قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
بارگیری
سایز
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 38 ترانس
6 متری
ترانس پولیش
54
کارخانه
38
کیلوگرم
---
ثابت
25,455
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۲:۱۰:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
امروز
ثابت
27,273
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 38 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
38
امروز
ثابت
26,686
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۰:۴۶:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 38 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
38
امروز
ثابت
28,636
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۰:۴۶:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
حالت
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد آلیاژی 38 روهینا
شاخه
(1191) CK45
-
کیلوگرم
کارخانه
38
امروز
ثابت
32,000
2
میلگرد آلیاژی 38 روهینا
شاخه
(1141) CK15
-
کیلوگرم
کارخانه
38
امروز
ثابت
30,000