قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

قیمت سیم خاردار خطی

قیمت امروز سیم خاردار به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت سیم خاردار با توجه به انواع آن می تواند از اهمیت بسزایی برای صنایع مختلف برخوردار باشد. همانطور که مشاهده می کنید، هر جدول برای نوعی از سیم خاردار تعریف شده است. کارشناسان آهن قیمت روز سیم خاردار را پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جدول های زیر درج می نمایند در نتیجه تمام قیمت ها کاملا به روزرسانی شده اند. شما می توانید علاوه بر مشاهده قیمت امروز، قیمت دیروز هر محصول را نیز مشاهده کنید. توجه داشته باشید برای خرید سیم خاردار ، حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۳:۰۶:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 321,101
2 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 431,193
3 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 8 2.5 2 6 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 458,716
4 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 568,807

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۳:۰۵:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 403,670
2 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 513,761
3 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 522,936
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 633,028

قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۳:۰۵:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم خاردار خطی سوزنی 200 (کلاف) 2.5 2 25 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 35,780
2 سیم خاردار خطی تبری 144 (کلاف) 2.5 0.5 12 کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 63,303