قیمت ورق استنلس استیل که به آن ورق استیل نیز گفته می شود، بعد از اعلام توسط کارخانه، در جداول زیر به صورت روزانه و آنلاین بارگذاری می گردد. ورق استیل دارای گریدهای مختلفی می باشد و برای هر کدام جدول جداگانه ای در نظر گرفته شده است. ابتدا گرید مورد نظر خود را انتخاب و سپس برای مشاهده قیمت روز ورق استنلس استیل حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت ورق استنلس استیل 304

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1000 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1000 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق استیل 304 ضخامت 2 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق استیل 304 ضخامت 2.5 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق استیل 304 ضخامت 3 شیت 6*1.5 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق استیل 304 ضخامت 3 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق استیل 304 ضخامت 4 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق استیل 304 ضخامت 5 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق استیل 304 ضخامت 6 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت ورق استنلس استیل 316

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1000 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1000 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق استیل 316 ضخامت 2 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق استیل 316 ضخامت 2.5 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق استیل 316 ضخامت 3 شیت 6*1.5 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق استیل 316 ضخامت 3 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق استیل 316 ضخامت 4 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق استیل 316 ضخامت 5 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق استیل 316 ضخامت 6 شیت 2*1 تهران کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید