قیمت ورق آلومینیوم درجداول زیر قابل مشاهده می باشد. شما می توانید پس از انتخاب کارخانه موردنظر، قیمت روز ورق آلومینیوم همان کارخانه را در جدول اختصاصی آن مشاهده کنید. همچنین لازم به ذکر است برای خرید ورق آلومینیوم حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید و از طریق تماس با کارشناسان ورق ، فرآیند خرید خود را تکمیل کنید.

قیمت ورق آلومینیوم

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 4 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 5 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت ورق آلومینیوم پارس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق آلومینیوم ضخامت 1 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق آلومینیوم ضخامت 2 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق آلومینیوم ضخامت 3 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق آلومینیوم ضخامت 4 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق آلومینیوم ضخامت 5 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق آلومینیوم ضخامت 6 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید