قیمت پروفیل طرح دار

قیمت پروفیل طرح دار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۴۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول (m) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 پروفیل 20*20 2 6 7.7 کیلوگرم انبار تهران ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367
2 پروفیل 30*20 2 6 9.5 کیلوگرم انبار تهران ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367
3 پروفیل 30*30 2 6 11.5 کیلوگرم انبار تهران ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367
4 پروفیل 40*40 2 6 15 کیلوگرم انبار تهران ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367
5 پروفیل 80*40 2 6 23 کیلوگرم انبار تهران ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367
6 پروفیل 50*50 2 6 19 کیلوگرم انبار تهران ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367