قیمت امروز میلگرد آجدار احرامیان یزد به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد احرامیان یزد هر روز از سمت کارخانه تولیدکننده اعلام می شود و سپس کارشناسان آهن ملل به صورت آنلاین قیمت ها را بر اساس گرید مشخص در جدول زیر درج می کنند. شما می توانید با مشاهده قیمت روز میلگرد احرامیان یزد و همچنین بررسی نوسانات قیمتی، به آسانی خرید میلگرد احرامیان یزد را به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام دهید.

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد آجدار احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۱۹:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,661
2 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,835
3 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 10.5 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,560
4 میلگرد 14 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 14.5 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,284
5 میلگرد 16 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 17.5 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,284
6 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,284
7 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 29 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,284
8 میلگرد 22 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 36 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,284
9 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 44.5 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,284
10 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 20,284
11 میلگرد 30 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 65 کیلوگرم کارخانه 30 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
12 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 71 کیلوگرم کارخانه 32 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
13 میلگرد 36 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 116 کیلوگرم کارخانه 36 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
14 میلگرد 40 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 118 کیلوگرم کارخانه 40 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
15 میلگرد 10 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 10 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
16 میلگرد 12 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 12 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
17 میلگرد 14 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 14 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
18 میلگرد 16 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 16 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
19 میلگرد 18 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 18 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
20 میلگرد 20 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 20 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
21 میلگرد 22 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 22 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
22 میلگرد 25 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 25 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
23 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 28 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
24 میلگرد 30 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 30 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
25 میلگرد 32 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 32 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید
26 میلگرد 36 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 36 امروز تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد