قیمت ورق آجدار با توجه به کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر به تفکیک در آمده است و شما می توانید با پیدا کردن کارخانه مورد نظر خود، قیمت روز ورق آجدار آن را مشاهده کنید. تمامی قیمت ها به صورت کاملا آنلاین و روزانه بعد از استعلام از کارخانه، به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را برای مشاهده قیمت نهایی محصول، فعال نمایید.

قیمت ورق شیت آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2*1 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2*1 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2*1 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2*1 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2*1 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2*1 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 3 آجدار فابریک شیت 2*1 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 3 آجدار فابریک شیت 2.5*1.25 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 4 آجدار فابریک شیت 6*1.25 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 4 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 5 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 6 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 8 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت ورق آجدار گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 3 آجدار فابریک شیت 2*1 بنگاه تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 3 آجدار فابریک شیت 1.25*2.5 بنگاه تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 4 آجدار فابریک شیت 6*1 بنگاه تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 4 آجدار فابریک شیت 6*1.25 بنگاه تهران chart تماس بگیرید تماس بگیرید