قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید
A1
شاخه 6 الی 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
26,364
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 34 آیین صنعت
A1
شاخه 6 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
27,327
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
حالت
نوع
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد ساده 34 کویر کاشان
A1
شاخه 12 متری
ساده
کیلوگرم
34
۱۴۰۳/۳/۲۶
عدم موجودی
عدم موجودی