قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

قیمت امروز میلگرد آجدار احرامیان یزد به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد احرامیان یزد هر روز از سمت کارخانه تولیدکننده اعلام می شود و سپس کارشناسان آهن ملل به صورت آنلاین قیمت ها را بر اساس گرید مشخص در جدول زیر درج می کنند. شما می توانید با مشاهده قیمت روز میلگرد احرامیان یزد و همچنین بررسی نوسانات قیمتی، به آسانی خرید میلگرد احرامیان یزد را به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام دهید.

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع میلگرد
آنالیز
وزن
واحد
بارگیری
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد 8 یزد احرامیان
A3
4.74
کیلوگرم
کارخانه
8
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
27,700
2
میلگرد 10 یزد احرامیان
A3
7.39
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
26,700
3
میلگرد 12 یزد احرامیان
A3
10.5
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
26,300
4
میلگرد 14 یزد احرامیان
A3
14.5
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
25,800
5
میلگرد 16 یزد احرامیان
A3
17.5
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۱۶
ثابت
25,800
6
میلگرد 18 یزد احرامیان
A3
23
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
7
میلگرد 20 یزد احرامیان
A3
29
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
8
میلگرد 22 یزد احرامیان
A3
36
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
9
میلگرد 25 یزد احرامیان
A3
44.5
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
10
میلگرد 28 یزد احرامیان
A3
57
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,000
11
میلگرد 30 یزد احرامیان
A3
65
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
23,355
12
میلگرد 32 یزد احرامیان
A3
71
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
25,800
13
میلگرد 36 یزد احرامیان
A3
116
کیلوگرم
کارخانه
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
14
میلگرد 40 یزد احرامیان
A3
118
کیلوگرم
کارخانه
40
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
15
میلگرد 10 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
10
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
16
میلگرد 12 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
12
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
17
میلگرد 14 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
14
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
18
میلگرد 16 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
16
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
19
میلگرد 18 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
18
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
20
میلگرد 20 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
20
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
21
میلگرد 22 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
22
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
22
میلگرد 25 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
25
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
23
میلگرد 28 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
28
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
24
میلگرد 30 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
30
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
25
میلگرد 32 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
32
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید
26
میلگرد 36 یزد احرامیان
A4
-
کیلوگرم
کارخانه
36
۱۴۰۳/۴/۲۸
تماس بگیرید
تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد