فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 3 آجدار فابریک شیت 2*1 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 3 آجدار فابریک شیت 2.5*1.25 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 4 آجدار فابریک شیت 6*1.25 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 4 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 5 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 6 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 8 آجدار فابریک شیت 6*1.5 بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید