آهن اسفنجی

قیمت فروآلیاژ

آهن اسفنجی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۲۵:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
کارخانه
مقدار (تن)
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
آهن اسفنجی
قائنات
500
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
11,300
2
آهن اسفنجی
بافت
500
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
11,700
3
آهن اسفنجی
بافق
500
۱۴۰۳/۳/۱
ثابت
12,450
4
آهن اسفنجی
گلگهر
500
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
11,600
5
آهن اسفنجی
نی ریز
500
۱۴۰۳/۴/۲
ثابت
12,500
6
آهن اسفنجی
غدیر
500
۱۴۰۳/۴/۲۳
ثابت
11,700
7
آهن اسفنجی
میانه
500
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
12,500
8
آهن اسفنجی
شادگان
500
۱۴۰۳/۴/۱۸
110
11,600
9
آهن اسفنجی
اردکان
500
۱۴۰۳/۴/۲۰
ثابت
11,800
10
آهن اسفنجی
پاسارگاد
500
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
11,400
11
آهن اسفنجی
سبزوار
500
۱۴۰۳/۴/۱۰
ثابت
12,150
12
آهن اسفنجی
اردستان
500
۱۴۰۳/۴/۳
ثابت
12,300

قیمت فروآلیاژ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۰:۲۶:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
مقدار (کیلوگرم)
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
فروسیلیس 10 - 3
1000
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
57,500
2
فروسیلیس 60 - 10
نامحدود
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
60,000
3
فروسیلیکو منگنز ایران
3000
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
81,200
4
فروسیلیکو منگنز هند
4000
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
81,800
5
گرافیت پر سولفور چین
25000
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ثابت
47,068
6
گرافیت کم سولفور چین
18000
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ثابت
49,545
7
فرومنگنز پرکربن هندی
نامحدود
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
81,500
8
فروکروم پر کربن چین
نامحدود
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید