قیمت قوطی ستونی کالوپ

کالوپ
قیمت قوطی ستونی کالوپ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۹ ساعت ۱۰:۴۵:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع پروفیل
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن هر شاخه 6 متری
وزن هر شاخه 12 متری
واحد
نوع ورق
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3
6 و 12
78
156
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۲/۲۴
ثابت
43,700
2
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
3.5
6 و 12
96
192
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
4
6 و 12
108
216
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
4
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
5
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
6
قوطی ستونی 140*140 کالوپ
10
6 و 12
234
468
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
7
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
6
6 و 12
198
396
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
39,700
8
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
8
6 و 12
258
516
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
9
قوطی ستونی 180*180 کالوپ
10
6 و 12
324
648
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
10
قوطی ستونی200*200 کالوپ
4
6 و 12
150
300
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
11
قوطی ستونی200*200 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
12
قوطی ستونی200*200 کالوپ
8
6 و 12
294
588
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
13
قوطی ستونی200*200 کالوپ
10
6 و 12
360
720
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
14
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
6
6 و 12
156
312
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
15
قوطی ستونی 100*180 کالوپ
8
6 و 12
192
384
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
16
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
6
6 و 12
222
444
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
17
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
8
6 و 12
282
564
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
18
قوطی ستونی 150*250 کالوپ
10
6 و 12
354
708
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
19
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,700
20
قوطی ستونی 220*220 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
41,100
21
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
6
6 و 12
240
480
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
39,700
22
قوطی ستونی 180*260 کالوپ
8
6 و 12
318
636
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
23
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
6
6 و 12
312
624
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,700
24
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
8
6 و 12
420
840
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100
25
قوطی ستونی 300*300 کالوپ
10
6 و 12
522
1044
کیلوگرم
فولاد
کارخانه اصفهان
امروز
ثابت
40,100