قیمت قوطی ستونی کالوپ

کالوپ
قیمت قوطی ستونی کالوپ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۴۱:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن هر شاخه 6 متری وزن هر شاخه 12 متری واحد نوع ورق بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی ستونی 140*140 کالوپ 3 6 و 12 78 156 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 قوطی ستونی 140*140 کالوپ 3.5 6 و 12 96 192 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 قوطی ستونی 140*140 کالوپ 4 6 و 12 108 216 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۳ ثابت 39,303
4 قوطی ستونی 140*140 کالوپ 6 6 و 12 156 312 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۹ 545 40,702
5 قوطی ستونی 140*140 کالوپ 8 6 و 12 192 384 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
6 قوطی ستونی 140*140 کالوپ 10 6 و 12 234 468 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
7 قوطی ستونی 180*180 کالوپ 6 6 و 12 198 396 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
8 قوطی ستونی 180*180 کالوپ 8 6 و 12 258 516 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
9 قوطی ستونی 180*180 کالوپ 10 6 و 12 324 648 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
10 قوطی ستونی200*200 کالوپ 4 6 و 12 150 300 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
11 قوطی ستونی200*200 کالوپ 6 6 و 12 222 444 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
12 قوطی ستونی200*200 کالوپ 8 6 و 12 294 588 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
13 قوطی ستونی200*200 کالوپ 10 6 و 12 360 720 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
14 قوطی ستونی 100*180 کالوپ 6 6 و 12 156 312 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
15 قوطی ستونی 100*180 کالوپ 8 6 و 12 192 384 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
16 قوطی ستونی 150*250 کالوپ 6 6 و 12 222 444 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
17 قوطی ستونی 150*250 کالوپ 8 6 و 12 282 564 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
18 قوطی ستونی 150*250 کالوپ 10 6 و 12 354 708 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
19 قوطی ستونی 220*220 کالوپ 6 6 و 12 240 480 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
20 قوطی ستونی 220*220 کالوپ 8 6 و 12 318 636 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
21 قوطی ستونی 180*260 کالوپ 6 6 و 12 240 480 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101
22 قوطی ستونی 180*260 کالوپ 8 6 و 12 318 636 کیلوگرم فولاد کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 41,101