قیمت لوله اسپیرال

قیمت امروز لوله اسپیرال به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت لوله اسپیرال هر روز توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه های تولیدی، در جدول های زیر درج می گردد. لازم به ذکر است برای خرید لوله اسپیرال ابتدا گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید تا قیمت روز لوله اسپیرال را به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۱۶:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نام محصول
قطر (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله اسپیرال ضخامت 6
16
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
2
لوله اسپیرال ضخامت 8
16
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
3
لوله اسپیرال ضخامت 10
16
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
4
لوله اسپیرال ضخامت 6
18
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
5
لوله اسپیرال ضخامت 8
18
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
6
لوله اسپیرال ضخامت 10
18
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
7
لوله اسپیرال ضخامت 6
20
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
8
لوله اسپیرال ضخامت 8
20
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
9
لوله اسپیرال ضخامت 10
20
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
10
لوله اسپیرال ضخامت 6
22
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
11
لوله اسپیرال ضخامت 8
22
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
12
لوله اسپیرال ضخامت 10
22
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
13
لوله اسپیرال ضخامت 6
24
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
14
لوله اسپیرال ضخامت 8
24
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
15
لوله اسپیرال ضخامت 10
24
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
16
لوله اسپیرال ضخامت 6
26
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
17
لوله اسپیرال ضخامت 8
26
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
18
لوله اسپیرال ضخامت 10
26
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
19
لوله اسپیرال ضخامت 6
28
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
20
لوله اسپیرال ضخامت 8
28
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
21
لوله اسپیرال ضخامت 10
28
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
22
لوله اسپیرال ضخامت 6
30
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
23
لوله اسپیرال ضخامت 8
30
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
24
لوله اسپیرال ضخامت 10
30
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
25
لوله اسپیرال ضخامت 6
32
6
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
26
لوله اسپیرال ضخامت 8
32
8
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182
27
لوله اسپیرال ضخامت 10
32
10
6 و 12
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
40,182