قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت امروز تیرآهن هاش به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 2 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت هاش از جمله محصولاتی است که با توجه به نوع آن تغییر می کند. از این رو در زمان مشاهده قیمت تیرآهن هاش در جدول های زیر، حتما به نوع آن یعنی «هاش سبک» و «هاش سنگین» که در جدول درج شده است، دقت نمایید. قیمت ها همگی به روز هستند چرا که کارشناسان آهن ملل همواره به صورت روزانه از کارخانه های تولیدکننده استعلام قیمت تیرآهن بال پهن را انجام می دهند و در جداول زیر درج می کنند. لازم به ذکر است برای خرید تیرآهن هاش حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت واقعی هاش نمایان گردد.

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۴:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 10
12
201
کیلوگرم
10
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
60,000
2
هاش HEA سایز 12
12
239
کیلوگرم
12
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
60,000
3
هاش HEA سایز 14
12
297
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۳/۱۶
ثابت
28,182
4
هاش HEA سایز 16
12
365
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
37,227
5
هاش HEA سایز 18
12
426
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
-5,000
36,364
6
هاش HEA سایز 20
12
508
کیلوگرم
20
انبار
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
37,273
7
هاش HEA سایز 22
12
606
کیلوگرم
22
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
68,182
8
هاش HEA سایز 24
12
702
کیلوگرم
24
انبار
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
-1,000
64,545
9
هاش HEA سایز 26
12
764
کیلوگرم
26
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
-2,000
63,636
10
هاش HEA سایز 28
12
875
کیلوگرم
28
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
65,455
11
هاش HEA سایز 30
12
999
کیلوگرم
30
انبار
۱۴۰۳/۲/۲۹
ثابت
67,273
12
هاش HEA سایز 32
12
1172
کیلوگرم
32
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
13
هاش HEA سایز 34
12
1260
کیلوگرم
34
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
14
هاش HEA سایز 36
12
1344
کیلوگرم
36
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
ثابت
62,727
15
هاش HEA سایز 40
12
1500
کیلوگرم
40
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
16
هاش HEA سایز 45
12
1680
کیلوگرم
45
انبار
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
58,136
17
هاش HEA سایز 50
12
1860
کیلوگرم
50
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
18
هاش HEA سایز 55
12
1992
کیلوگرم
55
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
هاش HEA سایز 60
12
2136
کیلوگرم
60
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
63,636
20
هاش HEA سایز 70
12
2300
کیلوگرم
70
انبار
۱۴۰۲/۱۲/۸
ثابت
63,636
21
هاش HEA سایز 80
12
2690
کیلوگرم
80
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
70,000

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۵:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 10
12
245
کیلوگرم
10
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
60,000
2
هاش HEB سایز 12
12
321
کیلوگرم
12
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۲
ثابت
60,000
3
هاش HEB سایز 14
12
405
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
25,909
4
هاش HEB سایز 16
12
512
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
5
هاش HEB سایز 18
12
615
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
25,909
6
هاش HEB سایز 20
12
736
کیلوگرم
20
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۱
ثابت
48,182
7
هاش HEB سایز 22
12
858
کیلوگرم
22
انبار
۱۴۰۳/۲/۱۱
ثابت
52,727
8
هاش HEB سایز 24
12
999
کیلوگرم
24
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۹
ثابت
53,636
9
هاش HEB سایز 26
12
1116
کیلوگرم
26
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
51,818
10
هاش HEB سایز 28
12
1236
کیلوگرم
28
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
11
هاش HEB سایز 30
12
1404
کیلوگرم
30
انبار
۱۴۰۳/۲/۵
ثابت
54,545
12
هاش HEB سایز 32
12
1524
کیلوگرم
32
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
13
هاش HEB سایز 34
12
1608
کیلوگرم
34
انبار
۱۴۰۳/۳/۱۳
ثابت
63,636
14
هاش HEB سایز 36
12
1704
کیلوگرم
36
انبار
۱۴۰۲/۱۲/۵
ثابت
61,818
15
هاش HEB سایز 40
12
1860
کیلوگرم
40
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
-3,000
63,636
16
هاش HEB سایز 45
12
2052
کیلوگرم
45
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
17
هاش HEB سایز 50
12
2244
کیلوگرم
50
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
63,636
18
هاش HEB سایز 55
12
2388
کیلوگرم
55
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
هاش HEB سایز 60
12
2544
کیلوگرم
60
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
70,909
20
هاش HEB سایز 70
12
2900
کیلوگرم
70
انبار
۱۴۰۲/۱۱/۴
ثابت
77,273
21
هاش HEB سایز 80
12
3100
کیلوگرم
80
انبار
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
70,000