آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 34 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۲:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 34 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 34 ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 25,229
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۱۹:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد ساده 34 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 34 ۱۴۰۲/۶/۳۰ عدم موجودی عدم موجودی