قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن ذوب آهن با توجه به کیفیتی که دارد از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو کارشناسان آهن ملل قیمت روز تیرآهن ذوب آهن را در هر سایز از کارخانه استعلام و آن ها را به روز رسانی می کنند. لازم به ذکر است بارگیری از خود کارخانه و انبارهای اصفهان، تهران و مشهد صورت می گیرد. برای خرید تیرآهن ذوب آهن پس از مشاهده قیمت ها حتما با کارشناس فروش تیرآهن آهن ملل در تماس باشید. 

ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۲۴:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
کیلوگرم
12
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
2
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
3
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,818
4
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
5
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
6
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
7
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
8
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
9
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,545
10
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
کیلوگرم
22
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
11
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
12
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
کیلوگرم
27
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
13
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
کیلوگرم
30
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
14
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
3,454,545
15
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,090,909
16
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
3,818,182
17
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,000,000
18
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
شاخه
16
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,727,273
19
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
6,000,000
20
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,727,273
21
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,636,364
22
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
شاخه
20
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,272,727
23
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
8,727,273
24
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,636,364
25
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
11,363,636
26
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
14,545,455
27
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
3,454,545
28
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,109,091
29
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,045,455
30
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
6,045,455
31
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,681,818
32
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
8,772,727
33
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,818,182
34
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
11,545,455
35
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
14,363,636
36
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار مشهد
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
3,590,909
37
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,090,909
38
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,136,364
39
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
6,181,818
40
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,818,182
41
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,000,000
42
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,909,091
43
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
11,727,273
44
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
15,000,000