قیمت میلگرد آجدار راد همدان

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

قیمت میلگرد آجدار گلستان

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار هشترود

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار صائب

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار قزوین

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

قیمت میلگرد کلاف گلستان

قیمت کلاف نورد کرمان

قیمت امروز میلگرد ۸ به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ از 44 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد سایز 8 هر روز پس از اعلام کارخانه های تولیدکننده در جدول های زیر آپدیت می شود. شما می توانید برای خرید میلگرد 8 از هر برندی، ابتدا با کارشناس فروش میلگرد در تماس باشید تا علاوه بر تامین به موقع در حجم مورد نیاز، فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. قیمت های موجود در جداول زیر بدون ارزش افزوده هستند.

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۸:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 راد همدان
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
70
27,555
سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۰:۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سیرجان حدید
A2
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,000
سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۵۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سیادن ابهر
A2
5.500
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
25,909
2
میلگرد 8 سیادن ابهر
A3
-
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,273
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 شاهرود
A3
4.7
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۲/۲۶
عدم تولید
عدم تولید
فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۶:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 گلستان
شاخه آجدار
A3
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 ظفر بناب
A2
4.35
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
25,318
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کیان کاشان
شاخه آجدار
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
ثابت
22,000
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۱۳:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 آذر فولاد امین
A2
4.41
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
25,909
2
میلگرد 8 آذر فولاد امین
A3
4.700
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,182
فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۱:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 شاهین بناب
A2
4.55
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
-200
24,236
فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۰:۲۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 هشترود
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,818
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۶ ساعت ۱۴:۲۲:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش
A2
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۶
-500
25,409
2
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش
A3
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۶
-500
25,864
فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۶ ساعت ۱۴:۰۹:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 درپاد تبریز
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۶
تماس بگیرید
تماس بگیرید
نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سمنان
A2
8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۲/۹/۹
ثابت
20,818
2
میلگرد 8 سمنان
A3
4.8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,091
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۸:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کیان ابهر
A2
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۲/۹/۱۲
ثابت
20,727
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۷:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 آریا ذوب
شاخه آجدار
A2
5
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۵۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 آناهیتا گیلان
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,000
فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 امیرکبیر خزر
A2
4.4
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,091
فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۶ ساعت ۱۴:۱۰:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 صائب تبریز
A2
4.8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۶
ثابت
28,091
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۵:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 بافق یزد
A3
4.5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
500
28,182
فولاد حسن رود

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۳ ساعت ۱۲:۴۷:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 حسن رود
A2
4.3
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۳
100
26,273
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 خرمدشت تاکستان
A2
-
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,180
2
میلگرد 8 خرمدشت تاکستان
A3
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,360
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول
شاخه آجدار
A3
4.6
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۴۴:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 سپهر ایرانیان
A2
4.8
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
25,909
عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 عتیق آذر سهند
A2
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
25,727
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۴۲:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 کویر کاشان
A2
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۶
ثابت
25,364
2
میلگرد 8 کویر کاشان
A3
5
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,545
فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۲۸:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 یزد احرامیان
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,000
فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۱۳ ساعت ۱۱:۲۳:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 شمس سپهر
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
2
میلگرد 8 شمس سپهر
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۵
عدم موجودی
عدم موجودی
فولاد قزوین

قیمت میلگرد آجدار قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۴:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 قزوین
شاخه آجدار
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۷:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 هیربد زرندیه
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
400
24,818
فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۶:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 پارس آرمان
شاخه آجدار
A2
4.2
کیلوگرم
کارخانه
8
---
عدم تولید
عدم تولید
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۲ ساعت ۱۴:۵۶:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 8
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۲
1,000
27,455

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
بارگیری
سایز
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
2.5
کارخانه
8
کیلوگرم
---
ثابت
27,273
فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۳۰ ساعت ۱۱:۵۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 فولاد نطنز
1008
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۲۳
ثابت
24,091
2
کلاف 8 فولاد نطنز
1006
کلاف (کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
کلاف 8 فولاد نطنز
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۹/۲۲
تماس بگیرید
تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 گروه ملی
A3
4.75
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۳/۷
ثابت
24,136

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8
3SP
کلاف ساختمانی (ساده)
بنگاه آهن ملل اصفهان
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ثابت
23,636
امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۴۴:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
3SP
کلاف (نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
25,455
2
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
500
25,909
3
میلگرد کلاف 8 امیرآباد
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۴
ثابت
25,636
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۱۳:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 الیگودرز
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
-400
26,455
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲۰ ساعت ۱۱:۴۸:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 گروه ملی
1008
کلاف (کششی)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
ثابت
21,818
2
کلاف 8 گروه ملی
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۲/۲۰
ثابت
25,273
فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۰:۲۵:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 8 تیکمه داش
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۱۳:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 بافق یزد
RST34
کلاف (فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۲۶
ثابت
28,091
2
کلاف 8 بافق یزد
5SP
کلاف (ساختمانی)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۲/۸/۲۹
-100
23,182
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۴۳:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 کویر کاشان
A2
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,182
2
کلاف 8 کویر کاشان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۳
ثابت
26,545
3
کلاف 8 کویر کاشان
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۱/۱۹
ثابت
23,182
4
کلاف 8 کویر کاشان
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,545
فولاد سهند آذر آسیا

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۵۷:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 بستان آباد
3SP
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,182
2
کلاف 8 بستان آباد
1006
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۴
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
کلاف 8 بستان آباد
1008
کلاف (ساده)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۲/۲۲
ثابت
26,000

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۵۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 گلستان
A3
کلاف (آجدار)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۱۹
100
24,818
نورد کرمان

قیمت کلاف نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
کلاف 8 نورد کرمان
1008
فوق کشش
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۲/۳۰
ثابت
25,000
2
کلاف 8 نورد کرمان
A2
آجدار
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
24,000