قیمت روز میلگرد در بازار امروز به صورت کاملا آنلاین و لحظه ای در جداول زیر قابل رویت می باشد. برای خرید میلگرد می توانید، میلگرد کارخانه مورد نظر خود را انتخاب و سپس قیمت هر شاخه میلگرد را مشاهده نمایید. پس از آن با تماس با کارشناسان میلگرد آهن ملل، خرید خود را تکمیل کنید. لازم به ذکر است قیمت میلگرد درج شده، بدون ارزش افزوده می باشد؛ با فعال نمودن «ارزش افزوده» آخرین قیمت میلگرد قابل نمایش خواهد بود.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 chart 28,440 28,899
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 chart 28,440 28,899
3 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 chart 24,771 25,229
4 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 chart 24,771 25,229
5 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 chart 25,229 25,688
6 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 chart 25,229 25,688
7 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 chart 24,771 25,229
8 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 chart 24,771 25,229
9 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 chart 24,771 25,229
10 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 chart 24,771 25,229
11 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 chart 23,853 24,312
12 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم انبار 22 chart 23,853 24,312
13 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 chart 24,771 25,229
14 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 chart 24,771 25,229
15 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 chart 25,229 25,688
16 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 chart 25,229 25,688
17 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 chart 24,771 25,229
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 chart 24,771 25,229

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۰۸:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 25,950 26,050
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 chart 25,674 25,775
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 25,307 25,408
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 25,124 25,225
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart 25,124 25,225
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 chart 25,124 25,225
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 chart 25,124 25,225
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 31 کیلوگرم کارخانه 22 chart 25,124 25,225
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 chart 25,170 25,271
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 chart 25,170 25,271
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 chart 26,697 26,697
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 chart 26,514 26,514
3 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 26,514 26,514
4 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 26,147 26,147
5 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart 26,147 26,147
6 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 chart 26,147 26,147
7 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 chart 26,147 26,147
8 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 20 chart 26,147 26,147
9 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 20 chart 26,147 26,147

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 chart 23,853 23,853
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 23,394 23,394
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 chart 23,394 23,394
4 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 chart 27,064 27,064
5 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 chart 24,312 24,312
6 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 chart 24,312 24,312
7 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 22,936 22,936
8 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 chart 22,936 22,936
9 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 chart 22,936 22,936
10 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 chart 22,936 22,936
11 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 chart 22,936 22,936
12 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 22,936 22,936
13 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 chart 24,862 24,954
2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 24,679 24,771
3 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 chart 24,679 24,771
4 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 chart 24,404 24,495
5 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 chart 24,404 24,495
6 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 chart 24,404 24,495
7 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 chart 24,404 24,495
8 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 chart 24,404 24,495
9 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 chart 24,404 24,495
10 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 chart 24,404 24,495
11 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 78 کیلوگرم کارخانه 32 chart 24,404 24,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart 25,872 25,872
2 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 25,780 25,780
3 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 25,780 25,780
4 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 chart 25,688 25,688
5 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 chart 25,688 25,688
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۰۹ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۰۸:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 4.41 کیلوگرم کارخانه 8 chart 23,853 23,853
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 chart 23,670 23,670
3 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 4.700 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 chart 23,853 23,853
5 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کیلوگرم کارخانه 12 chart 23,670 23,670
6 میلگرد 14 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 chart 23,486 23,486
7 میلگرد 16 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 chart 23,486 23,486
8 میلگرد 18 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 chart 23,486 23,486
9 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کیلوگرم کارخانه 20 chart 23,486 23,486
10 میلگرد 22 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 34.2 کیلوگرم کارخانه 22 chart 23,486 23,486
11 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 chart 23,486 23,486
12 میلگرد 28 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 chart 23,486 23,486
13 میلگرد 32 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 chart 23,486 23,486

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۰۹ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۰۹:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 chart 24,404 24,404
2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 chart 24,128 24,128
3 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 7.19 کیلوگرم کارخانه 32 chart 24,312 24,312
4 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 chart 24,128 24,128
5 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 14.12 کیلوگرم کارخانه 14 chart 23,853 23,853
6 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 18.53 کیلوگرم کارخانه 16 chart 23,853 23,853
7 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کیلوگرم کارخانه 18 chart 23,853 23,853
8 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 chart 23,853 23,853
9 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 34.96 کیلوگرم کارخانه 22 chart 23,853 23,853
10 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 chart 23,853 23,853
11 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کیلوگرم کارخانه 28 chart 23,853 23,853
12 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کیلوگرم کارخانه 32 chart 23,853 23,853

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 هشترود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 26,147 26,284
3 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 chart 26,147 26,284
4 میلگرد 14 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 14 chart 24,771 24,908
5 میلگرد 16 هشترود شاخه آجدار A3 17 کیلوگرم کارخانه 16 chart 24,771 24,908
6 میلگرد 18 هشترود شاخه آجدار A3 22 کیلوگرم کارخانه 18 chart 24,771 24,908
7 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 20 chart 24,771 24,908
8 میلگرد 22 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 22 chart 24,771 24,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 chart 23,761 24,679
2 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 chart 23,578 24,495
3 میلگرد 14 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 chart 23,440 24,358
4 میلگرد 16 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 chart 23,394 24,312
5 میلگرد 18 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 chart 23,394 24,312
6 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 chart 23,394 24,312
7 میلگرد 22 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 chart 23,394 24,312
8 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 chart 23,394 24,312
9 میلگرد 28 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 chart 23,440 24,358
10 میلگرد 32 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 chart 23,440 24,358

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول میلگرد
۲ حالت        آجدار و ساده (شاخه و کلاف)
۳ آنالیز        A1، A2،A3، A4، ترانس پولیش
۴ سایزبندی        ۸ الی ۴۰ (بسته به نوع میلگرد متفاوت است)
۵ کارخانه های ارائه دهنده کارخانه ذوب آهن اصفهان، راد همدان، سیرجان حدید جنوب، سیادن ابهر،  گلستان، شاهرود، ظفر بناب، فولاد معراج البرز گلستان،  اردبیل، فولاد کیان کاشان، آذر امین، شاهین بناب، هشترود، پرشین فولاد، تیکمه داش، درپاد تبریز، میانه، نورد سمنان، کیان فولاد ابهر، جهان فولاد سیرجان، آریا ذوب، آناهیتا گیلان، ارگ تبریز، امیرکبیر خزر ، بافق یزد، حسن رود، خرمدشت تاکستان، روهینا جنوب دزفول،  سرمد ابرکوه، سپهر ایرانیان، زاگرس، فایکو، بردسیر کرمان، نیشابور، البرز تاکستان، ایزدخواست جنوب، ایوان غرب، جهان فولاد غرب، شمس سپهر تهران، خلیج فارس، آریان فولاد، نیک صدرا توس، کویر کاشان، احرامیان یزد، قزوین، نورد نوین ابهر ،  هیربد زرندیه،  پارس آرمان شفق، نورد کرمان، قائم رازی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۶ واحد فروش کیلوگرم

میلگرد؛ قیمت انواع و کاربرد

از اصلی ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی که در ساخت و ساز استفاده میشوند، میلگردها هستند. به طوری که برآورد هزینه ساخت یک سازه به قیمت و حجم میلگرد مورد نیاز آن پروژه وابسته است.

در کل جهان استفاده از میلگرد از آمار بالایی برخوردار است و توانسته در صنعت فولاد نیز نقش به سزایی داشته باشد. از آنجایی که میلگرد و بعد از آن تیرآهن، حجم بالای استفاده را دارند، محاسبات وزن، سایز، تحمل بار و غیره، باعث شده اند به حوزه های مهندسی ورود پیدا کنند و نقشی در مهندسی سازه داشته باشند.

میلگردها در دو دسته ساده و آجدار و به صورت شاخه ای و کلافی تولید می شوند. همانطور که میدانید میلگردهای ساده دارای سطح صاف و صیقلی می باشند و مقاومت کمی دارند. میلگردهای دارای آج از سختی نسبت خوبی برخوردار بوده و در ساخت و ساز بیشتر از نوع آجدار میلگردها استفاده می شود.  هر چه سایز و سختی میلگردها بالاتر رود به همان نسبت قیمت بیشتری از رده های پایین تر خود دارند.

از ضعف های بتن می توان به مقاومت کششی بسیار کم آن اشاره داشت، اصلی ترین هدف استفاده از میلگرد، بهبود ضعف بتن، یعنی مقاومت کششی آن می باشد. میلگردها به طرز قابل توجهی مقاومت کششی بتن را افزایش داده و مقاومت آن را در برابر بارهای وارده ناشی از طوفان و زلزله و غیره به طرز قابل توجهی مصون می دارد.

با توجه به آلیاژها و عملیاتی که بر میلگردها انجام می شود، میلگردها در انواع مختلفی از جمله فولادی ضد زنگ، گالوانیزه، کربنی و دارای پوشش اپوکسی تقسیم می‌شوند که میلگرد ضد زنگ به دلیل مقاومت بالا از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

انواع میلگرد

میلگردها در انواع مختلفی تولید می شوند که هر کدام از آن ها از نظر سایز، متریال، شکل ظاهری، کاربرد، مشخصات فنی و غیره با یکدیگر متفاوتند. در واقع میلگردها در ۳ دسته ساده، آجدار و کلاف در بازار موجود می باشند که طبق ویژگی های گفته شده هر کدام برای ساخت و ساز منحصر به فردی به کار می روند.

 • میلگرد ساده: میلگرد ساده یا A1، میلگرد بدون آجی است که به علت متریال به کار رفته در آن در رده نرم قرار می گیرد. همانطور که از نام آن پیداست این میلگرد هیچ آجی ندارد، بنابراین در درگیری با بتن ضعیف تر عمل می کند و کاربردهای آن با میلگردهای آجدار متفاوت می باشد.
 • میلگرد آجدار: میلگردهای A2، A3 و A4 در دسته میلگردهای آجدار قرار دارند که هر کدام از آن ها را می توان طبق ظاهر و سایز از یکدیگر تشخیص داد. به طوری که میلگردهای A2 و A3 دارای آج های جناغی بوده و میلگردهای A4 دارای آج ‌های مرکبی اند. همینطور از نظر سختی نیز تفاوت هایی دارند. میلگردهای A2 و A3 دارای سختی متوسط و میلگرد A4 از سختی و مقاومت بالاتری نسبت به همه میلگردها برخوردار است.
 • میلگرد کلاف: میلگردها به دو صورت شاخه ای و آجدار دسته بندی می شوند. میلگردهای کلاف هم به صورت ساده و هم آجدار تولید می گردند. شایان ذکر است تفاوت کاربردهای این نوع میلگرد با نوع شاخه ای از نظر نگهداری و توزیع می باشد.

قیمت میلگرد و خرید از کارخانه

قبل از خرید میلگرد کلیه مراکز معتمدی که در تولید میلگرد با کیفیت شناخته شده هستند را شناسایی کرده و با بررسی قیمت میلگرد و مشخصاتی که از میلگرد انتظار دارید به خرید اقدام کنید.

برای خرید میلگرد راه های مختلفی وجود دارد. خرید مستقیم از کارخانه ها، یکی از راه های خرید آن است، اما در شرایطی که در تناژ بالا قصد خرید داشته باشید چرا که معمولا کارخانه ها محصولات خود را در حجم کم به فروش نمی رسانند. در صورت نیاز می توانید جهت اطمینان و آشنایی با نحوه خرید، با کارشناسان مربوط به هر مرکز، مشورت حاصل نمایید.

قیمت میلگرد و خرید از بنگاه

لازم است بدانید قیمت های بنگاه های فروش میلگرد از کارخانه گران تر است، اما در صورت نیاز به حجم کمی از میلگرد، بنگاه های فروش بهترین انتخاب می باشند زیرا شرایط مناسبی از نظر دسترسی، حمل و نقل و غیره را به همراه دارند.

شرکت آهن ملل اصفهان میلگرد تولیدی کلیه کارخانجات ذوب آهن ایران را با بهترین قیمت و مناسب ترین نرخ موجود در بازار آهن آلات ایران به مشتریان محترم ارائه می کند. همانگونه که در جداول بالا مشاهده کردید، بجای برخی از قیمتها عبارت تماس بگیرید درج شده و برخی دیگر با علامت “-” نشانه گذاری شده.

لازم می دانیم درباره این دو مورد نکاتی را توضیح دهیم…

تماس جهت استعلام قیمت لحظه ای میلگرد

بعضی از میلگردها که امکان خرید آنها وجود دارد و کارخانه تولیدکننده قیمت آن را اعلام نمی کند را با عبارت “تماس بگیرید” جایگزین می کنیم. به این معنی که کالا موجود است اما قیمت آن صرفا از طریق استعلام از دفتر فروش اصفهان اعلام می شود.


علامت - در قیمت میلگرد

دسته دیگر که قیمتهای آنها را با “-” علامت گذاری نموده ایم، خارج از خط تولید کارخانه بوده و موجود نمی باشد اما خریدار می تواند میلگرد مورد نظر را از انبار بنگاه با قیمتی متفاوت از درب کارخانه سفارش دهد.

توضیحات بیشتر در مورد میلگرد

سایز میلگرد

میلگردها در سایزهای متفاوتی از ۸ تا ۳۶ تولید می شوند. استفاده از میلگردهایی با همان سایزی که برای هریک از اجزای سازه طراحی شده است، اهمیت بالایی دارد و استحکام کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت در هنگام خرید و اجرای سازه،  توجه به سایز میلگردها ضروری است.

از آنجایی که ممکن است در کارگاه های پروژه های ساختمانی سایز میلگردها را نتوان به راحتی تشخیص داد، بهتر است با استفاده از ابزارهایی، قطر و طول میلگرد اندازه گیری شود و با فرمول ساده سایز آن ها را مشخص کرد.

میلگرد ۸ و کاربرد آن

میلگردهای سایز ۸ را به هر اندازه که نیاز داشته باشید می توان سفارش داد، اما معمولا این نوع  از میلگردها در طول های ۶ و ۸ متری در بازار موجود می باشند.

عمده استفاده از میلگرد سایز ۸ در تولید خاموت و مش فولادی می باشد. از مش فولادی در شاتکریت و خاموت یا میلگرد عرضی جهت قرار گرفتن به طور عمودی بر میلگردهای طولی به منظور بالا برد استحکام سازه بتنی استفاده می شود.

میلگرد ۱۴ و کاربرد آن

میلگرد سایز ۱۴ در رده میلگردهای آجدار استاندارد A3 قرار دارد که از سختی نسبتا خوبی برخوردار است. 

طول هر شاخه میلگرد ۱۴ استاندارد ۱۲ متر و هر متر آن ۱.۲۵ کیلوگرم می باشد. از این نوع میلگرد بیشتر در تیرها و ستون های سازه و همچنین ساخت فونداسیون به کار می رود.

میلگرد ۱۶ و کاربرد آن

از میلگرد سایز ۱۶ نیز مانند سایز ۱۴ در فونداسیون استفاده می گردد زیرا این سایز میلگرد نیز در استاندارد میلگرد نوع A3 تولید می شود. میلگرد سایز ۱۶ مقاومت کششی زیادی به ساختمان می بخشد و از میلگردهای اصلی در طراحی سازه های بتنی به شمار می رود.

کارخانه های بافق، نیشابور، آناهیتا و شاهرود از معروف ترین کارخانه هایی هستند که در تولید این سایز میلگرد شناخته شده اند.

وزن میلگرد

وزن میلگرد از دیگر نکاتی است که باید قبل از خرید میلگرد به آن توجه داشته باشید. وزن  تعیین کننده قیمت میلگرد و حجم مصرفی نیز می باشد. نظر به این موضوع، برخی از افراد سودجو می توانند سایزهای میلگردهای مختلف را به قیمت های متفاوت در بازار به خرید و فروش برسانند.

در همین راستا بهتر است قبل از خرید میلگرد، با استفاده از جداول وزنی تهیه شده برای هر سایز میلگرد، وزن میلگردهای مورد نظر خود را بدست آورید. همچنین با استفاده از فرمول های ساده بدست آمده در کتب مختلف و جداول اشتال می توانید به طور دقیق وزن میلگردها را محاسبه نمایید چرا که جداول وزنی از دقت کافی در این زمینه بهره مند نمی باشند.

قیمت میلگرد در هر کارخانه متفاوت است

قیمت میلگرد به عوامل مختلفی بستگی دارد. متریال ساخت، کیفیت، قیمت سازه و رشد صنایع گوناگون بر قیمت میلگرد اثرگذارند.

در صورتی که هر کدام از عوامل گفته شده نوسان داشته باشند، قیمت میلگرد نیز تغییراتی چشمگیر یا جزیی پیدا می کنند. همچنین کارخانه های تولیدکننده میلگرد بر قیمت میلگرد نقش مهمی دارند و می توانند بسته به شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا،  قیمت متریال اولیه، بر قیمت محصول خروجی مثل میلگرد اثرگذار باشند.

همچنین قیمت های درب کارخانه، بنگاه های فروش محصولات فولادی، بورس کالا قیمت های متفاوتی از میلگرد را نیز ارائه می دهند.

از طرفی استانداردهای میلگرد، نوع پوشش، آلیاژهای به کار رفته برای ساخت آن ها و بسیاری از عوامل دیگر باعث بروز اختلاف قیمت ای محصول می‌شوند.

کارخانجات برجسته تولید کننده انواع میلگرد آجدار

هر چه ساخت و ساز بیشتر شود نیاز بیشتری به میلگرد می باشد. در همین راستا کارخانه های تولیدی این محصولات با اهمیت در کشورمان تاسیس شده اند. از مهم ترین کارخانه هایی که در تولید میلگردهای با کیفیت معروف هستند، می توان به کارخانه ذوب آهن اصفهان و کارخانه تبریز اشاره کرد. آهن ملل که شرکتی ثبت شده در ایران، شهر اصفهان می باشد، میلگرد تولیدی کارخانجات ذوب آهن کلیه نقاط کشور را در بازار آهن آلات کشور به متقاضیان خرید این محصولات عرضه می کند و قیمت آهن را به روز اعلام میکند. کارخانجات مطرحی چون :

 • ذوب آهن اصفهان
 • کویر کاشان
 • ابرکوه یزد
 • بافق یزد
 • بردسیر کرمان
 • روهینا دزفول (جنوب)
 • صبا فولاد زاگرس
 • میانه
 • نیشابور
 • و …

در زمره تولیدکنندگانی هستند که این شرکت کلیه محصولات فولادی آنها را با مناسب ترین نرخ موجود و ارزانترین قیمت ارائه می کند.

سوالات متداول


کارخانه های مختلف، قیمتهای میلگرد خود را در زمانهای مختلف اعلام می کنند. ولی قیمتها از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به تدریج اعلام و پخش می شود.


در حال حاضر کارخانه فولاد ابرکوه یزد ارائه کننده ارزانترین و بهترین قیمت میلگرد در بین سایر کارخانجات ایران می باشد.


خیر کلیه سفارشات خرید آهن آلات می بایست به صورت نقد تسویه شود و امکان تهاتر وجود ندارد.


در حال حاضر سیاست فروش اقساطی در شرکت آهن ملل اصفهان تعریف نشده و مشتریان می بایست مبلغ فاکتور را روی باسکول تسویه نمایند.


شما می توانید عضو کانال تلگرام آهن ملل اصفهان شوید تا به محض به روز رسانی قیمت های امروز میلگرد کارخانه ها از این موضوع مطلع شوید.