قیمت امروز میلگرد آجدار به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 56 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت روز میلگرد در بازار امروز به صورت کاملا آنلاین و لحظه ای در جداول زیر قابل رویت می باشد. برای خرید میلگرد می توانید، میلگرد کارخانه مورد نظر خود را انتخاب و سپس قیمت هر شاخه میلگرد را مشاهده نمایید. پس از آن با تماس با کارشناسان میلگرد آهن ملل، خرید خود را تکمیل کنید. لازم به ذکر است قیمت میلگرد درج شده، بدون ارزش افزوده می باشد؛ با فعال نمودن «ارزش افزوده» آخرین قیمت میلگرد قابل نمایش خواهد بود.

نکات کوچک اما طلایی خرید میلگرد

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۰:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,495
3 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,073
4 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,073
5 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,165
6 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,165
7 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,028
8 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,028
9 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,073
10 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,073
11 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,661
12 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم انبار 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,661
13 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,798
14 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,798
15 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
16 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
17 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۶:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,606
2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 6.3 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,330
3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,780
4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,505
5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,505
6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,505
7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 27 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,505
8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 31 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,505
9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 42 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,550
10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,550
11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 70 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,550

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۷:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,945
2 میلگرد 10 سیرجان حدید شاخه آجدار A2 6 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,761
3 میلگرد 10سیرجان حدید شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,761
4 میلگرد 12 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,761
5 میلگرد 14 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 11.5 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
6 میلگرد 16 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 15.5 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
7 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
8 میلگرد 20 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 28 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
9 میلگرد 22 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
10 میلگرد 25 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 5.500 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
4 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,761
5 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 7.44 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
6 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 10.68 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
7 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
8 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 18.9 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
9 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
10 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 29.6 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
11 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 35.64 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
12 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
13 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,110
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۵:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,073
2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,798
3 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,798
4 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
5 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
6 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
7 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
8 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
9 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
10 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431
11 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 78 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,431

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد آجدار فولاد کیان کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,670
2 میلگرد 10 کیان کاشان شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
3 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
4 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 13.5 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
5 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آجدار آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۸:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 4.41 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,349
2 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,890
3 میلگرد 8 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 4.700 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 میلگرد 10 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 7.300 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,349
5 میلگرد 12 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 10.13 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,890
6 میلگرد 14 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 13.9 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
7 میلگرد 16 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 18.3 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
8 میلگرد 18 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
9 میلگرد 20 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 28.3 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
10 میلگرد 22 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 34.2 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
11 میلگرد 25 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 44.6 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
12 میلگرد 28 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
13 میلگرد 32 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 73 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۹:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,569
2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,294
3 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,477
4 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,294
5 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 14.12 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
6 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 18.53 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
7 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
8 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
9 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 34.96 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
10 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
11 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018
12 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,018

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد آجدار هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 هشترود شاخه آجدار A2 4.3 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,596
2 میلگرد 10 هشترود شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,138
3 میلگرد 12 هشترود شاخه آجدار A3 9.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,138
4 میلگرد 14 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,303
5 میلگرد 16 هشترود شاخه آجدار A3 17 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,303
6 میلگرد 18 هشترود شاخه آجدار A3 22 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,303
7 میلگرد 20 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,303
8 میلگرد 22 هشترود شاخه آجدار A3 12.8 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,303

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,661
2 میلگرد 12 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,294
3 میلگرد 14 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,972
4 میلگرد 16 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
5 میلگرد 18 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
6 میلگرد 20 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
7 میلگرد 22 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
8 میلگرد 25 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 45 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
9 میلگرد 28 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927
10 میلگرد 32 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 21,927

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد