قیمت امروز تیرآهن هاش به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ از 2 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت هاش از جمله محصولاتی است که با توجه به نوع آن تغییر می کند. از این رو در زمان مشاهده قیمت تیرآهن هاش در جدول های زیر، حتما به نوع آن یعنی «هاش سبک» و «هاش سنگین» که در جدول درج شده است، دقت نمایید. قیمت ها همگی به روز هستند چرا که کارشناسان آهن ملل همواره به صورت روزانه از کارخانه های تولیدکننده استعلام قیمت تیرآهن بال پهن را انجام می دهند و در جداول زیر درج می کنند. لازم به ذکر است برای خرید تیرآهن هاش حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت واقعی هاش نمایان گردد.

نکات کوچک اما طلایی خرید تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 10 12 201 کیلوگرم 10 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 50,459
2 هاش HEA سایز 12 12 239 کیلوگرم 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 50,459
3 هاش HEA سایز 14 12 297 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
4 هاش HEA سایز 16 12 365 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 42,202
5 هاش HEA سایز 18 12 426 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 45,413
6 هاش HEA سایز 20 12 508 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 39,450
7 هاش HEA سایز 22 12 606 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963
8 هاش HEA سایز 24 12 702 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 57,798
9 هاش HEA سایز 26 12 764 کیلوگرم 26 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
10 هاش HEA سایز 28 12 875 کیلوگرم 28 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
11 هاش HEA سایز 30 12 999 کیلوگرم 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
12 هاش HEA سایز 32 12 1172 کیلوگرم 32 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963
13 هاش HEA سایز 34 12 1260 کیلوگرم 34 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
14 هاش HEA سایز 36 12 1344 کیلوگرم 36 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
15 هاش HEA سایز 40 12 1500 کیلوگرم 40 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
16 هاش HEA سایز 45 12 1680 کیلوگرم 45 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش HEA سایز 50 12 1860 کیلوگرم 50 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
18 هاش HEA سایز 55 12 1992 کیلوگرم 55 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEA سایز 60 12 2136 کیلوگرم 60 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 10 12 245 کیلوگرم 10 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 52,294
2 هاش HEB سایز 12 12 321 کیلوگرم 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 50,459
3 هاش HEB سایز 14 12 405 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
4 هاش HEB سایز 16 12 512 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
5 هاش HEB سایز 18 12 615 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
6 هاش HEB سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 49,541
7 هاش HEB سایز 22 12 858 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
8 هاش HEB سایز 24 12 999 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
9 هاش HEB سایز 26 12 1116 کیلوگرم 26 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
10 هاش HEB سایز 28 12 1236 کیلوگرم 28 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
11 هاش HEB سایز 30 12 1404 کیلوگرم 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
12 هاش HEB سایز 32 12 1524 کیلوگرم 32 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963
13 هاش HEB سایز 34 12 1608 کیلوگرم 34 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963
14 هاش HEB سایز 36 12 1704 کیلوگرم 36 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
15 هاش HEB سایز 40 12 1860 کیلوگرم 40 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
16 هاش HEB سایز 45 12 2052 کیلوگرم 45 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش HEB سایز 50 12 2244 کیلوگرم 50 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
18 هاش HEB سایز 55 12 2388 کیلوگرم 55 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEB سایز 60 12 2544 کیلوگرم 60 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ عدم موجودی عدم موجودی