قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن ذوب آهن با توجه به کیفیتی که دارد از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو کارشناسان آهن ملل قیمت روز تیرآهن ذوب آهن را در هر سایز از کارخانه استعلام و آن ها را به روز رسانی می کنند. برای خرید تیرآهن ذوب آهن پس از مشاهده قیمت ها حتما با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل در تماس باشید. 

ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
کیلوگرم
12
کارخانه
امروز
ثابت
31,818
2
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
کیلوگرم
14
کارخانه
امروز
-200
31,364
3
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۰
ثابت
26,818
4
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
کیلوگرم
16
کارخانه
امروز
-800
31,545
5
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۲۰
ثابت
25,455
6
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
کیلوگرم
18
کارخانه
امروز
-100
29,727
7
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۱۸
2,500
30,727
8
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
کیلوگرم
20
کارخانه
امروز
-1,500
35,000
9
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۱۵
ثابت
25,909
10
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
کیلوگرم
22
کارخانه
امروز
-400
32,364
11
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
کیلوگرم
24
کارخانه
امروز
ثابت
29,545
12
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
کیلوگرم
27
کارخانه
امروز
ثابت
29,091
13
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
کیلوگرم
30
کارخانه
امروز
ثابت
31,364
14
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار
امروز
ثابت
3,909,091
15
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار
امروز
ثابت
4,909,091
16
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
شاخه
14
انبار
۱۴۰۳/۱/۱۶
100,000
4,772,727
17
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار
امروز
-50,000
6,045,455
18
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
شاخه
16
انبار
امروز
ثابت
5,727,273
19
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار
امروز
-50,000
6,772,727
20
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
شاخه
18
انبار
امروز
ثابت
6,636,364
21
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار
امروز
-100,000
9,545,455
22
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
شاخه
20
انبار
۱۴۰۳/۱/۲۶
100,000
9,636,364
23
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار
امروز
ثابت
10,454,545
24
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار
امروز
ثابت
10,727,273
25
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار
امروز
ثابت
12,545,455
26
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار
امروز
ثابت
15,272,727