قیمت امروز میلگرد آجدار تیکمه داش به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد تیکمه داش را می توانید به صورت روزانه و آپدیت شده در جدول زیر مشاهده کنید. تمامی سایزهای میلگرد تیکمه داش دارای قیمت می باشند و نوسانات آن نیز در دسترس است. برای خرید میلگرد تیکمه داش نیز حتما با کارشناس فروش میلگرد در تماس باشید و خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد آجدار تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,642
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,550
3 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 4.5 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 21,560
4 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 7 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 21,468
5 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 10 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,550
6 میلگرد 14 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 13 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
7 میلگرد 16 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 18.5 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
8 میلگرد 18 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
9 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 28.5 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
10 میلگرد 22 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
11 میلگرد 25 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
12 میلگرد 28 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 56.5 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459
13 میلگرد 32 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 74 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 20,459

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش