قیمت میلگرد آجدار راد همدان

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

قیمت میلگرد آجدار گلستان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار هشترود

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار صائب

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار قزوین

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

قیمت میلگرد کلاف گلستان

قیمت امروز میلگرد ۸ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از 43 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد سایز 8 هر روز پس از اعلام کارخانه های تولیدکننده در جدول های زیر آپدیت می شود. شما می توانید برای خرید میلگرد 8 از هر برندی، ابتدا با کارشناس فروش میلگرد در تماس باشید تا علاوه بر تامین به موقع در حجم مورد نیاز، فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. قیمت های موجود در جداول زیر بدون ارزش افزوده هستند.

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 155 26,239

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۲۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100 24,954

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۵۶:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 900 25,229
2 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 800 25,505
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۲۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 شاهرود شاخه آجدار A3 4.7 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۲:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 گلستان شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۱:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 200 24,312

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ثابت 22,202
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 4.41 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 24,954
2 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 4.700 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 23,486

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۱۸:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 هشترود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,505

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۴:۲۴:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 700 24,541
2 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 300 24,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ثابت 24,404

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۵۳:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سمنان شاخه آجدار A2 8 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۹/۹ ثابت 21,009
2 میلگرد 8 سمنان شاخه آجدار A3 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 25,138
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۵۹:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کیان ابهر شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,917
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 آریا ذوب شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 --- عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۸:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 800 25,963

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 4.4 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 200 24,862

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 صائب تبریز شاخه آجدار A2 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,780
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 بافق یزد شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 200 27,339

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 حسن رود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 25,963
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۵:۴۹:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 - کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۵:۵۱:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 4.6 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۷:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 600 25,780

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۴:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 300 25,046
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۴:۴۴:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 600 25,229
2 میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 600 25,413

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۲:۴۵:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ثابت 22,569

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۵۳:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 شمس سپهر شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ عدم موجودی عدم موجودی
2 میلگرد 8 شمس سپهر شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ عدم موجودی عدم موجودی

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین

قیمت میلگرد آجدار قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۰۵:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 قزوین شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 24,037

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۰۵:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 پارس آرمان شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 --- عدم تولید عدم تولید
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱ ساعت ۱۴:۰۲:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ -100 25,780

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 ترانس 6 متری ترانس پولیش 2.5 کارخانه 8 کیلوگرم --- ثابت 27,523
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۳۰ ساعت ۱۱:۵۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,312
2 کلاف 8 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کلاف 8 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۳:۴۶:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 گروه ملی شاخه آجدار A3 4.75 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۷/۱۷ ثابت 24,358

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۵:۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 3SP کلاف ساختمانی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ثابت 23,853
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 امیرآباد 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 100 24,954
2 میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,229
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۳:۵۸:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 الیگودرز A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۹ 200 25,688
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۴۴:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 گروه ملی 1008 کلاف (کششی) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ثابت 22,018
2 کلاف 8 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 22,844
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۲۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 8 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۱ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ساعت ۱۴:۰۵:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 بافق یزد RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ -200 22,936
2 کلاف8 بافق یزد 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۹ -100 23,394
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۲:۲۳:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 26,147
2 کلاف 8 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۵ ثابت 25,229
3 کلاف 8 کویر کاشان 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 23,394
4 کلاف 8 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 27,706
فولاد سهند آذر آسیا

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 بستان آباد 3SP کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۱۸ ثابت 22,569
2 کلاف 8 بستان آباد 1006 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 کلاف 8 بستان آباد 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۵/۱۲ ثابت 26,239

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۸ ساعت ۱۴:۱۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 8 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 1,400 25,963