قیمت امروز میلگرد آجدار سیادن ابهر به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد سیادن ابهر به صورت مستقیم از خود کارخانه استعلام می گردد و سپس به صورت روزانه در جدول زیر درج می گردد. برای خرید میلگرد سیادن ابهر به این نکته توجه داشته باشید حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد تا قیمت نهایی محصول نمایش داده شود. 

سیادن ابهر
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,284
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,275
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,275
4 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,835
5 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,734
6 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,734
7 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,275
8 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,275
9 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,275
10 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,275
11 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,275
12 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,275
13 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 20,459