سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم65600
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم65600
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم62100
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم63100
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم62100
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم62100
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم60100
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم-
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم64100
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم-
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم68100
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم63600
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم63600
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم65100
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-

فروش ویژه میلگرد ذوب آهن اصفهان - آهن ملل اصفهان

میلگرد 14 تا 32 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

فروش تیرآهن ذوب آهن اصفهان با بهترین قیمت بازار - آهن ملل اصفهان

تیرآهن 14 تا 27 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن

فروش ویژه ورق رول فولاد مبارکه اصفهان - آهن ملل اصفهان

ورق 1.5 تا 15 فولاد مبارکه اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز ورق فولاد مبارکه