سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم54100
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم52400
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم52600
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50900
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50900
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50900
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم50900
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم63600
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم62600
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم-
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم55600
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم54400
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم53300
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم54100
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-

فروش ویژه میلگرد ذوب آهن اصفهان - آهن ملل اصفهان

میلگرد 14 تا 32 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز میلگرد ذوب آهن

فروش تیرآهن ذوب آهن اصفهان با بهترین قیمت بازار - آهن ملل اصفهان

تیرآهن 14 تا 27 ذوب آهن اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز تیرآهن ذوب آهن

فروش ویژه ورق رول فولاد مبارکه اصفهان - آهن ملل اصفهان

ورق 1.5 تا 15 فولاد مبارکه اصفهان
– بهترین قیمت بازار
– بارگیری : کارخانه و بنگاه اصفهان
مشاهده قیمت امروز ورق فولاد مبارکه