قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 18 به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ از 10 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 18 را می توانید به صورت کاملا به روز شده و آنلاین در جدول های زیر مشاهده کنید. هر جدول به صورت مجزا برای تیرآهن 18 کارخانه تولیدکننده است. لازم به ذکر است قیمت ها با توجه به وزن تیرآهن متغیر خواهد بود و در زمان خرید تیرآهن 18 حتما به این مورد دقت داشته باشید.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۵۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,273
2
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
3
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,000,000
4
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,636,364
5
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۸
50,000
6,000,000
6
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,163,636
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 آریان فولاد
12
215
شاخه
18
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 ظفر بناب
12
170
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۹:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 فایکو
12
200
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,818
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۱۳:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 یزد احرامیان
12
205
کیلوگرم
18
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,545
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
درجه
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
12
1
200
شاخه
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,454,545
2
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
200
شاخه
18
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۲۷
ثابت
5,136,364
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۳:۱۲:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 کوثر اهواز
12
215
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۵۸:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 18
12
426
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۳/۷
5,000
36,364

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 18
12
615
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
27,273

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۴۷:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 18 لانه زنبوری
12
225
شاخه
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,227,273