دسترسی سریع

قیمت میلگرد سایز 12 با توجه به کارخانه تولیدکننده، به صورت روزانه آپدیت می گردد و برای هر برند به صورت جداگانه قابل مشاهده می باشد. شما می توانید برای خرید میلگرد 12 ، جدول هر کارخانه به صورت جداگانه بررس نمایید و سپس برای تکمیل فرآیند خرید با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرد تا میزان مورد نیاز تامین و در نهایت برای شما پیش فاکتور ارسال شود. لازم به ذکر است قیمت های موجود در تمام جدول ها، بدون احتساب ارزش افزوده است.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 27,523 27,523
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 27,523 27,523

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 26,005 26,096

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۰:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8.5 کیلوگرم کارخانه 12 26,055 26,147

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 24,404 24,404
2 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,495
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 25,780 25,780

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 گلستان شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 25,642 25,917

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 البرز گلستان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۵:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 اردبیل شاخه آجدار A3 9 کیلوگرم کارخانه 12 25,413 25,046
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۵۸:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 25,872 25,872
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۰:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کیلوگرم کارخانه 12 24,771 25,229

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۵۳:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 25,596 25,596

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 26,330 26,514

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 25,596 25,596

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 25,000

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 27,248 27,248

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 میانه شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

نورد سمنان

قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سمنان شاخه آجدار A3 10.2 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۹:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,495
2 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 عدم موجودی عدم موجودی
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 10.4 کیلوگرم کارخانه 12 25,138 25,046
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آریا ذوب شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۲۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 26,239 26,239

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 24,128 24,404

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 صائب تبریز شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم کارخانه 12 24,679 25,138
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 بافق یزد شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 25,505 25,780

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۶:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 25,229 25,229
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,587
2 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 10.3 کیلوگرم کارخانه 12 25,413 25,413

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم کارخانه 12 24,404 24,312

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۷:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 11 کیلوگرم کارخانه 12 25,780 25,780

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 24,266 24,725

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 فایکو شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 24,817 24,817

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 24,991 25,174

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,771
2 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 25,046 25,229

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 24,495 24,587
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ایوان غرب شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 9.9 کیلوگرم کارخانه 12 24,771 24,771
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نیشابور شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 25,872 25,963

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 23,624 23,624

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A2 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,587
2 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 شمس سپهر شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 قزوین شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نوین ابهر شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۷:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 24,220 24,266

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 پارس آرمان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 عدم تولید عدم تولید
نورد کرمان

قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کرمان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,862 24,862
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۵۸:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 12 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 12 27,523 27,523

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ترانس 6 متری ترانس پولیش 6 کارخانه 12 کیلوگرم 27,523 27,523
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۶:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 قائم رازی شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,587 24,404

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 گروه ملی شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 12 1008 کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 12 عدم موجودی عدم موجودی
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 12 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 24,312 24,312
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 26,422 26,422
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 29,450 29,450
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۸:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 27,064 27,064
البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۵:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 البرز غرب شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 24,404 24,450
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 5.5 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 26,147 26,147
2 کلاف 12 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 12 24,771 24,771
3 کلاف 13 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 12 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 27,064 27,064

میلگرد سایز 12 

یکی از پرکاربردترین انواع سایز میلگرد، میلگرد 12 است که روزانه در حجم های زیادی متقاضی دارد. میلگرد 12 با توجه به ویژگی های ساختاری که دارد، در قسمت های مختلف سازه استفاده می شود. میلگرد 12 از آنجایی که نسبتاً عریض و سنگین است و از نظر وزنی در پایین ترین سطح وزنی انواع سایز میلگرد قرار دارد. از سایز 12 برای پروژه‌ هایی با مقیاس بزرگ که به درجه قابل توجهی از پایداری و پشتیبانی نیاز دارند، استفاده می کنند.

میلگرد سایز 12

 

ویژگی های سایز 12

میلگرد 12 دارای قطر اسمی 12 میلیمتری  و وزنی در حدود 11 کیلوگرم است. در مورد وزن نمی توان به طور قطعی این عدد را در نظر گرفت؛ چرا که در تولید میلگرد از آلیاژ نیز استفاده می شود. به همین خاطر ممکن است بسته به آلیاژ استفاده شده در هر کارخانه، وزن میلگرد نیز متفاوت (اصولا کمتر ) باشد.

میلگرد 12 در آنالیزهای A1، A2 و A3  به خصوص A2 و A3 تولید می گردد. علاوه بر این که هر سایز میلگرد دارای ویژگی های خاصی است، هر آنالیز هم باعث ایجاد ویژگی های ویژه در میلگرد می شود. به عنوان مثال میلگرد 12 با آنالیز A2  و آنالیز A3 در میزان حداقل مقاومت تسلیم، مقاومت کششی، میزان سختی و میزان تغییر طول نسبی با یکدیگر تفاوت دارند.  از این رو مهم است در زمان خرید سایز و نوع آنالیز کاملا مشخص باشد. از دیگر ویژگی های اختصاصی میلگرد 12، مقاومت بالای آن در برابر نیروی کششی، نیروی فشاری و نیروی تسلیمی است. این میلگرد نسبت به دو سایز قبل خود یعنی میلگرد 8 و 10 از استحکام بالاتری برخوردار است.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
12 11  کیلوگرم 12 متر 12 میلیمتر

کاربرد میلگرد سایز 12

سایز 12 میلگردها به دلیل داشتن ویژگی های یاد شده در بالا، در زمینه های اختصاصی به کار برده می شوند. به دلیل استحکام بالای این سایز از میلگرد نسبت به سایز و وزن خود، می توان از آن در ساخت و اجرای سقف، ستون، تیر و آرماتور طولی استفاده کرد.

کاربرد میلگرد 12

البته از میلگرد سایز 12 در ساخت سازهای زیر هم استفاده می شود:

 • ساخت اسکلت بتنی سازه های مسکونی
 • ساخت اسکلت فلزی سازه های مسکونی
 • ساخت سوله
 • ساخت ورزشگاه های وسیع
 • ساخت دکل های نفتی 
 • ساخت پل

همچنین علاوه بر موارد یاد شده، از این سایز برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله استفاده می گردد.

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 12

میلگرد 12 در کارخانه های متعددی در ایران تولید می شود. این سایز میلگرد بسته به استانداردی که کارخانه تولیدکننده برای تولید میلگرد استفاده می کند، می تواند از مزیت و ویژگی های متفاوتی هم برخوردار باشد.  به عنوان مثال میلگرد 12 ذوب آهن از کیفیت بسیار بالایی نسبت به دیگر کارخانه ها بهره مند است؛ در نتیجه میزان تقاضای این محصول نیز در بازار بیشتر خواهد بود.

همان طور که در جدول های بالا مشاهده می کنید، کارخانه های تولید کننده برای تولید سایز 12 از آنالیز های مختلف اعم از A1، A2 و A3 استفاده می کنند. علاوه بر کارخانه ذوب آهن، کارخانه های دیگری نیز سایز 12 را نیز تولید می کنند که در ادامه لیست این کارخانه ها آورده شده است:

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد معراج البرز گلستان
 • کارخانه اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه نورد سمنان
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه ایزدخواست جنوب
 • کارخانه ایوان غرب
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه پارس آرمان شفق
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه  آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه نوین متین
 • کارخانه البرز غرب

 

قیمت میلگرد سایز 12 

قیمت سایز 12 نسبت به سایزهای دیگر از رنج قیمتی متفاوتی برخوردار است؛ چرا که این سایز میزان تقاضای بیشتری نسبت به دیگر سایزهای میلگرد دارد. در نتیجه هر چه میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت محصول هم می تواند افزایش یابد ولی این نکته قطعی نیست. علاوه بر این، قیمت میلگرد 12 ذوبی نیز نسبت به کارخانه های دیگر از استقبال بیشتر برخوردار است و در برخی مواقع ممکن است قیمت آن نیز بیشتر باشد.

با این حال شما می توانید قیمت میلگرد 12 تمامی کارخانه های نام برده شده را در جدول بالا مشاهده کنید. برای خرید میلگرد سایز 12 تمامی کارخانه ها، می توانید به صورت اختصاصی قیمت ها در جداول بالا مشاهده کنید و پس از مشخص نمود حجم مورد نیاز خود، با کارشناس فروش آهن ملل تماس بگیرید. کارشناسان فروش میلگرد پس از تامین حجم مورد نیاز سایز 12 با برند نام برده شده، برای شما پیش فاکتور ارسال می کند تا پس از تایید، فرآیند خرید تکمیل و مرسوله ارسال گردد. 

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 12 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 12 بر اساس آنالیزهای A1، A2 و A3 تولید می گردد.