قیمت امروز لوله اسپیرال به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت لوله اسپیرال هر روز توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه های تولیدی، در جدول های زیر درج می گردد. لازم به ذکر است برای خرید لوله اسپیرال ابتدا گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت روز لوله اسپیرال را به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

نکات کوچک اما طلایی خرید لوله اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۱:۲۳:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله اسپیرال 16 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
2 لوله اسپیرال 16 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
3 لوله اسپیرال 16 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
4 لوله اسپیرال 18 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
5 لوله اسپیرال 18 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
6 لوله اسپیرال 18 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
7 لوله اسپیرال 20 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
8 لوله اسپیرال 20 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
9 لوله اسپیرال 20 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
10 لوله اسپیرال 22 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
11 لوله اسپیرال 22 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
12 لوله اسپیرال 22 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
13 لوله اسپیرال 24 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
14 لوله اسپیرال 24 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
15 لوله اسپیرال 24 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
16 لوله اسپیرال 26 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
17 لوله اسپیرال 26 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
18 لوله اسپیرال 26 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
19 لوله اسپیرال 28 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
20 لوله اسپیرال 28 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
21 لوله اسپیرال 28 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
22 لوله اسپیرال 30 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
23 لوله اسپیرال 30 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
24 لوله اسپیرال 30 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
25 لوله اسپیرال 32 6 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
26 لوله اسپیرال 32 8 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872
27 لوله اسپیرال 32 10 6 و 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,872