قیمت روز میلگرد در بازار امروز به صورت کاملا آنلاین و لحظه ای در جداول زیر قابل رویت می باشد. برای خرید میلگرد می توانید، میلگرد کارخانه مورد نظر خود را انتخاب و سپس قیمت هر شاخه میلگرد را مشاهده نمایید. پس از آن با تماس با کارشناسان میلگرد آهن ملل، خرید خود را تکمیل کنید. لازم به ذکر است قیمت میلگرد درج شده، بدون ارزش افزوده می باشد؛ با فعال نمودن «ارزش افزوده» آخرین قیمت میلگرد قابل نمایش خواهد بود.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کارخانه 12 کیلوگرم chart 15,413 15,413
2 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کارخانه 14 کیلوگرم chart 15,229 15,046
3 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کارخانه 16 کیلوگرم chart 15,229 15,046
4 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,862 14,771
5 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,954 14,862
6 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کارخانه 22 کیلوگرم chart 14,862 14,771
7 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کارخانه 25 کیلوگرم chart 14,862 14,771
8 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,862 14,771
9 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کارخانه 32 کیلوگرم chart 0 14,771
10 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 12 کیلوگرم chart 15,413 15,413
11 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 14 کیلوگرم chart 15,229 15,046
12 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 16 کیلوگرم chart 15,229 15,046
13 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 18 کیلوگرم chart 14,862 14,771
14 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 20 کیلوگرم chart 14,954 14,862
15 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 22 کیلوگرم chart 14,862 14,771
16 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 25 کیلوگرم chart 14,862 14,771
17 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 28 کیلوگرم chart 14,862 14,771
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 انبار 32 کیلوگرم chart 0 14,771

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت وزن آنالیز سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار 4.3 A2 8 chart 16,546 16,546
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار 6.3 A2 10 chart 16,317 16,317
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار 9.5 A3 12 chart 15,995 15,995
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار 13.5 A3 14 chart 15,904 15,904
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار 17.5 A3 16 chart 15,904 15,904
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار 21.5 A3 18 chart 15,904 15,904
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار 27 A3 20 chart 15,904 15,904
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار 31 A3 22 chart 15,904 15,904
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار 42 A3 25 chart 15,950 15,950
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار 55 A3 28 chart 15,950 15,950
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار 70 A3 32 chart 16,087 16,087

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم 8 chart 15,872 15,872
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 5.5 کیلوگرم 10 chart 15,688 15,688
3 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 8 کیلوگرم 12 chart 15,688 15,688
4 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.3 کیلوگرم 14 chart 15,321 15,321
5 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.3 کیلوگرم 16 chart 15,321 15,321
6 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم 18 chart 15,321 15,321
7 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کیلوگرم 20 chart 15,321 15,321
8 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کیلوگرم 20 chart 15,321 15,321
9 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 26 کیلوگرم 20 chart 15,321 15,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم 8 chart 14,954 14,954
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم 10 chart 14,495 14,495
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم 12 chart 14,495 14,495
4 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم 10 chart 14,954 14,954
5 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم 12 chart 14,954 14,954
6 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم 14 chart 14,495 14,495
7 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم 16 chart 14,495 14,495
8 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم 18 chart 14,495 14,495
9 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم 20 chart 14,495 14,495
10 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم 22 chart 14,495 14,495
11 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم 25 chart 14,495 14,495
12 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 شاهرود شاخه آجدار A3 4.7 کیلوگرم 8 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 10 شاهرود شاخه آجدار A3 7.4 کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 میلگرد 12 شاهرود شاخه آجدار A3 10.6 کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 14 شاهرود شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 میلگرد 16 شاهرود شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 میلگرد 18 شاهرود شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 میلگرد 20 شاهرود شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 22 شاهرود شاخه آجدار A3 35.7 کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 میلگرد 25 شاهرود شاخه آجدار A3 46.2 کیلوگرم 25 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 میلگرد 28 شاهرود شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 میلگرد 32 شاهرود شاخه آجدار A3 75.7 کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ظفر بناب

فولاد معراج البرز گلستان
قیمت میلگرد فولاد معراج البرز گلستان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد کیان کاشان
قیمت میلگرد فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد میانه

نورد سمنان
قیمت میلگرد نورد سمنان

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد سپهر ایرانیان
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد سپهر ایرانیان

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

فولاد البرز تاکستان
قیمت میلگرد البرز تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ایزدخواست جنوب
قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد ایوان غرب
قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد شمس سپهر تهران
قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد شمس سپهر تهران

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

فولاد پارس آرمان شفق
قیمت میلگرد پارس آرمان شفق

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


آهن مللویژگی های محصول
۱نام محصولمیلگرد
۲حالت       آجدار و ساده (شاخه و کلاف)
۳آنالیز        A1، A2،A3، A4، ترانس پولیش
۴سایزبندی       ۸ الی ۴۰ (بسته به نوع میلگرد متفاوت است)
۵کارخانه های ارائه دهندهکارخانه ذوب آهن اصفهان، راد همدان، سیرجان حدید جنوب، سیادن ابهر،  گلستان، شاهرود، ظفر بناب، فولاد معراج البرز گلستان،  اردبیل، فولاد کیان کاشان، آذر امین، شاهین بناب، هشترود، پرشین فولاد، تیکمه داش، درپاد تبریز، میانه، نورد سمنان، کیان فولاد ابهر، جهان فولاد سیرجان، آریا ذوب، آناهیتا گیلان، ارگ تبریز، امیرکبیر خزر ، بافق یزد، حسن رود، خرمدشت تاکستان، روهینا جنوب دزفول،  سرمد ابرکوه، سپهر ایرانیان، زاگرس، فایکو، بردسیر کرمان، نیشابور، البرز تاکستان، ایزدخواست جنوب، ایوان غرب، جهان فولاد غرب، شمس سپهر تهران، خلیج فارس، آریان فولاد، نیک صدرا توس، کویر کاشان، احرامیان یزد، قزوین، نورد نوین ابهر ،  هیربد زرندیه،  پارس آرمان شفق، نورد کرمان، قائم رازی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۶واحد فروشکیلوگرم

میلگرد؛ قیمت انواع و کاربرد

از اصلی ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی که در ساخت و ساز استفاده میشوند، میلگردها هستند. به طوری که برآورد هزینه ساخت یک سازه به قیمت و حجم میلگرد مورد نیاز آن پروژه وابسته است.

در کل جهان استفاده از میلگرد از آمار بالایی برخوردار است و توانسته در صنعت فولاد نیز نقش به سزایی داشته باشد. از آنجایی که میلگرد و بعد از آن تیرآهن، حجم بالای استفاده را دارند، محاسبات وزن، سایز، تحمل بار و غیره، باعث شده اند به حوزه های مهندسی ورود پیدا کنند و نقشی در مهندسی سازه داشته باشند.

میلگردها در دو دسته ساده و آجدار و به صورت شاخه ای و کلافی تولید می شوند. همانطور که میدانید میلگردهای ساده دارای سطح صاف و صیقلی می باشند و مقاومت کمی دارند. میلگردهای دارای آج از سختی نسبت خوبی برخوردار بوده و در ساخت و ساز بیشتر از نوع آجدار میلگردها استفاده می شود.  هر چه سایز و سختی میلگردها بالاتر رود به همان نسبت قیمت بیشتری از رده های پایین تر خود دارند.

از ضعف های بتن می توان به مقاومت کششی بسیار کم آن اشاره داشت، اصلی ترین هدف استفاده از میلگرد، بهبود ضعف بتن، یعنی مقاومت کششی آن می باشد. میلگردها به طرز قابل توجهی مقاومت کششی بتن را افزایش داده و مقاومت آن را در برابر بارهای وارده ناشی از طوفان و زلزله و غیره به طرز قابل توجهی مصون می دارد.

با توجه به آلیاژها و عملیاتی که بر میلگردها انجام می شود، میلگردها در انواع مختلفی از جمله فولادی ضد زنگ، گالوانیزه، کربنی و دارای پوشش اپوکسی تقسیم می‌شوند که میلگرد ضد زنگ به دلیل مقاومت بالا از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

انواع میلگرد

میلگردها در انواع مختلفی تولید می شوند که هر کدام از آن ها از نظر سایز، متریال، شکل ظاهری، کاربرد، مشخصات فنی و غیره با یکدیگر متفاوتند. در واقع میلگردها در ۳ دسته ساده، آجدار و کلاف در بازار موجود می باشند که طبق ویژگی های گفته شده هر کدام برای ساخت و ساز منحصر به فردی به کار می روند.

 • میلگرد ساده: میلگرد ساده یا A1، میلگرد بدون آجی است که به علت متریال به کار رفته در آن در رده نرم قرار می گیرد. همانطور که از نام آن پیداست این میلگرد هیچ آجی ندارد، بنابراین در درگیری با بتن ضعیف تر عمل می کند و کاربردهای آن با میلگردهای آجدار متفاوت می باشد.
 • میلگرد آجدار: میلگردهای A2، A3 و A4 در دسته میلگردهای آجدار قرار دارند که هر کدام از آن ها را می توان طبق ظاهر و سایز از یکدیگر تشخیص داد. به طوری که میلگردهای A2 و A3 دارای آج های جناغی بوده و میلگردهای A4 دارای آج ‌های مرکبی اند. همینطور از نظر سختی نیز تفاوت هایی دارند. میلگردهای A2 و A3 دارای سختی متوسط و میلگرد A4 از سختی و مقاومت بالاتری نسبت به همه میلگردها برخوردار است.
 • میلگرد کلاف: میلگردها به دو صورت شاخه ای و آجدار دسته بندی می شوند. میلگردهای کلاف هم به صورت ساده و هم آجدار تولید می گردند. شایان ذکر است تفاوت کاربردهای این نوع میلگرد با نوع شاخه ای از نظر نگهداری و توزیع می باشد.

قیمت میلگرد و خرید از کارخانه

قبل از خرید میلگرد کلیه مراکز معتمدی که در تولید میلگرد با کیفیت شناخته شده هستند را شناسایی کرده و با بررسی قیمت میلگرد و مشخصاتی که از میلگرد انتظار دارید به خرید اقدام کنید.

برای خرید میلگرد راه های مختلفی وجود دارد. خرید مستقیم از کارخانه ها، یکی از راه های خرید آن است، اما در شرایطی که در تناژ بالا قصد خرید داشته باشید چرا که معمولا کارخانه ها محصولات خود را در حجم کم به فروش نمی رسانند. در صورت نیاز می توانید جهت اطمینان و آشنایی با نحوه خرید، با کارشناسان مربوط به هر مرکز، مشورت حاصل نمایید.

قیمت میلگرد و خرید از بنگاه

لازم است بدانید قیمت های بنگاه های فروش میلگرد از کارخانه گران تر است، اما در صورت نیاز به حجم کمی از میلگرد، بنگاه های فروش بهترین انتخاب می باشند زیرا شرایط مناسبی از نظر دسترسی، حمل و نقل و غیره را به همراه دارند.

شرکت آهن ملل اصفهان میلگرد تولیدی کلیه کارخانجات ذوب آهن ایران را با بهترین قیمت و مناسب ترین نرخ موجود در بازار آهن آلات ایران به مشتریان محترم ارائه می کند. همانگونه که در جداول بالا مشاهده کردید، بجای برخی از قیمتها عبارت تماس بگیرید درج شده و برخی دیگر با علامت “-” نشانه گذاری شده.

لازم می دانیم درباره این دو مورد نکاتی را توضیح دهیم…

تماس جهت استعلام قیمت لحظه ای میلگرد
بعضی از میلگردها که امکان خرید آنها وجود دارد و کارخانه تولیدکننده قیمت آن را اعلام نمی کند را با عبارت “تماس بگیرید” جایگزین می کنیم. به این معنی که کالا موجود است اما قیمت آن صرفا از طریق استعلام از دفتر فروش اصفهان اعلام می شود.

علامت - در قیمت میلگرد
دسته دیگر که قیمتهای آنها را با “-” علامت گذاری نموده ایم، خارج از خط تولید کارخانه بوده و موجود نمی باشد اما خریدار می تواند میلگرد مورد نظر را از انبار بنگاه با قیمتی متفاوت از درب کارخانه سفارش دهد.
توضیحات بیشتر در مورد میلگرد

سایز میلگرد

میلگردها در سایزهای متفاوتی از ۸ تا ۳۶ تولید می شوند. استفاده از میلگردهایی با همان سایزی که برای هریک از اجزای سازه طراحی شده است، اهمیت بالایی دارد و استحکام کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت در هنگام خرید و اجرای سازه،  توجه به سایز میلگردها ضروری است.

از آنجایی که ممکن است در کارگاه های پروژه های ساختمانی سایز میلگردها را نتوان به راحتی تشخیص داد، بهتر است با استفاده از ابزارهایی، قطر و طول میلگرد اندازه گیری شود و با فرمول ساده سایز آن ها را مشخص کرد.

میلگرد ۸ و کاربرد آن

میلگردهای سایز ۸ را به هر اندازه که نیاز داشته باشید می توان سفارش داد، اما معمولا این نوع  از میلگردها در طول های ۶ و ۸ متری در بازار موجود می باشند.

عمده استفاده از میلگرد سایز ۸ در تولید خاموت و مش فولادی می باشد. از مش فولادی در شاتکریت و خاموت یا میلگرد عرضی جهت قرار گرفتن به طور عمودی بر میلگردهای طولی به منظور بالا برد استحکام سازه بتنی استفاده می شود.

میلگرد ۱۴ و کاربرد آن

میلگرد سایز ۱۴ در رده میلگردهای آجدار استاندارد A3 قرار دارد که از سختی نسبتا خوبی برخوردار است. 

طول هر شاخه میلگرد ۱۴ استاندارد ۱۲ متر و هر متر آن ۱.۲۵ کیلوگرم می باشد. از این نوع میلگرد بیشتر در تیرها و ستون های سازه و همچنین ساخت فونداسیون به کار می رود.

میلگرد ۱۶ و کاربرد آن

از میلگرد سایز ۱۶ نیز مانند سایز ۱۴ در فونداسیون استفاده می گردد زیرا این سایز میلگرد نیز در استاندارد میلگرد نوع A3 تولید می شود. میلگرد سایز ۱۶ مقاومت کششی زیادی به ساختمان می بخشد و از میلگردهای اصلی در طراحی سازه های بتنی به شمار می رود.

کارخانه های بافق، نیشابور، آناهیتا و شاهرود از معروف ترین کارخانه هایی هستند که در تولید این سایز میلگرد شناخته شده اند.

وزن میلگرد

وزن میلگرد از دیگر نکاتی است که باید قبل از خرید میلگرد به آن توجه داشته باشید. وزن  تعیین کننده قیمت میلگرد و حجم مصرفی نیز می باشد. نظر به این موضوع، برخی از افراد سودجو می توانند سایزهای میلگردهای مختلف را به قیمت های متفاوت در بازار به خرید و فروش برسانند.

در همین راستا بهتر است قبل از خرید میلگرد، با استفاده از جداول وزنی تهیه شده برای هر سایز میلگرد، وزن میلگردهای مورد نظر خود را بدست آورید. همچنین با استفاده از فرمول های ساده بدست آمده در کتب مختلف و جداول اشتال می توانید به طور دقیق وزن میلگردها را محاسبه نمایید چرا که جداول وزنی از دقت کافی در این زمینه بهره مند نمی باشند.

قیمت میلگرد در هر کارخانه متفاوت است

قیمت میلگرد به عوامل مختلفی بستگی دارد. متریال ساخت، کیفیت، قیمت سازه و رشد صنایع گوناگون بر قیمت میلگرد اثرگذارند.

در صورتی که هر کدام از عوامل گفته شده نوسان داشته باشند، قیمت میلگرد نیز تغییراتی چشمگیر یا جزیی پیدا می کنند. همچنین کارخانه های تولیدکننده میلگرد بر قیمت میلگرد نقش مهمی دارند و می توانند بسته به شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا،  قیمت متریال اولیه، بر قیمت محصول خروجی مثل میلگرد اثرگذار باشند.

همچنین قیمت های درب کارخانه، بنگاه های فروش محصولات فولادی، بورس کالا قیمت های متفاوتی از میلگرد را نیز ارائه می دهند.

از طرفی استانداردهای میلگرد، نوع پوشش، آلیاژهای به کار رفته برای ساخت آن ها و بسیاری از عوامل دیگر باعث بروز اختلاف قیمت ای محصول می‌شوند.

کارخانجات برجسته تولید کننده انواع میلگرد آجدار

هر چه ساخت و ساز بیشتر شود نیاز بیشتری به میلگرد می باشد. در همین راستا کارخانه های تولیدی این محصولات با اهمیت در کشورمان تاسیس شده اند. از مهم ترین کارخانه هایی که در تولید میلگردهای با کیفیت معروف هستند، می توان به کارخانه ذوب آهن اصفهان و کارخانه تبریز اشاره کرد. آهن ملل که شرکتی ثبت شده در ایران، شهر اصفهان می باشد، میلگرد تولیدی کارخانجات ذوب آهن کلیه نقاط کشور را در بازار آهن آلات کشور به متقاضیان خرید این محصولات عرضه می کند و قیمت آهن را به روز اعلام میکند. کارخانجات مطرحی چون :

 • ذوب آهن اصفهان
 • کویر کاشان
 • ابرکوه یزد
 • بافق یزد
 • بردسیر کرمان
 • روهینا دزفول (جنوب)
 • صبا فولاد زاگرس
 • میانه
 • نیشابور
 • و …

در زمره تولیدکنندگانی هستند که این شرکت کلیه محصولات فولادی آنها را با مناسب ترین نرخ موجود و ارزانترین قیمت ارائه می کند.

سوالات متداول


کارخانه های مختلف، قیمتهای میلگرد خود را در زمانهای مختلف اعلام می کنند. ولی قیمتها از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به تدریج اعلام و پخش می شود.


در حال حاضر کارخانه فولاد ابرکوه یزد ارائه کننده ارزانترین و بهترین قیمت میلگرد در بین سایر کارخانجات ایران می باشد.


خیر کلیه سفارشات خرید آهن آلات می بایست به صورت نقد تسویه شود و امکان تهاتر وجود ندارد.


در حال حاضر سیاست فروش اقساطی در شرکت آهن ملل اصفهان تعریف نشده و مشتریان می بایست مبلغ فاکتور را روی باسکول تسویه نمایند.


شما می توانید عضو کانال تلگرام آهن ملل اصفهان شوید تا به محض به روز رسانی قیمت های امروز میلگرد کارخانه ها از این موضوع مطلع شوید.