قیمت امروز تیرآهن 14 به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 12 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 14 بسته به کارخانه تولید کننده به صورت روزانه و آنلاین به روز می شود. البته قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشند. فقط نکته قابل توجه این است که در زمان خرید تیر 14 حتما با کارشناس فروش تیرآهن در تماس باشید تا فرآیند خرید به درستی انجام گیرد و در نهایت برای شما فاکتور رسمی صادر شود.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) تعداد در هر بندیل وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 کیلوگرم 14 کارخانه امروز ثابت 24,771
2 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 کیلوگرم 14 کارخانه امروز ثابت 26,239
3 تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 12 36 155 شاخه 14 انبار امروز 20,000 3,761,468
4 تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 12 40 140 شاخه 14 انبار امروز 50,000 3,715,596
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۵:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 120 شاخه 14 کارخانه امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 134 شاخه 14 کارخانه امروز ثابت 2,165,138
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۵:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 شاهین بناب 12 126 کیلوگرم 14 کارخانه --- عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۵۵:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 ظفر بناب 12 132 کیلوگرم 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 22,752
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۱:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 فایکو سبک 12 135 کیلوگرم 14 کارخانه امروز 700 22,936
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 یزد احرامیان 12 135 شاخه 14 بنگاه امروز ثابت 23,349
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۰۶:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 ناب تبریز 6 130 کیلوگرم 14 کارخانه --- تماس بگیرید تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۹:۲۶:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) درجه وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 120 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 2,642,202
2 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 12 1 135 شاخه 14 کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ثابت 2,944,954
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۵۳:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 کوثر اهواز 12 135 کیلوگرم 14 انبار امروز 100 21,651

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEA سایز 14 12 297 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 14 12 405 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۵:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 تیرآهن 14 لانه زنبوری 12 155 شاخه 14 انبار امروز ثابت 4,082,569