قیمت میلگرد سایز 12 با توجه به کارخانه تولیدکننده، به صورت روزانه آپدیت می گردد و برای هر برند به صورت جداگانه قابل مشاهده می باشد. شما می توانید برای خرید میلگرد 12 ، جدول هر کارخانه به صورت جداگانه بررس نمایید و سپس برای تکمیل فرآیند خرید با کارشناس فروش میلگرد تماس بگیرد تا میزان مورد نیاز تامین و در نهایت برای شما پیش فاکتور ارسال شود. لازم به ذکر است قیمت های موجود در تمام جدول ها، بدون احتساب ارزش افزوده است.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 انبار 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,573 15,573

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,826 15,826

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,266 14,266
2 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,587 14,587
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 گلستان شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 9.7 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,183 15,183

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

کارخانه فولاد اطلس گلستان
قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 البرز گلستان شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 اردبیل شاخه آجدار A3 9 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,092 15,092
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,771 14,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,275 15,275

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,725 14,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,771 14,771

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 میانه شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد میانه

نورد سمنان
قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سمنان شاخه آجدار A3 10.2 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A2 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,312 14,312
2 میلگرد 12 کیان ابهر شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 10.4 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,312 14,312
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آریا ذوب شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 9.8 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,321 15,321

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 18 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 9.8 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,587 14,495

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 صائب تبریز شاخه آجدار A3 10.7 کیلوگرم 12 chart 14,954 14,954
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 بافق یزد شاخه آجدار A3 10.68 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,862 14,771

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,771 14,679
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,037 14,037
2 میلگرد 12 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,220 14,220
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 10.3 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,495 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 10.7 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,404 14,404

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 سپهر ایرانیان شاخه آجدار A2 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,908 15,000

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 فایکو شاخه آجدار A3 10.6 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,633 14,633

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,587 14,587

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A2 6.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,220 14,128
2 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,312 14,220

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 تاکستان شاخه آجدار A2 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,220 14,220
فولاد ایزدخواست جنوب
قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب
قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ایوان غرب شاخه آجدار A3 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 9.9 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,862 14,862
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 10 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,450 14,450
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نیشابور شاخه آجدار A3 10.6 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,917 14,771

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A2 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران
قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 شمس سپهر شاخه آجدار A3 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,495 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 قزوین شاخه آجدار A3 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 نوین ابهر شاخه آجدار A3 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 10.66 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق
قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 پارس آرمان شاخه آجدار A2 9.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 کرمان شاخه آجدار A3 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,404 14,404
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ترانس 6 متری ترانس پولیش 6 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 قائم رازی شاخه آجدار A3 9.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,404 14,174

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 گروه ملی شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 12 ذوب آهن A1 ساده انبار اصفهان کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت سیم (mm) آنالیز حالت بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد کلاف 12 A1 کلاف ذوبی (ساده) بنگاه آهن ملل اصفهان 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
نوین متین
قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 12 تا 42 نوین متین A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 البرز غرب شاخه آجدار A2 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

میلگرد سایز 12 

یکی از پرکاربردترین انواع سایز میلگرد، میلگرد 12 است که روزانه در حجم های زیادی متقاضی دارد. میلگرد 12 با توجه به ویژگی های ساختاری که دارد، در قسمت های مختلف سازه استفاده می شود. میلگرد 12 از آنجایی که نسبتاً عریض و سنگین است و از نظر وزنی در پایین ترین سطح وزنی انواع سایز میلگرد قرار دارد. از سایز 12 برای پروژه‌ هایی با مقیاس بزرگ که به درجه قابل توجهی از پایداری و پشتیبانی نیاز دارند، استفاده می کنند.

میلگرد سایز 12

 

ویژگی های سایز 12

میلگرد 12 دارای قطر اسمی 12 میلیمتری  و وزنی در حدود 11 کیلوگرم است. در مورد وزن نمی توان به طور قطعی این عدد را در نظر گرفت؛ چرا که در تولید میلگرد از آلیاژ نیز استفاده می شود. به همین خاطر ممکن است بسته به آلیاژ استفاده شده در هر کارخانه، وزن میلگرد نیز متفاوت (اصولا کمتر ) باشد.

میلگرد 12 در آنالیزهای A1، A2 و A3  به خصوص A2 و A3 تولید می گردد. علاوه بر این که هر سایز میلگرد دارای ویژگی های خاصی است، هر آنالیز هم باعث ایجاد ویژگی های ویژه در میلگرد می شود. به عنوان مثال میلگرد 12 با آنالیز A2  و آنالیز A3 در میزان حداقل مقاومت تسلیم، مقاومت کششی، میزان سختی و میزان تغییر طول نسبی با یکدیگر تفاوت دارند.  از این رو مهم است در زمان خرید سایز و نوع آنالیز کاملا مشخص باشد. از دیگر ویژگی های اختصاصی میلگرد 12، مقاومت بالای آن در برابر نیروی کششی، نیروی فشاری و نیروی تسلیمی است. این میلگرد نسبت به دو سایز قبل خود یعنی میلگرد 8 و 10 از استحکام بالاتری برخوردار است.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
12 11  کیلوگرم 12 متر 12 میلیمتر

کاربرد میلگرد سایز 12

سایز 12 میلگردها به دلیل داشتن ویژگی های یاد شده در بالا، در زمینه های اختصاصی به کار برده می شوند. به دلیل استحکام بالای این سایز از میلگرد نسبت به سایز و وزن خود، می توان از آن در ساخت و اجرای سقف، ستون، تیر و آرماتور طولی استفاده کرد.

کاربرد میلگرد 12

البته از میلگرد سایز 12 در ساخت سازهای زیر هم استفاده می شود:

 • ساخت اسکلت بتنی سازه های مسکونی
 • ساخت اسکلت فلزی سازه های مسکونی
 • ساخت سوله
 • ساخت ورزشگاه های وسیع
 • ساخت دکل های نفتی 
 • ساخت پل

همچنین علاوه بر موارد یاد شده، از این سایز برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله استفاده می گردد.

 

کارخانه های تولیدکننده میلگرد 12

میلگرد 12 در کارخانه های متعددی در ایران تولید می شود. این سایز میلگرد بسته به استانداردی که کارخانه تولیدکننده برای تولید میلگرد استفاده می کند، می تواند از مزیت و ویژگی های متفاوتی هم برخوردار باشد.  به عنوان مثال میلگرد 12 ذوب آهن از کیفیت بسیار بالایی نسبت به دیگر کارخانه ها بهره مند است؛ در نتیجه میزان تقاضای این محصول نیز در بازار بیشتر خواهد بود.

همان طور که در جدول های بالا مشاهده می کنید، کارخانه های تولید کننده برای تولید سایز 12 از آنالیز های مختلف اعم از A1، A2 و A3 استفاده می کنند. علاوه بر کارخانه ذوب آهن، کارخانه های دیگری نیز سایز 12 را نیز تولید می کنند که در ادامه لیست این کارخانه ها آورده شده است:

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیرجان حدید جنوب
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه گلستان
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه فولاد معراج البرز گلستان
 • کارخانه اردبیل
 • کارخانه فولاد کیان کاشان
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه هشترود
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه درپاد تبریز
 • کارخانه میانه
 • کارخانه نورد سمنان
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه حسن رود
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه سپهر ایرانیان
 • کارخانه زاگرس
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه بردسیر کرمان
 • کارخانه آریان فولاد
 • کارخانه عتیق آذر تاکستان
 • کارخانه ایزدخواست جنوب
 • کارخانه ایوان غرب
 • کارخانه جهان فولاد غرب
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه شمس سپهر تهران
 • کارخانه قزوین
 • کارخانه نورد نوین ابهر
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه پارس آرمان شفق
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه  آذر گستر سدید
 • کارخانه آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه نوین متین
 • کارخانه البرز غرب

 

قیمت میلگرد سایز 12 

قیمت سایز 12 نسبت به سایزهای دیگر از رنج قیمتی متفاوتی برخوردار است؛ چرا که این سایز میزان تقاضای بیشتری نسبت به دیگر سایزهای میلگرد دارد. در نتیجه هر چه میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت محصول هم می تواند افزایش یابد ولی این نکته قطعی نیست. علاوه بر این، قیمت میلگرد 12 ذوبی نیز نسبت به کارخانه های دیگر از استقبال بیشتر برخوردار است و در برخی مواقع ممکن است قیمت آن نیز بیشتر باشد.

با این حال شما می توانید قیمت میلگرد 12 تمامی کارخانه های نام برده شده را در جدول بالا مشاهده کنید. برای خرید میلگرد سایز 12 تمامی کارخانه ها، می توانید به صورت اختصاصی قیمت ها در جداول بالا مشاهده کنید و پس از مشخص نمود حجم مورد نیاز خود، با کارشناس فروش آهن ملل تماس بگیرید. کارشناسان فروش میلگرد پس از تامین حجم مورد نیاز سایز 12 با برند نام برده شده، برای شما پیش فاکتور ارسال می کند تا پس از تایید، فرآیند خرید تکمیل و مرسوله ارسال گردد. 

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 12 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 12 بر اساس آنالیزهای A1، A2 و A3 تولید می گردد.