قیمت روز انواع قوطی ستونی بر اساس ضخامت های موجود پس از استعلام از کارخانه هیا تولید کنندهف به صورت آنلاین در جدول زیر به روز رسانی و درج می گردد. از این رو با استناد بر وزن قوطی ستونی، می بایست قیمت قوطی ستونی را برای بار سفارش شده به دست آورد.

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 100 * 100 (ستونی) 3.5 12 65 کیلوگرم 31,927 31,927
2 قوطی 100 * 100 (ستونی) 4 12 75 کیلوگرم 31,927 31,927
3 قوطی 100 * 100 (ستونی) 5 12 94 کیلوگرم 31,927 31,927
4 قوطی 120 * 120 (ستونی) 2.5 12 112 کیلوگرم 31,927 31,927
5 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3 12 135 کیلوگرم 31,927 31,927
6 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3.5 12 158 کیلوگرم 31,927 31,927
7 قوطی 120 * 120 (ستونی) 4 12 181 کیلوگرم 31,927 31,927
8 قوطی 135 * 135 (ستونی) 2.5 12 122 کیلوگرم 31,927 31,927
9 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3 12 145 کیلوگرم 31,927 31,927
10 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.5 12 171.5 کیلوگرم 31,927 31,927
11 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.8 12 186 کیلوگرم 31,927 31,927
12 قوطی 135 * 135 (ستونی) 4 12 196 کیلوگرم 31,927 31,927
13 قوطی 135 * 135 (ستونی) 5 12 244 کیلوگرم 31,927 31,927
14 قوطی 140 * 140 (ستونی) 5 12 262 کیلوگرم 37,798 37,798
15 قوطی 140 * 140 (ستونی) 6 12 314.5 کیلوگرم 37,798 37,798
16 قوطی 140 * 140 (ستونی) 8 12 419.5 کیلوگرم 39,633 39,633
17 قوطی 140 * 140 (ستونی) 10 12 524 کیلوگرم 39,633 39,633
18 قوطی 160 * 160 (ستونی) 5 12 300 کیلوگرم 37,798 37,798
19 قوطی 160 * 160 (ستونی) 6 12 360 کیلوگرم 37,798 37,798
20 قوطی 160 * 160 (ستونی) 8 12 480 کیلوگرم 39,633 39,633
21 قوطی 160 * 160 (ستونی) 10 12 600 کیلوگرم 39,633 39,633
22 قوطی 180 * 180 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم 37,798 37,798
23 قوطی 180 * 180 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم 37,798 37,798
24 قوطی 180 * 180 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم 39,633 39,633
25 قوطی 180 * 180 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم 39,633 39,633
26 قوطی 200 * 200 (ستونی) 5 12 374.5 کیلوگرم 37,798 37,798
27 قوطی 200 * 200 (ستونی) 6 12 450 کیلوگرم 37,798 37,798
28 قوطی 200 * 200 (ستونی) 8 12 600 کیلوگرم 39,633 39,633
29 قوطی 200 * 200 (ستونی) 10 12 749 کیلوگرم 39,633 39,633
30 قوطی 250 * 250 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم 37,798 37,798
31 قوطی 250 * 250 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم 37,798 37,798
32 قوطی 250 * 250 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم 39,633 39,633
33 قوطی 250 * 250 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم 39,633 39,633
34 قوطی 300 * 300 (ستونی) 5 12 562 کیلوگرم 37,798 37,798
35 قوطی 300 * 300 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم 37,798 37,798
36 قوطی 300 * 300 (ستونی) 8 12 899 کیلوگرم 39,633 39,633
37 قوطی 300 * 300 (ستونی) 10 12 523 کیلوگرم 39,633 39,633
38 قوطی 160 * 200 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم 37,798 37,798
39 قوطی 160 * 200 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم 37,798 37,798
40 قوطی 160 * 200 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم 39,633 39,633
41 قوطی 160 * 200 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم 39,633 39,633
42 قوطی 160 * 250 (ستونی) 5 12 384 کیلوگرم 37,798 37,798
43 قوطی 160 * 250 (ستونی) 6 12 360.5 کیلوگرم 37,798 37,798
44 قوطی 160 * 250 (ستونی) 8 12 614 کیلوگرم 39,633 39,633
45 قوطی 160 * 250 (ستونی) 10 12 767.5 کیلوگرم 39,633 39,633
46 قوطی 180 * 250 (ستونی) 5 12 402.5 کیلوگرم 37,798 37,798
47 قوطی 180 * 250 (ستونی) 6 12 483 کیلوگرم 37,798 37,798
48 قوطی 180 * 250 (ستونی) 8 12 644 کیلوگرم 39,633 39,633
49 قوطی 180 * 250 (ستونی) 10 12 805 کیلوگرم 39,633 39,633
50 قوطی 200 * 250 (ستونی) 5 12 421 کیلوگرم 37,798 37,798
51 قوطی 200 * 250 (ستونی) 6 12 505.5 کیلوگرم 37,798 37,798
52 قوطی 200 * 250 (ستونی) 8 12 674 کیلوگرم 39,633 39,633
53 قوطی 200 * 250 (ستونی) 10 12 842.5 کیلوگرم 39,633 39,633
54 قوطی 160 * 300 (ستونی) 5 12 430.5 کیلوگرم 37,798 37,798
55 قوطی 160 * 300 (ستونی) 6 12 516.5 کیلوگرم 37,798 37,798
56 قوطی 160 * 300 (ستونی) 8 12 689 کیلوگرم 39,633 39,633
57 قوطی 160 * 300 (ستونی) 10 12 861 کیلوگرم 39,633 39,633
58 قوطی 200 * 300 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم 37,798 37,798
59 قوطی 200 * 300 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم 37,798 37,798
60 قوطی 200 * 300 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم 39,633 39,633
61 قوطی 200 * 300 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم 39,633 39,633
62 قوطی 200 * 400 (ستونی) 5 12 561.5 کیلوگرم 37,798 37,798
63 قوطی 200 * 400 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم 37,798 37,798
64 قوطی 200 * 400 (ستونی) 8 12 898.5 کیلوگرم 39,633 39,633
65 قوطی 200 * 400 (ستونی) 10 12 1.124 کیلوگرم 39,633 39,633
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول قوطی ستونی
۲ سایزبندی  120*120، 130*130 و 140*140  میلیمتر
۳ ضخامت 3 میلیمتر
۴ طول شاخه ۶ متر
۵ واحد کیلوگرم

قوطی ستونی

قوطی ستونی به سبب امکان و قدرت بالا در تحمل نیروها و تنش های وارده بسیار از بارهای موجود در سازه، در ساخت و سازهایی با وسعت زیاد، به وفور به کار گرفته می شود. برای خرید قوطی ستونی می بایست به نوع سازه خود دقت داشته باشید، چرا که از قوطی ستونی می توان در ساخت مواردی همچون ساخت سوله، انواع ستون های ساختمانی، ساخت انبار و کارگاه ها به کار گرفت. بنابر این سایز و قیمت قوطی ستونی می تواند در هزینه های ناشی حین اجرا و بعد از آن به صورت چشمگیری تاثیر داشته باشد.
از این رو قیمت قوطی ستونی می تواند برای صاحبان صنایع مختلف و کسب و کارهای وابسته به این محصول، بسیار با اهمیت است. از این رو آهن ملل قیمت آنلاین قوطی ستونی را در جدول بالا هر روز درج و به روز رسانی می کند.

قیمت انواع قوطی ستونی

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، با توجه به سایزهای موجود برای قوطی ستونی، قیمت قوطی ستونی موجود می باشد. در مورد این محصول باید این چنین گفت که چندین ویژگی از قوطی ستونی می تواند بر قیمت قوطی ستونی اثر داشته باشد. قوطی ستونی دارای ضخامت هایی است هر کدام، ویژگی ها و کاربردهای اختصاص به خود را دارند. چرا که برای خرید قوطی ستونی، بار بر حسب کیلوگرم محاسبه می گردد؛ در نتیجه هر آنچه باعث افزایش وزن بار گردد، می تواند بر روی قیمت قوطی ستونی تاثیر داشته باشد. در جدول زیر قوطی ستونی ضخامت پشت به پشت 120*120، 130*130 و 140*140  میلیمتر است و طول آن 12 متر خواهد بود. همانطور که مشاهده می کنید بسته به هر ضخامت، وزن نیز به مراتب بیشتر می شود. شاید قیمت قوطی ستونی برای هر ضخامت تقریبا یکسان باشد، اما این قیمت برای هر مدل متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال قیمت قوطی ستونی 140*140 که وزنی معادل 155 دارد بیشتر از قوطی ستونی 130*130 خواهد بود. بنابر این بسته به نیاز خود باید قوطی ستونی خود را خریداری کنید.

قیمت قوطی ستونی

قیمت روز انواع قوطی ستونی

قیمت روزانه قوطی ستونی می تواند به عوامل بسیاری وابسته باشد. به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر قیمت روز قوطی ستونی اثر بگذارد، قیمت ورق مورد استفاده برای تولید این محصول است. برای ساخت قوطی ستونی از ورق سیاه استفاده می گردد، در نتیجه به محض تغییر و نوسان در قیمت ورق سیاه، قیمت قوطی ستونی نیز تغییر خواهد کرد.  از دیگر عواملی که می تواند بر قیمت روزانه قوطی ستونی اثر داشته باشد، نام برند تولید کننده است. برخی از کارخانه های تولید کننده قوطی ستونی، به دلیل کیفیت بالای محصولات خود، در بازار از میزان استقبال بیشتر برخوردار هستند. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز قوطی ستونی، ضخامت، جنس و نوع آلیاژ مورد استفاده برای تولید قوطی ستونی است. از این رو با توجه به نوسانات گسترده در بازار فولاد، پیشنهاد می گردد برای خرید قوطی ستونی حتما با کارشناسان فروش این بازار در ارتباط باشید تا بتوانید با بهترین قیمت، قوطی ستونی را خرید کنید.

خرید قوطی ستونی با احتساب بر وزن آن

همان طور که در جدول بالا قابل مشاهده است، شما می توانید قیمت آنلاین قوطی ستونی را ملاحظه کنید و پس از آن اقدام به خرید قوطی ستونی در ضخامت مورد نظر کنید. لازم به ذکر است برای خرید و فروش قوطی ستونی می توانید به صورت مستقیم با کارشناس فروش قوطی ستونی در تماس باشید و حجم مورد نیاز از این محصول را خریداری کنید. فرآیند خرید قوطی ستونی از آهن ملل یکی از معتبرترین فروشگاه های خرید و فروش مقاطع فولادی در ایران، به شرح زیر می باشد:

  • تماس با کارشناس فروش 
  • سفارش حجم مورد نیاز و تامین قوطی ستونی توسط کارشناس
  • ارسال پیش فاکتور برای خرید قوطی ستونی به منظور تایید نهایی
  • پرداخت هزینه های بار سفارشی توسط مشتری
  • ارسال بار 
  • ارسال فاکتور نهایی برای مشتری 

لازم به ذکر است قیمت های مندرج در جدول بالا به ازای هر کیلو از قوطی ستونی است و قیمت قوطی ستونی برای بار نهایی باید در وزن بار ضرب گردد تا هزینه نهایی به دست آید.
 

نمایش بیشتر +