قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

قیمت امروز قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت قوطی که با ورق فولاد اهواز و گیلان و بر اساس آخرین استاندارد تولید قوطی و پروفیل تولید می گردد، پس از استعلام از کارخانه به صورت روزانه آپدیت می گردد. شما می توانید آخرین نرخ موجود را هر روز بررسی و سپس برای خرید قوطی با کارشناس مربوطه هماهنگ کنید. فقط در زمان مشاهده قیمت ها حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع قوطی
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,364
2
قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
3
قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
4
قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
5
قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
6
قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
7
قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
8
قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
9
قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
10
قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
11
قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
12
قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
13
قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
14
قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
15
قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
16
قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
17
قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
18
قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273
19
قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
35,273