قیمت امروز ورق آجدار به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق آجدار با توجه به کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر به تفکیک در آمده است و شما می توانید با پیدا کردن کارخانه مورد نظر خود، قیمت روز ورق آجدار آن را مشاهده کنید. تمامی قیمت ها به صورت کاملا آنلاین و روزانه بعد از استعلام از کارخانه، به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را برای مشاهده قیمت نهایی محصول، فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید ورق آجدار

قیمت ورق شیت آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2*1 انبار آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 36,055
2 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 انبار آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,963
3 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2*1 انبار آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,596
4 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 انبار آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,229
5 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2*1 انبار آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,229
6 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 انبار آهن ملل کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 35,229
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 3 آجدار فابریک رول 1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
2 ورق 3 آجدار فابریک شیت برشی 2*1 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,358
3 ورق 3 آجدار فابریک شیت برشی 2.5*1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,725
4 ورق 3 آجدار فابریک شیت برشی 6*1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,624
5 ورق 4 آجدار فابریک رول 1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 52,294
6 ورق 4 آجدار فابریک رول 1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 51,376
7 ورق 4 آجدار فابریک شیت برشی 2*1 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,450
8 ورق 4 آجدار فابریک شیت برشی 2.5*1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 53,211
9 ورق 4 آجدار فابریک شیت برشی 6*1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 52,294
10 ورق 5 آجدار فابریک رول 1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,798
11 ورق 5 آجدار فابریک رول 1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 52,294
12 ورق 5 آجدار فابریک شیت برشی 2*1 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,532
13 ورق 5 آجدار فابریک شیت برشی 2.5*1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,073
14 ورق 5 آجدار فابریک شیت برشی 6*1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 53,211
15 ورق 6 آجدار فابریک رول 1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 38,991
16 ورق 6 آجدار فابریک رول 1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
17 ورق 6 آجدار فابریک شیت برشی 2*1 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 39,633
18 ورق 6 آجدار فابریک شیت برشی 6*1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 48,624
19 ورق 8 آجدار فابریک رول 1.25 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,844
20 ورق 8 آجدار فابریک رول 1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,651
21 ورق 8 آجدار فابریک شیت برشی 6*1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
22 ورق 10 آجدار فابریک رول 1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,110
23 ورق 10 آجدار فابریک شیت برشی 6*1.5 بنگاه آهن ملل ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,569
فولاد گیلان

قیمت ورق آجدار گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۸:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 2.5 آجدار فابریک رول 1 کارخانه ۱۴۰۲/۴/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 3 آجدار فابریک رول 1 کارخانه ۱۴۰۲/۴/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 4 آجدار فابریک رول 1 کارخانه ۱۴۰۲/۴/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 5 آجدار فابریک رول 1 کارخانه ۱۴۰۲/۴/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 6 آجدار فابریک رول 1 کارخانه ۱۴۰۲/۴/۱۸ تماس بگیرید تماس بگیرید