قیمت امروز لوله مبلی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت لوله مبلی را می توانید به صورت کاملا آنلاین و به روز شده در جدول های زیر مشاهده کنید. هر جدول برای محصولات یک کارخانه می باشد. قیمت روز لوله مبلی می تواند بسته به نرخ اعلام شده توسط کارخانه تولیدکننده، دارای نوساناتی باشد. شما می توانید این نوسانات را در قالب یک نمودار در هر جدول مشاهده کنید. لازم به ذکر است برای خرید لوله مبلی حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله مبلی

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۳:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 10 مبلی 50 6 0.73 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
2 لوله 10 مبلی 70 6 1.02 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
3 لوله 10 مبلی 90 6 1.32 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
4 لوله 10 مبلی 1 6 1.47 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
5 لوله 10 مبلی 1.25 6 1.83 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
6 لوله 10 مبلی 1.5 6 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
7 لوله 13 مبلی 70 6 1.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
8 لوله 13 مبلی 90 6 1.7 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
9 لوله 13 مبلی 1 6 1.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
10 لوله 13 مبلی 1.25 6 2.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
11 لوله 13 مبلی 1.5 6 2.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
12 لوله 16 مبلی 70 6 1.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
13 لوله 16 مبلی 90 6 2.1 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
14 لوله 16 مبلی 1 6 2.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
15 لوله 16 مبلی 1.25 6 2.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
16 لوله 16 مبلی 1.5 6 3.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
17 لوله 18 مبلی 70 6 1.8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
18 لوله 18 مبلی 90 6 2.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
19 لوله 18 مبلی 1 6 2.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
20 لوله 18 مبلی 1.25 6 3.3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
21 لوله 18 مبلی 1.5 6 3.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
22 لوله 20 مبلی 70 6 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
23 لوله 20 مبلی 90 6 2.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
24 لوله 20 مبلی 1 6 2.9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
25 لوله 20 مبلی 1.25 6 3.6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642
26 لوله 20 مبلی 1.5 6 4.4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,642