قیمت میلگرد سایز 18 به صورت روزانه و آنلاین از کارخانه های مختلف استعلام گرفته می شود و در جداول زیر درج می گردد. شما می توانید قیمت ها و نوسانات موجود را بررسی نماید و برای خرید میلگرد 18 با کارشناس آهن ملل تماس بگیرید تا پس از استعلام و به منظور تائید نهایی، پیش فاکتور برای شما ارسال گردد. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده است.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,587 14,587
2 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 انبار 18 کیلوگرم chart 14,587 14,587

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart 15,399 15,399

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 20 کارخانه 18 کیلوگرم chart 15,550 15,550

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 شاهرود شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان
قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 گلستان شاخه آجدار A3 22.9 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 15,138 15,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

کارخانه فولاد اطلس گلستان
قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 البرز گلستان شاخه آجدار A3 25 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد اردبیل
قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 اردبیل شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,771 14,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود
قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 هشترود شاخه آجدار A3 22 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز
قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 25 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,725 14,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 میانه شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم 18 chart 14,450 14,495

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کیان ابهر شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,220 14,220
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 23.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,128 14,128
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آریا ذوب شاخه آجدار A3 23.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 22.7 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 35 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,358 14,358

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,266 14,128

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 صائب تبریز شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم 18 chart 14,679 14,679
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 بافق یزد شاخه آجدار A3 23.9 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,771 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود
قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 حسن رود شاخه آجدار A3 22.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,679 14,679
فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,037 14,037
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 23.2 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 24.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,266 14,174

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 23.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,404 14,679

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد زاگرس

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 فایکو شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,266 14,220

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد
قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آریان فولاد شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,220 14,358

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر تاکستان
قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 تاکستان شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,220 14,404
فولاد ایزدخواست جنوب
قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب
قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ایوان غرب شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 21.8 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 23.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 نیشابور شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,495 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 22.9 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کویر کاشان شاخه آجدار A3 24.6 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد قزوین
قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 قزوین شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر
قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 نوین ابهر شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 24 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,312 14,312

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان
قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کرمان شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,128 14,128
قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ترانس 6 متری ترانس پولیش 12 کارخانه 18 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 قائم رازی شاخه آجدار A3 21.5 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,495 14,495

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 گروه ملی شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم 18 chart 15,688 14,450
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart 16,972 16,972
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 18 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
کارخانه البرز غرب
قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 البرز غرب شاخه آجدار A3 23 کارخانه 18 کیلوگرم chart 14,128 14,174

میلگرد سایز 18

میلگرد 18 را می توان به عنوان اولین میلگرد سایز بزرگ در انواع سایزهای میلگرد دانست. سایز 18 دارای وزن 24 کیلوگرم برای هر شاخه 12 متری، قطر اسمی 57 میلیمتر، طول 12 متر و مساحت اسمی 2581 میلیمتر مربع می باشد. این میلگرد نسبت به سایزهای پر طرفدار همچون میلگرد 14 و 16، وزن بیشتری دارد؛ به همان منوال نیز قیمت بالاتری نسبت به این دو سایز خواهد داشت.

برای تولید میلگرد 18 از دو روش کوره الکتریکی و کوره بلند بهره گرفته می شود تا محصول نهایی از کیفیت بالاتری نیز برخوردار باشد. همچنین میلگرد سایز 18 بر اساس استاندارد روسیه در کارخانه های ایران تولید و به بازار عرضه می شود. 

میلگرد سایز 18

 ویژگی های اختصاصی سایز 18 

میلگرد 18 همانند میلگردهای دیگر با سایزبندی های متفاوت، از ویژگی های خاص خود بهره می برد و همین ویژگی ها باعث می شود از این سایز در کارکردهای خاصی استفاده شود. سایز 18 میلگرد، در کارخانه های متعددی تولید می گردد و آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش، از جمله آنالیزهای کارخانه ها برای تولید میلگرد 18 است.

از دیگر ویژگی های اختصاصی سایز 18، تولید آن به دو صورت مشکی و روکش اپوکسی می باشد. میلگرد 18 روکش اپوکسی برای مواردی که امکان وجود رطوبت و در نتیجه خوردگی بالا است، استفاده می شود. اما میلگرد مشکی این سایز نسبت به نوع دیگر، کم هزینه تر می باشد.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
18 24 کیلوگرم 12 متر 18 میلیمتر

 

کاربرد میلگرد 18 :  مناسب برای سازه هایی با مقیاس بزرگ

میلگرد 18 به دلیل استحکام و مقاومت بالایی که دارد برای ساخت سازه هایی با تعداد طبقات بالا استفاده می شود. در نتیجه می تواند مقاومت سازه را به صورت چشمگیری افزایش دهد و از سویی دیگر وزن وارده بر سازه را کاهش دهد. مهندسان سازه برای ساخت ساختمان های با اسکلت بتنی و فلزی که طبقات بالایی دارند، ترجیح می دهند از میلگرد 18 استفاده کنند، چرا که بتن به نوبه خود باعث افزایش وزن سازه می شود. اگر بخواهند مقاومت سازه را افزایش دهند باید مقدار بتن را افزایش دهند. از این رو می توانند با استفاده از میلگرد سایز 18 هم مقاومت سازه را بالا برده و خم وزن آن را کاهش دهند.

کارخانه تولیدکننده میلگرد 18

 

از دیگر کاربردهای میلگرد 18 می تواند به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساخت سازه هایی در مقیاس بزرگ
 • ساخت پارکینگ ها
 • ساخت تاسیسات دریایی
 • ساخت تاسیسات صنعتی 
 • ساخت انواع پل ها

این شما و مهندس سازه شماست که باید بر اساس ویژگی و کاربردهایی که میلگرد 18 دارد، تصمیم بگیرید که آیا سایز 18 برای سازه مورد نظر مناسب است یا خیر.


کارخانه های تولیدکننده میلگرد سایز 18 : از ذوب آهن تا البرز غرب

همان طور که در جداول بالا مشاهده کردید، کارخانه های زیادی سایز 18 را تولید می کنند. اگر بخواهند محصول کارخانه ای به خصوص میلگرد 18 را بسنجند، بر اساس کارخانه تولیدکننده، وزن میلگرد، طول میلگرد، کیفیت میلگرد و آنالیز آن می سنجند. 

همچنین دستگاه های مورد استفاده در کارخانه بسیار مهم هستند؛ چرا که هر چقدر دستگاه های مورد استفاده برای تولید میلگرد به خصوص تولید میلگرد 18 پیشرفته تر باشد، کیفیت و کارایی میلگرد تولید شده بهتر و بیشتر خواهد بود. بر همین اساس برترین کارخانه موجود در بازار ، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که محصولات این کارخانه از استقبال بیشتری در بازار برخوردار است. کارخانه هایی که سایز 18 را تولید می کنند عبارتند از:

 

 • ذوب آهن اصفهان
 • راد همدان
 • سیرجان حدید جنوب
 • سیادن ابهر
 • شاهرود
 • گلستان
 • ظفر بناب
 • فولاد معراج البرز گلستان
 • اردبیل 
 • آذر امین
 • شاهین بناب
 • هشترود
 • پرشین فولاد
 • تیکمه داش
 • درپاد تبریز
 • میانه
 • کیان فولاد ابهر
 • جهان فولاد سیرجان
 • آریا ذوب
 • آناهیتا گیلان
 • ارگ تبریز
 • امیرکبیر خزر
 • صائب
 • بافق یزد
 • حسن رود
 • خرمدشت تاکستان
 • روهینا جنوب دزفول
 • سرمد ابرکوه
 • زاگرس
 • فایکو
 • بردسیر کرمان
 • آریان فولاد
 • عتیق آذر تاکستان
 • ایزدخواست جنوب
 • ایوان غرب
 • جهان فولاد غرب
 • خلیج فارس
 • نیشابور
 • نیک صدرا توس
 • کویر کاشان
 • احرامیان یزد
 • قزوین
 • نورد نوین ابهر
 • هیربد زرندیه
 • نورد کرمان
 • قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • آذر گستر سدید
 • آیین صنعت
 • کویر کاشان
 • البرز غرب

 

 

قیمت میلگرد 18 ؛ به روز و آنلاین 

دسترسی به قیمت میلگرد 18 تولید هر کارخانه در آن واحد می تواند برای خریداران بسیار سودمند باشد. در این صفحه، قیمت میلگرد سایز 18 هر کارخانه به صورت جداگانه درج شده است. شما می توانید قیمت روز سایز 18 را در این جداول مشاهده نمایید. علاوه بر قیمت روز، نوسانات قیمت میلگرد 18 و قیمت دیروز این محصول را نیز ملاحظه کنید. تمام اطلاعات موجود در جداول برای داشتن یک خرید آسان و به صرفه است.

 

 

خرید میلگرد سایز 18 تنها با یک تماس 

برای خرید میلگرد 18 کافیست بعد از بررسی قیمت ها، با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل تماس بگیرید. کارشناسان آهن ملل بعد از تامین حجم مورد نیاز شما، هماهنگی های لازم را انجام داده و سپس پیش فاکتور را به منظور تایید نهایی و واریز وجه، برای شما ارسال می کنند. در نهایت پس از ارسال بار، فاکتور رسمی برای شما ارسال می شود تا اطمینان از کیفیت محصول برای شما حاصل گردد. تمامی این مراحل خرید میلگرد 18 بدون حضور فیزیکی شما و به آسانی در آهن ملل رخ می دهد.

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 18 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 18 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش تولید می گردد.