قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن ذوب آهن با توجه به کیفیتی که دارد از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو کارشناسان آهن ملل قیمت روز تیرآهن ذوب آهن را در هر سایز از کارخانه استعلام و آن ها را به روز رسانی می کنند. برای خرید تیرآهن ذوب آهن پس از مشاهده قیمت ها حتما با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل در تماس باشید. 

ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 کیلوگرم 12 کارخانه امروز ثابت 29,358
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه امروز ثابت 24,771
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه امروز ثابت 26,239
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه امروز ثابت 23,945
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه امروز ثابت 24,128
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه امروز ثابت 23,761
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه امروز ثابت 24,128
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه امروز ثابت 24,679
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه امروز ثابت 25,229
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه امروز ثابت 23,303
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه امروز ثابت 24,404
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 کیلوگرم 27 کارخانه امروز ثابت 24,312
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 کیلوگرم 30 کارخانه امروز ثابت 25,229
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 شاخه 12 انبار امروز ثابت 3,944,954
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار امروز 20,000 3,761,468
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار امروز 50,000 3,715,596
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار امروز 300,000 4,678,899
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار امروز 200,000 4,357,798
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار امروز 400,000 5,596,330
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار امروز 200,000 5,321,101
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار امروز 200,000 7,431,193
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار امروز 100,000 7,201,835
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار امروز 500,000 8,623,853
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار امروز 500,000 9,541,284
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 شاخه 27 انبار امروز 200,000 10,550,459
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 شاخه 30 انبار امروز 100,000 12,477,064