قیمت امروز میلگرد ۱۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ از 65 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد سایز 12 با توجه به کارخانه تولیدکننده، به صورت روزانه آپدیت می گردد و برای هر برند به صورت جداگانه قابل مشاهده می باشد. شما می توانید برای خرید میلگرد 12 ، جدول هر کارخانه به صورت جداگانه بررس نمایید و سپس برای تکمیل فرآیند خرید با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرد تا میزان مورد نیاز تامین و در نهایت برای شما پیش فاکتور ارسال شود. لازم به ذکر است قیمت های موجود در تمام جدول ها، بدون احتساب ارزش افزوده است.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۷:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 22,844
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 22,844

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۵۹:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 22,110

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 21,651

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۲۹:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 19,954
2 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,413
شاهرود

قیمت میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۵۷:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,743

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد آجدار گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۱:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 گلستان شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۲۸:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد آجدار فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 البرز گلستان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 --- تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد آجدار اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۵۴:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 اردبیل شاخه آجدار A3 9 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,202
فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۶:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,376
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,826

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,862

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,028

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۹:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ -200 20,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,550

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,211

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۳:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 میانه شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,321

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

نورد سمنان

قیمت میلگرد آجدار نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۵:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 سمنان شاخه آجدار A3 10.2 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۵۱:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A2 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,092
2 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,459
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 10.4 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 20,917
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 آریا ذوب شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 --- عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۲:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,651

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۹ ساعت ۱۰:۴۵:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۹ ثابت 20,275

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۳:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 20,688

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد آجدار صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 صائب تبریز شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 23,211
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 بافق یزد شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,651

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۷:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,193
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۳:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 166 19,960
2 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 410 20,459
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 10.3 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۷/۱۷ ثابت 25,413

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,193

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آجدار سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۳:۵۶:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,037

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد آجدار زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,560

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۴۲:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 فایکو شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,917

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,550

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,367
2 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,550

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 19,954
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد آجدار ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۰:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۵/۲۲ تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد آجدار ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۰:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ایوان غرب شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 --- تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۹:۱۷:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 9.9 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,917
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۴۹:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۱ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 نیشابور شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 22,202

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد آجدار نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 --- ثابت 23,624

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A2 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,743
2 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 22,661

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,367
2 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد آجدار شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۶:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 شمس سپهر شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 20,550

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین

قیمت میلگرد آجدار قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۰:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 قزوین شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد آجدار نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۰:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 نوین ابهر شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 --- عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق

قیمت میلگرد آجدار پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۰:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 پارس آرمان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 --- عدم تولید عدم تولید
نورد کرمان

قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 کرمان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 20,459
افق ابهر

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۵:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 12 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,679

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ترانس 6 متری ترانس پولیش 6 کارخانه 12 کیلوگرم --- ثابت 27,523
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۴:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 قائم رازی شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ -200 20,550

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۵:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 گروه ملی شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,101
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 12 3SP کلاف کششی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۹/۷ ثابت 23,394
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۴:۱۳:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 12 گروه ملی A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 22,294
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۰۲:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 --- عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۹:۴۹:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 امروز ثابت 25,092
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 امروز عدم موجودی عدم موجودی
نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۳ ساعت ۱۰:۴۷:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 12 تا 32 نوین متین A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 12 امروز ثابت 24,771
البرز غرب

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۰ ساعت ۱۲:۴۳:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 البرز غرب شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۸/۱۱ ثابت 20,826
فولاد شیراز

قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۵:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 12 فولاد شیراز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,018
2 کلاف 12.5 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,018
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۸:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 12 کویر کاشان A2 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,128
2 کلاف 12 کویر کاشان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 26,147
3 کلاف 12 کویر کاشان 1008 کلاف (ساده) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۲ ثابت 25,229

قیمت میلگرد کلاف گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 12 گلستان A3 کلاف (آجدار) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,477