قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

قیمت لوله تست آب

قیمت امروز لوله صنعتی به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله صنعتی مورد نظر خود را از هر کارخانه فولادی در جداول زیر مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید هر جدول به صورت اختصاصی برای یک کارخانه می باشد. قیمت روز لوله صنعتی بعد از استعلام از این کارخانه ها، در لیست زیر درج می گردد تا بدین ترتیب تمام قیمت ها آپدیت باشند. همچنین اگر قصد خرید لوله صنعتی دارید، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت قطعی خرید، نمایان گردد.

فولاد سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
21.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
2
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
26.7
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
3
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
33.4
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
4
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
42.2
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
5
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
48.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
6
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
60.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
7
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
88.9
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
8
لوله صنعتی سپاهان - 4 - 1.2
114.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
9
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
21.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
10
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
26.7
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
11
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
33.4
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
12
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
42.2
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
13
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
48.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
14
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
60.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
15
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
88.9
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
16
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
114.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
17
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
141.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
18
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
168.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273
19
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2
219.1
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
41,273

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۴۵:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
وزن شاخه (kg)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 صنعتی ضخامت 2
21.3
6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
2
لوله 1/2 صنعتی ضخامت 2.5
21.3
7.5
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
3
لوله 1/2 صنعتی ضخامت 3
21.3
9
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
4
لوله 3/4 صنعتی ضخامت 2
26.7
7.5
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
5
لوله 3/4 صنعتی ضخامت 2.5
26.7
9.2
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
6
لوله 3/4 صنعتی ضخامت 3
26.7
11.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
7
لوله 1 صنعتی ضخامت 2
33.7
9.4
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
8
لوله 1 صنعتی ضخامت 2.5
33.7
11.8
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
9
لوله 1 صنعتی ضخامت 3
33.7
14
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
10
لوله 1 صنعتی ضخامت 3.5
33.7
16.5
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
11
لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 2
42.2
12.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
12
لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 2.5
42.2
15.4
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
13
لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 3
42.2
18.5
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
14
لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 3.5
42.2
21.6
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
15
لوله 1/4-1 صنعتی ضخامت 4
42.2
24.8
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
16
لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 2
48.3
14
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
17
لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 2.5
48.3
17.4
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
18
لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 3
48.3
20.9
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
19
لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 3.5
48.3
24.4
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
20
لوله 1/2-1 صنعتی ضخامت 4
48.3
28.4
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
21
لوله 2 صنعتی ضخامت 2
60.3
17.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
22
لوله 2 صنعتی ضخامت 2.5
60.3
22
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
23
لوله 2 صنعتی ضخامت 3
60.3
26.4
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
24
لوله 2 صنعتی ضخامت 3.5
60.3
30.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
25
لوله 2 صنعتی ضخامت 4
60.3
35.5
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
26
لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 2
76.3
21.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
27
لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 2.5
76.3
28
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
28
لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 3
76.3
33.6
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
29
لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 3.5
76.3
39.2
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
30
لوله 1/2-2 صنعتی ضخامت 4
76.3
44.8
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
31
لوله 3 صنعتی ضخامت 2
88.9
26
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
32
لوله 3 صنعتی ضخامت 2.5
88.9
32.7
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
33
لوله 3 صنعتی ضخامت 3
88.9
39.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
34
لوله 3 صنعتی ضخامت 3.5
88.9
45.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
35
لوله 3 صنعتی ضخامت 4
88.9
52.4
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
36
لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 2
101.6
29.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
37
لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 2.5
101.6
37
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
38
لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 3
101.6
44.4
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
39
لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 3.5
101.6
51.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
40
لوله 1/2-3 صنعتی ضخامت 4
101.6
59.2
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
41
لوله 4 صنعتی ضخامت 2
114.3
33.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
42
لوله 4 صنعتی ضخامت 2.5
114.3
41
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
43
لوله 4 صنعتی ضخامت 3
114.3
50
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
44
لوله 4 صنعتی ضخامت 3.5
114.3
58.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
45
لوله 4 صنعتی ضخامت 4
114.3
67
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
46
لوله 4 صنعتی ضخامت 4.5
114.3
75.6
4.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
47
لوله 6 صنعتی ضخامت 2
168.3
49.2
2
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,727
48
لوله 6 صنعتی ضخامت 2.5
168.3
61.8
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
49
لوله 6 صنعتی ضخامت 3
168.3
73.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
50
لوله 6 صنعتی ضخامت 3.5
168.3
85.3
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,000
51
لوله 6 صنعتی ضخامت 4
168.3
97.2
4
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182
52
لوله 6 صنعتی ضخامت 4.5
168.3
111.3
4.5
6
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,182

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۴۵:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله تست آب 1/2
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
2
لوله تست آب 1/2
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
3
لوله تست آب 1/2
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
4
لوله تست آب 3/4
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
5
لوله تست آب 3/4
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
6
لوله تست آب 3/4
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
7
لوله تست آب 1
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
8
لوله تست آب 1
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
9
لوله تست آب 1
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
10
لوله تست آب 1/4-1
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
11
لوله تست آب 1/4-1
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
12
لوله تست آب 1/4-1
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
13
لوله تست آب 1/4-1
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
14
لوله تست آب 2
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
15
لوله تست آب 2
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
16
لوله تست آب 2
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
17
لوله تست آب 2
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
18
لوله تست آب 2
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
19
لوله تست آب 1/2-2
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
20
لوله تست آب 1/2-2
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
21
لوله تست آب 1/2-2
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
22
لوله تست آب 1/2-2
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
23
لوله تست آب 1/2-2
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
24
لوله تست آب 3
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
25
لوله تست آب 3
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
26
لوله تست آب 3
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
27
لوله تست آب 3
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
28
لوله تست آب 3
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
29
لوله تست آب 1/2-3
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
30
لوله تست آب 1/2-3
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
31
لوله تست آب 1/2-3
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
32
لوله تست آب 1/2-3
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
33
لوله تست آب 1/2-3
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
34
لوله تست آب 4
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
35
لوله تست آب 4
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
36
لوله تست آب 4
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
37
لوله تست آب 4
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
38
لوله تست آب 4
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
39
لوله تست آب 4
4.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
40
لوله تست آب 6
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
41
لوله تست آب 6
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
42
لوله تست آب 6
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
43
لوله تست آب 6
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
44
لوله تست آب 6
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000
45
لوله تست آب 6
4.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
45,000