دسترسی سریع

قیمت میلگرد سایز 18 به صورت روزانه و آنلاین از کارخانه های مختلف استعلام گرفته می شود و در جداول زیر درج می گردد. شما می توانید قیمت ها و نوسانات موجود را بررسی نماید و برای خرید میلگرد 18 با کارشناس آهن ملل تماس بگیرید تا پس از استعلام و به منظور تائید نهایی، پیش فاکتور برای شما ارسال گردد. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده است.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 24,312 24,312
2 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 24,312 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 25,821 25,821

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۲:۴۳:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 سیرجان حدید شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سیرجان حدید جنوب

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 شاهرود شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد گلستان

قیمت میلگرد گلستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 گلستان شاخه آجدار A3 22.9 کیلوگرم کارخانه 18 عدم تولید عدم تولید
فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 25,367 25,367

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد اطلس گلستان

قیمت میلگرد فولاد اطلس گلستان(معراج سابق)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 البرز گلستان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 29,376 29,376
فولاد اردبیل

قیمت میلگرد اردبیل

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 اردبیل شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,312 24,312

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کیلوگرم کارخانه 18 25,321 25,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

فولاد هشترود

قیمت میلگرد هشترود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 هشترود شاخه آجدار A3 22 کیلوگرم کارخانه 18 25,505 25,505

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد هشترود

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 25,229 25,229

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,404 24,404

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 درپاد تبریز شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 27,064 27,064

طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد درپاد تبریز

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۰:۴۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 میانه شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 24,128 24,312

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کیان ابهر شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آریا ذوب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 22.7 کیلوگرم کارخانه 18 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 35 کیلوگرم کارخانه 18 23,991 23,991

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 23,761 23,761

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 صائب تبریز شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 24,404 24,404
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 بافق یزد شاخه آجدار A3 23.9 کیلوگرم کارخانه 18 24,312 24,404

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 حسن رود شاخه آجدار A3 22.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,954 24,954
فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 23.2 کیلوگرم کارخانه 18 24,954 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۴:۴۲:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 24.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,945

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد زاگرس

قیمت میلگرد زاگرس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد زاگرس

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 فایکو شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 24,404 24,404

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 بردسیر کرمان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید

علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است. علامت اختصاری  میلگرد بردسیر کرمان

آریان فولاد

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آریان فولاد شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد

عتیق آذر سهند

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
فولاد ایزدخواست جنوب

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ایزدخواست جنوب شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه
فولاد ایوان غرب

قیمت میلگرد ایوان غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ایوان غرب شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 تعطیلی کارخانه تعطیلی کارخانه

نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ایوان غرب

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 جهان فولاد غرب شاخه آجدار A3 21.8 کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 23,670 23,670
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 نیشابور شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 24,954 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 22.9 کیلوگرم کارخانه 18 22,890 22,890

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کویر کاشان شاخه آجدار A3 24.6 کیلوگرم کارخانه 18 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037
2 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 18 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 قزوین شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 عدم تولید عدم تولید
فولاد نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 نوین ابهر شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 عدم تولید عدم تولید
فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

نورد کرمان

قیمت میلگرد نورد کرمان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۰:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 کرمان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,945 23,945

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 ترانس 6 متری ترانس پولیش 12 کارخانه 18 کیلوگرم 27,523 27,523
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 قائم رازی شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,220 24,220

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 گروه ملی شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 22,890 22,890
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 18 26,147 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 18 26,422 26,422
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 18 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 18 29,450 29,450
البرز غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 البرز غرب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 23,853 23,853
صنایع فولاد کاوه

قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 فولاد کاوه ساوه شاخه آجدار A3 21.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037
فولاد پارس سیستان

قیمت میلگرد فولاد پارس سیستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۱۳:۳۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 18 فولاد پارس سیستان آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 24,037 24,037

میلگرد سایز 18

میلگرد 18 را می توان به عنوان اولین میلگرد سایز بزرگ در انواع سایزهای میلگرد دانست. سایز 18 دارای وزن 24 کیلوگرم برای هر شاخه 12 متری، قطر اسمی 57 میلیمتر، طول 12 متر و مساحت اسمی 2581 میلیمتر مربع می باشد. این میلگرد نسبت به سایزهای پر طرفدار همچون میلگرد 14 و 16، وزن بیشتری دارد؛ به همان منوال نیز قیمت بالاتری نسبت به این دو سایز خواهد داشت.

برای تولید میلگرد 18 از دو روش کوره الکتریکی و کوره بلند بهره گرفته می شود تا محصول نهایی از کیفیت بالاتری نیز برخوردار باشد. همچنین میلگرد سایز 18 بر اساس استاندارد روسیه در کارخانه های ایران تولید و به بازار عرضه می شود. 

میلگرد سایز 18

 ویژگی های اختصاصی سایز 18 

میلگرد 18 همانند میلگردهای دیگر با سایزبندی های متفاوت، از ویژگی های خاص خود بهره می برد و همین ویژگی ها باعث می شود از این سایز در کارکردهای خاصی استفاده شود. سایز 18 میلگرد، در کارخانه های متعددی تولید می گردد و آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش، از جمله آنالیزهای کارخانه ها برای تولید میلگرد 18 است.

از دیگر ویژگی های اختصاصی سایز 18، تولید آن به دو صورت مشکی و روکش اپوکسی می باشد. میلگرد 18 روکش اپوکسی برای مواردی که امکان وجود رطوبت و در نتیجه خوردگی بالا است، استفاده می شود. اما میلگرد مشکی این سایز نسبت به نوع دیگر، کم هزینه تر می باشد.

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
18 24 کیلوگرم 12 متر 18 میلیمتر

 

کاربرد میلگرد 18 :  مناسب برای سازه هایی با مقیاس بزرگ

میلگرد 18 به دلیل استحکام و مقاومت بالایی که دارد برای ساخت سازه هایی با تعداد طبقات بالا استفاده می شود. در نتیجه می تواند مقاومت سازه را به صورت چشمگیری افزایش دهد و از سویی دیگر وزن وارده بر سازه را کاهش دهد. مهندسان سازه برای ساخت ساختمان های با اسکلت بتنی و فلزی که طبقات بالایی دارند، ترجیح می دهند از میلگرد 18 استفاده کنند، چرا که بتن به نوبه خود باعث افزایش وزن سازه می شود. اگر بخواهند مقاومت سازه را افزایش دهند باید مقدار بتن را افزایش دهند. از این رو می توانند با استفاده از میلگرد سایز 18 هم مقاومت سازه را بالا برده و خم وزن آن را کاهش دهند.

کارخانه تولیدکننده میلگرد 18

 

از دیگر کاربردهای میلگرد 18 می تواند به موارد زیر اشاره نمود:

 • ساخت سازه هایی در مقیاس بزرگ
 • ساخت پارکینگ ها
 • ساخت تاسیسات دریایی
 • ساخت تاسیسات صنعتی 
 • ساخت انواع پل ها

این شما و مهندس سازه شماست که باید بر اساس ویژگی و کاربردهایی که میلگرد 18 دارد، تصمیم بگیرید که آیا سایز 18 برای سازه مورد نظر مناسب است یا خیر.


کارخانه های تولیدکننده میلگرد سایز 18 : از ذوب آهن تا البرز غرب

همان طور که در جداول بالا مشاهده کردید، کارخانه های زیادی سایز 18 را تولید می کنند. اگر بخواهند محصول کارخانه ای به خصوص میلگرد 18 را بسنجند، بر اساس کارخانه تولیدکننده، وزن میلگرد، طول میلگرد، کیفیت میلگرد و آنالیز آن می سنجند. 

همچنین دستگاه های مورد استفاده در کارخانه بسیار مهم هستند؛ چرا که هر چقدر دستگاه های مورد استفاده برای تولید میلگرد به خصوص تولید میلگرد 18 پیشرفته تر باشد، کیفیت و کارایی میلگرد تولید شده بهتر و بیشتر خواهد بود. بر همین اساس برترین کارخانه موجود در بازار ، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که محصولات این کارخانه از استقبال بیشتری در بازار برخوردار است. کارخانه هایی که سایز 18 را تولید می کنند عبارتند از:

 

 • ذوب آهن اصفهان
 • راد همدان
 • سیرجان حدید جنوب
 • سیادن ابهر
 • شاهرود
 • گلستان
 • ظفر بناب
 • فولاد معراج البرز گلستان
 • اردبیل 
 • آذر امین
 • شاهین بناب
 • هشترود
 • پرشین فولاد
 • تیکمه داش
 • درپاد تبریز
 • میانه
 • کیان فولاد ابهر
 • جهان فولاد سیرجان
 • آریا ذوب
 • آناهیتا گیلان
 • ارگ تبریز
 • امیرکبیر خزر
 • صائب
 • بافق یزد
 • حسن رود
 • خرمدشت تاکستان
 • روهینا جنوب دزفول
 • سرمد ابرکوه
 • زاگرس
 • فایکو
 • بردسیر کرمان
 • آریان فولاد
 • عتیق آذر تاکستان
 • ایزدخواست جنوب
 • ایوان غرب
 • جهان فولاد غرب
 • خلیج فارس
 • نیشابور
 • نیک صدرا توس
 • کویر کاشان
 • احرامیان یزد
 • قزوین
 • نورد نوین ابهر
 • هیربد زرندیه
 • نورد کرمان
 • قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • آذر گستر سدید
 • آیین صنعت
 • کویر کاشان
 • البرز غرب

 

 

قیمت میلگرد 18 ؛ به روز و آنلاین 

دسترسی به قیمت میلگرد 18 تولید هر کارخانه در آن واحد می تواند برای خریداران بسیار سودمند باشد. در این صفحه، قیمت میلگرد سایز 18 هر کارخانه به صورت جداگانه درج شده است. شما می توانید قیمت روز سایز 18 را در این جداول مشاهده نمایید. علاوه بر قیمت روز، نوسانات قیمت میلگرد 18 و قیمت دیروز این محصول را نیز ملاحظه کنید. تمام اطلاعات موجود در جداول برای داشتن یک خرید آسان و به صرفه است.

 

 

خرید میلگرد سایز 18 تنها با یک تماس 

برای خرید میلگرد 18 کافیست بعد از بررسی قیمت ها، با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل تماس بگیرید. کارشناسان آهن ملل بعد از تامین حجم مورد نیاز شما، هماهنگی های لازم را انجام داده و سپس پیش فاکتور را به منظور تایید نهایی و واریز وجه، برای شما ارسال می کنند. در نهایت پس از ارسال بار، فاکتور رسمی برای شما ارسال می شود تا اطمینان از کیفیت محصول برای شما حاصل گردد. تمامی این مراحل خرید میلگرد 18 بدون حضور فیزیکی شما و به آسانی در آهن ملل رخ می دهد.

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 18 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 18 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و همچنین ترانس پولیش تولید می گردد.