قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

البرز غرب
قیمت میلگرد آجدار البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۷ ساعت ۱۲:۲۳:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 البرز غرب شاخه آجدار A2 7.5 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 22,294
2 میلگرد 12 البرز غرب شاخه آجدار A2 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۱۲/۷ ثابت 22,936
3 میلگرد 14 البرز غرب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 100 22,294
4 میلگرد 16 البرز غرب شاخه آجدار A3 19 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 100 22,294
5 میلگرد 18 البرز غرب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۱۱/۲ 50 21,284
6 میلگرد 20 البرز غرب شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ثابت 22,982
7 میلگرد 22 البرز غرب شاخه آجدار A3 34 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۱۱/۹ ثابت 20,917
8 میلگرد 25 البرز غرب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ثابت 20,917