3
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
32
لوله تست آب 1/2-3
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
33
لوله تست آب 1/2-3
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
34
لوله تست آب 4
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
35
لوله تست آب 4
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
36
لوله تست آب 4
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
37
لوله تست آب 4
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
38
لوله تست آب 4
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
39
لوله تست آب 4
4.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
40
لوله تست آب 6
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
41
لوله تست آب 6
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
42
لوله تست آب 6
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
43
لوله تست آب 6
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
44
لوله تست آب 6
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
45
لوله تست آب 6
4.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000