قیمت تیرآهن هاش سنگین در بازه زمانی مشخص توسط کارخانه اعلام می گردد و کارشناسان آهن ملل به صورت روزانه قیمت هر سایز تیرآهن را به روز رسانی می کنند. در نهایت شما می توانید با بررسی نوسانات اخیر قیمت این محصول، با تماس با کارشناس فروش، خرید تیرآهن هاش سنگین را نهایی کنید. لطفا در زمان مشاهده قیمت ها دقت کنید که حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۲۸ تیر ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز تیرآهن طول (m) وزن شاخه (kg) واحد سایز نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 هاش heb سایز 10 12 245 کیلوگرم 10 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 هاش heb سایز 12 12 321 کیلوگرم 12 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 هاش heb سایز 14 12 405 کیلوگرم 14 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 هاش heb سایز 16 12 512 کیلوگرم 16 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 هاش heb سایز 18 12 615 کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 هاش heb سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 هاش heb سایز 22 12 858 کیلوگرم 22 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 هاش heb سایز 24 12 999 کیلوگرم 24 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 هاش heb سایز 26 12 1116 کیلوگرم 26 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 هاش heb سایز 28 12 1236 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 هاش heb سایز 30 12 1404 کیلوگرم 30 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 هاش heb سایز 32 12 1524 کیلوگرم 32 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 هاش heb سایز 34 12 1608 کیلوگرم 34 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
14 هاش heb سایز 36 12 1704 کیلوگرم 36 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
15 هاش heb سایز 40 12 1860 کیلوگرم 40 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
16 هاش heb سایز 45 12 2052 کیلوگرم 45 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش heb سایز 50 12 2244 کیلوگرم 50 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
18 هاش heb سایز 55 12 2388 کیلوگرم 55 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش heb سایز 60 12 2544 کیلوگرم 60 chart تماس بگیرید تماس بگیرید