سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم70600
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم70600
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم71100
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم67600
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم69100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم67600
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم67600
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم66600
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم66600

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم77600
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم69100
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم81300
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم-
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم66100
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم65600
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-

فروش ویژه میلگرد ذوب آهن اصفهان - آهن ملل اصفهان

میلگرد 14 تا 32 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

فروش تیرآهن ذوب آهن اصفهان با بهترین قیمت بازار - آهن ملل اصفهان

تیرآهن 14 تا 27 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن

فروش ویژه ورق رول فولاد مبارکه اصفهان - آهن ملل اصفهان

ورق 1.5 تا 15 فولاد مبارکه اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز ورق فولاد مبارکه