قیمت امروز سیم مفتولی مسوار به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ به روزرسانی شد.

قیمت سیم مفتولی مسوار به صورت روزانه و کاملا آنلاین به روزرسانی می گردد. شما می توانید برای خرید سیم مفتولی مسوار ابتدا نوساتان رخ داده در همان روز را مشاهده نمایید سپس برای انجام فرآیند خرید، با کارشناسان فروش در تماس باشید تا محصول مورد نیاز شما تامین و پیش فاکتور برای شما ارسال گردد.

قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۷ ساعت ۱۴:۲۸:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول حالت قطر(mm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم مفتول مسوار 2 کلاف 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 32,110
2 سیم مفتول مسوار 2 شاخه 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 32,569
3 سیم مفتول مسوار 2.5 کلاف 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,651
4 سیم مفتول مسوار 2.5 شاخه 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 32,110
5 سیم مفتول مسوار 3 کلاف 3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,376
6 سیم مفتول مسوار 3 شاخه 3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,835
7 سیم مفتول مسوار 3.5 کلاف 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,376
8 سیم مفتول مسوار 3.5 شاخه 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,835
9 سیم مفتول مسوار 4 کلاف 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,009
10 سیم مفتول مسوار 4 شاخه 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
11 سیم مفتول مسوار 4.5 کلاف 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,009
12 سیم مفتول مسوار 4.5 شاخه 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
13 سیم مفتول مسوار 5 کلاف 5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,009
14 سیم مفتول مسوار 5 شاخه 5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
15 سیم مفتول مسوار 5.5 کلاف 5.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,009
16 سیم مفتول مسوار 5.5 شاخه 5.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
17 سیم مفتول مسوار 6 کلاف 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
18 سیم مفتول مسوار 6 شاخه 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,927
19 سیم مفتول مسوار 6.5 کلاف 6.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
20 سیم مفتول مسوار 6.5 شاخه 6.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,927
21 سیم مفتول مسوار 7 کلاف 7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
22 سیم مفتول مسوار 7 شاخه 7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,927
23 سیم مفتول مسوار 7.5 کلاف 7.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,468
24 سیم مفتول مسوار 7.5 شاخه 7.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,927
25 سیم مفتول مسوار 8 کلاف 8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 31,835
26 سیم مفتول مسوار 8 شاخه 8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ ثابت 32,294
27 سیم مفتول مسوار 9 کلاف 9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
28 سیم مفتول مسوار 9 شاخه 9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۸/۲۷ تماس بگیرید تماس بگیرید