قیمت امروز میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان) به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان) پس از استعلام از کارخانه به صورت روزانه در جدول زیر آپدیت می گردد. قیمت روز میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان) برای هر سایز به صورت جداگانه در جدول درج می گردد. از این در زمان خرید میلگرد عتیق آذر سهند (تاکستان) حتما به سایزبندی آن دقت نمایید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده می باشند.

عتیق آذر سهند
قیمت میلگرد آجدار عتیق آذر سهند (تاکستان)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۸:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 4.74 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,239
2 میلگرد 10 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 7.39 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 20,229
3 میلگرد 12 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A2 10.66 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 20,229
4 میلگرد 14 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 14.52 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 20,229
5 میلگرد 16 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 18.96 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 20,229
6 میلگرد 18 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 24 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 20,229
7 میلگرد 20 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 29.64 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 20,229
8 میلگرد 22 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 35.76 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 20,229
9 میلگرد 25 عتیق آذر سهند شاخه آجدار A3 46.20 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 20,229