قیمت امروز تیرآهن IPE به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 10 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر درج می گردد. همان طور که مشاهده می کنید قیمت تیرآهن کارخانه ها اعم از ذوب آهن، ظفر بناب و … در هر جدول به صورت جداگانه ای قابل مشاهده است. برای مشاهده نرخ تیرآهن، کافیست ابتدا کارخانه مورد نظر خود را در جدول پیدا کرده و پس از مشاهده قیمت لحظه ای تیرآهن، اقدام به خرید تیرآهن کنید. لازم به ذکر است قیمت تیرآهن در بازار با قیمت درج شده در جدول متفاوت است. از این رو نیاز است حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت روز تیرآهن قابل رویت باشد.

نکات کوچک اما طلایی خرید تیرآهن

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 کیلوگرم 12 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,771
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 27,156
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,119
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,954
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,670
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,954
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,046
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,394
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 کیلوگرم 27 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,303
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 کیلوگرم 30 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 24,862
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 شاخه 12 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,302,752
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,761,468
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,715,596
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 4,357,798
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 4,311,927
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 5,321,101
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 5,321,101
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 6,376,147
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 6,238,532
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 7,522,936
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 8,577,982
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 شاخه 27 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 10,091,743
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 شاخه 30 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,614,679
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۷:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 120 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 134 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 2,981,651
3 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,853,211
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 12 132 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,807
2 تیرآهن16 ظفر بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,807
3 تیرآهن 18 ظفر بناب 12 170 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۲۰:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 120 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 2,844,037
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 120 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 2,816,514
3 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 135 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۲۲ ثابت 3,146,789
4 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 135 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,119,266
5 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,899,083
6 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 3,871,560
7 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 200 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۵/۱۵ ثابت 4,862,385
8 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 200 شاخه 18 کارخانه ۱۴۰۲/۵/۱۵ ثابت 4,816,514
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 135 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,936
2 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 22,936
3 تیرآهن 18 کوثر اهواز 12 215 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۴۹:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سبک 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ -50 23,394
2 تیرآهن 14 فایکو سنگین 12 155 کیلوگرم 24 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ -50 23,394
4 تیرآهن 18 فایکو 12 200 کیلوگرم 18 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ -50 23,394
5 تیرآهن 20 فایکو 12 250 کیلوگرم 20 کارخانه ۱۴۰۲/۵/۲۸ -50 23,532
6 تیرآهن 22 فایکو 12 305 کیلوگرم 22 کارخانه ۱۴۰۲/۵/۲۸ -50 23,532
7 تیرآهن 24 فایکو 12 353 کیلوگرم 24 کارخانه ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 یزد احرامیان 12 135 شاخه 14 بنگاه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
2 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 شاخه 16 بنگاه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
3 تیرآهن 18 یزد احرامیان 12 205 شاخه 18 بنگاه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,486
4 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 شاخه 20 بنگاه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,578
5 تیرآهن 22 یزد احرامیان 12 300 شاخه 24 بنگاه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,211
6 تیرآهن 24 یزد احرامیان 12 350 شاخه 24 بنگاه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 23,670
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 12 185 شاخه 16 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 18 آریان فولاد 12 215 شاخه 18 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
3 تیرآهن 20 آریان فولاد 12 265 شاخه 20 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
4 تیرآهن 22 آریان فولاد 12 325 شاخه 22 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
5 تیرآهن 24 آریان فولاد 12 360 شاخه 24 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
6 تیرآهن 27 آریان فولاد 12 435 شاخه 27 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۵:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 شاهین بناب 12 126 کیلوگرم 14 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 16 شاهین بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۰۸:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 ناب تبریز 6 130 کیلوگرم 14 کارخانه --- تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 ناب تبریز 6 170 کیلوگرم 16 کارخانه --- تماس بگیرید تماس بگیرید