کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کارخانه 10 کیلوگرم chart 14,220 14,266
2 میلگرد 12 البرز غرب شاخه آجدار A2 10.5 کارخانه 12 کیلوگرم chart 14,220 14,266
3 میلگرد 14 البرز غرب شاخه آجدار A3 14 کارخانه 14 کیلوگرم chart 14,128 14,174
4 میلگرد 16 البرز غرب شاخه آجدار A3 19 کارخانه 16 کیلوگرم chart 14,128 14,174
5 میلگرد 18 البرز غرب شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,128 14,174
6 میلگرد 20 البرز غرب شاخه آجدار A3 30 کارخانه 20 کیلوگرم chart 14,128 14,174
7 میلگرد 22 البرز غرب شاخه آجدار A3 34 کارخانه 22 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 میلگرد 25 البرز غرب شاخه آجدار A3 44 کارخانه 25 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید