فولاد شیراز
قیمت کلاف فولاد شیراز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 کلاف 9.2 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 9.2 chart 15,780 15,688
2 کلاف 10 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 10 chart 15,780 15,688
3 کلاف 11 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 11 chart 15,780 15,688
4 کلاف 12 فولاد شیراز 3SP نیم کشش کارخانه کیلوگرم 12 chart 15,780 15,688