قیمت قوطی صنعتی با توجه به نوع و کارخانه تولیدکننده، از نوسان قیمتی متعددی برخوردار است. کارشناسان قوطی و پروفیل، قیمت روز قوطی صنعتی را پس از استعلام از کارخانه ها، در جداول زیر درج می کنند. همانطور که مشاهده می کنید هر جدول برای محصول خاص می باشد که قیمت آن به صورت روزانه آپدیت می شود. برای خرید قوطی صنعتی پیشنهاد می شود حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2 6 5.7 کیلوگرم chart 20,367 20,367
2 قوطی 20 * 30 2 6 9.5 کیلوگرم chart 20,367 20,367
3 قوطی 30 * 30 2 6 11.5 کیلوگرم chart 20,367 20,367
4 قوطی 30 * 30 2 6 11.5 کیلوگرم chart 20,367 20,367
5 قوطی 20 * 20 2 6 7.7 کیلوگرم chart 20,367 20,367
6 قوطی 50 * 50 2 6 19 کیلوگرم chart 20,367 20,367
7 قوطی 60 * 60 2 6 23 کیلوگرم chart 20,367 20,367
8 قوطی 40 * 40 2 6 15 کیلوگرم chart 20,367 20,367
9 قوطی 70 * 70 2 6 27 کیلوگرم chart 20,367 20,367
10 قوطی 80 * 40 2 6 23 کیلوگرم chart 20,367 20,367
11 قوطی 90 * 90 2 6 34 کیلوگرم chart 20,367 20,367
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2.2 6 6.3 کیلوگرم chart 19,633 19,633
2 قوطی 20 * 20 2.2 6 8.4 کیلوگرم chart 19,633 19,633
3 قوطی 30 * 20 2.2 6 10.4 کیلوگرم chart 19,633 19,633
4 قوطی 40 * 20 2.2 6 12.5 کیلوگرم chart 19,633 19,633
5 قوطی 30 * 30 2.2 6 12.5 کیلوگرم chart 19,633 19,633
6 قوطی 40 * 40 2.2 6 16.6 کیلوگرم chart 19,633 19,633
7 قوطی 80 * 40 2.2 6 24.8 کیلوگرم chart 19,633 19,633
8 قوطی 50 * 50 2.2 6 20.7 کیلوگرم chart 19,633 19,633
9 قوطی 60 * 60 2.2 6 24.8 کیلوگرم chart 19,633 19,633
10 قوطی 70 * 70 2.2 6 28.9 کیلوگرم chart 19,633 19,633
11 قوطی 90 * 90 2.2 6 37.2 کیلوگرم chart 19,633 19,633
قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 10 کیلوگرم chart 19,725 19,725
2 قوطی 30 * 20 2.5 6 12 کیلوگرم chart 19,725 19,725
3 قوطی 40 * 20 2.5 6 15 کیلوگرم chart 19,725 19,725
4 قوطی 30 * 30 2.5 6 15 کیلوگرم chart 19,725 19,725
5 قوطی 40 * 40 2.5 6 19 کیلوگرم chart 19,725 19,725
6 قوطی 70 * 70 2.5 6 33 کیلوگرم chart 19,725 19,725
7 قوطی 60 * 40 2.5 6 24 کیلوگرم chart 19,725 19,725
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 38 کیلوگرم chart 19,725 19,725
9 قوطی 80 * 40 2.5 6 29 کیلوگرم chart 19,725 19,725
10 قوطی 100 * 40 2.5 6 33 کیلوگرم chart 19,725 19,725
11 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم chart 19,725 19,725
12 قوطی 100 * 50 2.5 6 34 کیلوگرم chart 19,725 19,725
13 قوطی 80 * 40 3 6 34 کیلوگرم chart 20,000 20,000
14 قوطی 100 * 50 3 6 41 کیلوگرم chart 20,000 20,000
15 قوطی 100 * 40 3 6 39 کیلوگرم chart 20,000 20,000
16 قوطی 90 * 90 3 6 51 کیلوگرم chart 20,000 20,000
17 قوطی 100 * 100 3 6 56 کیلوگرم chart 20,000 20,000
کارخانه صدرا پروفیل کاوه
قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم chart 19,358 19,541
2 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم chart 20,275 20,459