قیمت قوطی صنعتی با توجه به نوع و کارخانه تولیدکننده، از نوسان قیمتی متعددی برخوردار است. کارشناسان قوطی و پروفیل، قیمت روز قوطی صنعتی را پس از استعلام از کارخانه ها، در جداول زیر درج می کنند. همانطور که مشاهده می کنید هر جدول برای محصول خاص می باشد که قیمت آن به صورت روزانه آپدیت می شود. برای خرید قوطی صنعتی پیشنهاد می شود حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 2 5.7 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
2 قوطی 20 * 30 2 9.5 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
3 قوطی 30 * 30 2 11.5 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
4 قوطی 30 * 30 2 11.5 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
5 قوطی 20 * 20 2 7.7 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
6 قوطی 50 * 50 2 19 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
7 قوطی 60 * 60 2 23 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
8 قوطی 40 * 40 2 15 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
9 قوطی 70 * 70 2 27 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
10 قوطی 80 * 40 2 23 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
11 قوطی 90 * 90 2 34 6 کیلوگرم chart 18,899 18,899
 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 6.3 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
2 قوطی 20 * 20 8.4 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
3 قوطی 30 * 20 10.4 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
4 قوطی 40 * 20 12.5 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
5 قوطی 30 * 30 12.5 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
6 قوطی 40 * 40 16.6 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
7 قوطی 80 * 40 24.8 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
8 قوطی 50 * 50 20.7 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
9 قوطی 60 * 60 24.8 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
10 قوطی 70 * 70 28.9 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
11 قوطی 90 * 90 37.2 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 10 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
2 قوطی 30 * 20 12 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
3 قوطی 40 * 20 15 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
4 قوطی 30 * 30 15 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
5 قوطی 40 * 40 19 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
6 قوطی 70 * 70 33 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
7 قوطی 60 * 40 24 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
8 قوطی 80 * 80 38 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
9 قوطی 80 * 40 29 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
10 قوطی 100 * 40 33 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
11 قوطی 90 * 90 42 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
12 قوطی 100 * 50 34 2.5 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
13 قوطی 80 * 40 34 3 6 کیلوگرم chart 18,532 18,532
14 قوطی 100 * 50 41 3 6 کیلوگرم chart 18,532 18,532
15 قوطی 100 * 40 39 3 6 کیلوگرم chart 18,532 18,532
16 قوطی 90 * 90 51 3 6 کیلوگرم chart 18,532 18,532
17 قوطی 100 * 100 56 3 6 کیلوگرم chart 18,532 18,532
کارخانه صدرا پروفیل کاوه
قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نوع ورق ضخامت (mm) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 کیلوگرم chart 18,807 18,807
2 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 کیلوگرم chart 19,358 19,358