قیمت لوله داربستی

قیمت لوله مبلی

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

قیمت لوله جدار چاه

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

قیمت لوله اسپیرال

قیمت لوله تست آب

قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

قیمت امروز قیمت لوله به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ از 14 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت لوله با توجه به انواع لوله موجود، در جداول زیر به صورت اختصاصی قابل مشاهده می باشد. هر جدول برای کارخانه ای مجزا می باشد که قیمت روز لوله تولیدی آن کارخانه را نشان می دهد. کارشناسان آهن ملل، روزانه قیمت انواع لوله را از طریق استعلام از کارخانه های تولیدکننده به روز رسانی کرده و در جدول درج می کنند. لازم به ذکر است برای خرید لوله فلزی مورد نظر خود، ابتدا گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت نهایی محصول قابل مشاهده باشد.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۹:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
وزن
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2-1 داربستی
48.3
14
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,182
2
لوله 1/2-1 داربستی
48.3
16.2
2.2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,364
3
لوله 1/2-1 داربستی
48.3
17.2
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,000
4
لوله 1/2-1 داربستی
48.3
21
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,000

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (mm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 10 مبلی
50
6
0.73
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
2
لوله 10 مبلی
70
6
1.02
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
3
لوله 10 مبلی
90
6
1.32
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
4
لوله 10 مبلی
1
6
1.47
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
5
لوله 10 مبلی
1.25
6
1.83
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
6
لوله 10 مبلی
1.5
6
2
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
7
لوله 13 مبلی
70
6
1.3
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
8
لوله 13 مبلی
90
6
1.7
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
9
لوله 13 مبلی
1
6
1.9
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
10
لوله 13 مبلی
1.25
6
2.3
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
11
لوله 13 مبلی
1.5
6
2.8
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
12
لوله 16 مبلی
70
6
1.6
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
13
لوله 16 مبلی
90
6
2.1
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
14
لوله 16 مبلی
1
6
2.3
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
15
لوله 16 مبلی
1.25
6
2.9
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
16
لوله 16 مبلی
1.5
6
3.5
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
17
لوله 18 مبلی
70
6
1.8
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
18
لوله 18 مبلی
90
6
2.3
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
19
لوله 18 مبلی
1
6
2.6
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
20
لوله 18 مبلی
1.25
6
3.3
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
21
لوله 18 مبلی
1.5
6
3.9
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
22
لوله 20 مبلی
70
6
2
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
23
لوله 20 مبلی
90
6
2.6
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
24
لوله 20 مبلی
1
6
2.9
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
25
لوله 20 مبلی
1.25
6
3.6
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
26
لوله 20 مبلی
1.5
6
4.4
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,818
فولاد قزوین

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
وزن
ضخامت (mm)
واحد
طول شاخه (m)
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین
21.3
6.5
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
2
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین
21.3
8
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
3
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین
26.7
7.95
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
4
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین
26.7
10
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
5
لوله 1 گالوانیزه قزوین
33.4
10
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
6
لوله 1 گالوانیزه قزوین
33.4
12.5
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
7
لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین
42.2
12.5
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
8
لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین
42.2
15.7
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
9
لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین
48.3
14.5
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
10
لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین
48.3
18
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
11
لوله 2 گالوانیزه قزوین
60.3
18
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
12
لوله 2 گالوانیزه قزوین
60.3
22.3
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
13
لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین
76
22.5
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
14
لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین
76
28
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
15
لوله 3 گالوانیزه قزوین
88.9
26.4
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
16
لوله 3 گالوانیزه قزوین
88.9
32.9
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
17
لوله 4 گالوانیزه قزوین
114.3
33.9
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
18
لوله 4 گالوانیزه قزوین
114.3
42.2
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
19
لوله 5 گالوانیزه قزوین
141.3
41.7
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
20
لوله 5 گالوانیزه قزوین
141.3
152.5
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
21
لوله 6 گالوانیزه قزوین
168.3
50
2
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
61,273
22
لوله 6 گالوانیزه قزوین
168.3
62
2.5
کیلوگرم
6
امروز
ثابت
62,182
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۷:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر بسته (kg)
تعداد هر بسته
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 گازی روکار سپاهان
2/5 تا 3
6
1250
169
شاخه
امروز
ثابت
49,455
2
لوله 3/4 گازی روکار سپاهان
2/5 تا 3
6
1250
127
شاخه
امروز
ثابت
49,455
3
لوله 1 گازی روکار سپاهان
2/5 تا 3
6
1250
91
شاخه
امروز
ثابت
49,455
4
لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان
2/5 تا 3
6
1250
61
شاخه
امروز
ثابت
49,455
5
لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان
2/5 تا 3
6
1250
61
شاخه
امروز
ثابت
49,455
6
لوله 2 گازی روکار سپاهان
2/5 تا 3
6
1250
37
شاخه
امروز
ثابت
49,455
7
لوله 1/2 گازی روکار سپاهان
2/3 تا 2/8
6
1250
169
شاخه
امروز
ثابت
49,909
8
لوله 3/4 گازی روکار سپاهان
2/3 تا 2/8
6
1250
127
شاخه
امروز
ثابت
49,909
9
لوله 1 گازی روکار سپاهان
2/3 تا 2/8
6
1250
91
شاخه
امروز
ثابت
49,909
10
لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان
2/3 تا 2/8
6
1250
61
شاخه
امروز
ثابت
49,909
11
لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان
2/3 تا 2/8
6
1250
37
شاخه
امروز
ثابت
49,909
فولاد سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر بسته (kg)
تعداد هر بسته
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
169
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
2
لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
127
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
3
لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
91
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
4
لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
61
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
5
لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
61
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
6
لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
37
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
7
لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
37
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
8
لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
24
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
9
لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان
2/8 تا 4/4
6
1350
10
کیلوگرم
امروز
ثابت
52,000
فولاد سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 صنعتی سپاهان
21.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
2
لوله 3/4 صنعتی سپاهان
26.7
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
3
لوله 1 صنعتی سپاهان
33.4
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
4
لوله 1/4-1 صنعتی سپاهان
42.2
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
5
لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان
48.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
6
لوله 2 صنعتی سپاهان
60.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
7
لوله 3 صنعتی سپاهان
88.9
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
8
لوله 4 صنعتی سپاهان
114.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,636
9
لوله 1/2 صنعتی سپاهان
21.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
10
لوله 3/4 صنعتی سپاهان
26.7
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
11
لوله 1 صنعتی سپاهان
33.4
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
12
لوله 1/4-1 صنعتی سپاهان
42.2
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
13
لوله 1/2-1 صنعتی سپاهان
48.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
14
لوله 2 صنعتی سپاهان
60.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
15
لوله 3 صنعتی سپاهان
88.9
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
16
لوله 4 صنعتی سپاهان
114.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
17
لوله 5 صنعتی سپاهان
141.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
18
لوله 6 صنعتی سپاهان
168.3
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
19
لوله 8 صنعتی سپاهان
219.1
2.5 تا 6
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
فولاد گستر حداد (فولاد کچو)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله گاز روکار خانگی
1/2
2.35
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,818
2
لوله گاز روکار خانگی
3/4
2.35
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,818
3
لوله گاز روکار خانگی
1
2.8
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,818
4
لوله گاز روکار خانگی
1-1/4
2.8
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,818
5
لوله گاز روکار خانگی
1/2
2.5
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
6
لوله گاز روکار خانگی
3/4
2.5
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
7
لوله گاز روکار خانگی
1
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
8
لوله گاز روکار خانگی
1-1/4
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
9
لوله گاز روکار خانگی
1-1/2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
10
لوله گاز روکار خانگی
2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
11
لوله گاز روکار خانگی
2-1/2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
12
لوله گاز روکار خانگی
3
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
13
لوله گاز روکار خانگی
3-1/2
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
14
لوله گاز روکار خانگی
4
3 تا 4
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
47,364
15
لوله گاز توکار API
1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
16
لوله گاز توکار API
3/4
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
17
لوله گاز توکار API
1
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
18
لوله گاز توکار API
1-1/4
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
19
لوله گاز توکار API
1-1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
20
لوله گاز توکار API
2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
21
لوله گاز توکار API
2-1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
22
لوله گاز توکار API
3
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
23
لوله گاز توکار API
3-1/2
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727
24
لوله گاز توکار API
4
2/6 تا 4/2
6
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
48,727

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
وزن شاخه (kg)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله 1/2 صنعتی
21.3
6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
2
لوله 1/2 صنعتی
21.3
7.5
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
3
لوله 1/2 صنعتی
21.3
9
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
4
لوله 3/4 صنعتی
26.7
7.5
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
5
لوله 3/4 صنعتی
26.7
9.2
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
6
لوله 3/4 صنعتی
26.7
11.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
7
لوله 1 صنعتی
33.7
9.4
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
8
لوله 1 صنعتی
33.7
11.8
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
9
لوله 1 صنعتی
33.7
14
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
10
لوله 1 صنعتی
33.7
16.5
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
11
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
12.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
12
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
15.4
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
13
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
18.5
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
14
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
21.6
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
15
لوله 1/4-1 صنعتی
42.2
24.8
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
16
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
14
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
17
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
17.4
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
18
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
20.9
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
19
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
24.4
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
20
لوله 1/2-1 صنعتی
48.3
28.4
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
21
لوله 2 صنعتی
60.3
17.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
22
لوله 2 صنعتی
60.3
22
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
23
لوله 2 صنعتی
60.3
26.4
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
24
لوله 2 صنعتی
60.3
30.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
25
لوله 2 صنعتی
60.3
35.5
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
26
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
21.3
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
27
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
28
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
28
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
33.6
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
29
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
39.2
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
30
لوله 1/2-2 صنعتی
76.3
44.8
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
31
لوله 3 صنعتی
88.9
26
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
32
لوله 3 صنعتی
88.9
32.7
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
33
لوله 3 صنعتی
88.9
39.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
34
لوله 3 صنعتی
88.9
45.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
35
لوله 3 صنعتی
88.9
52.4
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
36
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
29.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
37
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
37
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
38
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
44.4
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
39
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
51.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
40
لوله 1/2-3 صنعتی
101.6
59.2
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
41
لوله 4 صنعتی
114.3
33.6
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
42
لوله 4 صنعتی
114.3
41
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
43
لوله 4 صنعتی
114.3
50
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
44
لوله 4 صنعتی
114.3
58.8
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
45
لوله 4 صنعتی
114.3
67
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
46
لوله 4 صنعتی
114.3
75.6
4.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
47
لوله 6 صنعتی
168.3
49.2
2
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
48
لوله 6 صنعتی
168.3
61.8
2.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
41,545
49
لوله 6 صنعتی
168.3
73.3
3
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,000
50
لوله 6 صنعتی
168.3
85.3
3.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,273
51
لوله 6 صنعتی
168.3
97.2
4
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727
52
لوله 6 صنعتی
168.3
111.3
4.5
6
کارخانه
کیلوگرم
امروز
ثابت
42,727

قیمت لوله جدار چاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
قطر (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله جدار چاه
8
6
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
2
لوله جدار چاه
8
8
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
3
لوله جدار چاه
8
10
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
4
لوله جدار چاه
10
6
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
5
لوله جدار چاه
10
8
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
6
لوله جدار چاه
10
10
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
7
لوله جدار چاه
12
6
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
8
لوله جدار چاه
12
8
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
9
لوله جدار چاه
12
10
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
10
لوله جدار چاه
14
6
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
11
لوله جدار چاه
14
8
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
12
لوله جدار چاه
14
10
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455
13
لوله جدار چاه
16
6
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
14
لوله جدار چاه
16
8
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
15
لوله جدار چاه
16
10
12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,455

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
قطر بیرونی (mm)
رده
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله مانیسمان 1/2
21.3
80
3.73
6
شاخه
امروز
ثابت
1,036,364
2
لوله مانیسمان 3/4
26.7
80
3.91
6
شاخه
امروز
ثابت
1,127,273
3
لوله مانیسمان 1
33.4
80
4.55
6
شاخه
امروز
ثابت
1,754,545
4
لوله مانیسمان 1/4-1
42.2
80
4.85
6
شاخه
امروز
ثابت
2,090,909
5
لوله مانیسمان 1/2-1
48.3
80
5.8
6
شاخه
امروز
ثابت
2,545,455
6
لوله مانیسمان 2
60.3
80
5.54
6
شاخه
امروز
ثابت
3,227,273
7
لوله مانیسمان 1/2-2
73
80
7.01
6
شاخه
امروز
ثابت
4,727,273
8
لوله مانیسمان 3
88.9
80
7.62
6
شاخه
امروز
ثابت
6,590,909
9
لوله مانیسمان 1/2-3
101.60
80
8.08
6
شاخه
امروز
ثابت
6,590,909
10
لوله مانیسمان 4
114.3
80
8.56
6
شاخه
امروز
ثابت
8,545,455
11
لوله مانیسمان 5
141.3
80
9.53
6
شاخه
امروز
ثابت
10,863,636
12
لوله مانیسمان 6
168.3
80
10.97
6
شاخه
امروز
ثابت
13,772,727
13
لوله مانیسمان 8
219.01
80
12.70
6
شاخه
امروز
ثابت
14,818,182
14
لوله مانیسمان 10
273
80
15.09
6
شاخه
امروز
ثابت
15,454,545
15
لوله مانیسمان 12
323
80
17.48
6
شاخه
امروز
ثابت
15,909,091
16
لوله مانیسمان 14
355
80
19.05
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
567,273
17
لوله مانیسمان 16
406
80
21.44
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
567,273
18
لوله مانیسمان 18
457
80
23.88
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
567,273
19
لوله مانیسمان 20
508
80
26.19
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
567,273
20
لوله مانیسمان 22
559
80
28.58
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
567,273
21
لوله مانیسمان 24
510
80
30.96
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
567,273

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
قطر بیرونی (mm)
رده
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله مانیسمان 1/2
21.3
40
2.77
6
شاخه
امروز
ثابت
909,091
2
لوله مانیسمان 3/4
26.7
40
2.87
6
شاخه
امروز
ثابت
1,000,000
3
لوله مانیسمان 1
33.4
40
3.38
6
شاخه
امروز
ثابت
1,272,727
4
لوله مانیسمان 1/4-1
42.2
40
3.56
6
شاخه
امروز
ثابت
1,772,727
5
لوله مانیسمان 1/2-1
48.3
40
3.68
6
شاخه
امروز
ثابت
1,818,182
6
لوله مانیسمان 2
60.3
40
3.91
6
شاخه
امروز
ثابت
2,181,818
7
لوله مانیسمان 1/2-2
73
40
5.16
6
شاخه
امروز
ثابت
3,136,364
8
لوله مانیسمان 3
88.9
40
5.49
6
شاخه
امروز
ثابت
3,954,545
9
لوله مانیسمان 1/2-3
101.60
40
5.74
6
شاخه
امروز
ثابت
5,272,727
10
لوله مانیسمان 4
114.3
40
6.02
6
شاخه
امروز
ثابت
5,363,636
11
لوله مانیسمان 5
141.3
40
6.55
6
شاخه
امروز
ثابت
7,227,273
12
لوله مانیسمان 6
168.3
40
7.11
6
شاخه
امروز
ثابت
9,954,545
13
لوله مانیسمان 8
219.1
40
8.18
6
شاخه
امروز
ثابت
18,636,364
14
لوله مانیسمان 10
273.1
40
9.27
6
شاخه
امروز
ثابت
18,636,364
15
لوله مانیسمان 12
323.9
40
10.31
6
شاخه
امروز
ثابت
19,545,455
16
لوله مانیسمان 14
355.60
40
11.13
6
شاخه
امروز
ثابت
19,545,455
17
لوله مانیسمان 16
406.40
40
12.70
6
شاخه
امروز
ثابت
20,454,545
18
لوله مانیسمان 18
457
40
14.27
6
شاخه
امروز
ثابت
20,454,545
19
لوله مانیسمان 20
508
40
15.09
6
شاخه
امروز
ثابت
22,272,727
20
لوله مانیسمان 24
510
40
17.48
6
شاخه
امروز
ثابت
22,272,727

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
قطر (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله اسپیرال
16
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
2
لوله اسپیرال
16
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
3
لوله اسپیرال
16
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
4
لوله اسپیرال
18
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
5
لوله اسپیرال
18
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
6
لوله اسپیرال
18
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
7
لوله اسپیرال
20
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
8
لوله اسپیرال
20
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
9
لوله اسپیرال
20
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
10
لوله اسپیرال
22
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
11
لوله اسپیرال
22
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
12
لوله اسپیرال
22
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
13
لوله اسپیرال
24
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
14
لوله اسپیرال
24
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
15
لوله اسپیرال
24
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
16
لوله اسپیرال
26
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
17
لوله اسپیرال
26
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
18
لوله اسپیرال
26
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
19
لوله اسپیرال
28
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
20
لوله اسپیرال
28
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
21
لوله اسپیرال
28
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
22
لوله اسپیرال
30
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
23
لوله اسپیرال
30
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
24
لوله اسپیرال
30
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
25
لوله اسپیرال
32
6
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
26
لوله اسپیرال
32
8
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364
27
لوله اسپیرال
32
10
6 و 12
کیلوگرم
امروز
ثابت
43,364

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۶:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله تست آب 1/2
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
2
لوله تست آب 1/2
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
3
لوله تست آب 1/2
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
4
لوله تست آب 3/4
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
5
لوله تست آب 3/4
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
6
لوله تست آب 3/4
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
7
لوله تست آب 1
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
8
لوله تست آب 1
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
9
لوله تست آب 1
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
10
لوله تست آب 1/4-1
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
11
لوله تست آب 1/4-1
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
12
لوله تست آب 1/4-1
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
13
لوله تست آب 1/4-1
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
14
لوله تست آب 2
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
15
لوله تست آب 2
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
16
لوله تست آب 2
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
17
لوله تست آب 2
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
18
لوله تست آب 2
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
19
لوله تست آب 1/2-2
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
20
لوله تست آب 1/2-2
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
21
لوله تست آب 1/2-2
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
22
لوله تست آب 1/2-2
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
23
لوله تست آب 1/2-2
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
24
لوله تست آب 3
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
25
لوله تست آب 3
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
26
لوله تست آب 3
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
27
لوله تست آب 3
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
28
لوله تست آب 3
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
29
لوله تست آب 1/2-3
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
30
لوله تست آب 1/2-3
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
31
لوله تست آب 1/2-3
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
32
لوله تست آب 1/2-3
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
33
لوله تست آب 1/2-3
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
34
لوله تست آب 4
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
35
لوله تست آب 4
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
36
لوله تست آب 4
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
37
لوله تست آب 4
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
38
لوله تست آب 4
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
39
لوله تست آب 4
4.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
40
لوله تست آب 6
2
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
41
لوله تست آب 6
2.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
42
لوله تست آب 6
3
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
43
لوله تست آب 6
3.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
44
لوله تست آب 6
4
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000
45
لوله تست آب 6
4.5
6
کیلوگرم
امروز
ثابت
45,000

قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۱:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
قطر بیرونی (mm)
رده
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله مانیسمان 1/2
21.3
20
2.5
6
شاخه
امروز
ثابت
894,545
2
لوله مانیسمان 3/4
26.7
20
2.5
6
شاخه
امروز
ثابت
963,636
3
لوله مانیسمان 1
33.4
20
2.6
6
شاخه
امروز
ثابت
1,209,091
4
لوله مانیسمان 1/4-1
42.2
20
2.8
6
شاخه
امروز
ثابت
1,716,364
5
لوله مانیسمان 1/2-1
48.3
20
2.8
6
شاخه
امروز
ثابت
1,808,182
6
لوله مانیسمان 2
60.3
20
3
6
شاخه
امروز
ثابت
2,208,182
7
لوله مانیسمان 1/2-2
73
20
3
6
شاخه
امروز
ثابت
2,481,818
8
لوله مانیسمان 3
88.9
20
3.2
6
شاخه
امروز
ثابت
3,489,091
9
لوله مانیسمان 4
114.3
20
4.5
6
شاخه
امروز
ثابت
4,020,909
10
لوله مانیسمان 5
141.3
20
4
6
شاخه
امروز
ثابت
6,299,091
11
لوله مانیسمان 6
168.3
20
5
6
شاخه
امروز
ثابت
6,743,636
12
لوله مانیسمان 8
219.1
20
6.35
6
شاخه
امروز
ثابت
14,181,818