جهت خرید میلگرد به قیمت امروز و مشاوره رایگان کارشناسان فروش آهن ملل با شماره های (03137736660 – 03137736661 – 03137736662 – 03137736663 – 03137726691) تماس بگیرید.

بروزرسانی: 4 خرداد 1398 12:56 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50000
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم49500
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم48800
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم48800
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم47800
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

بروزرسانی: 4 خرداد 1398 12:56 ب.ظ

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم50000
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم46500
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم45500
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم-
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم-
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم-
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-