قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 38 ترانس 6 متری ترانس پولیش 54 کارخانه 38 کیلوگرم --- ثابت 25,688
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 38 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 38 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 38 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 38 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 38 ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۴:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 38 روهینا شاخه (1191) CK45 - کیلوگرم کارخانه 38 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 29,404
2 میلگرد آلیاژی 38 روهینا شاخه (1141) CK15 - کیلوگرم کارخانه 38 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 27,606