آهن اسفنجی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۲:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول کارخانه مقدار (تن) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 آهن اسفنجی قائنات 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,250
2 آهن اسفنجی بافت 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,500
3 آهن اسفنجی بافق 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,500
4 آهن اسفنجی گلگهر 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,700
5 آهن اسفنجی نی ریز 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,800
6 آهن اسفنجی غدیر 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,300
7 آهن اسفنجی میانه 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 13,000
8 آهن اسفنجی شادگان 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,100
9 آهن اسفنجی اردکان 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,600
10 آهن اسفنجی پاسارگاد 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,400
11 آهن اسفنجی سبزوار 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,400
12 آهن اسفنجی اردستان 500 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 12,400

قیمت فروآلیاژ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۱:۴۲:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول مقدار (کیلوگرم) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 فروسیلیس 10 - 3 1000 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 46,330
2 فروسیلیس 60 - 10 نامحدود ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,248
3 فروسیلیکو منگنز ایران 3000 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 45,872
4 فروسیلیکو منگنز هند 4000 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 46,789
5 گرافیت پر سولفور چین 25000 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
6 گرافیت کم سولفور چین 18000 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 51,376
7 فرومنگنز پرکربن نامحدود ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
8 فروکروم پر کربن چین نامحدود ۱۴۰۲/۶/۳۰ تماس بگیرید تماس بگیرید