قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۷:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) رده ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله مانیسمان 1/2 21.3 20 2.5 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 398,165
2 لوله مانیسمان 3/4 26.7 20 2.5 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 467,890
3 لوله مانیسمان 1 33.4 20 2.6 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 715,596
4 لوله مانیسمان 1/4-1 42.2 20 2.8 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 1,227,523
5 لوله مانیسمان 1/2-1 48.3 20 2.8 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 1,320,183
6 لوله مانیسمان 2 60.3 20 3 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 1,723,853
7 لوله مانیسمان 1/2-2 73 20 3 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 2,000,000
8 لوله مانیسمان 3 88.9 20 3.2 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,016,514
9 لوله مانیسمان 4 114.3 20 4.5 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,553,211
10 لوله مانیسمان 5 141.3 20 4 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 5,852,294
11 لوله مانیسمان 6 168.3 20 5 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 6,300,917
12 لوله مانیسمان 8 219.1 20 6.35 6 شاخه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 11,420,183