آهن اسفنجی

قیمت فروآلیاژ

آهن اسفنجی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۴۹:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول کارخانه مقدار (تن) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 آهن اسفنجی قائنات 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 14,800
2 آهن اسفنجی بافت 500 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ثابت 13,028
3 آهن اسفنجی بافق 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 14,000
4 آهن اسفنجی گلگهر 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ثابت 13,486
5 آهن اسفنجی نی ریز 500 ۱۴۰۲/۱۲/۱ ثابت 13,165
6 آهن اسفنجی غدیر 500 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ثابت 12,706
7 آهن اسفنجی میانه 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 14,200
8 آهن اسفنجی شادگان 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 14,500
9 آهن اسفنجی اردکان 500 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 13,119
10 آهن اسفنجی پاسارگاد 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ثابت 12,890
11 آهن اسفنجی سبزوار 500 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 15,000
12 آهن اسفنجی اردستان 500 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 12,844

قیمت فروآلیاژ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۵۰:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول مقدار (کیلوگرم) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 فروسیلیس 10 - 3 1000 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,119
2 فروسیلیس 60 - 10 نامحدود ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 45,872
3 فروسیلیکو منگنز ایران 3000 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 46,789
4 فروسیلیکو منگنز هند 4000 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 48,624
5 گرافیت پر سولفور چین 25000 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 47,500
6 گرافیت کم سولفور چین 18000 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ثابت 50,000
7 فرومنگنز پرکربن هندی نامحدود ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 49,083
8 فروکروم پر کربن چین نامحدود ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید