قیمت میلگرد سایز 8 هر روز پس از اعلام کارخانه های تولیدکننده در جدول های زیر آپدیت می شود. شما می توانید برای خرید میلگرد 8 از هر برندی، ابتدا با کارشناس فروش میلگرد در تماس باشید تا علاوه بر تامین به موقع در حجم مورد نیاز، فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. قیمت های موجود در جداول زیر بدون ارزش افزوده هستند.

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,904 20,904

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,367 20,459

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,541 20,092
2 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,138 20,826
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهرود شاخه آجدار A3 4.7 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 گلستان شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,138 20,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,908 20,229
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 4.41 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,633 20,000
2 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 4.700 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,908 20,092

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 هشترود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,550 20,826

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,495 19,908
2 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,862 20,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 درپاد تبریز شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,817 20,000

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

نورد سمنان
قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سمنان شاخه آجدار A2 8 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,908 20,000
2 میلگرد 8 سمنان شاخه آجدار A3 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کیان ابهر شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,633 20,367
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 آریا ذوب شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,642 20,734

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A2 4.4 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,266 19,862

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 صائب تبریز شاخه آجدار A2 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 chart 19,817 19,817
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 بافق یزد شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,138 20,826

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 حسن رود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,642 20,734
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 - کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 4.6 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 4.8 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,092 20,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 تاکستان شاخه آجدار A2 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 chart 20,092 20,092
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A2 5 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A3 5 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران
قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شمس سپهر شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
2 میلگرد 8 شمس سپهر شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 قزوین شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق
قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 پارس آرمان شاخه آجدار A2 4.2 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
افق ابهر
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 chart 22,752 22,752
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ترانس 6 متری ترانس پولیش 2.5 کارخانه 8 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز 1008 کشش کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز 1006 فوق کشش کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد کلاف 8 فولاد نطنز RST34 نیم کشش کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 گروه ملی شاخه آجدار A3 4.75 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 امیرآباد A3 کلاف آجدار کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 الیگودرز A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 8 chart 21,101 21,468
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 8 - 10 گروه ملی A1 ساده کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد کلاف 8 گروه ملی A2 آجدار کارخانه کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 8 تیکمه داش A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 8 chart 19,862 20,183

میلگرد سایز 8 ؛ کوچکترین سایز میلگرد

میلگرد سایز 8 از کوچکترین انواع سایز میلگرد است که در کارخانه های متعددی تولید می گردد.این سایز از میلگردها به دلیل اینکه همانند سایزهای بالاتر از استحکام زیادی برخوردار نیست، در سازه های بتنی و آرماتور بندی استفاده نمی گردد. میلگرد 8 همان طور که از نامش مشخص است دارای قطر 8 میلیمتر و طول 12 متر است و در دو حالت ساده و آجدار و با فرمت های شاخه ای و کلاف به بازار عرضه می شود. 

میلگرد سایز 8

ویژگی های میلگرد 8 

میلگرد 8 در کارخانه های زیادی تولید می گردد که هر کدام از کارخانه از استانداردهای مشخصی استفاده می کنند. بیشتر کارخانه های موجود در ایران بر اساس استانداردهای چین، روسیه و اروپا محصولات فولادی به خصوص میلگرد سایز 8 را تولید می کنند.

بر این اساس برای تولید میلگرد 8 از آنالیزهای A1 (محصول نهایی نوعی میلگرد کلاف ساده و یا آجدار است)، A2 ، A3 (محصول نهایی تولید شده با این دو آنالیز، شاخه ای و به صورت ساده و یا آجدار است) و 3SP استفاده می شود. البته آنالیز دیگری که برای تولید میلگرد 8 استفاده می گردد، ترانس پولیش است که به محصول نهایی، میلگرد 8 ترانس گفته می شود.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
8 5 کیلوگرم 12 متر 8 میلیمتر

کاربرد میلگرد سایز 8 : از تولید خاموت تا مش فولادی

میلگرد 8 به دلیل استحکام کمتر  نسبت به دیگر سایزهای میلگرد، در ساخت سازه های بتنی به خصوص برای ساخت آرماتور استفاده نمی گردد.  با این حال با توجه به ساختار و ویژگی های برشمرده شده از این میلگرد، می توان سایز 8 میلگرد را در ساخت خاموت و مش فولادی استفاده نمود.  از دیگر کاربردهای سایز 8 می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساخت همبندی ارت فونداسیون   
 • ساخت پایه های سازه
 • ساخت اسکله ها
 • ساخت ستون و تیرها
 • ساخت دیوار برشی
 • ساخت نگهدارنده های پل ها
 • ساخت دیوار نگهدارنده

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 8

شاید میلگرد سایز 8 نسبت به دیگر سایز ها از محبوبیت بالایی برخوردار نباشد و همانند آن ها مورد استفاده قرار نگیرد. اما با این حال کارخانه های زیادی در ایران سایز 8 را تولید می کنند. هر کدام بسته به استانداردی که استفاده می کنند، از کیفیت متفاوتی نیز برخوردار خواهند بود. در ادامه لیست کارخانه هایی که سایز 8 را تولید می کنند و در جداول بالا محصولاتشان نیز ذکر شده است، آورده شده است.

 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه نورد سمنان
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه پارس آرمان شفق
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه  فولاد نطنز
 • کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه ذوب آهن
 • کارخانه امیرآباد
 • کارخانه الیگودرز

تمامی این کارخانه ها، به عنوان برترین کارخانه های تولیدکننده محصولات فولادی هستند که سایز 8 را تولید می کنند.

 

قیمت میلگرد 8

قیمت میلگرد سایز 8 به دلیل استفاده از آن برای ساخت خاموت و مش فولادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما همان طور که در جداول بالا مشاهده می کنید، قیمت هر برند برای این محصول متفاوت است و نمی توان به طور قطع گفت قیمت میلگرد 8 برای تمام کارخانه ها یکسان است.

قیمت میلگرد سایز 8

عواملی که می توانند بر قیمت سایز 8 میلگرد موثر باشند عبارتند از:

 • قیمت ماده اولیه مورد استفاده در کارخانه
 • وزن میلگرد
 • کیفیت تولید
 • کارخانه تولیدکننده
 • روش تهیه و تولید میلگرد
 • حالت میلگرد  (شاخه ای، کلاف ، ساده و آجدار)
 • هزینه حمل و نقل 

تمامی عوامل یاد شده در بالا به طور مجزا می توانند بر قیمت نهایی محصول سایز 8 موثر باشند. از این رو برخی از کارخانه ها به دلیل کیفیت بالا، از استقبال و در نهایت از قیمت بیشتری نیز برخوردار هستند.

 

نکات اساسی در زمان خرید میلگرد سایز 8

در زمان خرید میلگرد به خصوص سایز 8 به یکسری نکات توجه بسیار داشته باشید. هر میلگردی که در کارخانه تولید می شود، دارای کارت شناسایی یا پلاک است که بر روی آن علاوه بر ذکر سایز، نام کارخانه، استاندار و علامت اختصاری، قطر اسمی، طول، وزن و همچنین نام کشور تولید کننده قید می شود.

علاه بر این، بر روی خود میلگرد نیز یکسری نشانه ها و علائم اختصاری وجود دارد که می توان به واسطه آن ها قطر اسمی، نوع فولاد، گرید میلگرد، نام کارخانه را تشخیص داد.

از این رو در زمان خرید میلگرد حتما به نکات توجه داشته باشید تا علاوه بر خرید یک محصول با کیفیت، اصالت کالا نیز برای شما قابل محرز باشد. آهن ملل به عنوان یکی از بزرگ ترین فروشگاه های آهن آلات، سایز 8 میلگرد از تمامی کارخانه را فراهم ساخته و پس از استعلام از کارخانه های تولید کننده، قیمت ها را به روز و آنلاین در جداول های بالا درج می کند تا بدین ترتیب امکان خرید آنی سایز 8 به آسانی برای تمام خریداران مهیا شود.

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 8 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 8 بر اساس آنالیزهای A2 و A3 تولید می گردد.