دسترسی سریع

قیمت میلگرد 16 که یکی از پرکاربردترین انواع سایز میلگرد است به صورت کاملا آنلاین و به روز آپدیت می شود و به صورت کاملا تفکیک شده در جدول مرتبط با هر کارخانه قابل مشاهده است. در زمان خرید میلگرد سایز 16 ، پس از بررسی قیمت ها با کارشناس فروش آهن ملل در تماس باشید تا علاوه بر ارائه مشاوره، فرآیند خرید شما را تکمیل نمایند. لازم به ذکر است قیمت ها بدون ارزش افزوده هستند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,771
2 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 24,404 24,771

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,821 25,821

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۰:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,688 25,780

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,853
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 شاهرود شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 گلستان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 25,367 25,642

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 البرز گلستان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 29,376 29,376
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 اردبیل شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۸:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,780 25,780
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۰:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 24,312 24,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۵۳:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 18.53 کیلوگرم کارخانه 16 25,321 25,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 هشترود شاخه آجدار A3 17 کیلوگرم کارخانه 16 25,505 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 27,064 27,064

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 میانه شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 24,312 24,037

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۹:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 کیان ابهر شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,945
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 18.7 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,037
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 آریا ذوب شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۲۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 16 23,991 23,991

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 23,761 24,037

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 صائب تبریز شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,862
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 بافق یزد شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 24,633 24,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۶:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 حسن رود شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 24,954 24,954
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 23,945 23,945
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 25,046 25,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 23,945

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 فایکو شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 24,404 24,404

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 24,963 25,147

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 آریان فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 24,220

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 18.96 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 24,037
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 ایوان غرب شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 16.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,312 24,312
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 18.2 کیلوگرم کارخانه 16 23,670 24,037
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 نیشابور شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 24,954 25,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 22,890 22,890

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 کویر کاشان شاخه آجدار A3 19.2 کیلوگرم کارخانه 16 25,872 25,872

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,128
2 میلگرد 16 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 16 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 قزوین شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 نوین ابهر شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۷:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 23,991 24,037

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان

قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 کرمان شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 24,037

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 ترانس 6 متری ترانس پولیش 9.5 کارخانه 16 کیلوگرم 27,523 27,523
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۶:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 قائم رازی شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,220 24,037

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 گروه ملی شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 22,890 22,890
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 16 26,147 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 16 26,422 26,422
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 16 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 16 29,450 29,450
البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۵:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 البرز غرب شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 23,853 23,899
صنایع فولاد کاوه

قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,037 24,220
فولاد پارس سیستان

قیمت میلگرد فولاد پارس سیستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 16 فولاد پارس سیستان آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 24,128 24,128

میلگرد سایز 16 ؛ کاربردی و با استحکام بالا

میلگرد 16 یکی از انواع سایز میلگرد است که به خاطر داشتن استحکام بالا با توجه به وزنی که دارد، بسیار پر کاربرد است و در مواردی بسیاری از آن استفاده می شود. وزن میلگرد و کیفیت آن، دو عامل بسیار مهم در تعیین کاربرد و قیمت میلگرد است که سایز 16 با وجود وزن کم، از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.  این سایز میلگرد همانند دیگر انواع میلگرد در دو نوع ساده و آجدار و در حالت های شاخه ای و کلاف در کارخانه ها تولید می شود و بسته به آنالیز و استاندارد مورد استفاده در کارخانه ها، قیمت های با رنج مختلف به بازار عرضه می گردد.

میلگرد سایز 16

 

ویژگی های میلگرد 16 

میلگرد 16 به سبب وجود استحکام بالا در ساخت و ساز به وفور استفاده می گردد. از طرفی وزن این میلگرد نسبت به میلگردهای دیگر در سایزهای بالا، کمتر است با این حال باز از استحکام خوبی برخوردار است. از این رو چون وزن کمتری به سازه وارد می کند می تواند انتخاب بسیار خوبی برای ساختمان سازی باشد.

از سویی دیگر برای تولید میلگرد 16، از آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش استفاده می گردد. اما اغلب میلگردهای 16 که در بازار ایران مورد استفاده قرار می گیرند، بر اساس آنالیز A3 تولید می شوند. 

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
16 19 کیلوگرم 12 متر 16 میلیمتر

 

کاربردهای میلگرد سایز 16

میلگرد 16 یکی از مهمترین سایز میلگرد برای ساخت و ساز است که همواره در قسمت های مختلف سازه از آن بهره برده می شود.  به دلیل استحکام بالا و در عین حال وزن کمی که دارد مهندسان سازه از آن در پی ریزی ساختمان استفاده می کنند. اگر سازه هایی با اسکلت فلزی، بتنی، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و تفریحی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد که برای پی ریزی تمام آن ها اولویت با استفاده از میلگرد 16 است.

از سایز 16 در ساختمان سازی استفاده های دیگری نیز  می شود همچون :

 • ساخت میلگرد سیتکا
 • ساخت خاموت
 • ساخت خرک
 • ساخت میلگرد سنجاقک
 • ساخت میلگرد ادکا
 • ساخت میلگرد رکابی

که هر کدام از این موارد در قسمت های خاصی از سازه مورد استفاده قرار می گیرند.

البته لازم به ذکر است می توان میلگرد سایز 16 را در انواع ساخت سازه های مختلف همچون موارد زیر استفاده نمود:

 • ساخت ساختمان های بلند
 • ساخت رمپ پارکینگ
 • ساخت پایه های بتنی
 • ساخت انواع پل ها
 • ساخت پایه ها
 • ساخت دکل های نفتی 
 • و مقاوم سازی سازه ها

کاربرد میلگرد سایز 16

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 16 در ایران

در ایران کارخانه های زیادی به تولید مقاطع فولادی مشغول هستند که می توانند میلگرد را در تمام سایزها تولید کنند. اما همان طور که بیان گردید میلگرد 16 از اهمیت بسزایی در ساخت و ساز برخوردار است و کارخانه های تولید کننده به دنبال تولید این محصول و گرفتن بازار آن هستند. برخی به دلیل کیفیت محصولاتشان از میزان تقاضای بیشتری نیز برخوردار هستند. به عنوان مثال میلگرد 16 ذوبی اصفهان که به عنوان با کیفیت ترین میلگرد در ایران شناخته می شود، دارای میزان تقاضای بسیاری در بازار است.  با این حال کارخانه های تولیدکننده سایز 16 عبارتند از :

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد معراج البرز گلستان
 • کارخانه  اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه ایزدخواست جنوب
 • کارخانه ایوان غرب
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه  آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه البرز غرب

 

رصد قیمت سایز 16 تمام کارخانه ها در یک صفحه

میلگرد 16 با توجه به کیفیت و کاربرد فراوانی که دارد، می تواند تاثیر بسزایی در بازار مسکن داشته باشد و باعث افزایش و یا کاهش قیمت ساخت و ساز و به تبع آن قیمت مسکن شود. بنابر این رصد نوسانات قیمتی سایز 16 می تواند بسیار مهم و اساسی باشد. 

به همین خاطر آهن ملل با فراهم سازی امکان دسترسی به آخرین قیمت میلگرد 16 موجود در بازار ، قیمت سایز 16 را به صورت روزانه از کارخانه های تولید کننده استعلام نموده و در جداول بالا درج می کند. 

شما کافیست فقط کارخانه مورد نظر را جستجو نموده و قیمت میلگرد 16 آن کارخانه را بررسی نمایید.

 

خرید میلگرد 16 همراه با دریافت فاکتور رسمی

خرید میلگرد 16 به دلیل کارخانه تولید کننده بسیار و همچنین نوسانات قیمتی موجود، در برخی از اوقات دشوار می گردد. اما شما می توانید با تماس با کارشناسان فروش میلگرد، حجم مورد نیاز خود را درخواست کنید. کارشناسان آهن ملل پس از استعلام و تامین حجم مورد نیاز شما، پیش فاکتور  را به منظور هماهنگی و دریافت تائیدیه نهایی برای شما ارسال می کنند. فرآیند خرید سایز 16 پس از تسویه حساب تکمیل می گردد و بار برای ارسال آماده می شود. لازم به ذکر است فاکتور رسمی چند روز پس از ارسال بار برای شما ارسال می گردد. 

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 16 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 16 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش تولید می گردد.