قیمت امروز تیرآهن 22 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 6 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 22 را می توانید کاملا به روز شده و آنلاین مشاهده کنید. هر روزه کارشناسان آهن ملل قیمت ها را از کارخانه استعلام می گیرند. شما می توانید با مشاهده نوسانات و با تماس با کارشناس فروش آهن ملل، خرید تیرآهن 22 خود را در حجم انجام دهید. لازم به ذکر است قیمت های مندرج بدون احتساب ارزش افزوده می باشند.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 کیلوگرم 22 کارخانه امروز ثابت 23,303
2 تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 12 16 313 شاخه 22 انبار امروز 500,000 8,623,853
آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 22 آریان فولاد 12 325 شاخه 22 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۱:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 22 فایکو 12 305 کیلوگرم 22 کارخانه امروز 700 22,936

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 22 12 606 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 22 12 858 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۵:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 22 لانه زنبوری 12 325 شاخه 22 انبار امروز 600,000 8,944,954