قیمت ورق شیت آجدار پرسی

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

قیمت ورق آجدار گیلان

قیمت امروز ورق آجدار به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ از 3 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت ورق آجدار با توجه به کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر به تفکیک در آمده است و شما می توانید با پیدا کردن کارخانه مورد نظر خود، قیمت روز ورق آجدار آن را مشاهده کنید. تمامی قیمت ها به صورت کاملا آنلاین و روزانه بعد از استعلام از کارخانه، به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را برای مشاهده قیمت نهایی محصول، فعال نمایید.

قیمت ورق شیت آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
ضخامت (mm)
حالت
ابعاد (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 2 آجدار پرسی
شیت
2*1
انبار آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,364
2
ورق 2 آجدار پرسی
شیت
2.5*1.25
انبار آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,364
3
ورق 2.5 آجدار پرسی
شیت
2*1
انبار آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
38,364
4
ورق 2.5 آجدار پرسی
شیت
2.5*1.25
انبار آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,273
5
ورق 3 آجدار پرسی
شیت
2*1
انبار آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,273
6
ورق 3 آجدار پرسی
شیت
2.5*1.25
انبار آهن ملل
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,455
 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
ضخامت (mm)
حالت
ابعاد (m)
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 3 آجدار فابریک
رول
1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
47,000
2
ورق 3 آجدار فابریک
شیت برشی
2*1
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
42,091
3
ورق 3 آجدار فابریک
شیت برشی
2.5*1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,000
4
ورق 3 آجدار فابریک
شیت برشی
6*1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
47,545
5
ورق 4 آجدار فابریک
رول
1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
43,636
6
ورق 4 آجدار فابریک
رول
1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,364
7
ورق 4 آجدار فابریک
شیت برشی
2*1
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
40,455
8
ورق 4 آجدار فابریک
شیت برشی
2.5*1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
44,545
9
ورق 4 آجدار فابریک
شیت برشی
6*1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
51,182
10
ورق 5 آجدار فابریک
رول
1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
42,091
11
ورق 5 آجدار فابریک
رول
1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,727
12
ورق 5 آجدار فابریک
شیت برشی
2*1
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,545
13
ورق 5 آجدار فابریک
شیت برشی
2.5*1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
42,727
14
ورق 5 آجدار فابریک
شیت برشی
6*1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
51,364
15
ورق 6 آجدار فابریک
رول
1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
40,000
16
ورق 6 آجدار فابریک
رول
1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
51,727
17
ورق 6 آجدار فابریک
شیت برشی
2*1
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
40,182
18
ورق 6 آجدار فابریک
شیت برشی
6*1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
48,455
19
ورق 8 آجدار فابریک
رول
1.25
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
35,818
20
ورق 8 آجدار فابریک
رول
1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
36,455
21
ورق 8 آجدار فابریک
شیت برشی
6*1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
22
ورق 10 آجدار فابریک
رول
1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
23
ورق 10 آجدار فابریک
شیت برشی
6*1.5
بنگاه آهن ملل
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
37,273
فولاد گیلان

قیمت ورق آجدار گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
ضخامت (mm)
حالت
ابعاد (m)
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 2.5 آجدار فابریک
رول
1
کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
ورق 3 آجدار فابریک
رول
1
کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
ورق 4 آجدار فابریک
رول
1
کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
ورق 5 آجدار فابریک
رول
1
کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید
5
ورق 6 آجدار فابریک
رول
1
کارخانه
۱۴۰۲/۸/۲۳
تماس بگیرید
تماس بگیرید