قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت امروز تیرآهن 14 به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ از 12 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن 14 بسته به کارخانه تولید کننده به صورت روزانه و آنلاین به روز می شود. البته قیمت های درج شده بدون احتساب ارزش افزوده می باشند. فقط نکته قابل توجه این است که در زمان خرید تیر 14 حتما با کارشناس فروش تیرآهن در تماس باشید تا فرآیند خرید به درستی انجام گیرد و در نهایت برای شما فاکتور رسمی صادر شود.

ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۲۴:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
تعداد در هر بندیل
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,364
2
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
28,818
3
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,090,909
4
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن
12
40
140
شاخه
14
انبار اصفهان
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
3,818,182
5
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار تهران
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,109,091
6
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن
12
36
155
شاخه
14
انبار مشهد
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,090,909
جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰ ساعت ۱۲:۴۹:۰۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
12
120
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۰
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب
12
134
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
27,273
فولاد شاهین بناب

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۱۸ ساعت ۱۰:۲۹:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 شاهین بناب
12
126
کیلوگرم
14
کارخانه
---
عدم تولید
عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۱:۳۶:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 ظفر بناب
12
132
کیلوگرم
14
کارخانه
امروز
ثابت
26,727
فولاد فایکو

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۱۸:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 فایکو سبک
12
135
کیلوگرم
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۲۱
200
26,727
فولاد احرامیان یزد

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۶:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 یزد احرامیان
12
135
کیلوگرم
14
بنگاه
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545
فولاد ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت ۱۲:۲۴:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 ناب تبریز
6
130
کیلوگرم
14
کارخانه
---
تماس بگیرید
تماس بگیرید
پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۲:۵۳:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
درجه
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1
120
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۰
ثابت
3,290,909
2
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
120
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
2,700,000
3
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1
135
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۳/۴/۱۹
ثابت
3,636,364
4
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
12
1/5
135
شاخه
14
کارخانه
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
ثابت
2,890,909
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۲:۴۷:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 کوثر اهواز
12
135
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
26,545

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEA سایز 14
12
297
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۳/۱۶
ثابت
28,182

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۲:۰۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
هاش HEB سایز 14
12
405
کیلوگرم
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۱۹
500
26,818

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۱۵:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع تیرآهن
طول (m)
وزن
واحد
سایز
بارگیری
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
تیرآهن 14 لانه زنبوری
12
155
شاخه
14
انبار
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
4,454,545