جهت خرید میلگرد به قیمت امروز و مشاوره رایگان کارشناسان فروش آهن ملل با شماره های (03137736660 – 03137736661 – 03137736662 – 03137736663 – 03137726691) تماس بگیرید.

بروزرسانی: 30 مرداد 1398 1:01 ب.ظ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم42400
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41700
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41500
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم41400
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

بروزرسانی: 30 مرداد 1398 1:04 ب.ظ

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم43900
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم41800
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم41800
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم47300
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم47400
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم45300
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم43600
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-