قیمت امروز قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت قوطی که با ورق فولاد اهواز و گیلان و بر اساس آخرین استاندارد تولید قوطی و پروفیل تولید می گردد، پس از استعلام از کارخانه به صورت روزانه آپدیت می گردد. شما می توانید آخرین نرخ موجود را هر روز بررسی و سپس برای خرید قوطی با کارشناس مربوطه هماهنگ کنید. فقط در زمان مشاهده قیمت ها حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,853
2 قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
3 قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
4 قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
5 قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
6 قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
7 قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
8 قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
9 قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
10 قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
11 قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
12 قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
13 قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
14 قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
15 قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
16 قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
17 قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
18 قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761
19 قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 33,761