قیمت امروز تیرآهن 18 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 10 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 18 را می توانید به صورت کاملا به روز شده و آنلاین در جدول های زیر مشاهده کنید. هر جدول به صورت مجزا برای تیرآهن 18 کارخانه تولیدکننده است. لازم به ذکر است قیمت ها با توجه به وزن تیرآهن متغیر خواهد بود و در زمان خرید تیرآهن 18 حتما به این مورد دقت داشته باشید.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه امروز ثابت 23,761
2 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه امروز ثابت 24,128
3 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار امروز 400,000 5,596,330
4 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار امروز 200,000 5,321,101
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 18 آریان فولاد 12 215 شاخه 18 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۵۵:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 18 ظفر بناب 12 170 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۱:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 18 فایکو 12 200 کیلوگرم 18 کارخانه امروز 700 22,936
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 18 یزد احرامیان 12 205 شاخه 18 بنگاه امروز ثابت 23,349
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۶:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 120 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 2,614,679
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 135 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 2,917,431
3 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 200 شاخه 18 کارخانه امروز ثابت 4,495,413
4 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 200 شاخه 18 کارخانه امروز ثابت 4,449,541
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۳:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 18 کوثر اهواز 12 215 کیلوگرم 18 انبار امروز تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 18 12 426 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 45,413

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 18 12 615 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۵:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 18 لانه زنبوری 12 225 شاخه 18 انبار امروز 300,000 5,825,688