قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

البرز غرب
قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۰:۱۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 10 البرز غرب
شاخه آجدار
A2
7.5
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,091
2
میلگرد 12 البرز غرب
شاخه آجدار
A2
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,091
3
میلگرد 14 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
14
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
4
میلگرد 16 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
19
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
5
میلگرد 18 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
6
میلگرد 20 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
30
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
23,000
7
میلگرد 22 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
34
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
22,864
8
میلگرد 25 البرز غرب
شاخه آجدار
A3
44
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۱/۲۷
ثابت
22,864