قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
قطر بیرونی (mm)
رده
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2
21.3
20
2.5
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
372,727
2
لوله مانیسمان چین رده 20 - 3/4
26.7
20
2.5
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
463,636
3
لوله مانیسمان چین رده 20 - 1
33.4
20
2.6
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
736,364
4
لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/4 - 1
42.2
20
2.8
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
1,009,091
5
لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2/-1
48.3
20
2.8
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
1,118,182
6
لوله مانیسمان چین رده 20 - 2
60.3
20
3
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
1,509,091
7
لوله مانیسمان چین رده 20 - 1/2 - 2
73
20
3
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
2,490,909
8
لوله مانیسمان چین رده 20 - 3
88.9
20
3.2
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
2,645,455
9
لوله مانیسمان چین رده 20 - 4
114.3
20
4.5
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
4,009,091
10
لوله مانیسمان چین رده 20 - 5
141.3
20
4
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
5,918,182
11
لوله مانیسمان چین رده 20 - 6
168.3
20
5
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
6,752,727
12
لوله مانیسمان چین رده 20 - 8
219.1
20
6.35
6
شاخه
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
16,009,091