دسترسی سریع

قیمت میلگرد 28 به صورت روزانه و پس از استعلام از کارخانه های تولید کننده، در جدول های زیر به روز رسانی می گردد. شما می توانید با مراجعه به جدول های زیر و مشاهده آخرین قیمت سایز 28، با تماس با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل، خرید میلگرد 28 در هر حجمی را بدون نیاز به حضور انجام دهید. لازم به ذکر است قیمت های درج شده، بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۷:۳۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 24,312 24,495
2 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 24,312 24,495

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 25,867 25,867

طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد راد همدان

سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 23,853 23,853
شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۲:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 شاهرود شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهرود

فولاد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 25,367 25,642

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب

فولاد آذر امین

قیمت میلگرد آذر امین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۰:۱۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آذر فولاد امین شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 24,312 24,771

طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آذر امین

فولاد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۵۳:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کیلوگرم کارخانه 28 25,321 25,321

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب

پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 پرشین فولاد شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 25,275 25,275

طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد پرشین فولاد

فولاد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۶:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 56.5 کیلوگرم کارخانه 28 24,404 24,908

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد تیکمه داش

فولاد میانه

قیمت میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 میانه شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 24,312 24,037

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد میانه

کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۱۹:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 کیان ابهر شاخه آجدار A3 62 کیلوگرم کارخانه 28 23,853 23,945
جهان فولاد سیرجان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۳:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان شاخه آجدار A3 56.4 کیلوگرم کارخانه 28 23,945 23,853
فولاد آریا ذوب

قیمت میلگرد آریا ذوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آریا ذوب شاخه آجدار A3 50 کیلوگرم کارخانه 28 عدم تولید عدم تولید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آریا ذوب

فولاد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۲۴:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 55.5 کیلوگرم کارخانه 28 26,055 26,055

طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد آناهیتا گیلان

فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۶:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ارگ تبریز شاخه آجدار A3 49.5 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ارگ تبریز

فولاد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۴:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 55 کیلوگرم کارخانه 28 23,761 24,037

نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد امیرکبیر خزر

فولاد صائب

قیمت میلگرد صائب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 صائب تبریز شاخه آجدار A3 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۵:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 بافق یزد شاخه آجدار A3 58 کیلوگرم کارخانه 28 24,404 24,679

طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد بافق یزد

فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 میلگرد 32 خرمدشت تاکستان شاخه آجدار A3 - کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۱:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,954 24,954

طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد روهینا جنوب دزفول

فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 سرمد ابرکوه شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 23,945 23,853

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد سرمد ابرکوه

فولاد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۶:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 فایکو شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,404 24,404

نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد فایکو

فولاد خلیج فارس

قیمت میلگرد خلیج فارس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۹:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آتیه خلیج فارس شاخه آجدار A3 56 کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید
فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 نیشابور شاخه آجدار A3 57.9 کیلوگرم کارخانه 28 24,954 25,046

طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیشابور

فولاد نیک صدرا توس

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 نیک صدرا توس شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 22,890 22,890

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد نیک صدرا توس

فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 کویر کاشان شاخه آجدار A3 58.5 کیلوگرم کارخانه 28 25,688 25,688

طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد کویر کاشان

فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۷:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,037 24,037
2 میلگرد 28 یزد احرامیان شاخه آجدار A4 - کیلوگرم کارخانه 28 تماس بگیرید تماس بگیرید

طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد احرامیان یزد

فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۲۷:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 23,945 23,991

طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

قیمت میلگرد ترانس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۵:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن بارگیری سایز واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 ترانس 6 متری ترانس پولیش 29 کارخانه 28 کیلوگرم 25,688 25,688
فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد قائم رازی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۶:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 قائم رازی شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 24,220 24,037

کارخانه قائم عبارت GHAEMPRCO را بعنوان علامت اختصاری روی میلگردهای تولیدی این مجتمع فولادی درج می کند. علامت اختصاری  میلگرد قائم رازی

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۱۲:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 گروه ملی شاخه آجدار A3 58.10 کیلوگرم کارخانه 28 22,890 22,890
ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۴:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 عدم تولید عدم تولید
آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید A1 شاخه 6 الی 12 متری ساده کیلوگرم 28 26,147 26,147
آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۷:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد 28 آیین صنعت A1 شاخه 6 متری ساده کیلوگرم 28 26,422 26,422
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۵۷:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد آنالیز حالت نوع واحد سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد ساده 28 کویر کاشان A1 شاخه 12 متری ساده کیلوگرم 28 29,450 29,450
فولاد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۲:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 میلگرد آلیاژی 28 روهینا شاخه MO40 - کیلوگرم کارخانه 28 42,697 42,697

میلگرد سایز 28

برای تقویت بتن از میلگرد 28 میلیمتری که به آرماتور 28 نیز معروف است استفاده می شود. میلگرد 28 این کار را با افزایش مقاومت کششی بتن مانند بتن مسلح انجام می دهند. میلگردهای کربنی رایج ترین نوع میلگرد 28 میلیمتری هستند، اما انواع دیگری مانند میلگرد ضد زنگ (زنگ نزن) و میلگردهای کامپوزیت نیز مورد استفاده قرار می گیرند. میلگرد 28 نیز به صورت ساده و آجدار در کارخانه ها تولید می گردد. همچنین ساخت میلگرد سایز 28 به چند روش نورد گرم، نورد سرد، ترمکس و آلیاژی صورت می گیرد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. لازم به ذکر است این میلگرد در ایران بر اساس استاندارد روسیه تولید می شود.

میلگرد سایز 28

ویژگی ها و خصوصیات سایز 28

از نظر فیزیکی، بتن و فولاد دارای انبساط حرارتی مشابهی هستند؛ بنابراین هنگامی که در قالب یک ماده قوی ترکیب شوند، به خوبی عمل می کنند. هنگامی که میلگرد 28 با بتن برای ساخت و ساز استفاده می شود، می تواند از ایجاد ترک در بتن جلوگیری کند. سایز 28 بسیار ماندگار، مقرون به صرفه و پاسخگوی نیاز شما در هر سازه ای می باشد. میلگرد 28 دارای مشخصات فیزیکی زیر می باشد:

سایز میلگرد وزن میلگرد طول شاخه قطر میلگرد
28 58 کیلوگرم 12 متر 28 میلیمتر

 

نکته قابل توجه در وزن میلگرد 28 این است که اگر به جدول های بالا نگاهی داشته باشید، خواهید دید که وزن این میلگرد برای هر کارخانه متغیر است و لزوما همان 58 کیلوگرم نیست. به عنوان مثال میلگرد 28 تولیدی کارخانه ذوب آهن 66 کیلوگرم است. وجود وزن متفاوت نشان دهنده کیفیت مختلف این میلگرد است.

از دیگر خصوصیات این میلگرد می توان به آنالیز تولیدی آن در کارخانه اشاره داشت. کارخانه ها از آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A2 (میلگرد آجدار مارپیچ یا دوک)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش برای تولید میلگرد 28 استفاده می کنند. هر کدام از آنالیزها باعث ویژگی های خاص در میلگرد و کاربرد ویژه آن می شود. میلگرد A2 سایز 28  به نسبت دیگر آنالیزها دارای خواص منحصر به فرد خود است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • سختی پذیری بالا
 • خم پذیری بالا (به دلیل کربن بالا در ساختار میلگرد)
 • امکان جوشکاری در شرایط خاص

 

میلگرد A3 سایز 28 ترد و سخت است و جوشکاری و استفاده از آن برای مکان هایی که امکان تغییر شکل وجود دارد، مناسب نیست. 

اما میلگرد A4 سایز 28 نوعی میلگرد سخت است که با توجه به استحکام و مقاومت بالایی که دارد می تواند وزن سازه را کاهش دهد. اما باید خاطر نشان کرد، این آنالیز به نسبت دیگر آنالیزها از قیمت بیشتری برخوردار است.

 

کاربردهای خاص میلگرد سایز 28

میلگرد 28 در افزایش عملکرد تعدادی از صنایع و مصارف خاص همچون  فرودگاه ها، کشاورزی، حصار کشی، زیرساخت ها و دال های بتنی بسیار مفید است. از دیگر کاربردهای سایز 28 می توان به استفاده از آن در عملیات های اصلی ساختمان سازی اشاره نمود. مهندسان سازه تلاش می کنند در زمان ساخت مواردی همچون ستون ها، تیرها و آرماتور طولی در اجرای فونداسیون ازمیلگرد 28 استفاده کنند. از دیگر کاربردهای میلگرد سایز 28 عبارتند از:

 • ساخت پل
 • مقاوم سازی ساختمان
 • ساخت ایستگاه های BRT 
 • ساخت انواع کارخانه
 • ساخت دکل های نفتی 
 • پروژهای صنعتی و ساختمان سازی

کاربرد میلگرد سایز 28

 

کارخانه های تولید کننده میلگرد 28

از جمله کارخانه های تولید کننده میلگرد به خصوص میلگرد 28 در ایران، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که به دلیل کیفیت بالای محصولات خود، در بازار بسیار معروف است و مشتریان خاص خود را دارد.  به خصوص سایز 28 این کارخانه  که به دلیل کاربرد فراوانی که دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

البته به غیر از کارخانه ذوب آهن، کارخانه های دیگری نیز مشغول تولید میلگرد 28 هستند و به نوبه خود، توانسته رضایت خریداران را جلب نمایند. شما می توانید محصولات تمام کارخانه هایی که در ادامه به آن ها اشاره شده است، در جدول های بالا مشاهده نمایید.

 

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه راد همدان
 • کارخانه سیادن ابهر
 • کارخانه شاهرود
 • کارخانه ظفر بناب
 • کارخانه آذر امین
 • کارخانه شاهین بناب
 • کارخانه پرشین فولاد
 • کارخانه تیکمه داش
 • کارخانه میانه
 • کارخانه کیان فولاد ابهر
 • کارخانه جهان فولاد سیرجان
 • کارخانه آریا ذوب
 • کارخانه آناهیتا گیلان
 • کارخانه ارگ تبریز
 • کارخانه امیرکبیر خزر
 • کارخانه صائب
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه خرمدشت تاکستان
 • کارخانه روهینا جنوب دزفول
 • کارخانه سرمد ابرکوه
 • کارخانه فایکو
 • کارخانه خلیج فارس
 • کارخانه نیشابور
 • کارخانه نیک صدرا توس
 • کارخانه کویر کاشان
 • کارخانه احرامیان یزد
 • کارخانه هیربد زرندیه
 • کارخانه نورد کرمان
 • کارخانه قائم رازی
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه آذر گستر سدید
 • کارخانه  آیین صنعت
 • کارخانه کویر کاشان

 

قیمت میلگرد سایز 28 و عوامل دخیل بر آن

عوامل زیادی هستند که می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت میلگرد 28 اثر بگذارند و آن را با نوسانات زیادی همراه سازند. از این رو در زمان خرید و یا فروش میلگرد، تغییری در هر یک از موارد زیر رخ داد، بدانید که بازار دستخوش تغییر خواهد بود.

 • نرخ ارز به خصوص دلار
 • قیمت جهانی سنگ آهن
 • میزان عرضه و تقاضا
 • هزینه های حمل و نقل
 • قیمت نفت

قیمت های موجود در جدول های بالا به صورت روزانه از هریک از کارخانه های تولید کننده سایز 18 استعلام می شود. از این رو می توانید هر روز آخرین قیمت میلگرد 28 را در جدول ها ببینید. 

 

خرید میلگرد 28 ؛ حضوری و غیر حضوری 

شما می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری خرید میلگرد 18 را  از آهن ملل در هر حجمی انجام دهید. کارشناسان ما با ارائه قیمت روز میلگرد، شما در خرید یاری می کنند. علاوه بر این شما می توانید از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید. 

شما کافیست با شماره 35020-031 تماس بگیرید. کارشناس فروش میلگرد حجم مورد نیاز شما را تامین می کند و پیش فاکتور را به منظور تایید نهایی، برای شما ارسال می کند. در نهایت پس از ارسال بار، فاکتور رسمی نیز ارسال می گردد.

 

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


وزن میلگرد 28 بسته به کارخانه تولید کننده و استاندارد مورد استفاده، متغیر خواهد بود.


میلگرد 28 بر اساس آنالیزهای A1 (میلگرد ساده)، A2 (میلگرد آجدار مارپیچ یا دوک)، A3 (میلگرد آجدار جناقی)، A4 (میلگرد آجدار مرکب) و ترانس پولیش تولید می گردد.