قیمت تیرآهن به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه های تولیدکننده در جداول زیر درج می گردد. همان طور که مشاهده می کنید قیمت تیرآهن کارخانه ها اعم از ذوب آهن، ظفر بناب و … در هر جدول به صورت جداگانه ای قابل مشاهده است. برای مشاهده نرخ تیرآهن، کافیست ابتدا کارخانه مورد نظر خود را در جدول پیدا کرده و پس از مشاهده قیمت لحظه ای تیرآهن، اقدام به خرید تیرآهن کنید. لازم به ذکر است قیمت تیرآهن در بازار با قیمت درج شده در جدول متفاوت است. از این رو نیاز است حتما دکمه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت روز تیرآهن قابل رویت باشد.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 کیلوگرم 12 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه chart 31,193 31,651
3 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه chart 28,440 28,899
4 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 کیلوگرم 16 کارخانه chart 30,275 30,734
5 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart 27,523 27,982
6 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 کیلوگرم 18 کارخانه chart 28,440 28,899
7 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 کیلوگرم 18 کارخانه chart 26,606 27,064
8 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 کیلوگرم 20 کارخانه chart 28,899 29,358
9 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 کیلوگرم 20 کارخانه chart 28,440 28,899
10 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه chart 27,523 27,982
11 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 کیلوگرم 24 کارخانه chart 32,110 32,569
12 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 کیلوگرم 27 کارخانه chart 25,688 26,147
13 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 کیلوگرم 30 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 12 44 120 شاخه 12 انبار chart 4,036,697 4,036,697
15 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار chart 4,862,385 4,862,385
16 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار chart 3,834,862 3,899,083
17 تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 12 30 188 شاخه 16 انبار chart 5,917,431 5,917,431
18 تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 12 30 170 شاخه 16 انبار chart 4,752,294 4,816,514
19 تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 12 24 228 شاخه 18 انبار chart 6,376,147 6,422,018
20 تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 12 27 210 شاخه 18 انبار chart 5,642,202 5,733,945
21 تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن 12 18 268 شاخه 20 انبار chart 7,201,835 7,201,835
22 تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 12 21 260 شاخه 20 انبار chart 6,587,156 6,651,376
23 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار chart 8,761,468 8,761,468
24 تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن 12 14 368 شاخه 24 انبار chart 11,926,606 11,926,606
25 تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن 12 12 440 شاخه 27 انبار chart 11,009,174 11,009,174
26 تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 12 10 505 شاخه 30 انبار chart 13,944,954 13,944,954
جهان فولاد غرب
قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۰۷ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۱:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 120 شاخه 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 134 شاخه 14 کارخانه chart 3,119,266 3,119,266
3 تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 12 170 شاخه 16 کارخانه chart 4,036,697 4,036,697
فولاد ظفر بناب
قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 12 132 کیلوگرم 14 کارخانه chart 25,138 25,229
2 تیرآهن 18 ظفر بناب 12 170 کیلوگرم 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 20 ظفر بناب 12 235 کیلوگرم 20 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان
قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 130 شاخه 14 کارخانه chart 3,238,532 3,238,532
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 120 شاخه 14 کارخانه chart 3,027,523 3,027,523
3 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1 165 شاخه 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 165 شاخه 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 185 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 185 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 12 1 200 شاخه 18 کارخانه chart 5,229,358 5,229,358
8 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 130 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1/5 120 شاخه 18 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 135 کیلوگرم 14 انبار chart 3,394,495 3,532,110
2 تیرآهن 16 کوثر اهواز 12 167 کیلوگرم 16 انبار chart 4,311,927 4,449,541
3 تیرآهن 18 کوثر اهواز 12 215 کیلوگرم 18 انبار chart 5,229,358 5,366,972
فولاد فایکو
قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۰۹ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۱۰:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سبک 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 فایکو سنگین 12 155 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 تیرآهن 16 فایکو 12 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 تیرآهن 18 فایکو 12 205 کیلوگرم 18 کارخانه chart 24,771 25,688
5 تیرآهن 20 فایکو 12 255 کیلوگرم 20 کارخانه chart 24,771 25,688
6 تیرآهن 24 فایکو 12 255 کیلوگرم 20 کارخانه chart 24,771 25,688
فولاد احرامیان یزد
قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 یزد احرامیان 12 135 شاخه 14 کارخانه chart 3,440,367 3,440,367
2 تیرآهن 16 یزد احرامیان 12 170 شاخه 16 کارخانه chart 4,357,798 4,357,798
3 تیرآهن 18 یزد احرامیان 12 205 شاخه 18 کارخانه chart 5,275,229 5,183,486
4 تیرآهن 20 یزد احرامیان 12 255 شاخه 20 کارخانه chart 7,110,092 7,064,220
5 تیرآهن 22 یزد احرامیان 12 - شاخه 22 کارخانه chart 7,522,936 7,477,064
آریان فولاد
قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۰۹ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۰۸:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 16 آریان فولاد 12 185 شاخه 16 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 18 آریان فولاد 12 215 شاخه 18 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
3 تیرآهن 20 آریان فولاد 12 265 شاخه 20 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
4 تیرآهن 22 آریان فولاد 12 325 شاخه 22 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
5 تیرآهن 24 آریان فولاد 12 360 شاخه 24 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
6 تیرآهن 27 آریان فولاد 12 435 شاخه 27 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
فولاد شاهین بناب
قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۰۹ فروردین ۱۴۰۲ - ساعت: ۰۸:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 شاهین بناب 12 126 کیلوگرم 14 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
2 تیرآهن 16 شاهین بناب 12 165 کیلوگرم 16 کارخانه chart عدم تولید عدم تولید
فولاد ناب تبریز
قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیرآهن 14 ناب تبریز 6 130 کیلوگرم 14 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 ناب تبریز 6 170 کیلوگرم 16 کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید

تیرآهن ؛ قیمت، انواع و کاربرد

آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول تیرآهن
۲ سایزبندی ۱۲ تا ۳۰
۳ طول ۱۲ متری
۴ واحد شاخه / کیلوگرم
۵ کارخانه تولید کننده ذوب آهن، آریان فولاد، جهان فولاد غرب، شاهین بناب، ظفر بناب، فولاد البرز ایرانیان، فولاد یزد (احرامیان)، ناب تبریز، پروفیل صنعت ماهان، کوثر اهواز

 

تیرآهن (beam) از پرمصرف ترین محصولات فولادی در صنعت ساختمان سازی محسوب می شود. تیرآهن یک محصول فولادی سازه ای است که برای تحمل بارهای سنگین ساخته شده است. تیرآهن ها در اندازه ها و انواع مختلفی وجود دارند، از این رو کاربردهای متفاوتی در ساخت سازه ها و ساختمان ها دارند. مشخصات یک سازه هندسه، اندازه و شکل تیرآهن را تعیین می کند.

با این حال تیرآهن ها را می توان به انواع زیر دسته بندی نمود:

 • تیرآهن IPB یا هاش
 • تیرآهن INP (طبق استاندارد چین و روسیه)
 • تیرآهن IPE (مطابق استاندارد ایران و اروپا)
 • تیرآهن لانه زنبوری

تیرآهن IPE رایج ترین و پرطرفدارترین تیرآهن در ایران محسوب می شود. از پرکاربردترین انواع تیرآهن می توان به تیرآهن سایزهای ۱۶، ۱۴ و ۱۸ اشاره نمود. خوشبختانه در کشورمان ایران کارخانه های زیادی به تولید تیرآهن در سایزهای فوق مشغول هستند. مهم ترین موضوعی که در هنگام خرید تیرآهن باید به آن توجه نمایید که تیرآهن درخواستی شما قرار است چه کاربرد و استفاده ای در سازه داشته باشد و مطابق با آن تیرآهن مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 

   
           

     از انواع محصولات فولادی چه می دانید؟      

   
   
محصولات فولادی نقش بسزایی در زندگی همه افراد ایفا می کنند. هریک از محصولات فولادی دارای ساختار و شکل متفاوتی هستند که بسته به نیاز سازه، مورد استفاده قرار می گیرند.    

تیرآهن IPE IPE

همان طور که گفته شد تیرآهن IPE مطابق با استاندارد اروپا و ایران تولید می شود که یکی از رایج ترین انواع تیرآهن در ایران است. شکل ظاهری تیرآهن IPE مانند حرف I در زبان انگلیسی می باشد و از نظر ساختاری دارای بال هایی با ضخامت یکسان است.

برخی از ویژگی های بارز تیرآهن IPE شامل موارد زیر می باشد:

 • تیرآهن IPE یک فولاد سازه ای است که از دو بال و یک جان ساخته شده است. لبه های این تیرآهن در قسمت اتصال به جان دارای انحنا می باشد. از این رو ساختاری شبیه به حرف I انگلیسی دارد.
 • تیرآهن IPE به منظور پشتیبانی در سازه های ساختمانی و برای ساخت ستون در ابعاد مختلف استفاده می شود و قادر به تحمل انواع فشارهای وارده می باشد.
 • عمده مصرف تیرآهن IPE برای طراحی قالب های ساختمانی و پل ها می باشد.
 • برای ساخت تیرآهن های IPE از فولادهای کم آلیاژ و آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود، به همین دلیل این تیرآهن ها بسیار سبک هستند.
 • به دلیل استفاده از فولاد نورد در ساخت تیرآهن های IPE ، این تیرآهن با محیط زیست بسیار سازگار است.

تیرآهن IPB یا هاش

تیرآهن IPB به تیرآهن بال پهن نیز معروف است و دارای انواع سبک و سنگین می باشد. تیرآهن IPB سنگین با علامت اختصاری V (IPBV) و تیرآهن سبک با علامت اختصاری L (IPBL) شناخته می شوند. از تیرآهن هاش به منظور کاهش تنش مکانیکی و افزایش مقاومت استفاده می گردد و عمده مصرف آن در ساخت ستون و خرپا است.

تیرآهن INP

تیرآهن INP مطابق با استاندارد کشورهای روسیه و چین تولید می شود. ایران به عنوان تولیدکننده این نوع تیرآهن توانسته نیمی از  نیاز داخلی را رفع کند و بخش دیگر نیز از کشورهای دیگر تامین می شود. تیرآهن IPB شباهت بسیاری به تیرآهن IPE دارد و به همین دلیل ممکن است در تشخیص آن ها اشتباه صورت گیرد اما ویژگی منحصر به فرد تیرآهن INP این است که هر چه بال تیرآهن از جان آن فاصله بگیرد، ضخامت آن کاهش می یابد.

تیرآهن هاش
تیرآهن هاش

تیرآهن لانه زنبوری

تیرآهن لانه زنبوری همان تیرآهن های معمولی و نرمال هستند که دارای حفره های ذوزنقه ای شکل است و طی فرآیند هایی به تیرآهن لانه زنبوری تبدیل می گردد. تیرآهن لانه زنبوری نسبت به سایر انواع تیرآهن ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و دلیل آن نیز وجود برخی نواقص مانند مقاومت کم آن است. تیرآهن لانه زنبوری وزن سبک تری نسبت به سایر تیرآهن ها دارد و به دلیل وجود حفره های شش ضلعی معمولا برای عبور تاسیسات، لوله های برقی و ساخت و سازهای سبک مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد تیرآهن

در حالت کلی تیرآهن ها برای تحمل بار و خمش سقف در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند و مقاومت ساختمان را تضمین می کنند.  از دیگر کاربردهای تیرآهن، اسکلت بندی سازه است. لازم به ذکر است تیرآهن ایستایی و تعادل سازه را به خوبی حفظ می کند.

کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی

 • کفی ستون: تیرآهن ها در ساختمان به عنوان کفی ستون و به منظور اتصال نبشی و ستون به یکدیگر و تحمل بار استفاده می شوند.
 • ستون: تیرآهن هایی که دارای بال پهن هستند به عنوان ستون برای ساختمان هایی که بیشتر از یک طبقه دارند مورد استفاده قرار می گیرند.
 • شاه تیر: شاه تیر در واقع یک نحوه اتصال است. شاه تیر می تواند با استفاده از نبشی در یک سو و بال تیرآهن از سمت دیگر به ستون متصل شود. در حالت کلی شاه تیر باعث نگهداری تیرک های میانه در هر طبقه می شود.
 • تیرآهن خرپا: تیرآهن خرپا معمولا برای ساخت سقف سوله و انبار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن از جمله نکاتی است که می بایست در زمان ساخت و ساز به آن توجه ویژه ای داشت، چرا که تیرآهن یکی از مصالح پرکاربرد در ساخت و ساز می باشد. حجم استفاده از تیرآهن آن قدر زیاد است که کوچکترین خطا در قیمت گذاری، می تواند ضرر و زیان بسیاری را به بار آورد و تاثیر زیادی بر موفقیت پروژه داشته باشد. از جمله مواردی که می تواند بر قیمت تیرآهن تاثیر بگذارد به شرح زیر است:

 • نوع تیرآهن
 • ابعاد تیرآهن
 • وزن تیرآهن
 • تحولات سیاسی و اقتصادی
 • قیمت بازار جهانی آهن
 • قیمت شمش
 • نوسانات ارز
 • کارخانه سازنده تیرآهن

قیمت تیرآهن امروز

قیمت روز تیرآهن اهمیت زیادی در نوسانات بازار مسکن دارد به گونه ای که می تواند به صورت روزانه بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین جهت اطلاع از نرخ تیرآهن همواره باید از سایت ها و کانال های معتبر کمک گرفت. آهن ملل با سال ها تجربه در فروش کلیه مقاطع فولادی، یکی از قابل اعتمادترین مرجع های استعلام قیمت آهن آلات است که قیمت تیرآهن امروز را در سایت خود بارگذاری می کند.

 

   
           

      مقاطع فولادی کدامند و انواع آن چیست؟      

   
   
شکل پدیر فولاد باعث شده است آن را بر اساس نیاز به اشکال مختلفی تهیه و تولید کرد. مقاطع فولادی شامل میلگرد، تیرآهن، لوله، نبشی، پروفیل و … می شود و می توان از هریک از آنها در صنایع مختلفی استفاده نمود.    

 

 

قیمت انواع تیرآهن

برای بررسی قیمت انواع تیرآهن نیاز است ابتدا با انواع آن آشنایی کامل داشته باشید و سپس بتوانید کیفیت هر نوع تیرآهن را به خوبی تمیز دهید. در بازار آهن همچون بازارهای دیگر امکان ارائه محصول نامرغوب به جای محصول اصل وجود دارد. در نتیجه در صورت عدم اطلاعات دقیق، علاوه بر داشتن هزینه های مالی فراوان، می تواند باعث ایجاد خطرات جانی در سازه ای که تیرآهن در آن استفاده شده است، شود. ما در آهن ملل با ارائه فاکتور رسمی، کیفیت و اصالت محصولات خود را تضمین می نماییم و شما می توانید با خیال راحت خرید کنید.

خرید تیرآهن

خرید تیرآهن از مهم ترین قسمت خرید مصالح برای ساخت سازه به شمار می آید. اگر نوع و کارکرد سازه به درستی مشخص نگردد، عملا خرید تیرآهن به مشکل می خورد.

یکی از نکاتی که در زمان خرید تیرآهن باید به آن توجه ویژه داشته باشید این است که عرضه تیرآهن، به صورت کیلویی و شاخه ای می باشد. پس به هنگام خرید تیرآهن به این مورد خیلی دقت کنید. مورد دیگری که باعث می شود قیمت بار شما به طور محسوسی تغییر کند، کارخانه تولیدکننده تیرآهن است.

تیرآهن محصل تولیدی کارخانه های زیادی است که مرغوب ترین آن تیرآهن کارخانه ذوب آهن می باشد و تیرآهن ۱۴ و ۱۶ ذوب آهن از سایزهای پرمصرف در بازار به شمار می روند.

از دیگر تیرآهن های برتر در بازار آهن که ار کیفیت خوبی برخوردارند عبارتند از:

 • تیرآهن فایکو
 • تیرآهن شاهین بناب
 • تیرآهن آریان فولاد
 • تیرآهن ظفر بناب
 • تیرآهن جهان فولاد غرب
 • تیرآهن احرامیان
 • تیرآهن ناب تبریز
 • تیرآهن پروفیل ماهان
 • تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کارخانه های مختلف به دلیل تفاوت در کیفیت و هزینه تولیدی متفاوت است. شرکت آهن ملل به دلیل مراودات مالی بالا با این کارخانه ها و حذف واسطه ها، ارائه کننده بهترین و مناسب ترین قیمت در بازار می باشد.

در هر نقطه از کشور که هستید با تماس با شماره ۳۵۰۲۰-۰۳۱ و یا مراجعه با سایت آهن ملل، می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان آهن ملل بهره مند شوید و پس از استعلام قیمت، خریدی مطمئن، آسوده و بدون نیاز به حضور فیزیکی را تجربه کنید.

   
           

      قصد خرید آهن دارید؟      

   
   
شما می توانید برای خرید آهن آلات به سایت آهن ملل مراجعه نماید و قیمت انواع محصولات فولادی را به صورت روزانه و کاملا دقیق رصد کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره ببرید.    

 

کارخانه های تولید کننده تیرآهن

در کشورمان ایران کارخانه های زیادی به تولید تیرآهن مشغول هستند و خوشبختانه ایران در زمینه تولید تیرآهن خودکفاست. برخی از برترین کارخانه های تولیدکننده تیرآهن در ادامه به صورت مختصر آورده شده است.

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان که به مادر صنعت فولاد ایران معروف است به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات فولادی در خاورمیانه شناخته می شود. قیمت تیرآهن تولید شده در کارخانه ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر کارخانه ها بالاتر است و دلیل آن کیفیت بالای محصول می باشد. تیرآهن های تولید شده در کارخانه ذوب آهن اصفهان معمولا در سایزهای ۱۲ تا ۳۲ در ۳ مدل بال پهن، بال نیم پهن موازی و IPN می باشند.

 • کارخانه تیرآهن نورد آریان فولاد

کارخانه نورد آریان فولاد بزرگترین کارخانه خصوصی در زمینه تولید انواع فولاد است که در شهر بوئین زهرا قرار دارد. تیرآهن های تولید شده در کارخانه نورد آریان فولاد در سایزهای ۱۶ تا ۲۷ و به صورت بال پهن موازی و بال نیم پهن می باشند.

 • کارخانه فولاد خوزستان

کارخانه فولاد خوزستان دومین کارخانه تولیدکننده تیرآهن در ایران می باشد که در شهر اهواز واقع شده است. تیرآهن تولیدی این کارخانه در سایزهای ۱۴ و ۱۶ است. بارزترین ویژگی کارخانه فولاد خوزستان، امکان برش تیرآهن در سایزهای سفارشی می باشد.

 • مجتمع فولاد ظفر بناب

کارخانه فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در شهر بناب تاسیس شد. کارخانه فولاد ظفر بناب در ابتدا تنها میلگرد تولید می نمود ولی در سال ۱۳۹۶ تولید تیرآهن را شروع کرد. تیرآهن های تولید شده این کارخانه در استانداردهای IPE و در سایز ۱۴ می باشند.

 

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیرآهن کارخانه با قیمت عرضه شده در بازار کمی متفاوت است. از سویی دیگر قیمت تیرآهن هر کارخانه نیز با دیگری متفاوت خواهد داشت. از این رو تحلیل و بررسی قیمت ها و دسترسی به مناسب ترین قیمت تیرآهن شاید کمی دشوار باشد. آهن ملل با فراهم سازی بستری مطمئن و آسان این امکان را برای مشتریان خود فراهم ساخته است و شما می توانید با بهترین قیمت، تیرآهن خریداری کنید.

قیمت تیرآهن کارخانه
قیمت تیرآهن کارخانه

جدول وزن و اشتال تیرآهن؛ رابطه قیمت تیرآهن با وزن آن

در تعیین قیمت تیرآهن کارخانه ها عوامل زیادی تاثیر گذارند اما مهم ترین عامل در تعیین قیمت، وزن آن ها می باشد. از طرفی وزن تیرآهن به ضخامت و سایز هر شاخه بستگی دارد. همواره انتخاب تیرآهن با سایز و وزن استاندارد از دغدغه های مهندسان ساختمان است. یکی از بهترین راه ها برای انتخاب و خرید تیرآهن استاندارد، توجه به جدول اشتال و جدول وزن تیرآهن می باشد. جدول اشتال معتبرترین مرجع در تعیین وزن تیرآهن است.

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن یک عامل بسیار تعیین کننده در تعیین هزینه های هر پروژه ساختمانی می باشد. تیرآهن ها در بازار به صورت شاخه ای و کیلویی قابل عرضه می باشند. ناگفته نماند عوامل زیادی در تعیین قیمت تیرآهن تاثیرگذار هستند. همواره نوسانات بازار ارز و میزان عرضه و تقاضا از مهم ترین عوامل در تعیین قیمت روز تیرآهن ها می باشند. به خاطر داشته باشید که انتخاب کارخانه مناسب برای خرید تیرآهن می تواند گزینه های مناسب تری را پیش روی شما قرار دهد.

 

قیمت لحظه ای تیرآهن

لازم است بدانید عوامل زیادی در تعیین قیمت تیرآهن دخیل هستند، آنالیز و رصد آنلاین قیمت تیرآهن IPE بسته به این که در کدام کارخانه تولید شود، مطابق با کدام استاندارد باشد و در چه سایزی تولید شود، متغیر است. از این رو بررسی قیمت لحظه ای تیرآهن در سایت آهن ملل می تواند کمک شایانی به شما در داشتن یک خرید به صرفه بکند.

قیمت تیرآهن امروز در بازار

قیمت تیرآهن امروز در بازار به نسبت به روزهای گذشته همواره در حال تغییر است؛ چرا که بازار آهن دستخوش نوسانات زیادی قرار می گیرد. اما باید به آن نکته توجه داشت در زمان خرید تیرآهن علاوه بر دقت بر موارد یاد شده باید به رنگ تیرآهن و وزن آن دقت داشت. این دو مورد می تواند قیمت تیرآهن در بازار را به صورت چشمگیری تغییر دهد.

سوالات متداول


به طور کلی ۳ نوع تیرآهن در بازار موجود است، تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)، تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه) و تیرآهن IPB (بال پهن).


این نوع تیرآهن در سایزهای ۸ تا ۶۰ سانتی‌ متر تولید می‌ شود.


خرید تیرآهن از طریق بورس کالا، کارخانه و بنگاه های آهن فروشی (انبار) امکان پذیر است. آهن ملل در کمتر از ۷۲ ساعت آهن آلات خریداری شده مشتریان را در هر نقطه از کشور تحویل می دهد.