دسترسی سریع

قیمت قوطی صنعتی با توجه به نوع و کارخانه تولیدکننده، از نوسان قیمتی متعددی برخوردار است. کارشناسان قوطی و پروفیل، قیمت روز قوطی صنعتی را پس از استعلام از کارخانه ها، در جداول زیر درج می کنند. همانطور که مشاهده می کنید هر جدول برای محصول خاص می باشد که قیمت آن به صورت روزانه آپدیت می شود. برای خرید قوطی صنعتی پیشنهاد می شود حتما با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم 33,945 33,853
2 قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم 33,945 33,853
3 قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم 33,945 33,853
4 قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم 33,945 33,853
5 قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم 33,945 33,853
6 قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم 33,945 33,853
7 قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم 33,945 33,853
8 قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه 2 6 30 کیلوگرم 33,945 33,853
9 قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه 2 6 33 کیلوگرم 33,945 33,853
10 قوطی 100* 100 فولاد مبارکه 2 6 37.5 کیلوگرم 33,945 33,853
11 قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه 2 6 5.5 کیلوگرم 33,945 33,853
12 قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه 2 6 6.5 کیلوگرم 33,945 33,853
13 قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم 33,945 33,853
14 قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم 33,945 33,853
15 قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم 33,945 33,853
16 قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه 2 6 13 کیلوگرم 33,945 33,853
17 قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم 33,945 33,853
18 قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم 33,945 33,853
19 قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه 2 6 16.5 کیلوگرم 33,945 33,853
20 قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم 33,945 33,853
21 قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم 33,945 33,853
22 قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم 33,945 33,853

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۶:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
2 قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
3 قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
4 قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
5 قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
6 قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
7 قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
8 قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
9 قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
10 قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
11 قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
12 قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
13 قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
14 قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
15 قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
16 قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
17 قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
18 قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936
19 قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم 33,119 32,936

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم 32,294 32,202
2 قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم 32,294 32,202
3 قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم 32,294 32,202
4 قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم 32,294 32,202
5 قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم 32,294 32,202
6 قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم 32,294 32,202
7 قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم 32,294 32,202
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم 32,294 32,202
9 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم 32,294 32,202
10 قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم 32,294 32,202
11 قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم 32,294 32,202
12 قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم 32,294 32,202
13 قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم 32,294 32,202
14 قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم 32,294 32,202
15 قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم 32,294 32,202
16 قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم 32,294 32,202
17 قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم 32,294 32,202
18 قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم 32,294 32,202
19 قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم 32,294 32,202
20 قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم 32,294 32,202
21 قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم 32,385 32,385
22 قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم 32,385 32,385
23 قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم 32,385 32,385
24 قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم 32,385 32,385
25 قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم 32,385 32,385
26 قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم 32,385 32,385
27 قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم 32,385 32,385
28 قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم 32,385 32,385
29 قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم 32,385 32,385
30 قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم 32,385 32,385
صدرا پروفیل کاوه

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۴۷:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم تبریز 33,853 33,532
2 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم تبریز 34,312 33,945
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول قوطی صنعتی
۲ نوع ورق استفاده شده ورق فولاد مبارکه، ورق فولاد اهواز و گیلان
۳ ضخامت 2، 2.2، 2.5 و 3 میلیمتر
۴ طول شاخه ۶ متر
۵ واحد کیلوگرم

قوطی صنعتی 

قوطی صنعتی از جمله مقاطع فولادی است که کاربردی کاملا صنعتی دارد و به نحوی می توان گفت کاربرد قوطی صنعتی کاملا پیچیده و تخصصی تر است. برای تولید قوطی صنعتی از ورق سیاه استفاده می گردد که همین امر نیز باعث شده این قوطی ها از کیفیت خاصی نیز برخوردار باشند.  به دلیل کاربرد گسترده و صنعتی، قوطی صنعتی، وزن این قوطی بیشتر است و به همین خاطر به آن پروفیل سنگین نیز می گویند. قوطی صنعتی را می توان در پروژه های بزرگ در مقیاس های عظیم جستجو نمود، در نتیجه قیمت قوطی صنعتی نیز به نسبت کارکردهای خانگی و ساختمانی بیشتر است.

بررسی قیمت قوطی صنعتی در بازار فولاد

در بازار فولاد، کارکرد مقاطع فولادی می تواند نقش به سزایی در قیمت آن ها داشته باشد. قیمت قوطی صنعتی نیز از این امر مستثنی نیست. همان طور که بیان شد این مقطع کاربرد صنعتی دارد، در نتیجه میزان عرضه و تقاضای قوطی صنعتی بیشتر برای پروژه های بزرگ و وسیع است. از سویی دیگر کارخانه هایی که این محصول را تولید می کنند، نیز می توانند عاملی باشد بر وجود تفاوت قیمت قوطی صنعتی در بازار فولاد. 
از سوی دیگر ویژگی های ظاهری و ساختاری قوطی صنعتی نیز می تواند بر قیمت قوطی صنعتی تاثیر داشته باشند. به عنوان مثال ضخامت، طول شاخه و وزن آن می تواند به صورت مستقیم بر قیمت  قوطی صنعتی تاثیر داشته باشند. هر چقدر سایز و ضخامت قوطی افزایش یابد، وزن نیز افزایش پیدا می کند و در نهایت قیمت تمام شده بار قوطی صنعتی افزایش خواهد داشت.
همچنین اگر به جدول بالا نگاهی داشته باشید، خواهید دید که قیمت قوطی صنعتی با توجه به نوع ورق مورد استفاده برای تولید، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال قیمت قوطی صنعتی تولید شده با ورق فولاد مبارکه به نسبت قیمت قوطی صنعتی تولید شده با ورق فولاد اهواز و گیلان بیشتر است. 
از دیگر ویژگی های قوطی که می تواند بر قیمت آن موثر باشد، سایز و یا ابعاد قوطی صنعتی است.

قیمت قوطی صنعتی در بازار فولاد

قیمت روز قوطی صنعتی در بازار فولاد 

بازار فولاد به تبع وابستگی هایی که بازارهای دیگر دارد، همواره تحت تاثیر نوسانات زیادی قرار می گیرد. قیمت روز قوطی صنعتی نیز از این قاعده خارج نیست و به صورت روزانه تحت نوسانات زیادی قرار می گیرد. اما باید گفت که قیمت روز قوطی صنعتی می تواند بسته به تغییرات قیمت ورق های مورد استفاده برای تولید آن، دچار نوسان گردد. از این رو قیمت ورق نیز می تواند بر قیمت روز این محصول موثر باشد. از دیگر مواردی که می تواند قیمت روز قوطی صنعتی را دستخوش تغییرات کند، قیمت دلار، قیمت شمش، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قوطی صنعتی، هزینه های حمل و نقل و میزان عرضه و تقاضا هستند. 
از این رو پیشنهاد می گردد برای خرید قوطی صنعتی حتما نوسانات رخ داده در بازار و همچنین موارد یاد شده را رصد نمایید و سپس خرید خود را تکمیل کنید.

فرآیند خرید قوطی صنعتی از آهن ملل 

برای خرید قوطی صنعتی می بایست به نکات زیادی دقت نمود. از جمله این موارد نوع قوطی صنعتی، سایز و ابعاد، نوع پرداخت، محل تحویل بار قوطی صنعتی  می باشند. البته پیش از خرید قوطی صنعتی می بایست با کارشناس پروژه خود هماهنگی نمایید تا بار مورد نیاز خود را خریداری نمایید. 
همان طور که مشاهده می کنید در جدول بالا قیمت قوطی صنعتی به صورت روزانه به روز  می گردد؛ از این رو برای خرید قوطی صنعتی حتما نوسانات قیمت این محصول را دقیق بررسی کنید و سپس خرید خود را تکمیل کنید. 
از سوی دیگر برای خرید قوطی صنعتی می بایست سراغ مراکز خرید و فروش مقاطع فولادی بروید که بتوانند بهترین قیمت را به خریداران عرضه دارند. در بین این مراکز آهن ملل، توانسته علاوه بر آپدیت قیمت روزانه قوطی صنعتی، بهترین قیمت را نیز به مشتریان خود عرضه کند و از سویی دیگر فرآیند خرید قوطی صنعتی را نیز بهبود بخشیده است. شما می توانید طبق فرآیند زیر خرید قوطی صنعتی را انجام دهید.

  • تماس با کارشناس فروش 
  • سفارش حجم مورد نیاز و تامین انواع قوطی صنعتی توسط کارشناس
  • ارسال پیش فاکتور برای خرید قوطی صنعتی به منظور تایید نهایی
  • پرداخت هزینه های بار سفارشی توسط مشتری
  • ارسال بار 
  • ارسال فاکتور نهایی برای مشتری 
     
نمایش بیشتر +