قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت امروز تیرآهن IPE به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ از 10 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر درج می گردد، قیمت تیرآهن در سایزهای مختلف اعم از 14 و 16 و ... همچنین از برندها و کارخانه های تولید کننده تیرآهن، نظیر تیرآهن ذوب آهن، تیرآهن فایکو و ... و همچنین بارگیری از خود کارخانه ها و انبار اصفهان، تهران و مشهد می باشد.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۲۴:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
کیلوگرم
12
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
2
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
3
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,818
4
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
5
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
6
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
7
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
8
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
9
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
29,545
10
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
کیلوگرم
22
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,273
11
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
12
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
کیلوگرم
27
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,182
13
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
کیلوگرم
30
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,182
14
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
3,454,545
15
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,090,909
16
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
3,818,182
17
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,000,000
18
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن
12
30
170
شاخه
16
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,727,273
19
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
6,000,000
20
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن
12
27
210
شاخه
18
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,727,273
21
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,636,364
22
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن
12
21
260
شاخه
20
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,272,727
23
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
8,727,273
24
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,636,364
25
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
11,363,636
26
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
14,545,455
27
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
3,454,545
28
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,109,091
29
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,045,455
30
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
6,045,455
31
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,681,818
32
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
8,772,727
33
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,818,182
34
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
11,545,455
35
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
14,363,636
36
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن
12
44
120
شاخه
12
انبار مشهد
۱۴۰۳/۳/۳۱
ثابت
3,590,909
37
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,090,909
38
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن
12
30
188
شاخه
16
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
5,136,364
39
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن
12
24
228
شاخه
18
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
6,181,818
40
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن
12
18
268
شاخه
20
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
7,818,182
41
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن
12
16
313
شاخه
22
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,000,000
42
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن
12
14
368
شاخه
24
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
9,909,091
43
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن
12
12
440
شاخه
27
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
11,727,273
44
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن
12
10
505
شاخه
30
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
15,000,000
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰ ساعت ۱۲:۴۹:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
12
120
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۰
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
12
134
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
27,273
3
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب
12
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۰
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۲۹:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 ظفر بناب
12
132
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
50
26,727
2
تیرآهن16 ظفر بناب
12
165
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
50
26,727
3
تیرآهن 18 ظفر بناب
12
170
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
4
تیرآهن 20 ظفر بناب
12
235
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۲:۵۳:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
درجه
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1
120
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۰
ثابت
3,290,909
2
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
120
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
2,700,000
3
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1
135
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
3,636,364
4
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
135
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
2,890,909
5
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
12
1
165
شاخه
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
4,409,091
6
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
165
شاخه
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
4,409,091
7
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
12
1
200
شاخه
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
5,363,636
8
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
200
شاخه
18
کارخانه
۱۴۰۳/۲/۲۷
ثابت
5,136,364
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۷:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 کوثر اهواز
12
135
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
2
تیرآهن 16 کوثر اهواز
12
167
کیلوگرم
16
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
3
تیرآهن 18 کوثر اهواز
12
215
کیلوگرم
18
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۱
تماس بگیرید
تماس بگیرید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۱۸:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 فایکو سبک
12
135
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
200
26,727
2
تیرآهن 14 فایکو سنگین
12
155
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۰
تماس بگیرید
تماس بگیرید
3
تیرآهن 16 فایکو
12
170
کیلوگرم
16
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
200
26,727
4
تیرآهن 18 فایکو
12
200
کیلوگرم
18
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
200
26,727
5
تیرآهن 20 فایکو
12
250
کیلوگرم
20
کارخانه
۱۴۰۳/۱/۳۰
ثابت
27,909
6
تیرآهن 22 فایکو
12
305
کیلوگرم
22
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
200
26,727
7
تیرآهن 24 فایکو
12
353
کیلوگرم
24
کارخانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
ثابت
28,727
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۶:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 یزد احرامیان
12
135
کیلوگرم
14
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
2
تیرآهن 16 یزد احرامیان
12
170
کیلوگرم
16
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۱۰
ثابت
26,636
3
تیرآهن 18 یزد احرامیان
12
205
کیلوگرم
18
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
4
تیرآهن 20 یزد احرامیان
12
255
کیلوگرم
20
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,727
5
تیرآهن 22 یزد احرامیان
12
300
کیلوگرم
24
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
27,091
6
تیرآهن 24 یزد احرامیان
12
350
کیلوگرم
24
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 16 آریان فولاد
12
185
شاخه
16
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
2
تیرآهن 18 آریان فولاد
12
215
شاخه
18
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
3
تیرآهن 20 آریان فولاد
12
265
شاخه
20
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
4
تیرآهن 22 آریان فولاد
12
325
شاخه
22
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
5
تیرآهن 24 آریان فولاد
12
360
شاخه
24
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
6
تیرآهن 27 آریان فولاد
12
435
شاخه
27
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 شاهین بناب
12
126
کیلوگرم
14
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
2
تیرآهن 16 شاهین بناب
12
165
کیلوگرم
16
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۱۶:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 ناب تبریز
6
130
کیلوگرم
14
کارخانه
---
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
تیرآهن 16 ناب تبریز
6
170
کیلوگرم
16
کارخانه
---
تماس بگیرید
تماس بگیرید