قیمت میلگرد 28 به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه های تولید کننده، در جدول های زیر به روز رسانی می گردد. شما می توانید با مراجعه به جدول های زیر و مشاهده آخرین قیمت سایز 28، با تماس با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل، خرید میلگرد 28 در هر حجمی را بدون نیاز به حضور انجام دهید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده، بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,587 14,587
2 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 انبار 28 کیلوگرم chart 14,587 14,587

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کارخانه 28 کیلوگرم chart 15,445 15,445

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیادن ابهر
قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
شاهرود
قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 شاهرود شاخه آجدار A3 57.9 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۱۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57.96 کارخانه 28 کیلوگرم chart 15,138 15,138

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین
قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 56 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,771 14,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,679 14,679

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد
قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,725 14,725

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش
قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 56.5 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,862 14,862

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد میانه
قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 میانه شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۲۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 کیان ابهر شاخه آجدار A3 62 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,312 14,312
جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 56.4 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,128 14,128
فولاد آریا ذوب
قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آریا ذوب شاخه آجدار A3 50 کارخانه 28 کیلوگرم chart عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۱:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 55.5 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,954 14,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز
قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 55 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,266 14,128

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب
قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 صائب تبریز شاخه آجدار A3 کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 بافق یزد شاخه آجدار A3 58 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,771 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد بافق یزد

فولاد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 8 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A2 - کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,954 14,954
2 میلگرد 28 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,037 14,037
3 میلگرد 32 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 - کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,404 14,404
فولاد روهینا جنوب دزفول
قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,266 14,174

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد فایکو
قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 فایکو شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,266 14,220

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد فایکو

فولاد خلیج فارس
قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 56 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان
قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۰:۳۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 نیشابور شاخه آجدار A3 57.9 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,495 14,495

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس
قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 کویر کاشان شاخه آجدار A3 58.5 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری میلگرد احرامیان یزد

فولاد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ترانس 6 متری ترانس پولیش 29 کارخانه 28 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد قائم رازی
قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۰۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 قائم رازی شاخه آجدار A3 57 کارخانه 28 کیلوگرم chart 14,495 14,495

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 گروه ملی شاخه آجدار A3 58.10 کیلوگرم 28 chart 15,688 14,450
کارخانه ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart 16,972 16,972
آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 28 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 chart تماس بگیرید تماس بگیرید

میلگرد سایز 28

برای تقویت بتن از میلگرد 28 میلیمتری که به آرماتور 28 نیز معروف است استفاده می شود. میلگرد 28 این کار را با افزایش مقاومت کششی بتن مانند بتن مسلح انجام می دهند. میلگردهای کربنی رایج ترین نوع میلگرد 28 میلیمتری هستند، اما انواع دیگری مانند میلگرد ضد زنگ (زنگ نزن) و میلگردهای کامپوزیت نیز مورد استفاده قرار می گیرند. میلگرد 28 نیز به صورت ساده و آجدار در کارخانه ها تولید می گردد. همچنین ساخت میلگرد سایز 28 به چند روش نورد گرم، نورد سرد، ترمکس و آلیاژی صورت می گیرد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. لازم به ذکر است این میلگرد در ایران بر اساس استاندارد روسیه تولید می شود.

میلگرد سایز 28

ویژگی ها و خصوصیات سایز 28

از نظر فیزیکی، بتن و فولاد دارای انبساط حرارتی مشابهی هستند؛ بنابراین هنگامی که در قالب یک ماده قوی ترکیب شوند، به خوبی عمل می کنند. هنگامی که میلگرد 28 با بتن برای ساخت و ساز استفاده می شود، می تواند از ایجاد ترک در بتن جلوگیری کند. سایز 28 بسیار ماندگار، مقرون به صرفه و پاسخگوی نیاز شما در هر سازه ای می باشد. میلگرد 28 دارای مشخصات فیزیکی زیر می باشد:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
28 58 کیلوگرم 12 متر 28 میلیمتر

 

نکته قابل توجه در وزن میلگرد 28 این است که اگر به جدول های بالا نگاهی داشته باشید، خواهید دید که وزن این میلگرد برای هر کارخانه متغیر است و لزوما همان 58 کیلوگرم نیست. به عنوان مثال میلگرد 28 تولیدی کارخانه ذوب آهن 66 کیلوگرم است. وجود وزن متفاوت نشان دهنده کیفیت مختلف این میلگرد است.

از دیگر خصوصیات این میلگرد می توان به آنالیز تولیدی آن در کارخانه اشاره داشت. کارخانه ها از آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A2 (میلگرد آجدار مارپیچ یا دوک)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش برای تولید میلگرد 28 استفاده می کنند. هر کدام از آنالیزها باعث ویژگی های خاص در میلگرد و کاربرد ویژه آن می شود. میلگرد A2 سایز 28  به نسبت دیگر آنالیزها دارای خواص منحصر به فرد خود است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سختی پذیری بالا
 • خم پذیری بالا (به دلیل کربن بالا در ساختار میلگرد)
 • امکان جوشکاری در شرایط خاص

 

میلگرد A3 سایز 28 ترد و سخت است و جوشکاری و استفاده از آن برای مکان هایی که امکان تغییر شکل وجود دارد، مناسب نیست. 

اما میلگرد A4 سایز 28 نوعی میلگرد سخت است که با توجه به استحکام و مقاومت بالایی که دارد می تواند وزن سازه را کاهش دهد. اما باید خاطر نشان کرد، این آنالیز به نسبت دیگر آنالیزها از قیمت بیشتری برخوردار است.

 

کاربردهای خاص میلگرد سایز 28

میلگرد 28 در افزایش عملکرد تعدادی از صنایع و مصارف خاص همچون  فرودگاه ها، کشاورزی، حصار کشی، زیرساخت ها و دال های بتنی بسیار مفید است. از دیگر کاربردهای سایز 28 می توان به استفاده از آن در عملیات های اصلی ساختمان سازی اشاره نمود. مهندسان سازه تلاش می کنند در زمان ساخت مواردی همچون ستون ها، تیرها و آرماتور طولی در اجرای فونداسیون ازمیلگرد 28 استفاده کنند. از دیگر کاربردهای میلگرد سایز 28 عبارتند از:

 • ساخت پل
 • مقاوم سازی ساختمان
 • ساخت ایستگاه های BRT 
 • ساخت انواع کارخانه
 • ساخت دکل های نفتی 
 • پروژهای صنعتی و ساختمان سازی

کاربرد میلگرد سایز 28

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد 28

از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد به خصوص میلگرد 28 در ایران، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که به دلیل کیفیت بالای محصولات خود، در بازار بسیار معروف است و مشتریان خاص خود را دارد.  به خصوص سایز 28 این کارخانه  که به دلیل کاربرد فراوانی که دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

البته به غیر از کارخانه ذوب آهن، کارخانه های دیگری نیز مشغول تولید میلگرد 28 هستند و به نوبه خود، توانسته رضایت خریداران را جلب نمایند. شما می توانید محصولات تمام کارخانه هایی که در ادامه به آن ها اشاره شده است، در جدول های بالا مشاهده نمایید.

 

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه  آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان

 

قیمت میلگرد سایز 28 و عوامل دخیل بر آن

عوامل زیادی هستند که می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت میلگرد 28 اثر بگذارند و آن را با نوسانات زیادی همراه سازند. از این رو در زمان خرید و یا فروش میلگرد، تغییری در هر یک از موارد زیر رخ داد، بدانید که بازار دستخوش تغییر خواهد بود.

 • نرخ ارز به خصوص دلار
 • قیمت جهانی سنگ آهن
 • میزان عرضه و تقاضا
 • هزینه های حمل و نقل
 • قیمت نفت

قیمت های موجود در جدول های بالا به صورت روزانه از هریک از کارخانه های تولید کننده سایز 18 استعلام می شود. از این رو می توانید هر روز آخرین قیمت میلگرد 28 را در جدول ها ببینید. 

 

خرید میلگرد 28 ؛ حضوری و غیر حضوری 

شما می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری خرید میلگرد 18 را  از آهن ملل در هر حجمی انجام دهید. کارشناسان ما با ارائه قیمت روز میلگرد، شما در خرید یاری می کنند. علاوه بر این شما می توانید از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید. 

شما کافیست با شماره 35020-031 تماس بگیرید. کارشناس فروش میلگرد حجم مورد نیاز شما را تامین می کند و پیش فاکتور را به منظور تایید نهایی، برای شما ارسال می کند. در نهایت پس از ارسال بار، فاکتور رسمی نیز ارسال می گردد.

 

سوالات متداول


وزن میلگرد 28 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 28 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A2 (میلگرد آجدار مارپیچ یا دوک)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش تولید می گردد.