قیمت لوله صنعتی مورد نظر خود را از هر کارخانه فولادی در جداول زیر مشاهده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید هر جدول به صورت اختصاصی برای یک کارخانه می باشد. قیمت روز لوله صنعتی بعد از استعلام از این کارخانه ها، در لیست زیر درج می گردد تا بدین ترتیب تمام قیمت ها آپدیت باشند. همچنین اگر قصد خرید لوله صنعتی دارید، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت قطعی خرید، نمایان گردد.

فولاد سپاهان
قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 21.3 5.7 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
2 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 26.7 7.3 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
3 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 33.4 9.3 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
4 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42.2 17.7 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
5 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48 14 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
6 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.25 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
7 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.3 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
8 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 60.3 17.3 2.5 6 کیلوگرم chart 21,239 21,239
قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 20 6.400 2 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 25 7.4 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
3 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 32 9.410 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
4 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42 12.400 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
5 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48 14.200 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
6 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 63 18.600 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
7 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76 22.400 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
8 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88 25.900 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
9 قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه 101 29.600 2 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114 33.550 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
11 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 25 9.300 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
12 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 32 11.800 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42 15.500 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
14 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48 17.800 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
15 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 63 23.200 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
16 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76 28 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
17 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88 32.450 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
18 قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه 101 37.120 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
19 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114 41.950 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174