قیمت ورق آلومینیوم پارس موجود در جدول زیر، به روزترین قیمت موجود است که می توانید در زمان خرید به آن مراجعه نمایید. کارشناسان فروش ورق آهن ملل از ابتدای خرید ورق آلومینیوم پارس تا ارسال فاکتور در کنار شما خواهند و خرید شما را نهایی می کنند.  در زمان مشاهده قیمت ها توجه کنید گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

پارس سدید آلومینیوم
قیمت ورق آلومینیوم پارس

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۲:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق آلومینیوم ضخامت 1 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق آلومینیوم ضخامت 2 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق آلومینیوم ضخامت 3 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق آلومینیوم ضخامت 4 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق آلومینیوم ضخامت 5 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق آلومینیوم ضخامت 6 پارس شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید