فولاد مبارکه اصفهان
قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 10 6.3 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
2 قوطی 20 * 20 8.4 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
3 قوطی 30 * 20 10.4 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
4 قوطی 40 * 20 12.5 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
5 قوطی 30 * 30 12.5 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
6 قوطی 40 * 40 16.6 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
7 قوطی 80 * 40 24.8 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
8 قوطی 50 * 50 20.7 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
9 قوطی 60 * 60 24.8 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
10 قوطی 70 * 70 28.9 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440
11 قوطی 90 * 90 37.2 2.2 6 کیلوگرم chart 18,440 18,440