قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

قیمت امروز قوطی صنعتی به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ از 4 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت قوطی صنعتی با توجه به نوع و کارخانه تولیدکننده، از نوسان قیمتی متعددی برخوردار است. کارشناسان قوطی و پروفیل، قیمت روز قوطی صنعتی را پس از استعلام از کارخانه ها، در جداول زیر درج می کنند. همانطور که مشاهده می کنید هر جدول برای محصول خاص می باشد که قیمت آن به صورت روزانه آپدیت می شود. برای خرید قوطی صنعتی پیشنهاد می شود حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۱۴:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن شاخه (kg)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه
2
6
7.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,182
2
قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه
2
6
9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
3
قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه
2
6
11
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
4
قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه
2
6
14
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
5
قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه
2
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
6
قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه
2
6
22.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
7
قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه
2
6
26
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
8
قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه
2
6
30
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
9
قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه
2
6
33
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
10
قوطی 100* 100 فولاد مبارکه
2
6
37.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
11
قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه
2
6
5.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,182
12
قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه
2
6
6.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
13
قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه
2
6
7.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
14
قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه
2
6
9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
15
قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه
2
6
11
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
16
قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه
2
6
13
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
17
قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه
2
6
14
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
18
قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه
2
6
14
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
19
قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه
2
6
16.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
20
قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه
2
6
18.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
21
قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه
2
6
22.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091
22
قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه
2
6
26
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
36,091

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۱۴:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,545
2
قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
3
قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
4
قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
5
قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
6
قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
7
قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
8
قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
9
قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
10
قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
11
قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
12
قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
13
قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
14
قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
15
قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
16
قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
17
قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
18
قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455
19
قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-300
35,455

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
وزن
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20
2.5
6
9
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,273
2
قوطی 25 * 25
2.5
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
3
قوطی 30 * 30
2.5
6
13
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
4
قوطی 40 * 40
2.5
6
18
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
5
قوطی 50 * 50
2.5
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
6
قوطی 60 * 60
2.5
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
7
قوطی 70 * 70
2.5
6
32
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
8
قوطی 80 * 80
2.5
6
37
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
9
قوطی 90 * 90
2.5
6
42
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
10
قوطی 10 * 20
2.5
6
7
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,273
11
قوطی 10 * 25
2.5
6
8
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
12
قوطی 10 * 30
2.5
6
9.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
13
قوطی 20 * 30
2.5
6
11.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
14
قوطی 20 * 40
2.5
6
13
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
15
قوطی 30 * 40
2.5
6
16
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
16
قوطی 30 * 50
2.5
6
18
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
17
قوطی 20 * 60
2.5
6
18
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
18
قوطی 30 * 60
2.5
6
21
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
19
قوطی 40 * 60
2.5
6
23
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
20
قوطی 40 * 80
2.5
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
21
قوطی 40 * 40
3
6
22
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
22
قوطی 50 * 50
3
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
23
قوطی 60 * 60
3
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
24
قوطی 70 * 70
3
6
39
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
25
قوطی 80 * 80
3
6
45
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
26
قوطی 90 * 90
3
6
50
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
27
قوطی 30 * 40
3
6
19.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
28
قوطی 30 * 60
3
6
25
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
29
قوطی 40 * 60
3
6
28
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
30
قوطی 40 * 80
3
6
33.5
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
-100
35,182
صدرا پروفیل کاوه

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۹ ساعت ۱۰:۲۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
کارخانه
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی صدرا با ورق مبارکه
2
6
کیلوگرم
تبریز
امروز
-300
35,909
2
قوطی صدرا با ورق گیلان
2
6
کیلوگرم
تبریز
امروز
-250
35,818