سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49600
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49100
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49600
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم48600
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47900
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47900
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم46600
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47100

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم54400
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم-
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم-
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم-
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم-
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم51800
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-

فروش انواع میلگرد آجدار از درب کارخانه و بنگاه اصفهان - آهن ملل اصفهان

میلگرد 10 تا 32 ابرکوه یزد
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز میلگرد ابرکوه

فروش تیرآهن ذوب آهن اصفهان با بهترین قیمت بازار - آهن ملل اصفهان

تیرآهن 14 تا 27 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن

فروش ویژه ورق رول فولاد مبارکه اصفهان - آهن ملل اصفهان

ورق 1.5 تا 15 فولاد مبارکه اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز ورق فولاد مبارکه